Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

První barevné fotografie v Pardubicích

obrázek k článku Tu a tam narážím na údaje o pardubických fotografech, kteří se jako první věnovali ve třicátých letech XX. století barevné fotografii. Podle mých poznatků však nebyli první. Již v létech před světovou válkou se totiž setkáváme s barevnými pohlednicemi města. V některých případech mohlo jít o pohlednice vzniklé z kolorovaných fotografií, v řadě případů se však nepochybně jedná o pohlednice vzniklé z barevné fotografie nebo lépe řečeno z barevného diapozitivu.

Pro mnohého bude taková informace překvapující, avšak ti, kdo poněkud hlouběji znají dějiny fotografie, vědí, že již okolo roku 1904 začali bratří Lumiérové v Paříži vyrábět barevné diapozitivy. Princip byl ve své podstatě jednoduchý – přes černobílou negativní citlivou vrstvu na skleněné desce byla nanesena vrstva škrobových zrn obarvených třemi základními barvami. Deska se exponovala obvyklým způsobem a vyvolal se černobílý negativ, který vytvořil masku. Při prosvícení se světlá místa negativu odpovídající příslušné barvě objevila jako barevný bod či pole.

Měl jsem v ruce takových dobových barevných diapozitivů z několika českých měst. Protože tehdejší negativní černobílé materiály měly určité spektrální vady, nebyly barvy takto pořízených snímků dokonalé. Na těchto diapozitivech se často objevuje obloha při obzoru zabarvená do růžova. Pokud by někdo koloroval snímek, vybarvil by nepochybně oblohu do modra,  a to až do toho obzoru. A na některých barevných pohlednicích Pardubic z doby před rokem 1914 se takový růžový horizont objevuje. Mám tedy dost důvodů se domnívat, že podkladem pro tyto pohlednice byly barevné diapozitivy pořízené na materiálu bratří Lumierů. Ač nemám bližší přehled o autorech a vydavatelích tehdejší pardubických  pohlednic, nepochybuji o tom, že takto fotografoval již Josef Deyl a snad i další místní fotografové.

A jen na okraj, existuje i pravděpodobně jediný, barevný diapozitiv letadla Ing. Kašpara. Barvy jsou nedokonalé, ovlivněné spektrální nedokonalostí materiálu, na který byl pořízen, snad jsou i stářím zkreslené, ale je to unikátní záběr. Nebyl ovšem pořízen v Pardubicích, nýbrž v květnu 1911 v Čáslavi.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem