Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
19.09.2018 18:00

Srpen 1968 v Pardubicích

Přednáška pořádaná ve spolupráci s Masarykovou společností Pardubice. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána. Koná se ve spolupráci s Masarykovou společnosti.

typ akce: Hovory o Pardubicku

20.09.2018 15:00

Rodinná genealogie

Přednáší Helena Voldánová, jednatelka České genealogické a heraldické společnosti. Koná se v klubovně Ve Smčkách 25, Praha 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

23.09.2018 07:30

Rozhledna na Zuberském kopci

Horní Bradlo – Polom – Hluboká – Zuberská rozhl. – Trhová Kamenice. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:30 hod. BUS z autobus nádr., návrat v 16:22 hod BUS. Vedoucí O.Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2018 07:00

Za památkami židovského města v Třebíči

Autobusový zájezd pouze pro předem přihlášené účastníky. Již je obsazeno.

typ akce: Výlety do historie

30.09.2018 07:45

Za Jungbergem do minipivovaru Hořice

Lázně Bělohrad – Hořický Chlum – Hořice v Podkrkonoší. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:41 hod. Sp z hl.n., návrat v 16:26 h Sp. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

První rok činnosti obnovené pražské pobočky

obrázek k článku V roce 2009 měl KPP celkem 44 členů s pražskou adresou. Z tohoto počtu se 34 zapojuje aktivně či pasivně do života naší pražské pobočky. Naši členové se scházeli jednou za čtvrt roku v centru Prahy na Revoluční třídě v klubovně, kterou jim propůjčuje Obvodní úřad pro Prahu 1. Všech schůzek se po celý rok zúčastňovali též členové samostatného Klubu rodáků a přátel Přelouče. Po znovuobnovení své činnosti zorganizovala naše pražská pobočka ve spolupráci s přeloučskými hosty v roce 2009 pět pěkných společných setkání:
- V lednu byla hlavním tématem přednáška na téma Pardubická Karanténa. Mnoho přítomných našich členů mohlo doplnit výklad lektora, Ing. Jana Řeháčka svými osobními vzpomínkami.
- V dubnu měl velice zajímavou přednášku člen přeloučského klubu, p Ing. Jan Závodský, CSc, který vyprávěl o architektonických skvostech Přelouče. Zaměřil se na tři stavby projektované architektem prof. Ing. Rudolfem Křiženeckým (1861-1939) – občanskou záložnu, evangelický kostel a Divišovu vilu. Přítomen byl i vnuk architekta, pan Ing. Rudolf Křiženecký, CSc s manželkou.

- V červnu přijal pozvání na besedu zasloužilý mistr sportu, slavný pardubický patriot, Jan Novák, dvojnásobný přemožitel Kanálu La Manche. Tento význačný sportovec je několikrát zapsán v Guinessově knize plaveckých rekordů a zatím jako jediný na světě přeplaval bez ploutví Bajkalské jezero; je čestným občanem pěti západoevropských měst a dále Moskvy a Irkutska.
- Zatím největšímu zájmu se těšila říjnová přednáška pana Dr. Jiřího Kotyka, PhD, který vyprávěl o událostech roku 1818 na Pardubicku.
- v prosinci zorganizovali naši přeloučští kolegové slavnostní večer v Národním domě na Vinohradech. Vystoupil na něm přeloučský pěvecký sbor Foerster pod vedením pana Petra Vacka, posluchače pardubické konzervatoře. Byl to skutečně nádherný umělecký zážitek, kterému předcházelo ještě setkání u skladatelova hrobu v Praze na Vyšehradě u příležitosti stopadesátého výroční narození Josefa Bohuslava Foerstra (1859-1951). Všechny přednášky byly doplněny promítáním filmů a obrázků. Dataprojektor spojený s přenosným počítačem se teda jeví jako vynikající pomůcka, bez které se další činnost jak pražské pobočky, tak i Pardubické základny zřejmě neobejde. Pobočka získala další podporu z Pardubic v podobě základu knihovny – zatím je evidováno prvních pět regionálních knih. Dále obdržela kompletní sadu vydaných brožur AZ a dva filmy o Pardubcích, které si promítneme až se nám podaří získat zmíněný diaprojektor. Od pana Mirko Janečka, čestného občana Pardubic, jsme dostali ve formě daru dvě bedny starých ročníků Zpráv KPP a Kanadské listy, které pan Janeček v Kanadě vydával. Dále Pobočka dostala od výboru k dispozici do svého rozpočtu částku pět tisíc korun, které může využívat pro rozšíření knihovny a na svoji činnost. S ohledem na to, že v následujícím roce 2010 pobočka svoji činnost a aktivity dále rozšiřuje, tak byla tato rozpočtová částka zvýšena na šest tisíc Kč.
Přijatý plán činnosti na rok 2010 předpokládá rozšíření počtu schůzek na šest. V lednu liž proběhla přednáška pana Ing. Jana Řeháčka o historii Pardubického divadelnictví. Na pozvání paní Stanislavy Klapkové - předsedkyně přeloučského klubu - přišel na setkání též známý herec Karel Urbánek. Na setkání se tak podařilo propojit spoustu zajímavostí kolem stavby divadla a historický výklad ke stému výročí jeho otevření s osobními vzpomínkami jednoho z předních pardubických herců. Velkým potleskem pak bylo vyjádřeno poděkování jak za zajímavou přednášku, tak i za poutavé a skvělé vyprávění Karla Urbánka .
Dále se naše pražská pobočka sejde v dubnu nad dalším stoletým jubileem, a to výročím prvního letu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Lektorem bude náš pražský člen, historik letectví, Pavel Sviták. Další tři přednášky v červnu, říjnu a listopadu se zaměří na následující témata: Památník Dr. Emila Holuba (p. Marcela Jeřábková); o Kanadě a kanadské listy (Mirko Janeček) a o Japonsku (Ivo Štolc). Na prosinec je opět plánován předvánoční koncert přeloučského pěveckého souboru J.B.Foerstera. Nabízí se řada dalších zajímavých setkání; věříme že k nám zavítá pan Dr. Borovec, jehož již domluvená přednáška musela být odložena, těšíme se na pracovníky našeho muzea a na další osobnosti, které pomohou upevnit vztah rodáků a přátel Pardubicka a Přelouče k jejich rodnému kraji. Chceme být také užitečnou buňkou Pardubic v hlavním městě a podle svých možností pomáhat, a to jak organizačně tak i v propagaci a popularizaci našeho regionu. Pražská pobočka představuje skupinu lidí, kteří mají Pardubicko ve svém srdci a jsou ochotni a připraveni pro jeho prosperitu a úspěch vykonat co je v jejich silách. Tož, přejme pražským Pardubákům (nebo pardubickým Pražákům ?), ať se jim vydaří druhý rok i všechny následující a ať můžou často zavítat do svého perníkového města, kde prožili kus života.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem