Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle - ZRUŠENO

AKCE SE NEKONÁ

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Pražská pobočka KPP letos na podzim oslaví třetí výročí od obnovení činnosti

obrázek k článku Od předsedy pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka ing. Pavla Krause jsme dostali zprávu popisující některé proběhlé aktivity pražské pobočky KPP. Například v říjnu roku 2010 se konala zajímavá přednáška ing. Jana Závodského, který vyprávěl příběh o devíti obětech pohřbených na konci války v Přelouči.
Jednalo se o oběti transportu smrti, který v lednu 1945 projížděl Přeloučí. Výsledkem jeho badatelské práce byla identifikace dvou z obětí, přičemž jedna z nich je známý francouzský hudební skladatel Casimir Oberfeld, který složil hudbu ke 35 filmům. Tento hudební skladatel je uveden na seznamu obětí na zdi v památníku holokaustu v Paříži. Díky výsledkům historického pátrání se tak podařilo propojit jméno na pařížském seznamu s hrobem v Přelouči.

Ing. Závodský dále vypátral i skladatelova syna, který posléze navštívil Přelouč. Tohoto syna, jménem Gregoire (nar. cca 1940 – 1943) se podařilo Oberfeldovi zachránit tím, že jej dal k adopci významné ženevské rodině Dunantů – jednomu z vnuků Henriho Dunanta (nositele Nobelovy ceny za mír 1901, spoluzakladatele organizace Mezinárodního červeného kříže a iniciátora Ženevské konvence, spisovatele, činovníka YMCA). Je třeba zmínit, že Paul Dunant, jakožto zástupce Mezinárodního červeného kříže byl hlavním vyjednavačem a aktérem při přejímání koncentračního tábora Terezín od SS v dubnu a květnu 1945. Jeho bratr Georges vykonával obdobnou funkci na Slovensku. Gregoire Dunant žije dnes v Ženevě, byl bankovním úředníkem, v důchodu se věnuje hudbě. Četba o otřesném acházení s transportovanými vězni při zanechala v posluchačích hluboký dojem. Své vyprávění doprovodil lektor promítáním fotografií, obrázků, map atd.
V listopadu 2010 proběhla v Praze již desátá schůzka pobočky od jejího znovuobnovení v říjnu 2008. Lektor, pan doktor Brož, seznámil přítomné s historií sportu na Pardubicku. Velice poutavě vyprávěl o vývoji v těch druzích sportu, které jsou pro Pardubicko nejatraktivnější, seznámil s nejznámějšími sportovci a jejich největšími úspěchy, kterými proslavili náš kraj. Sportovních příběhů bylo tolik, že zdaleka nepostačoval čas vyměřený pro besedu. Členové odměnili zajímavé a poutavé vyprávění velkým potleskem a bylo domluveno, že v budoucnu pan doktor Brož znovu přijede na besedu do Prahy. Pobočka převzala pro svoji knihovnu dar od p.Dr.Brože – dvě krásné knihy se sportovní tématikou a několik brožur.
Naši pražští členové se aktivně scházejí s velkým zájmem a se věnují pardubické regionální historii i současnému dění v našem městě. Založili si vlastivědnou knihovnu, do které přispěli dvěma balíky časopisů Zprávy pan Mirko Janeček z Kanady a asi patnácti starými ročníky Zpráv paní Štěpánka Krausová.
O životaschopnosti pobočky svědčí i skutečnost, že nabírá nové členy – v prvním roce jich bylo pět a letos čtyři. Celkem má náš KPP 44 členů s pražskou adresou.Členové pobočky se nejenom schází , aby si při besedách připomněli město, k němuž je pojí kus života, ale také jsou připraveni aktivně hájit jeho zájmy, podporovat a propagovat ho. Podle svých možností a sil v prostředí Prahy obhajovat dobré jméno Pardubicka. První kroky obnovené pobočky svědčí o tom, že úspěšně navázala na předchozí mnohaletou velice aktivní a plodnou činnost Klubu přítel Pardubicka v Praze, který pracoval pod vedením Rudolfa Wildy (1966 – 1972), Hanuše Theina (1972-1974), Dr.Marie Svobodové (1975-1994) a krátce pak Zbyňka Ročka od roku 1994. Činnost pobočky byla výrazně obohacena dohodou o společné práci s Klubem rodáků a přátel Přelouče, který v Praze vedla paní Stanislava Klapková a v současnosti pak Ing.Závodský,CSc. Oba kluby mají identitu ke stejnému kraji a přirozeně tak k sobě patří nejenom ve své domovině – na Pardubicku, ale i v pražském prostředí.

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem