Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

07.02.2018 18:00

Projektování pražského dálničního okruhu v letech 1938 - 1943 a stavba dálnice z Prahy do Posázaví v letech 1939 - 1950

Přednáška Tomáše Jandy bude mapovat nesnadnou přípravu pražského dálničního okruhu se zásahy německých architektů nahlížejících na Prahu jako na německé město a zároveň na úzkou spolupráci českých a německých mostních odborníků při projektování jedné z největších mostních konstrukcí. Dále za pomoci dobových snímků navštívíme staveniště dnešní dálnice D1 mezi Prahou a Hvězdonicemi v letech 1939 - 1950 dokončené po vynucené přestávce až v sedmdesátých letech minulého století.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Zprávy KPP

Pohřeb generála Jaroslava Červinky

obrázek k článku

V čísle3-4/1996 ZKPP na str. 79 - 85 jsme zveřejnili články Ing. Vladimíra Maděry z Prahy a Oldřicha Ullricha ze Sezemic o generálu Jaroslavu Červinkovi. Článek pana Ing. Maděry končil výzvou: „A dost možná, že se ještě najdou pamětníci jeho pestrého života i jeho pardubického působení. Najdou-li se, bylo by dobře, kdyby se se svými vědomostmi o tomto zasloužilém představiteli našeho I. odboje se čtenáři Zpráv podělili." Na tuto výzvu reagoval pan Karel Pikl, který nám poskytl řadu výstřižků ze soudobého tisku o konci a pohřbu generála Červinky v Pardubicích a v Praze. Uveřejňujeme tedy v tomto čísle některé fotografie a podrobný popis pohřbu. V PARDUBICÍCH VE ČTVRTEK 12. ledna 1933 Pohřeb gen. Jaroslava červinky v Pardubicích. Soustrastný projev presidenta republiky.


Městský a pernštejnský znak - dodatek

obrázek k článku

Ve zprávách Klubu přátel Pardubicka ročník 1996 (č. 1 -2) jsem uvedl městské a pernštýnské znaky na významných objektech a domech, které jsem zjistil do konce roku 1994. Pátral jsem ještě dále a dovolím si doplnit uveřejněné seznamy o několik dalších. Pořadová čísla navazují na čísla již dříve uvedená. A) KŮŇ VE SKOKU 15) ZŠ Skřivánek - Gorkého ul. č. p. 867 (nad vstupními dveřmi nad oknem v 1. poschodí) 16) Radnice - Pernštýnské nám. č. p. 1 (mozaika na dvoře mezi přední a zadní částí - atrium) 17) Střed. prům. škola potravinářské technologie nám. Republiky (skleněná mozaika ve vstupní hale)


Pardubický slavín

obrázek k článku

Po 10 letech otiskujeme znovu aktualizovaný a doplněný plánek Městských hřbitovů v Pardubicích, pořízený laskavostí p. Josefa Janiše. Ten doplnil plánek i seznamem osobností, o nichž jsme psali v seriálu „Pardubický Slavín" v období 1986 -1996. V posledním sloupci vpravo najdete vždy odkaz na příslušné číslo našich „Zpráv", v němž bylo o zmíněné osobnosti psáno. Protože chceme v ročníku 1997 v seriálu pokračovat, prosíme Vás i nadále o spolupráci při doplňování plánku a zároveň o pomoc při shromažďování údajů a materiálu o některých osobách. Jde zejména o: Alois Hanuš, řídící učitel (1884 - 1939), Eduard Horák, akad. malíř (1858 - 1912), Hubner, zakladatel podniku Hůbner - Opitz, František Vambera, ředitel cukrovaru, Václav Veselý, dělnický vůdce (1829- 1921). Nedaří se nám zatím situovat hrob ředitele a vlastivědného…


Ze vzpomínek - část 1.

obrázek k článku

Moje muzeum 1945 - 1987, aneb, jak život šel... Ke konci května roku 1945, nevím již přesně, který to byl den, zazvonil někdo večer u vrátek předzahrádky našeho domu na Spořilově. Ven vyšla moje matka a viděl jsem, že hovoří s nějakým vysokým, elegantním pánem. Po chvíli se vrátila, zavolala mne a řekla: „To byl pan ředitel Cinner, učil mne na obecné škole v Rohovládově Bělé. Ptal se na tebe a navrhl, že bys mu mohl někdy pomáhat při práci v muzeu. Právě nyní dává dohromady větší množství zbraní, zanechaných zde německou armádou." To mne opravdu nadchlo, já jsem se již dávno o zbraně zajímal, což nebylo nic tak mimořádného vzhledem k původnímu zaměstnání mého otce, plukovníka Vojenského zeměpisného ústavu. To sice byla nebojová složka armády, ale tam otec přišel jako bývalý ruský a pak francouzský legionář.


Před 65 lety se konala v Pardubicích celostátní Výstava tělesné výchovy a sportu 1931

obrázek k článku

Starší generace letos vzpomíná, že je tomu 65 let, co se konala v Pardubicích v roce 1931 jedna z největších událostí 20. století v našem městě - Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu, událost, kterou je třeba připomínat i generacím mladším. Výstava se zapsala do budování i dějin našeho města měrou nevídanou. 13 let po skončení 1. světové války bylo tehdy město čítající 28.000 obyvatel schopno uspořádat mimořádnou výstavu, kterou od 31. května do konce září 1931 navštívilo cca 1 milion obyvatel z ČSR i z ciziny. V Pardubicích bylo uspořádáno 130 celostátních i místních akcí, sjezdů všech politických stran, organizací a spolků, ve městě, na novém stadionu, závodišti, letišti se konalo 60 velkých, i mezinárodních sportovních akcí, sletů, cvičení s návštěvou 250.000 diváků - Velká pardubická. Zlatá přilba, hry, mezinárodní fotbalové…


Kulturní život v Pardubicích v roce 1945

obrázek k článku

Kulturní život v Pardubicích měl v roce 1945 dvě výrazně odlišná období. Do počátku května 1945 doznívala protektorátní doba a po vzniku nového Československa se začala bouřlivě rozvíjet nová, ryze česká demokratická osvěta a kultura. Blížící se konec války dodal odvahu kulturním pracovníkům, jejich vystoupení jsou naplněna vlasteneckým duchem, i když otevřeně proti okupantům přece jen vystoupit nemohli. Pardubické orchestrální sdružení uspořádalo koncert skladeb Antonína Dvořáka, dokonce i Slovanské tance. Pouze škola Národní odborové ústředny zaměstnanců zůstala u protektorátní osvěty, uspořádala nic neříkající kurs psaní strojem, těsnopisu a úsporného vaření. J. Plavec přednesl přednášku o J. B. Foerstrovi a v akci Umění všem byl přednesen Máchův Máj. V městském divadle byl uspořádán večer písní, tanců, humoru a hudby Rozmarné léto…


Pomník bratranců Veverkových i bratranců Veverků

obrázek k článku

Velmi často jsem byl na rozpacích, jak správně psát o bratrancích Veverkových. Zda je správně bratranci Veverkové nebo bratranci Veverkovi, bratranců Veverkových či bratranců Veverků atd. Obrátil jsem se proto na Ústav pro jazyk český Akademie věd Č v Praze, odkud jsem dostal odpověď (od PhDr. Ludmily Uhlířové), která může zajímat širší čtenářskou obec Zpráv: „Obecné pravidlo říká, že příjmení v prvním pádě množného čísla mohou mít buď koncovku -ovi (Novákovi, Veverkovi), nebo -ové (Novákové, Veverkové). Mezi nimi je jemný významový rozdíl. Tvary Novákovi, Veverkovi označují muži i ženy patřící do rodiny Novákových resp. Veverkových, zatímco tvary Novákové, Veverkové pojmenovávají dva nebo více mužů s příjmením Novák, Veverka, kteří mohou, ale nemusejí být v příbuzenském poměru (například: Do páté třídy chodí dva Novákové). Pokud tedy…


Adresováno těm dříve narozeným...

obrázek k článku

Snad každého z nás starších Pardubáků se zmocní pocit jisté nostalgie, když se nám dostane do ruky nějaký němý svědek dob dávno minulých, kdy jsme ještě pardubickými ulicemi pobíhali jako děti. Známý sběratel Karel Pikl nám nedávno zapůjčil takovou malou věc připomínající staré časy. Byla to obálka na recepty z období první republiky. Na její zadní straně byl seznam známých pardubických lékařů té doby, někdy z roku 1933, možná 0 něco dříve či později. Část textu jsme pro Vás oxeroxovali. Třeba si při čtení těch jmen připomenete „toho svého" pana doktora, k němuž jste Vy nebo Vaši rodiče rádi chodili, případně 1 takové lékaře, který se Vaší důvěře právě netěšil. V každém případě bychom ale uvítali, kdybyste nám, pokud si vzpomenete, napsali o některém z nich něco bližšího. Samozřejmě můžete napsat svou vzpomínku i na docela jiné téma…


Ze vzpomínek soudní úřednice - 8. část

obrázek k článku

Nedávno zemřel pan JUDr. Jan Meloun, okresní soudce. Působil u pardubického soudu před druhou světovou válkou i během této války. Tehdy byl mlád a pln životního elánu. Na mě vždy působil dojmem člověka hluboce věřícího v Boha s apoštolskou snahou pomoci každému, kdo pomoc potřebuje. Měl přidělenu jednací síň IV v I. poschodí. Tam soudil nejen přestupky, které patřily do jeho kompetence, ale také dělal rekvisiční výslechy u případů, které posílal krajský soud v Chrudimi. Jeho řeč nebyla nikdy stručná, obsahově velmi výchovná. Snažil se během průvodního řízení přesvědčit obviněného o nesprávném způsobu jeho života a o beznadějné budoucnosti, která ho čeká, bude-li v trestní činnosti pokračovat.Měla jsem vždy dojem, že to nemluví soudce, ale kněz.


Rotary Club opět v Pardubicích

obrázek k článku

Rotary Club Pardubice obnovil svoji činnost, po přerušení trvajícím 47 let, dne 1. července 1995. Slavnostní inaugurace pardubického Rotary se konala dne 4. listopadu 1995 za velké účasti rotariánů z Rakouska, Holandska, Slovenska a České republiky v rytířském sále pardubického zámku. V tomto krásném prostředí to byla první akce po rekonstrukci. Při této příležitosti bylo vzpomenuto, že Rotary Club Pardubice byl založen již v roce 1926 a inaugurován 4. března 1927 v hotelu Veselka, společně s Rotary Hradec Králové jako druhé kluby po Praze. Stalo se to před 60 léty. Činnost klubu byla v této době 2x přerušena. V roce 1939 až 1945 za protektorátu a fašismu na dobu 6 let a v roce 1948 komunisty na dalších 41 let.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem