Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.08.2020 08:00

Cesta husitských hejtmanů

Bahno – Chlístovice – Sion – Polanka – Malešov. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí J. Skotnica. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.08.2020 09:00

Žulová stezka

Skuteč – Žulová stezka – Vrbatův Kostelec – Podskala – Chrast u Chrudimi. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:01 hod. (16:07 h.; 17:03 h.) vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.08.2020 06:00

NS Údolím Šembery a kosteleckými lesy

Český Brod – Tuchoraz – NS Údolím Šembery – Kostelec n. Č. lesy. Délka trasy 13,5 km. Odjezd v 6:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. BUS+ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.08.2020 08:20

Pivovar Třebovský mlýn

Česká Třebová – pod Skuhrovem – Dlouhá Třebová. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 14:55 hod. (15:17 hod.) ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

13.09.2020 07:50

Údolím Doubravky

Bílek - NS Údolí Doubravky - Chotěboř. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:53 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:07 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Hříšní lidé města Pardubic 34. část

obrázek k článku Pokračování roku 1935: Netýrejte koně! „Sděluje nám případ, kdy na Rašínově třídě v Pardubicích v těchto dnech kočí surovým způsobem ztýral koně. Ten se sotva držel na nohou. V Praze hodlají postavit pomník koním za zásluhy. V Německu jej již mají. Tam také surovosti proti zvířatům mnohem přísněji trestají!“ „Jak jsou lidé lehkomyslní, o tom přesvědčil případ pardubického číšníka 20letého Jaroslava Bořila. Dostal 500 Kč, měl dáti nazpět, ale odešel a uprchl do Hradce Králové, kde s kumpánem peníze proflámoval. Byl v Hradci Králové zadržen, ale z peněz už mnoho nezbylo!“

„Žebral a potom proflámoval v baru tisíc Kč. V Pardubicích byl zatčen zajímavý žebrák. F. Patrman z Pardubic, který večer v baru utratil 1000 Kč. Neměl dost peněz, a tak dal do zástavy vkladní knížku na 5 000 Kč. Patrman se potuluje světem, navštěvuje bary a tím utrácí, ať má peníze nebo ne. Byl zatčen a dán do soudní vazby.“ [1]

„Únos vdané ženy! K romantickému únosu vdané ženy došlo v Pardubičkách. Nyní se vyšetřuje a únosce hledá. Zjistilo se, že čeledín Josef Šesták, který je zaměstnancem         u jednoho pardubického obchodníka, má známost se vdanou ženou K. E., která bydlela v Pardubičkách. Milenec přijel po půlnoci k bytu milenky s nákladním automobilem, do kterého naložil potřebný nábytek. Manžel nevěrné ženy, který je zaměstnancem v nedalekých Rosicích, neměl ani potuchy o tom, co se stalo. Byl velmi překvapen, když jeden ze sousedů přijel za ním a vyprávěl mu noční příhodu. O případu ihned vyrozuměl četnictvo, kterému se podařilo zachytit stopu milenců. O spolupátrání byly požádány další četnické stanice, a proto se soudí, že milenci budou co nejdříve dopadeni. Nerozumný čin milenců, kteří nejsou již tak mladí, bude míti pro ně nepříjemnou dohru před soudem.“[2]

„Nejtěžší trest cikánkám. V Pardubicích byly dány do soudní vazby dvě cikánky z rodu Růžičkova. Cikánky zde byly ostříhány do hola. Je to pro ně nejtěžší trest!“[3]

Slyšela v kostele ohlašovati svého vlastního manžela s jinou! V neděli (6. 12.) se v arciděkanském kostele v Pardubicích stal opravdu kuriózní případ. „V kostele dlela na mši žena řeznického pomocníka Lankačová z Famílie. Když kněz předčítal ohlášky, byla najednou nesmírně překvapena. Uslyšela ohlášky svého vlastního muže Josefa Lankače, řeznického pomocníka, s nímž nebyla rozvedena. Lankač se vydával za svobodného          a chtěl se oženit se zaměstnankyní jednoho hotelu. Opatřil si potřebné dokumenty. Jeho žena oznámila celý případ četnictvu, a tak se Lankač místo do svatební síně dostal do soudní vazby. Četníci dále zjistili, že Lankač vybral z knížky své ženy přes 3 000 Kč, které byly uloženy pro jeho dceru a v Pardubicích je prohýřil. Taková je morálka dnešního moderního světa!“[4]

„Oblibu karbanu u žen vidíme v Pardubicích, kde hrají nejen zábavné hry, ale také hry zřejmě karbanické, a to se značnou náruživostí. Mnohé ženy karbanu propadly ještě vášnivěji než muži, že je to u žen málo sympatické, není třeba zdůrazňovati. Ještě štěstí, že se tato móda příliš nerozšiřuje.“[5] 

„Znešvařování budov agitačními nápisy, hesly, symboly, nálepkami apod., jak vidno na četných místech Pardubska, náleží k úpadkovým zjevům, které v soudných lidech budí nepříznivé mínění i odpor proti těm, kdo užívají takových způsobů. Na veřejných               i soukromých budovách se tímto způsobují značné škody, zvláště, když se nápisy               a odznaky vyrývají. Škola při každé příležitosti vybízí mládež k šetření majetku, k zachování a zvyšování čistoty a krásného vzhledu obcí. Ale dospělí lidé bez kulturní úrovně a vkusu dávají mládeži špatný příklad. Mělo by se proti nim zakročovati trestně s největší přísností.“[6]

„Vyloupená výkladní skříň. Před svátky vyloupili neznámí pachatelé výkladní skříň obchodu F. Kabele v Pardubicích U kostelíčka. Byli vyplašeni a odcizili jen dárkový koš za 300 Kč, ale škoda, kterou způsobili rozbitím výkladní skříně, je 2 000 Kč.“[7]

Zloděj hned dopadený! „V pardubickém zlatnickém obchodu Čeňka Lejhance vybíral neznámý muž prsten. Majitel obchodu zpozoroval, kterak si tři prsteny nenápadně strčil do kapsy. Pod záminkou, že vedle něco dělá, zatelefonoval majitel zlatnictví na policii       a zloděj byl po opuštění obchodu zatčen přímo na ulici! Prsteny byly u něj nalezeny.“[8]

Ples bez dekoltáží! „V neděli (17. 1.) konal se v Pardubicích u Grandu ples lidové strany. Byl slušně navštíven. Jako zajímavost dlužno uvésti, že na plesu neměly dámy žádných výstřihů, všecky toalety byly až těsně ke krku.“[9]

Krádež zbraní! „Ve výkladu Chomrákova obchodu v Pardubicích, Sladkovského ul., vykradl neznámý pachatel pušky a revolvery. Po pachateli se pátrá.“[10]

Poškozování stromů! Ve velkých Polabinách u Pardubic, u Židova, jakož i na pozemcích za Labským mostem, byla na mnoha stromech osekána kůra a některé kmeny úplně zničeny. Škody tyto provádějí vandalové z dlouhé chvíle a ze zlomyslnosti. Jelikož v poslední době se tato řádění opakují, budou pachatelé po vyšetření městským dozorcem Šverhardem soudně stíháni.“[11]

„Odysea chlapce, který chtěl odciziti letadlo v Pardubicích! Minulý podzim se hodně psalo o chlapci z Jesničánek, který chtěl na pardubickém letišti odciziti letadlo a uletěti s ním do světa. Tehdy byl chlapec vypátrán a případ urovnán. Dotyčný chlapec však trpí velkou dobrodružností. Před nedávnem uprchl do Německa. Podařilo se mu přejíti hranice. Chtěl do Hamburku pustiti se na moře. V Německu byl však zadržen a dostal se do vězení, ježto s sebou měl mapy a plány a také revolver! Posléze se věc vysvětlila           a chlapec byl předán na hranicích našim úřadům a dostal se zase domů.“[12]

Střílení poštovních holubů! „V poslední době se stává, že se vracejí poštovní holubi poraněni střelnou zbraní nebo otráveni. Spolek chovatelů poštovních holubů v Pardubicích upozorňuje, že střílení nebo trávení poštovních holubů jest stíháno dle příslušného zákona a sice velmi vysokými pokutami a náhradou značných částek za zabití, po případě otrávení. Jde mnohdy o velmi cenné kusy, procvičené na vzdálenost až 1000 km a ztráta postihuje nejen chovatele, ale i celek, tj. náš stát, pro jehož účely se vlastně poštovní holub chová. Spolek chovatelů poštovních holubů v Pardubicích vypisuje odměnu ve výši 250 Kč tomu, kdo umožní usvědčiti pachatele, ať již jedná se o střílení aneb trávení poštovních holubů.“[13]

„Nebezpečný bytový lupič řádil v Pardubicích za krásné neděle, kdy město bylo liduprázdné. V neděli 6. 6.  za nesmírného parna bylo město opravdu liduprázdné. Toho využil nebezpečný bytový lupič, který přijel do Havlíčkovy ulice s autem, aby zde vylupoval byty. Navštívil tři byty ve dvou sousedních domech, jejichž obyvatelé dleli pryč. Byly to byty Ilony Štěritové, číšníka R. Horáka a poštovního asistenta Jaroslava Morávka. Pachatel prostě ve všech případech vylomil dveře a snažil se zde ukořistiti nejcennější věci. V prvním řadě mu šlo o peníze a o šperky. Potom o šactvo, které odvezl autem. Zřejmě šlo o velmi nebezpečného bytového zloděje. Nyní je třeba, aby obecenstvo bylo opatrné. Pachatelé budou navštěvovati byty, jichž majitelé budou pryč. Ovšem také by bylo třeba, aby přistižený pachatel byl mimořádně přísně potrestán!“ [14]

Domněle beznohý přemohl dva policisty! „Bývalý rotmistr Josef Kameník z pardubické Studánky se nyní živí výhradně žebrotou. Také letos 17. 5. usedl na rušné místo nedaleko pardubického parku a prosil o milodary. Předstíral, že je beznohý a nezasvěcení házeli četné mince do jeho klobouku. Ale policejní inspektor Fiala Kameníka ho znal, a proto mu diskrétně naznačil, aby z místa tak rušného odešel. To Kameníka ani nenapadlo, počal policii spílati a dva silní strážníci s domněle beznohým nemohli nic svésti. Konečně ho museli odvésti autodrožkou, ještě ve voze udeřil Kameník policejního inspektora, takže ten musel býti ošetřen lékařem. Za to násilí odsoudil Kameníka krajský soud v Chrudimi na 6 měsíců bezpodmínečně!“[15]

Opravdu hříšnice? „Ženy za volantem. Psali jsme již, že v Pardubicích se velmi rozmáhá zjev, že ženy řídí auto, že sedí v autě za volantem. A uvedli jsme také, že to zvyšuje nebezpečí, neboť žena, která je nervově jinak uzpůsobena než muži, snadněji ztrácí chladnokrevnost a může dojíti k neštěstí. Ukázal nám to případ p. Tomanové, která za jízdy v Bohdanči se srazila s jiným automobilistou a následky této srážky byly velmi těžké. Nyní došlo v Pardubicích zase k neštěstí. 19letá Jana Skálová, dcera inž. z České Skalice, řídila auto a na nároží Jahnovy ulice vjela na chodník, kde povalila tři chodce, z nich Marie Puhlovská, choť úředníka Prokopovy továrny, byla těžce zraněna.“[16]

O několik čísel dál se Východočeský Republikán opět vrátil k problematice žen za volantem. „Snad v žádném městě není tolik žen za volantem a na motocyklech, jako v Pardubicích. Ženy se u nás již tolik motorizovaly, že dnes řídí nejen osobní auta, ale        i nákladní auta a autobusy. Žena na motorce je v Pardubicích již všedním zjevem, pomalu je to samozřejmostí. Ukazuje to i na rozvoj automobilismu v přítomné době a z toho můžeme si odvoditi pohled do budoucna, jak to bude vyhlížeti za 10 nebo 20 roků. Nebude pak opakem např.: vzácnost muž za volantem nebo na motorce.“[17]

 

                                                                                                                        (pokračování)

 

 

 

 [1] Tamtéž, 20. 11. 1936, č. 47, s. 7.

[2] Tamtéž.

[3] Tamtéž.

[4] Tamtéž, 4. 12. 1936, č. 49, s. 7.

[5] Tamtéž, 11. 12. 1936, č. 50, s. 8.

[6] Tamtéž, roč. XIX., 1. 1. 1937, č. 1, s. 8.

[7] Tamtéž.

[8] Tamtéž, 15. 1. 1937, č. 3, s. 8.

[9] Tamtéž, 22. 1. 1937, č. 4, s. 7.

[10] Tamtéž, 19. 2. 1937, č. 8, s. 8.

[11] Tamtéž, 12. 3. 1937, č. 11, s.10.

[12] Tamtéž, 23. 4. 1937, č. 17, s. 8.

[13] Tamtéž, 21. 5. 1937, č. 21, s. 7.

[14] Tamtéž, 11. 6. 1937, č. 24, s. 18.

[15] Tamtéž, 18. 6. 1937, č. 25, s. 8.

[16] Tamtéž, 25. 6. 1937, č. 26, s. 8.

[17] Tamtéž, 16. 7. 1937, č. 29, s. 8.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem