Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.02.2018 08:35

Skanzen v Krňovicích

Třebechovice – Krňovice – Běleč n.Orl. – Hradec Králové. Délka trasy 10 (15) km. Odjezd v 8:37 h Os z hl.n., návrat v 15:00 hod. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

95 LET KLUBU FILATELISTŮ V PARDUBICÍCH

obrázek k článku Začalo to už kdysi. První dvě poštovní známky vydala Velká Británie 6. 5. 1840 a byl na nich portrét královny Viktorie. Rakouská pošta následovala až 1. 7. 1850, když světlo světa spatřila série 5 známek se státním znakem monarchie. Konečně až 18. 12. 1918 vyšly v Praze první čs. známky z dílny Alfonse Muchy a na nich byly Hradčany. Za tím vším byla reforma Sira Rowlanda Hilla (1795?1879). Spočívala mj. i v tom, že poplatek za doručení zásilky platil odesilatel. Kupodivu dlouhá desetiletí platil až při doručení dopisu příjemce. Byla to velká změna a vyvstala i potřeba nějak označit zásilku, že je všechno potřebné splněno a že dopis může nastoupit cestu k adresátovi. A tak první známka byla na světě! Nelze se divit, že tato novinka časem zaujala nejednoho zvídavého občana.

kteří byli u toho? Ferdinand Potůček, Václav Vetešník, Karel S. Haussmann, Václav
Schück a Josef Volák. Právě posledně jmenovaný provozoval v Pasáži i filatelistický
obchod. Tolik k letům uplynulým.
Jaká je situace nyní? KF má přes 80 členů a patří mezi největší venkovské kluby.
Známé jsou jím organizované celostátní burzy v KD na Dukle (4x ročně). Členové se
scházejí každou středu (mimo prázdnin) v Evropském domě ve 3. patře (vchod ze dvora
k výtahu). Zde jsou na stolech známky, často se vystavují ukázky sbírek členů, vydávají
se novinky a řeší administrativa. Nyní je předsedou doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.
Jistě neuškodí si připomenout léta minulá. Klub se podílel na organizaci řady
významných výstav, členové tam mj. také vystavovali a dosud vystavují na dalších
akcích. Nelze nevzpomenout obchodníka Josefa France a jeho nedostižně uspořádanou
sbírku Malty, dále Zd. Čmelíka a jeho razítka staré Francie, Miloslava Kalabzu
a specializovanou sbírku Polska, Karla Bláhu a zajímavosti poštovnictví ČSSR a ČR.
Jiní se podíleli na sepsání odborné literatury, např. František Táborský Poštovnictví
Podkarpatské Rusi, Ing. Miloslav Fencl Cenné nálepky APOST atd. Byla řada členů
publikujících ve filatelistických časopisech tuzemských i zahraničních.
Beze sporu za zmiňovaných 95 let se klub podílel na řadě zajímavých akcí a měl
svoje místo v kulturní oblasti našeho města. Snad závěrem i skutečnost, že řadami
klubu za ta léta prošlo více než 3 tisíce členů.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem