Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Trocha o pardubických brontosaurech

obrázek k článku (věnováno XX. výročí vzniku pardubického brontosauřího centra)
Málokterý Pardubák ví, že v Pardubicích sídlí jedna z největších a nejstarších brontosauřích skupin. To je způsobeno tím, že pardubický základní článek Asociace Brontosaura Punťa zdaleka není jen regionální záležitostí. Na brontíky z Pardubic narazíte spíš v Babiččině údolí nebo na hradě Lichnici než v našem městě. Akcemi pardubického brontosauřího centra prošly stovky a snad i tisíce mladých lidí, kteří v drtivé většině paradoxně nebyli a nejsou z Pardubic.
Vše začalo před dvaceti lety, v předjaří roku 1974. Tehdy dal inženýr Jiří Jiránek, jeden z duchovních otců brontosauřího hnutí, dohromady skupinu lidí, se kterými chtěl začít v duchu zásad onoho sympatického veleještěra něco dělat. Zahájil tak dvě desítky let trvající řetěz akcí. Až do roku 1987 byl Jirka Jiránek, drobný mužík v zelené lesácké uniformě, hlavou a motorem pardubického brontosauřího centra. Jeho úporná snaha o záchranu některých přírodních a kulturních hodnot, o zastavení devastace životního prostředí nejen v pardubickém regionu a o ekologickou osvětu veřejnosti jsou srovnatelné snad jen s úsilím našich národních buditelů.

Do roku 1990 formálně spadalo hnutí Brontosaurus pod SSM a bylo jím řízeno. Pracovníci aparátu pardubického okresního výboru, kteří se o brontosaury měli starat, je častěji pokládali za nepohodlnou a obtížnou přítěž. Podle toho to také vypadalo. Na přelomu let 1986 a 1987 muselo pardubické brontosauří centrum čelit pokusu o svou likvidaci. Po rozpadu SSM roku 1990 založili pardubičtí brontíci základní článek Punťa, který převzal hospodářskou a právní agendu spojenou s jejich činností. Chcete-li to vědět přesně, Punťa vznikl 21.ledna 1990 v 16.03. Přesně v té chvíli projížděl rychlík, kterým se vraceli pardubičtí delegáti z osamostatňovací konference Brontosaura v Brně, železniční stanicí Bezpráví. Jméno pardubický ZČ získal podle hrdiny Nepraktova kresleného seriálu Sek a Zula, hodného, velikého a zeleného brontosaura Punti.
Z činnosti pardubických brontosaurů je nejvíce vidět jejich práce v přírodních a kulturně cenných lokalitách. Můžete na ni narazit v Krkonoších, na Kokořínsku, v Českém ráji, v Jeseníkách, na zámcích v Náchodě, Opočně, Častolovicích, Nových Hradech, ve Strážnici, na hradech Lichnice, Kunětická hora, Vízmburk, Rychmburk, Litice a Trosky, v Babiččině údolí, v Teplicko - adršpašských skalách, ve skansenu na Veselém kopci a na mnoha dalších místech. Přesto by se mělo vědět, že pardubickým brontosaurům vždycky šlo především o výchovu k etickým zásadám, které snad jednou povedou k zodpovědnému a ohleduplnému vztahu k věcem, lidem a vůbec světu kolem nás. Práce (rukama) je chápána spíš jako výchovný prostředek než jako pomoc při ochraně přírodních lokalit a kulturních památek a jako zdroj peněz potřebných k brontosauří činnosti. Zábavné aktivity jsou zaměřeny na netradiční hry, sporty a další podniky, při kterých se mladí lidé občas dovědí něco o přírodě, historii, politice, filozofii a dalších oborech.
Pardubičtí brontosauří programově pracují s volným časem lidí ve věku od 14 do 20 let. V tomto věku si mladí lidé dotvářejí své životní názory a postoje a jsou vnímaví vůči vhodnou formou předkládaným podnětům. Navíc s touto věkovou skupinou, pokud se nejedná o sportovně, umělecky či vědecky orientované jedince, nepracuje téměř žádná společenská organizace. V tom bych možná viděl největší přínos pardubického brontosauřího centra. V současné době v Pardubicích působí základní článek Asociace Brontosaura Punťa, který má téměř dvě stovky platících členů a několik desítek dalších příznivců. Jeho činnost je zaměřena především na pořádání pobytových akcí, víkendovek a táborů, a na práci s mladými lidmi. Také vydává svůj skoroměsíčník Přeslička a podílí se na některých dalších ekologických aktivitách a kampaních.
Dále v Pardubicích sídlí regionální centrum Asociace Brontosaura, u kterého hledají radu a pomoc nejen pardubičtí Punťové, ale i brontosauří skupiny z Chrudimi, Hradce Králové, Opočna, Liberce a Ostroměře. Pardubice se staly důležitým opěrným bodem brontosauřího hnutí v této části Čech. Při tom celá činnost pardubických brontosaurů je zajišťována bez jediného profesionálního pracovníka. Vše stojí a padá s prací dobrovolníků.
Na závěr mohu pardubickým brontíkům popřát k dvacetinám hodně štěstí do dalších let. O práci a zájem mladých lidí se zatím bát nemusí.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem