Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.09.2020 14:00

Komentovaná vyvházka po přírodních zajímavostech Dubiny spojená s výsadbou pavlovnie

Průvodcem bude dendrolog V. Haupt.

typ akce: Přírodovědné vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Malíř F. V. Danihelka

obrázek k článku

František Vincenc Danihelka můj velký přítel, byl malíř Pardubic a Kunětické hory. Byl to člověk někdy velkých rozporů, ale byla to osobnost. Narodil se 14. února 1911 v Pardubicích v Kostelní ulici. V tomto starém městě prožil mládí a zde se u svého otce vyučil krejčím. Měl rád tyto staré uličky a stále se sem vracel. Zde namaloval i nakreslil mnoho obrázků. S malováním začal u zdejšího malíře Jana Šíra, který měl ateliér právě v Kostelní ulici. Rád vzpomínal na tohoto starého malíře.


Moje vzpomínky na pardubické biografy

obrázek k článku

Příspěvek Miroslava KLIMPLA mne přiměl k bilancování, v kolika pardubických biografech, o nichž se autor zmiňuje, jsem byl na filmovém představení. Ke svému překvapení jsem zjistil, že, ač již v Pardubicích nežiji od r. 1959, bylo tomu tak v jedenácti z vyjmenovaných biografů (nikdy jsem nebyl v kině v Rosicích n/L. a v kinokavárně Karolina).


Z HISTORIE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

obrázek k článku

Jednou z nejzhoubnějších a nejobávanějších živelních pohrom, které postihovaly naše vesnice i města, byly časté požáry. Následky požárů byly nejen škody na majetku obyvatel a na majetku obecním, ale za oběť ohni padly někdy i lidské životy. Vznik požárů podporoval tehdejší způsob výstavby, domy byly dřevěné, kryté doškami nebo šindelem, vnitřní zařízení jednoduché. Domy měly často dřevěné komíny, které byly sice vymazány hlínou, ale bezpečné proti ohni rozhodně nebyly. Kolem roku 1800 bylo na celém pardubickém panství ještě 3.515 dřevěných komínů a 3.147 kamenných komínů. Nelze se proto divit, vznikl-li požár, že padla za oběť ohnivému živlu často velká část obce, zvlášť při suchém počasí a silnějším větru. Jinou příčinou požárů byla mimo jiné i neopatrnost v zacházení s ohněm, otevřená ohniště i žhářství.Pamětní listina základního kamene pardubické vyšší reálky

obrázek k článku

Ke slavným dnům města Pardubic v min. století patřil bezesporu 19. červen 1864, kdy zde za nespočetné účasti obyvatel města, jeho představitelů a řady významných hostů (mezi nimi tehdejších vůdců národa dr. Františka Palackého a dr. Františka Ladislava Riegra, od r. 1861 čestných občanů Pardubic), položen základní kámen budovy vyšší reálné školy, první toho druhu na východě Čech.


Pardubický lékař MUDr. Emanuel Malý

obrázek k článku

K zajímavému příspěvku RNDr. Miroslava Vostatka o pardubických lékařích ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka č. 3-4/1997, dovoluji si přispět hrstkou informací o mém dědu z matčiny strany, který přišel jako lékař do Pardubic roku 1898.


JUDr. Alois Rašín a Pardubice (k 75. výročí úmrtí)

obrázek k článku

Motto: Byl to muž. Ve skutečnosti byl to drsný realista zvláštního druhu a lidé, kteří necítili tolik pevné půdy pod nohama jako on, byli jím přitahováni, přišli-li s ním do bližšího styku. Slabé, v sobě nejisté povahy nikdy se nezbavily uctivých rozpaků před tímto přívalem energie... Muže jeho povahových vlastností bylo právě třeba, aby vnutil čs. politice zásadu finanční úspornosti a rovnováhy v rozpočtu. Přeháněl často, byl leckdy tvrdý, neviděl, co by viděl člověk citlivější, ale ve věci zdravých státních financí ničí zásluha nemůže býti se zásluhou jeho srovnávána. Nemusil se tomu učit, nedošel k tomu úvahami rozumovými, bylo to v něm.
NÁŠ ROZHOVOR

obrázek k článku

Básník a publicista Petr Kabeš se narodil 21. června 1941 v Pardubicích. Roku 1975 mu byla udělena za sbírku veršů Pěší věc (Mnichov 1987, rozšířené vydání Praha 1992) prestižní Cena Jaroslava Seiferta, mezi jejímiž laureáty jsou např. L. Vaculík, B. Hrabal, M. Kundera.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem