Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
20.10.2018 14:00

Kam dráty nevedou

Zajímavá vyjížďa historickým autobusem po okrajových částech Pardubic. Odjezd zájemců z řad veřejnosti bude ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru.

typ akce: Výlety do historie

21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

95 LET KLUBU FILATELISTŮ V PARDUBICÍCH

obrázek k článku Začalo to už kdysi. První dvě poštovní známky vydala Velká Británie 6. 5. 1840 a byl na nich portrét královny Viktorie. Rakouská pošta následovala až 1. 7. 1850, když světlo světa spatřila série 5 známek se státním znakem monarchie. Konečně až 18. 12. 1918 vyšly v Praze první čs. známky z dílny Alfonse Muchy a na nich byly Hradčany. Za tím vším byla reforma Sira Rowlanda Hilla (1795?1879). Spočívala mj. i v tom, že poplatek za doručení zásilky platil odesilatel. Kupodivu dlouhá desetiletí platil až při doručení dopisu příjemce. Byla to velká změna a vyvstala i potřeba nějak označit zásilku, že je všechno potřebné splněno a že dopis může nastoupit cestu k adresátovi. A tak první známka byla na světě! Nelze se divit, že tato novinka časem zaujala nejednoho zvídavého občana.

kteří byli u toho? Ferdinand Potůček, Václav Vetešník, Karel S. Haussmann, Václav
Schück a Josef Volák. Právě posledně jmenovaný provozoval v Pasáži i filatelistický
obchod. Tolik k letům uplynulým.
Jaká je situace nyní? KF má přes 80 členů a patří mezi největší venkovské kluby.
Známé jsou jím organizované celostátní burzy v KD na Dukle (4x ročně). Členové se
scházejí každou středu (mimo prázdnin) v Evropském domě ve 3. patře (vchod ze dvora
k výtahu). Zde jsou na stolech známky, často se vystavují ukázky sbírek členů, vydávají
se novinky a řeší administrativa. Nyní je předsedou doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.
Jistě neuškodí si připomenout léta minulá. Klub se podílel na organizaci řady
významných výstav, členové tam mj. také vystavovali a dosud vystavují na dalších
akcích. Nelze nevzpomenout obchodníka Josefa France a jeho nedostižně uspořádanou
sbírku Malty, dále Zd. Čmelíka a jeho razítka staré Francie, Miloslava Kalabzu
a specializovanou sbírku Polska, Karla Bláhu a zajímavosti poštovnictví ČSSR a ČR.
Jiní se podíleli na sepsání odborné literatury, např. František Táborský Poštovnictví
Podkarpatské Rusi, Ing. Miloslav Fencl Cenné nálepky APOST atd. Byla řada členů
publikujících ve filatelistických časopisech tuzemských i zahraničních.
Beze sporu za zmiňovaných 95 let se klub podílel na řadě zajímavých akcí a měl
svoje místo v kulturní oblasti našeho města. Snad závěrem i skutečnost, že řadami
klubu za ta léta prošlo více než 3 tisíce členů.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem