Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

95 LET KLUBU FILATELISTŮ V PARDUBICÍCH

obrázek k článku Začalo to už kdysi. První dvě poštovní známky vydala Velká Británie 6. 5. 1840 a byl na nich portrét královny Viktorie. Rakouská pošta následovala až 1. 7. 1850, když světlo světa spatřila série 5 známek se státním znakem monarchie. Konečně až 18. 12. 1918 vyšly v Praze první čs. známky z dílny Alfonse Muchy a na nich byly Hradčany. Za tím vším byla reforma Sira Rowlanda Hilla (1795?1879). Spočívala mj. i v tom, že poplatek za doručení zásilky platil odesilatel. Kupodivu dlouhá desetiletí platil až při doručení dopisu příjemce. Byla to velká změna a vyvstala i potřeba nějak označit zásilku, že je všechno potřebné splněno a že dopis může nastoupit cestu k adresátovi. A tak první známka byla na světě! Nelze se divit, že tato novinka časem zaujala nejednoho zvídavého občana.

kteří byli u toho? Ferdinand Potůček, Václav Vetešník, Karel S. Haussmann, Václav
Schück a Josef Volák. Právě posledně jmenovaný provozoval v Pasáži i filatelistický
obchod. Tolik k letům uplynulým.
Jaká je situace nyní? KF má přes 80 členů a patří mezi největší venkovské kluby.
Známé jsou jím organizované celostátní burzy v KD na Dukle (4x ročně). Členové se
scházejí každou středu (mimo prázdnin) v Evropském domě ve 3. patře (vchod ze dvora
k výtahu). Zde jsou na stolech známky, často se vystavují ukázky sbírek členů, vydávají
se novinky a řeší administrativa. Nyní je předsedou doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.
Jistě neuškodí si připomenout léta minulá. Klub se podílel na organizaci řady
významných výstav, členové tam mj. také vystavovali a dosud vystavují na dalších
akcích. Nelze nevzpomenout obchodníka Josefa France a jeho nedostižně uspořádanou
sbírku Malty, dále Zd. Čmelíka a jeho razítka staré Francie, Miloslava Kalabzu
a specializovanou sbírku Polska, Karla Bláhu a zajímavosti poštovnictví ČSSR a ČR.
Jiní se podíleli na sepsání odborné literatury, např. František Táborský Poštovnictví
Podkarpatské Rusi, Ing. Miloslav Fencl Cenné nálepky APOST atd. Byla řada členů
publikujících ve filatelistických časopisech tuzemských i zahraničních.
Beze sporu za zmiňovaných 95 let se klub podílel na řadě zajímavých akcí a měl
svoje místo v kulturní oblasti našeho města. Snad závěrem i skutečnost, že řadami
klubu za ta léta prošlo více než 3 tisíce členů.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem