Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Pardubický slavín - Prof.Rudolf I.Malý

obrázek k článku (nar. 17.4.1889 St.Ždánice,zemř.13.4.1965 Praha) Stojíme na t.zv.Staré části Městských hřbitovů v Pardubicích v sektoru I.D/7 (viz plánek J.Janiše) před hrobem filozofa-vitalisty, bývalého československého diplomata prof.Rudolfa Malého. Narodil se 17.dubna 1889 ve Starých Ždánicích na Pardubicku. Vystudoval pardubickou reálku, z níž přešel na filozofickou fakultu UK v Praze. Absolvoval též stipendijní pobyt na pařížské Sorbonně. V letech 1913-14 působil jako gymnaziální profesor v Praze. Oženil se s lnou, (nar.23.7.1893), dcerou MUDr.Norberta Havla, spisovatele a známého lékaře-lidumila v Havlíčkově Brodě, která v letech 1916-18 působila v Pardubicích jako profesorka na dívčím gymnáziu (jejím bratrem byl prof.Norbert Havel, známý překladatel z němčiny a hlavně z francouzštiny). Prof.Rudolf Malý přijal manželčino křestní jméno do svého jména a psal se pak R.I.Malý, ona přijala jeho písmeno R ze jména Rudolf a podepisovala se I.R.Malá.
Prof. Malý přestoupil po roce 1919 do služeb ministerstva zahraničních věcí ČSR v Praze. Působil v diplomatických službách jako legační rada při čs.velvyslanectví v Římě a po likvidaci tohoto velvyslanectví v pohnutém roce 1939 se stal vrchním odborovým radou ministerstva školství a národní osvěty v Praze. Literárně činný byl od roku 1908. Jeho život a dílo popsala v třídílném biografickém románu jeho žena. Román se jmenuje "Bez počátku a konce", byl vydán nakladatelstvím Vyšehrad v letech 1939-40, kdy získal Baťovu literární cenu.

Práci prof.Malého oceňovali F.X.Šalda, Jindřich Vodák a František Gótz. Prof.R.I.Malý redigoval do roku 1.924 "Národní kulturu", potom její pokračování-revui "Kritika", od roku 1936 pak kulturní a politický čtrnáctideník "Tak". V letech 1930-39 byl šéfredaktorem bulletinu "Denní přehled zahraničního tisku". Kromě toho pracoval ve výboru "Kruhu českých spisovatelů", byl jednatelem literárního odboru Umělecké besedy v Praze a byl i místopředsedou pražské kulturní rady. Publikoval do renomovaných časopisů (Osvěta lidu, Čas, Osvěta, Naše doba, Kmen, Květy, Lumír, Lidové listy, Národní listy, Venkov), kam přispíval hlavně literárními recenzemi a filozofickými eseji. Redigoval též sborník "50 let FXŠ" (1917).
Z jeho filozofických knih připomeňme:"Jasnýma očima" (literární a filozofické eseje, vydal roku 1920 A.Srdce v Praze), "Akord motivů náboženských a sociálních" (vydal Melantrich 1921), filozofickou monografii "Svět v Bohu" (vydal F.Borový 1922), spis "Posvěcení života-myšlenková revise i perspektiva" (vyd.Kritika 1924), kulturní a politické glosy "Sláva dne" (vyd.Fórum 1925), "Kříž nad Evropou-Revoluce XX.století" (vydal A.Neubert Praha 1935), zápisy a menší prózy "Světlo v tmách" (vydal Vyšehrad 1937). Jeho poslední prací bylo dílo "Marx a Řím ve světle živé skutečnosti" (vydal A.Neubert Praha 1939). V poválečné době jako nemarxistický idealistický filozof nemohl již publikovat. Zemřel v Praze-Břevnově 13.dubna 1965.

Prameny: Slavín-sbírka VČM Pardubice IV/144,
Vlastimil Vokolek: I.R.Malá, Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1973, č.7-8, s.14.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem