Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Pod hvězdou Davidovou

obrázek k článku Svoji každoroční podzimní výstavu věnoval Státní okresní archiv Pardubice památce židovského obyvatelstva na Pardubicku. Je i připomenutím sedmdesátého výročí transportů Židů do Terezína. Kurátorce Renátě Růžičkové a jejím kolegům se podařilo shromáždit cenné archivní dokumenty a doplnit je votivními předměty ze sbírek východočeských muzeí. Návštěvník shlédne sedmiramenné svícny, vzácné tóry, modlitební texty i domovní schránky na ně (mezuzy). Celou jednu stěnu zabírají jména 1256 Židů, kteří byli z Pardubic v konci roku 1942 vypraveni dvěma transporty do terezínského ghetta. Červeně jsou zvýrazněna jména těch, kteří útrapy táborů, včetně vyhlazovacích, přežili. Konce války se dožilo jen 91 spoluobčanů židovské víry. Přesmutně se čtou dobové novinové články a plakáty, které vyháněly židovské obyvatele z českého společenství. Velice silně působí příběhy rodin, jejichž někteří jedinci se dožili dnešních dnů a dali své vzpomínky i fotografie k dispozici autorům výstavy. Návštěvníci expozice se seznámí s náboženskými zvyky, bydlením, školstvím i zaměstnáním židovského obyvatelstva Pardubicka od 16. století, také s osudy synagog, hřbitovů, pomník a majetku.
Na slavnostní vernisáži dne 10. října 2012 přednesli proslovy předseda Židovské obce v Praze Mgr. František Bányai a náměstek ředitele Památníku Terezín doc. PhDr. Vojtěch Blodig. Kurátorka výstavy Mgr. Růžičková přečetla vzpomínky přeživších pardubických občanů pana Vladimíra Munka (nyní v USA) a pana Pavla Wernera, (žijícího v Praze). Oba tyto dopisy přetiskneme ve Zprávách KPP. Vernisáž byla doplněna židovskými skladbami v podání Crazy saxophones pod vedením p. Pavla Merty. V rámci projektu se v říjnu a listopadu uskutečnilo šest přednášek, které přednesli vesměs pracovníci Státního okresního archivu v Pardubicích. Pardubickým židovským hřbitovem provázela paní Klára Habartová.
Znovu se ukázala potřeba připomínat starším a dát na vědomí mladé generaci nedávnou smutnou historii, i když v řadě případů pro Čechy neslavnou až zbabělou. Na druhé straně nelze nevzpomenout těch nemnohých statečných, kteří židovské uprchlíky po dobu okupace skrývali.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem