Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Kalendárium

Zámecké valy otevřeny

Valy pardubského zámku jsou jedinečné, zachovalé místo, jakým se nemůže pochlubiti jiné město. Nelze je zaměňovati s nějakými sady, např. s Vinicí. Jsou součástí zámku, nade vše drahého a za těžkých podmínek udržovaného a hájeného. Valy od dob, kdy jsou v péči Musejního spolku, jsou přístupny veřejnosti. Zvláště nyní z jara jsou vyhledávány k vděčným procházkám. Pohříchu mnozí návštěvnici valů neumění si vážiti květeny valů a tuto ničí. Zvláště petrklíče byly hodně vytrhány. Někteří návštěvnici navštívili valy jen za účelem natrhání si květů. Pokud tento smutný zjev se bude vyskytovati a pokud není záruky, že podobným způsobem bude ničena flóra valů, nelze vůbec pomýšleti na to, aby valy byly zpřístupněny jako je tomu u sadů. Pak jsou nedílnou částí zámku. Zámek je stavěn tak, že nelze jeho celistvost nějakým způsobem rušit. Valy jsou…


Hospodářská výstava v Pardubicích

Letošní hospodářská výstava pořádaná Zemědělskou jednotou v Pardubicích má pro východní Čechy mimořádný význam. Její rozsah z technických důvodů nebude takový, jako v Praze, zvláště ve strojním průmyslu. Nejdůležitější součást výstavy bude zaostřena na produkci živočišnou a výrobu statkových krmiv. Zejména Morava zúčastní se dobytkářské výstavy ve velkém rozsahu. V prvním úseku výstavy bude vystavován hovězí dobytek, vepři, ovce a kozy. Druhá část výstavy bude věnována drůbeži, králíkům, holubům a psům. Budou to vlastněnákupní trhy. Hospodářská výstava bude především manifestací zemědělského lidů Východních Čech a zemědělského jistě využijí této vzácné příležitosti ke svému poučení. Zahájení výstavy bude v pátek dne 30. května. V sobotu dne 31. května se koná v Pardubicích u příležitosti výstavy „Krajský zemědělský den“ a v neděli dne…


Před dokončením oprav pardubické radnice

Téměř všichni máme krásný poměr k dějinným památkám a proto rádi vidíme, když se tyto opravují. V Pardubicích již třetí rok se provádějí opravy radnice, které mají býti letos skončeny. Nyní se opravují v nádvoří přízemní fasády a má dojíti k opravě střechy. Dřívější umístění městských úřadů v jiných domech nyní odpadlo a všechny obecní úřadovny se nacházejí v radniční budově. Po opravách Klusáčkových obrazů bude radnice již v pořádku a bude representační budovou.


Pardubice rozšiřují hřbitov

Letos bude pardubický hřbitov značně rozšířen. K dosavadním oddělením přibudou dvě nová. Stavba zděného plotu kolem dvou nových oddělení byla již zadána. Do mimořádného rozpočtu bylo zařazeno na rozšíření hřbitova 720.000 K. Se stavbou plotu bude započato do nejdříve, neboť potřeba rozšíření hřbitova je již naléhavá.


I občané Dukly se dočkají

Bylo krátce po poledni. Třináctého května , 13 hodin a ještě k tomu pátek. Nejsme pověrčiví. Několik občan, bydlících v pardubickém sídlišti Dukla, stálo na konečné zastávce trolejbusu a živě mezi seou vyprávělo. O čem? O stavbě nového nadjezdu u nádraží. Všichni byli zajedno se soudruhem Hamplem, když prohodil: „Člověk by tam kamenem dohodil a musí každý den objíždět půl Pardubic než se dostane k vlaku. Rád bych věděl, kdy ten nadjezd bude hotov.“ Zašli jsme za příslušnými činiteli a dověděli se o stavbě nadjezdu některé podrobnosti. Soudruha inž. Antonína Sticha jsme zastihli v kanceláři. Ještě s několika dalšími odborníky byl skloněn nad plánem budoucího horkovodu, který má být v Pardubicích, O stavbě nového nadjezdu u nádraží nám prozradil několik zajímavostí. Zde jsou: Smyslem celé stavby je spojit dvanáctitisícové sídliště Dukla…


Slavnostní otvírání

Po delší době se znovu otevřou brány kina Lípa v Pardubicích na Slovanech. Slavnostní zasedání při této příležitosti pořádá místní organizace KSČ, odbočka SČSP a ostatní složky NF na Slovanech a ve Studánce. Na programu slavnostního otevření je kulturní vložka připravená PKO, projev předsedy MěstNV soudruha Klimeše, předání diplomů zasloužilým členů§m strany a promjítání nového českého filmu „Klíč“. Slavnostní zasedání bude zahájeno 25. Května v 16:30 hodin.


Upozornění DP

Dopravní podnik města Pardubic oznamuje, že zítra budou a všech trolejbusových linkách zabezpečovat dopravu autobusy podle jízdního řádu pro tento den. Důvodem k náhradní dopravě je překládka napájecích kabelů trolejové sítě.


Dům potravin s otazníky

Stavba, kterou nemůže nikdo přehlédnout. Nachází se v Pardubicích na třídě Míru, hned vedle oděvního domu Styl. A protože v současné době vypadá jako již dokončená, zašel jsem za předsedou SBD Pernštejn Mgr. Jindřichem Petruškou, abych se o jejím účelu dozvěděl něco více. Kdo je vlastně majitelem zmíněného obchodního domu? „Dříve to bylo SBD Družba. Od něho jsme převzali veškeré závazky a nyní jsme investorem, majitelem i dodavatelem. Máme snahu tuto stavbu předat pro potřeby veřejnosti co nejdříve“. Co zde zákazníci naleznou? „V prvé řadě to bude na ploše 1200 m2 samoobsluha s veškerým potravinářským sortimentem. Ze zadní části zde bude parkoviště, kde bude mít zájemce možnost nakupovat přímo do automobilu. Dále zde počítáme s otevřením kavárny, kde bude k dispozici plocha 250 m2 a bude v 1. patře. Zároveň v přízemí…


Opět kauza Příhrádek

Do poloviny května měl ministr kultury Pavel Dostál, jehož názor významně ovlivní další osud části památkově chráněného Příhrádku, obdržet nabídku města. Na jejím základě bude rozhodovat, zda jej stát smění za jiné objekty pardubického podnikatele Milana Jonáše, či se dohodne na jiné výměně s městem a krajem, které mají o tento prostor také zájem. "Patnáctého května jsme odeslali na ministerstvo společný dopis města a kraje," uvedl včera pardubický primátor Jiří Stříteský. V dopise nabízí za Příhrádek budovu na třídě 17. listopadu, kterou však již Pavel Dostál před časem označil za objekt, který ministerstvo nechce, protože má nedostatečnou kapacitu pro umístění šesti desítek pracovníků Památkového ústavu Pardubice. "V dopise je studie, kterou jsme si nechali zpracovat a dokládá, že při nástavbě by se tam šedesát lidí vešlo. Bohužel,…


Lidé nechtějí bentínovou pumpu

Téměř tři sta lidí již podepsalo petici, která protestuje proti výstavbě nové čerpací stanice Esso u autobusového nádraží v Pardubicích. Šanci zabránit kácení stromů a následné stavbě benzinové pumpy však mají signatáři petice mizivou. Stavební úřad totiž na vybudování čerpací stanice vydal platné územní rozhodnutí, které před týdnem nabylo právní moci. "V tuto chvíli nevím, jakým způsobem by petice mohla výstavbě benzinové pumpy zabránit. Stavební rozhodnutí již bylo vydáno 18. dubna a 10. května pak nabylo právní moci. Platí dva roky a v této lhůtě by měl stavebník podat žádost o stavební povolení," uvedl vedoucí stavebně-správního oddělení stavebního úřadu v Pardubicích Luděk Krmenčík. Žádost o stavební povolení dosud úřad neobdržel. "Zatím tu není, ale odhaduji, že v blízké době stavebník o povolení požádá," dodal Krmenčík. Autor…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem