Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.07.2018 07:30

Minipivovar U Černého medvěda

Jablonné nad Orlicí. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:34 h Sp. z hl.n, návrat v 15:56 h Os, R (16:56 h.). Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

29.07.2018 07:10

Amerikou do Klokočského lesa

Bělá pod Bezdězem – Amerika – Nová Ves u Bakova – Malá Bělá. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:10 h R. z hl.n., návrat v 16:47 h Os. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

05.08.2018 08:35

Polabskými luhy

Velký Osek – přívoz Oseček – NS Pňovské luhy – Klavary – Kolín. Délka trasy 14 km. Odjezd v 8:38 h z hl.n., návrat v 16:22 h Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

12.08.2018 06:00

Podél Labe k Lobkovicům

Kostelec nad Labem – Lobkovice – Neratovice. Délka trasy 10,5 km. Odjezd v 6:01 h R z hl.n. + Os, návrat v 15:03 hod.(16:30). Vedoucí O.Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.08.2018 07:30

PR Anenské údolí a židovský hřbitov

Skuteč – Hroubovice – Bělá – Luže. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:31 h z hl.n., návrat v 15:34 h. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

PREZIDENT MASARYK V PARDUBICÍCH (Třetí a čtvrtá návštěva)

obrázek k článku

V minulém čísle Zpráv byla věnována pozornost pardubickým návštěvám prezidenta Masaryka ve dvacátých letech. Také v následující dekádě se Tomáš Garrigue Masaryk objevil v Pardubicích dvakrát. Tentokráte v letech 1930 a 1931. V prvním případě se o oficiální návštěvu nejednalo, vždyť Masaryk byl pozván na svatbu dcery Františka Udržala, a nechtěl být v Pardubicích poznán. V roce 1931 již byl jeho pobyt oficiální, protože se nesl v duchu slavnostního zahájení Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu.


KALENDÁRIUM 1918 červenec - srpen

obrázek k článku

5.července referovali poslanci J.V.Hráský a F.Udržal na pardubické radnici na společné poradě zástupců města i venkova o stavu zásobování. Usnesení mělo 2 body: 1/ zadržet potraviny v Čechách, t. j. zabránit jejich vývozu a 2/ provést sbírku na národní daň.


NACHÁZÍ SE V OKRESE PARDUBICE SMRČÍ KŘÍŽ?

obrázek k článku

Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický ?křížový" obrys. Smírčí kříže nebo křížové kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, např. morové epidemie, nešťastné události, např. havárie kočárů se svatebčany, sebevraždy z nešťastné lásky, smrtelné úrazy dřevorubců atd.


ÚSVIT MAMUTŮ (kvartér na Pardubicku)

obrázek k článku

Úvod: (ještě, než se vydáme za mamuty) Čtvrtohory jsou posledním geologickým obdobím, které sahá až do současnosti. Následují po třetihorách (terciéru) a zahrnují do sebe i období kenozoika a fanerozoika. Kvartér zahrnuje posledních 2,2 milionů let a je nejmladší ze tří period kenozoika Dělí se na starší kvartér ? pleistocén a mladší kvartér ? holocén, který trvá do současnosti. Do pleistocénu můžeme zahrnout starší dobu kamennou ? paleolit (doslova v překladu ?starý kámen?). Holocén pak zahrnuje posledních deset tisíc let, kam spadá jednak opět paleolit, dále mezolit, neolit a eneolit.


OKÉNKO PRO HOSTA

obrázek k článku

Dnes hovoříme s Doc. MUDr. Janem ISERLEM, CSc. (15.10.1919), čestným občanem Pardubic, dlouholetým 2.primářem očního oddělení pardubické nemocnice.


ŽILI MEZI NÁMI Zemřel sbormistr a dirigent Vlastislav Novák

obrázek k článku

Smutná zpráva o odchodu další významné a legendární osobnosti našeho regionu přišla počátkem minulého týdne. Ve věku 87 let zemřel v pondělí 16.dubna doc. Ing. Vlastislav Novák. Skonal člověk, jehož život byl dlouhé desítky let neoddělitelně spojen s hudbou a především se sborovým zpěvem, s obětavou organizátorskou a popularizační činností v této oblasti i v dalších oborech kultury. Ve Vlastislavu Novákovi ztrácí svého učitele, mentora a rádce dlouhá řada jeho kolegů a zejména žáků, kterým se obětavě věnoval a které vychoval.


TRADIČNÍ SVÁTKY SBOROVÉHO ZPĚVU V KD HRONOVICKÁ

obrázek k článku

V sobotu 14.dubna 2018 se konal v pardubickém Kulturním domě v Hronovické ulici již XI. ročník festivalu pěveckých sborů. Festival pořádal Spolek pěveckých sborů Pernštýn ? Ludmila ? Suk za podpory Magistrátu města Pardubice a Unie českých pěveckých sborů. Akce se konala pod záštitou 1.místopředsedkyně Senátu M.Horské, poslance Poslanecké sněmovny Marka Výborného, 1.náměstaka hejtmana Pardubického kraje R.Línka, člena Rady města Pardubic Františka Weisbauera a dalších, mezi nimiž je uváděn i KPP.


ZLATO S POSTUPEM, STŘÍBRO A ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY PRO DPS CARMINA

obrázek k článku

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4.A, který pracuje pod vedením Mgr. Ivy Bednářové při ZŠ Pardubice -Polabiny 2 v Prodloužené ulici, zaznamenal opět úspěch. Přelom března a dubna je, jako každý rok, ve znamení jarních soutěží ve sborovém zpěvu ? a současná třídní sestava se i tentokrát skvěle zapsala.


Jak to bylo s čestným občanstvím prof. J.Sakaře?

obrázek k článku

V návaznosti na sloupek - vln - v Pardubickém Metropolitanu z 28. dubna 2005 o profesoru Josefu Sakařovi, čestném občanu Pardubic, nabízím čtenářům foto titulního listu pamětního alba 11 fotografií starých Pardubic, jež měl převzít tento historiograf, když mu obecní zastupitelstvo na své schůzi 14. listopadu 1927 udělilo čestné občanství města za jeho monumentální pětidílné "Dějiny města Pardubic nad Labem" a dlouholetou kulturní práci pro město. Na diplomu jsou podepsáni starosta Vojtěch Znojemský (nár. soc.), radní Jaroslav Skácel (NOF) a za zastupitele F. Antoš a F. Konvalina. Je zvláštní, že toto pamětní album se našlo na smetišti při likvidaci t. zv. staré Karloviny. Je t. č. v mém osobním držení. Připojuji ještě fotografii z pohřbu prof. J. Sakaře v jeho rodném Týně nad Vltavou v roce 1937, kde v delegaci města byl m. j. tehdejší…


Jedna nebo dvě tvrze?

obrázek k článku

(K dějinám tvrzí Sušiny a Žáravice) Území okresu Pardubice patří k regionům, kde ve 13. - 15. století měla silné majetkové pozice nižší šlechta a proto zde vznikl velký počet tvrzí, zatímco typických středověkých hradů zde bylo málo. Tvrze z Pardubicka záhy získaly svého historika ve Františku Alexandrovi Heberovi, na jehož práci potom navázal v počátečním období svého díla o českých hradech, zámcích a tvrzích August Sedláček.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem