Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
20.01.2019 09:30

Lesy okolo Pardubic

Čeperka – Stéblová – Ohrazenice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:33 z hl.n., návrat v 14:45 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.01.2019 18:00

Energetická krize 1979 a další nejen mrazivé události devítkových let

Přednáška připomene několik k regionu se vážících událostí, které se udály v letopočtech končících devítkou. Kíná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubiících. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

27.01.2019 09:20

Samá voda z Lázní Bohdaneč až do Přelouče

Lázně Bohdaneč – ryb. Rozhrna + Skříň – Přelovice – Sopřečský kanál – Buňkov - Lohenice – Přelouč. Délka trasy 14,5 (12,5) km. Odjezd v 9:21 hod. MHD 3 – Hl.n , návrat v 14:02 hod.; 14:29 hod. na hl.n. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

13.02.2019 18:00

Historie pardubických hospod a restaurací

Koná se v sále Jana Kašpara vestaré reálce. Vstup zdarma. Veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

20.02.2019 18:00

Z afrických cest

Křížem krážem jižní částí afrického kontinentu. Cestopisná přednáška ing. Otokara Vojtíška. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za rok 2005

obrázek k článku Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za r.2005
pro členskou schůzi v úterý 7.3.2005 ve velkém sále Domu techniky Pardubice. Vážené dámy a pánové, členové a přátelé Klubu přátel Pardubicka.
Rok 2005, který dnes hodnotíme byl 2.rokem tříletého období výboru zvoleného v roce 2004 a též devátým rokem, kdy je Klub samostatným spolkem. Výbor pracuje v ustáleném složení : předseda Ing Jan Linhart, místopředseda Ing Vít Vavřina, jednatel Jiří Paleček, pokladník Emilie Procházková, zapisovatelka Růžena Placková, redaktor Zpráv PhDr.Jiří Kotyk, ved.turistického odboru Ing.Marcela Timarová, ved.přírodovědné sekce Josef Hrska, zároveň mluvčí Klubu, knihovnice Libuše Vobořilová.
členové výboru: Alena Brožová, Věra Fafejtová, prof.Dagmar Richtarová a Naďa Štolovská. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a všem členům výboru za jejich bezplatnou a obětavou práci, co nejsrdečněji poděkoval Klub pokračoval v zaběhnuté, osvědčené celoroční činnosti.
Výbor se scházel jednou měsíčně, kromě července, vždy poslední čtvrtek od 17 hod. v kanceláři Klubu v Evropském spolkovém domě. Kancelář Klubu je pro styk se členy i se širší veřejností otevřena každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Členové si zde mohou odebrat Zprávy, zaplatit příspěvky a také sdělit své připomínky a námětky k činnosti Klubu. Při dobrovolné, neplacené službě se v kanceláři střídají členové výboru: pí.Brožová, Procházková, Richtarová, Štolovska, Vobořilová a jednatel Paleček. Tato administrativní, nenápadná práce, je z celoroční činnosti Klubu nejnáročnější. Představuje celkem 83 šestihodinových pracovních dní.
Kancelář přispívá i k propagaci Klubu a získávání nových členů

V roce 2005 se přihlásilo 48 nových členů, ovšem ztratili jsme celkem 63 členů, z nichž pro dlouhodobé neplacení příspěvky a pasivitu bylo vyškrtnuto 18 členů, především ze zdravotních důvodů se odhlásili 24 členové a co je nejsmutnější zemřelo 21 členů. Pokud je nám známo zemřeli: Jaroslav Bareš, Ing Zdeněk Bažant, Jiří Cach, Ing Bedřich Dalecký, Irena Hovorová, Božena Ježková, Ema Krbová, Vlasta Kučerová, Ing. Miroslav Matrka, čestný občan Pardubic Václav Metelka, Emilie Neumanová z Liberce, Ing. Vladimár Novák, čestný předseda Klubu Ing. Buhuslav Novotný, Ing. Karel Outulný, Anežka Ožďanová, Karel Pikl, Vlastimil Procházka, Marie Sirůčková, Marie Tesnerová, Irena Vašíčková a MUDr.Jan Voženílek. Letos zemřeli pánové Jiří Mastík a Vladimír Zamazal z Letohradu a dlouhodobý spolupracovník KPP pan Zdeněk Cinkán. O úmrtí dalších jsme se možná nedozvěděli. Uctěme prosím jejich památku minutou ticha. xxxxxxxxxxxx Počet členů tedy opět klesl, k 31.12.2005 bylo evidováno 768 členů. Většinu členů máme v Pardubicích, v Praze máme 49 členů, více než padesát je rozptýleno po celé republice a 5 členů máme v cizině. Evidenci členů a placení příspěvků vedou : průběžně na počítači paní Brožová, paní Vobořilová a paní Štolovská. Hlavním těžiště naší činnosti spočívá ve vydávání Zpráv Klubu přátel Pardubicka. Asi 85 % členů Klubu jsou pouze odběratelé a čtenáři Zpráv, kteří se jiné se činnosti Klubu aktivně neúčastní. Zprávy pomáhají prohlubovat znalosti o Pardubicku, měly by povzbuzovat patriotizmus a jsou i cenným propagačním prostředkem pro Klub i pro region Pardubicka. Vedoucím redaktorem Zpráv je již od r.1976 PhDr Jiří Kotyk. Členy redakční rady dále jsou: Mgr.P.Borovec, M.Hanuš, M.Hübl, Ing Vl. Kočvara, Ing J.Linhart, J.Paleček, Oldřich Ullrich a RNDr M.Vostatek. Svoji činnost v redakci Zpráv ukončili Vystoupili Josef Janiš pro věk a Ivan Ladýř pro nemoc. Novým členy se stali Jan Řeháček, ing. Jaroslav Jonáš a Tomáš Novotný. Rada se schází ke každému dvojčíslu v předstihu čtvrt roku. Rada i výbor Klubu děkuje touto cestou četným autorům, kteří do Zpráv zdarma přispívají. Ne vždy a to především z důvodu omezeného rozsahu Zpráv můžeme včas otisknout všechny Vaše příspěvky, za což se omlouváme. Poznatky ze svých vycházek začali psát naši turisté, což přispívá k rozšíření obzoru a zpestření Zpráv. Mimopardubickými spolupracovníky jsou p.Hollmann v Přelouče a p.Balcar s p. Ullrichem ze Sezemic. Uvítáme i další příspěvky z dalších míst Pardubicka, dnes již ne správního, ale stále vlastivědného, zeměpisného a historického celku. Právě dobrovolnou, neplacenou osvětové a propagační působení Zpráv a Klubu pro Pardubicko nutno zdůrazňovat a připomínat jako naši velkou zásluhu, protože jiné, placené orgány a organizace, ji opomíjejí a propagace Pardubic a Pardubického kraj tak vázne, což se projevuje mimo jiné tím, že turisté ho zatím míjejí.. Zprávy vychází, jako dvojčísla, šestkrát ročně v nákladu 1000 výtisků. Kromě členům je poskytujeme školám, knihovnám a vědeckým institucí, většinou zdarma, v zájmu šíření a propagace vlastivědných znalostí o našem kraji. Část vyměňujeme se spřízněnými spolky. Pro letošní rok jsme provedli výběrové řízení na zajištění tisku Zpráv. Nejlevnější ze šesti nabídek se ukázala tiskárna BE.Marketing, která je pokračovatelem tiskárny Urbánek, která Zprávy tiskla od r.1991. Firma nám sice nabídla nejnižší cenu ve výši 18,70 Kč za jeden výtisk ale zase se projevily problémy s dodacími termíny, které se snažíme vyřešit. Pokud vše včas vyřešíme, bude s touto firmou uzavřena smlouva zaručující cenu a kratší dodací termíny. Ročník 2005 měl celkem 370 stran a k tomu 40 lístků Vlastivědné abecedy Dr.P.Theina, kterou dále připravuje Josef Janiš. Kompletní rejstřík o 12 stranách zpracovala paní Richtarová. Celkem tedy Zprávy měly 402 stran, kromě obálek. Mimořádnou přílohou posledního čísla byla brožura: Čtyřicet let Klubu přátel Pardubicka 1965 - 2005, která vyšla jako 36.sešit AB-Zet Pardubicka. Velmi náročné je roznášení a rozesílání Zpráv. Jen menší část si odeberou členové osobně. 108 mimopardubickým členům rozesílá Zprávy poštou paní Štolovská. Poštovné za jeden výtisk je 16.-Kč, což je na jednoho člena ročně 96,- Kč. Připočteme-li k tomu tisk, který je 18,70 Kč což je ročně 112,- Kč dostaneme se k sumě 208,- Kč. Členský příspěvek jak všichni víte, činí 150,- Kč. Znamená to, že tuto činnost musíme dotovat z jiných příjmů. V Pardubicích Zprávy roznášeli obětaví členové a členky: paní Brandová, Brindová, Fafejtová, Freiberková, Jechurová, Kosková, Novotná ve Svítkově, Pirnerová, Píšová, Placková, Rokosová, Samková, Marcela Šimková, Olga Šimková v Černé za B., Štolovská, Tesnerová, Tichá, Timarová, Vaňková, Vobořilová, Voříšková, Zavadilová, Zvolánková a páni Mgr.Borovec, Bukač v Rosicích, ing.Černý, ing Dalecký, ing.Dlouhý, ing Herynk, Hrstka, Hübl, Huňáček, Jandík v Pardubičkách, Janiš, Jedlička, Kroupa, Křivka ve St.Čivicích, Ladýř, Lejhanec, Paleček, Papák, Pavel, Pleskot, Ing.Salavec, Srb, Šilinger, ing.Velehradský, Vyčítal. V Lázních Bohdaneč doručuje Zprávy p. Ing.Cyprián, v Přelouči paní Kozáčková a pan Hollmann, v Sezemicích pan Ing. Balcar a paní Marková, v Holicích pan Peška. Bohužel od nového roku se roznášení vzdali paní Freiberková a pan Pavel, za něho jsme ale sehnali náhradu a to paní Samkovou. Páni Srb a Vyčítal jsou po operaci. Potřebovali bychom tedy další, mladší pomocníky, zejména ve Vilové čtvrti a Na Okrouhlíku. Osobním odběrem Zpráv a roznášením ušetříme na poštovném na 50 000,- Kč. Zato můžeme vydávat navíc brožury AB-Zet Pardubicka. V roce 2005 vyšla brožura č.34 "Městské divadlo", celobarevná brožura č.35 "Příroda Pardubicka III." a zmíněný sešit 36 "Čtyřicet let KPP" Letos již vyšel sešit č.37 - "Kronika pardubického fotbalu." Vydaných 37 sešitů představuje pěknou vlastivědnou knihovničku, jejíž rychlejší rozšiřování limitují především naše omezené finanční prostředky. Členové a zájemci si mohou sešity zakoupit, kromě sešitu č. 1, v kanceláři Klubu za režijní cenu 20.-Kč, barevný za 30,-Kč nebo v knihkupectví paní Petrové v pasáži Sv. Jána a nově též v knihkupectví pana Lejhance na Tř. Míru a ve Sladkovského ulici.. Kancelář Klubu slouží též jako informační služba pro návštěvníky města i pro Pardubáky, včetně mládeže při různých soutěžích a studentských pracech. Naše kancelář ovšem za současných podmínek nemůže suplovat městské informační centrum. Dle našeho názoru by pro město a kraj nejlepší otevření "Pardubického či krajského vlastivědného domu" s přednáškovým, promítacím a výstavním sálem. Jeho zřízení jsme před lety městu navrhovali ve zchátralém Krausově domě vedle Grandu. Když se promeškala tato příležitost, mohl by být dnes třeba v přízemí Staré reálky, s níž si úřady nevědí rady. Výbor KPP je zásadně proti zbourání této památné budovy. Klub v r.2005 uspořádal 211 akcí s účastí 3974 osob. Vzhledem k naší dobrovolné, neplacené práci a malému počtu aktivních spolupracovníků, je to rozsah obdivuhodný a měl by být více oceněn městem i krajem. Pečlivou evidenci a přesnou statistiku činnosti vede paní Jitka Brandová. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a všem našim aktivním pořadatelům, co nejsrdečněji poděkoval. Nejaktivnější složkou je stále, turistický odbor vedený paní ing. Timarovou. Každou neděli po celý rok se konají většinou dvě vycházky. Delší výlety připravují a vedou: paní Burešová, Fafejtová, Horáková, Hošťálková, Kvapilová, Řezáčová, Stará, Svobodová, Tesnerová, ing.Timarová a pánové Kožený, Nowak, Radosta, Ing Obruba. Kromě toho paní Novotná pořádá krátké vycházky po okolí Pardubic pro nejstarší aktivní členy, na nichž se stále podílí i p.prof. Marcel Macháček, jemuž bude letos 89 let. Bylo uspořádáno 132 vycházek a výletů s celkově 2456 účastníky. Paní Ing Timarová navíc uspořádala autobusové zájezdy na zámek Dobříš a Ploskovice a na vrch Radobýl s celkem 85 účastníky. Na začátku srpna se konalo již 28.turistické soustředění v Jeseníkách se 25 členy, které opět vzorně připravil pan Nowak. Jednou za 14 dní, vždy v úterý, jsou pořádány "Hovory o Pardubicku." V historické síni Evropského spolkového domu je organizuje J.Paleček. V rámci městských slavností byly Hovory pro širší veřejnost nazvané Nejslavnější léta Pardubic. Loni bylo 18 hovorů a celkově již 55. Stává se z nich tradiční činnost obohacující klubový život. Nedostatkem bývá malá účast členů, kteří by svou účastí ale mohli při Hovorech uplatnit své znalosti. Klub zajistil 4 besedy o pro Kluby důchodců v Bohdanči a v Pardubicích. Paní Štolovská vedla 5 prohlídek žáků základní školy Polabiny I po památkové rezervaci. Paní Ing Vodová ve spolupráci s turistickým klubem VCHZ uspořádala v lednu, únoru, březnu a listopadu a prosinci v Domě techniky 13 cestopisných a přírodopisných přednášek s diapozitivy nebo videoprojekcí, pro celkem 408 posluchačů. Na nich zdarma přednášeli: pánové Čáp, Ing. Chládek, JUDr.Mikula, Mlynář, Vlastimil Novák, Šmíd a Tamchyna. V rámci oslav 40 let trvání Klubu byla uspořádána 19.11. společná návštěva představení VČD " Krejčovský salon" a beseda s představitelem hlavní role p. Labudou. Zúčastnilo se 86 členů. Činnost přírodovědné sekce Klubu zajišťuje pan Hrstka. Uspořádal 10 přírodovědných, vycházek po Pardubicích. Přírodovědný výklad, kromě něho, podávali též student Víťa Haupt, Ing. Šilhart a dr. Faltys. Výklad je též doplňován i historickými a památkářskými informacemi a tak se jedná o hodnotné vlastivědné poznávání nejen přírodních krás Pardubicka v terénu. Celková účast 257 zájemců. Poslední pondělí v měsíci celkem 8x v roce se v kanceláři Klubu schází Genealogický kroužek pro 17 zájemců z Pardubic, Sezemic, Holic i Hradce Králové. Klub má poměrně hodnotou vlastivědnou knihovnu, kterou spravuje paní Vobořilová. V roce 2005 jsme do ní získali reprezentační publikaci "Pardubický kraj", od Krajské knihovny knihu "Spisovatelé Pardubicka", její autorkou je členka KPP paní Zlatohlávková. "Chrudim-vlastivědná encyklopedie", vydaná při příležitosti oslav 950 let od první zmínky o Chrudimi byla věnována Sdružením přátel Pardubického kraje. Archiv Klubu byl doplněn 40.svazkem Zpráv Klubu, které svázal p. J. Janiš. Paní Richtarová zpracovala rejstřík Zpráv 2005 a doplnila celkový rejstřík všech 40 ročníků Zpráv, který má přes 200 stran. Dále pracuje na celkovém autorském rejstříku. Propagace Klubu je zajišťována skřínkami Klubu a v okně kanceláře Klubu. O skřínky se pravidelně stará Ing. Marcela Timarová. Kromě toho polovinu skřínky na poště i jednu stranu skřínky u nádraží upravuje vlastními zajímavými fotografiemi Miroslav Huňáček. Pan Josef Hrstka, jako mluvčí Klubu, iniciativně zajišťuje propagaci akcí Klubu v místním tisku i pardubickém rozhlase. Jan Řeháček připravil a soustavně doplňuje naše internetové stránky - http://www.kpp.iipardubice.cz. Postupně na nich uvádí obsahy nových i starších Zpráv i s aktuální klubovou činností. Stránky jsou již dosti sledované. Na naší e-mailovou adresu: kpp.pardubice@seznam.cz nám dochází četné dotazy a ohlasy. Klub udržuje kontakty i s mimopardubickými ústavy, s nimiž si vyměňujeme publikace. Jsou to regionální muzeum Chrudim, archiv Chrudim, regionální muzeum Vysoké Mýto a další. Při stále se zvyšujících nákladech, na tisk, poštovné, i nájemné kanceláře umožňuje činnost Klubu, kromě členských příspěvků, jen podpora města Pardubic, která je letos zatím nejistá. Naše žádost o příspěvek byla v prvním kole odmítnuta a čeká nás další jednání. Pokud příspěvek nezískáme, budeme muset omezit naši publikační činnost. Je tedy nutné hledat další sponzory a bude nutno uvažovat o zvýšení členských příspěvků. Děkuje všem členům, kteří pravidelně platí členské příspěvky a zůstávají nám věrní a ještě více jsme vděčni těm, kteří dobrovolně výši členských příspěvků překračují. Jsou i tací, kteří zaplatí i 1000.- Kč.
Žádáme členy a naše příznivce, aby Klub propagovali a získávali další členy. Úbytek členů zatím nebyl zastaven, ale naštěstí na to nepotřebujeme investice jako město, aby zastavilo úbytek obyvatel, ale stačí nám jen větší iniciativu členů.
Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych jménem svým a jménem výboru vyslovil mimořádný dík všem jmenovaným, ale možná i opomenutým aktivním členům, kteří mají zásluhy na naší bohaté a rozsáhlé činnosti. Jiří Paleček 10. 2. 2006 Ing. Jan Linhart 22.2.2006

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem