Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Slavnostní vzpomínka na Arnošta z Pardubic

obrázek k článku 5.listopadu 1994 oslavilo město Pardubice velmi důstojným způsobem 650. výročí vzniku pražského arcibiskupství a předání pallia Arnoštu z Pardubic, jehož 630.výročí úmrtí připadlo též na červen 1994. Dopoledne v 9 hodin přijala primátorka města ing. H.Demlová na radnici vzácné hosty oslav - nově jmenovaného kardinála PhDr.Miroslava Vlka, arcibiskupa pražského a primase českého, a mons.Karla Otčenáška, sídelního biskupa královéhradeckého. Oba se zapsali do pamětní knihy města a obdrželi jako dar knihu Š.Bartoše a J.Kotyka "Pardubice dříve a nyní". Kardinál Vlk ve svém projevu na radnici vyzdvihl prospěšnost návratu ke kořenům a do Evropy, vzpomněl osobnosti druhého biskupa pražského sv.Vojtěcha Slavníkovce a prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Hovořil o sladění světské a církevní autority jako za dob Karla IV. Dr.Jiří Kotyk v historickém sále radnice připomněl její sté výročí, vysvětlil alegorické obrazy Karla L.Klusáčka a připomněl významné osobnosti z dějin města. Přijetí v historickém sále se.účastnili m.j. přednostka Okresního úřadu v Pardubicích JUDr.Drahoslava Bartošková, náměstci primátorky Dpt.Jaroslav Zítek a ing.Jan Linhart, tajemník MmP ing.Vejdělek a za odbor kultury MmP jeho vedoucí Mgr.l.Klečka a K.Procházková.
V 10 hodin začala slavnostní bohoslužba v arciděkanském chrámu sv.Bartoloměje v Pardubicích. Kardinála Vlka a biskupa Otčenáška uvítali P.Antonín Kindermann a primátorka Pardubic ing.H.Demlová. Kardinál Vlk ve své homilii odmítl smysl arnoštské slavnosti jen jako návratu ke slavné minulosti. Arnošt z Pardubic byl duchovním inspirátorem velkých státnických činů Karla IV. a ve spolupráci s ním otevíral naši zemi Evropě a Evropu nám. Sloužil a dával svou duši státnickým činům. Zde je inspirační zdroj pro dnešek: sloužit a dávat duši. "Dnes víc než v minulosti naše doba potřebuje duši. Kde chybí duchovní komponenta, tam docházelo ke zrůdným situacím, jak nás o tom přesvědčil fašismus nebo komunismus". Na závěr své homilie vyzval k odpuštění si vzájemných vin a ekumenické spolupráci. Při bohoslužbě zazněly historické duchovní písně českého národa - Jezu Kriste, štědrý kněze a svatováclavský chorál.
Po slavnostním obědě v restauraci Bílý koníček na Pernštejnském náměstí si vzácní hosté prohlédli městskou památkovou rezervaci (náměstí, dům u Jonáše, arnoštovský chrám Zvěstování Panny Marie a Zámeckou ulici s Při hrádkem.) Historickým výkladem provázel Dr.J.Kotyk. Kardinál M.VIk poskytl rozhovor redaktoru Vlastimilu Novákovi z Pardubických novin, který otiskujeme níže.
Odpoledne v 15 hodin pokračovala vzpomínka na radnici v hudebním sále vystoupením souboru "luventus cantans" a "Orchestra ďarchi" pod vedením docenta Ing.V.Nováka a profesora J.Kuchválka s odbornými historicko-teologickými přednáškami o Arnoštu z Pardubic, které pronesli kardinál M.VIk, biskup K.Otčenášek, P.Jaroslav Šimek z Havlíčkova Brodu, PhDr.J.Kotyk a kanovník ThDr.Václav Zemanec z Jilemnice. Přednášku Dr.Kotyka otiskujeme v plném znění.
Vzpomínka na Arnošta z Pardubic proběhla velmi důstojně, za velkého zájmu veřejnosti. Stala se důstojnou duchovní přípravou na rok 1995, v němž si město připomene 700 let od první archivní zmínky o osadě Pardubice v souvislosti s klášterem cyriaků v Pardubicích. Vzpomínku natáčela kabelová TV "Zubr", která připravuje o Arnoštovi z Pardubic dokumentární film. Uvažuje se též o vydání sborníku s přednáškami o Arnoštovi z Pardubic, které byly prosloveny 5.11.1994 odpoledne.
Je třeba poděkovat primátorce ing.H.Demlové, oddělení kultury i organizačnímu výboru MmP pro oslavy za perfektní organizaci akce, která vnesla do života města duchovní dimensi.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem