Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
20.07.2019 06:45

Arboretum a rybník Olšovec

Křtiny-arboretum – Jedovnice-rybník Olšovec. Délka trasy 10 km. Odjezd v 6:48 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2019 06:30

Skleněný kostel a pivovar v Neratově

Rokytnice v Orl.h. – Hanička – Neratov. Náročný terén! Délka trasy 13 km. Odjezd v 6:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.08.2019 07:05

Moravský kras - Sloup

Lipovec – Holštejn – Sloup-poutní místo (příp.jeskyně). Délka trasy 9 km. Odjezd v 7:07 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 (17:43) vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

11.08.2019 07:40

Klánovický les - NS

Klánovice – NS Klánovický les – Klánovice. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

18.08.2019 07:40

Pražské lesy - Kunratice

Roztyly – Nový hrádek – pramen Václavka – Michelský les – údolí Kunratického potoka. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:39 (16:02) vlakem. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

PARDUBIČTÍ BRATRANCI ALOIS A FRANTIŠEK HLADĚNOVÉ

obrázek k článku

Úvodem chci poděkovat paní Ing. Janě Studené z Prahy za její dopis z července 2017, v němž se zajímala o osobnost sokolky Anny Hladěnové a inspirovala tak vlastně vznik následujícího textu. Za skvělou heuristickou pomoc velmi děkuji paní Mgr. Renátě Růžičkové, pracovnici SOkA v Pardubicích, jež bádání posunula výrazným způsobem pomocí matričních záznamů.


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - 25.díl

obrázek k článku

Vodákova vila (čp. 89 st. ? 6 n.) Vodákova vila je dnes pěkně skrytá v zeleni přilehlých Tyršových sadů, jak ukazuje fotografie. Byla postavena roku 1916 řezníkem, hoteliérem a starostou Pardubic Josefem Sochorem, který tu se svou ženou Annou bydlel do roku 1924. (Na pozemku vily uvádí J.Sakař ve svém místopisu Pardubic r. 1784 Annu Ritzovou, roku 1825 Ondřeje Reichla, v letech 1825-32 Václava a Annu Bažantovy (za 1620 zl.), pak v letech 1832-38 M.Heinzovou z Hradiště u Pardubic, roku 1847 Josefa Arnolda. Od roku 1873 do válečného roku 1916 tu žila rodina Roztočilova: Václav s Majdalenou 1873-93 (20let), 1893-1915 František Roztočil a po něm do roku 1916 Marie Roztočilová, asi jeho vdova.


Co možná z dějin Pardubic neznáte

obrázek k článku

Víte, že třída 17. listopadu byla skoro do poloviny 19. století jen polní cestou? Roku 1819 byla zbudována dnešní ulice Jana Palacha (starší názvy: Alžbětina, Chrudimská, Masarykova) a třída 17. listopadu na ni navazovala. V roce 1862 zde bylo pouze 7 budov, ale roku 1880 bylo již na dnešní třídě 17. listopadu 37 popisných čísel. Obě ulice od sebe odděloval od roku 1845 železniční přejezd. Ten brzdil do značné míry rozvíjející se silniční dopravu, protože v bezprostřední blízkosti přejezdu bylo staré nádraží, kde se často posunovaly vlaky. Proto bylo přikročeno k výstavbě podjezdu, který byl dokončen 10. června 1940.


Z naší pošty - ZA PRASTRÝČKEM DO TERSTU

obrázek k článku

V roce 2002 ve Zprávách KPP, v listopadovém č. 11 byl i můj příspěvek, který se týkal válečného deníčku mého prastrýčka Rudolfa z r. 1916. Od roku 2003 jsem se snažila všemi možnými způsoby zjistit, kde tento můj příbuzný ?spí svůj věčný sen". Díky různým přátelům z internetu- na Diskuzi - 1.svět. válka - a také návštěvou na Italském velvyslanectví v Praze se mi podařilo zjistit, že strýček byl těžce raněn při cestě vlakem, když jel jako " kvartýrmachr " (on byl tesařem) chystat příští ubytování pro ostatní . Byl odvezen do polního lazaretu v Terstu, kde 3.12.1916 zemřel. Hned následující den byl pohřben, stejně jako další, na civilním hřbitově poblíž města v hrobě č.548. To byly pro mne původně základní údaje, které jsem tehdy získala. Ale aby hledání nebylo tak snadné - protože zemřelých vojáků bylo už moc, rozhodlo se po nějakém…


PARDUBICKÉ KALENDÁRIUM ROKU 1918 - 1. část

obrázek k článku

Roku 1917 skončil v Pardubicích ve znamení vzrůstajících zásobovacích obtíží. Předposlední den roku (30.12.) přijela proto do města vyšetřovací komise ministerstva výživy a navštívila m. j. i Petrolku (D.Fanto a spol.) a závod J.Prokopa synové. Přislíbila nápravu stížností dělnictva obou závodů. 20.ledna 1918 byla ve všech pardubických továrnách stávka a několikatisícový dělnický průvod přišel na Pernštýnovo náměstí před budovu okresního hejtmanství (dnešní ESD). 10 členná delegace vedená sociálním demokratem F.Váchou předložila okresnímu hejtmanovi J.Nápravníkovi své písemné požadavky včetně uzavření míru na frontách Velké války a vyhlášení české samostatnosti. Hejtman měl předat tyto požadavky vládě.


Obrázky ze starých Pardubic - Bavory

obrázek k článku

Za Veselkou byl od roku 1631 Klášterský dvůr patřící pardubickým minoritům. Zde či v sousedních stodolách byli po válce o rakouské dědictví umístění bavorští zajatci a dvůr podle toho lidově jmenován. Po zrušení řádu roku 1787 byl dvůr prodán. Z roku1844 je záznam o Kateřině Skoupé, držitelce dvorce a hostince Bavory. Hostinec i název, sto let používaný i pro okolí, zmizel po výstavbě jezdeckých kasáren v letech 1895-6. V dobách blíže neurčených zde v místech za Veselkou konaly lidové slavnosti, při nich se m.j. lukem či samostřílem střílelo na dřevěného ptáka na vysoké žerdi, dle toho též názvy U ptáka, V ptáku. Po severním okraji vedla pražská cesta, podle ní v 19. stol. vznikala Palackého třída. Stával zde již zmíněný hostinec Bavory a dvůr Na ptáku.


KATOVSKÁ RODINA ZELINGERŮ V PARDUBICÍCH

obrázek k článku

In: Genealogické a heraldické listy 3/2015 1.6 Jiří Zelinger (*11.1.1656 Poděbrady, + 1716) Jiří Zelinger je pravděpodobně nejslavnější z celého rozvětveného rodu. Pro svou rodinu získal velice lukrativní i prestižní postavení mistra ostrého meče v Pardubicích. Kromě katovny přímo v tomto komorním městě patřili zdejším katům již od počátku 17.století díky výhodné sňatkové politice i další dvě pohodnice, a to v Dašicích a Přelouči, které většinou Zelingerovi přidělovali svým dalším synům ? vždy zde ovšem platila nepsaná zásada jejich přímé podřízenosti držiteli katovny v Pardubicích. Celkově tak zdejší katovské trio působilo na panství o velikosti 7 měst či městeček a 125 vesnic. Působení rodu Zelingerů v Pardubicích úzce souvisí s jinou katovskou rodinou ? Ledvinkovými (či Ledvinovými). Na počátku šedesátých let byl pardubický kat…


Schizma v nejstarších dějinách Pardubic a fenomén archeologie

obrázek k článku

Před více než dvaceti lety došlo v Pardubičkách u hřbitova a v Pardubicích v kostele sv. Bartoloměje k archeologickým zjištěním stavějícím nový pohled na nejstarší dějiny Pardubic. Základní změnou, kterou přinesly výsledky archeologických výzkumů, byla nová interpretace založená především na lokalizování původního kostela sv. Bartoloměje a přilehlého kláštera křižovníků s červeným srdcem do dnešních Pardubiček. Nově zjištěné skutečnosti znamenaly odklon od vývojového konceptu nastoleného v Dějinách Pardubic nad Labem Josefem Sakařem ve dvacátých letech minulého století a pokračujícího v pracích Františka Šebka především v letech devadesátých. Oba historici situovali zmíněné církevní objekty do současného města.1)


DINOSAURUS OD SRNOJED

obrázek k článku

K zajímavému objevu na břehu řeky Labe u Srnojed došlo před 124 lety, tedy bezmála jedním a čtvrt stoletím. Zkamenělé fragmenty kostí, objevené tehdy profesorem mineralogie a mineralogie Jaroslavem Jiljí Jahnem (1965-1934), popsal přírodovědec a ředitel Národního muzea v Praze Antonín Frič (1834-1913) pod názvem Iguanodon albinus. Nesprávně tedy tyto fosilie přisuzoval ornitopodnímu dinosaurovi iguanodovi, známému tehdy ze západní Evropy. V roce 1905 si pak svůj omyl uvědomil a stanovil nové rodové jméno Albisaurus. Vcelku zbytečně a proti pravidlům zoologické nomenklatury změnil také druhové jméno, takže nový taxon měl podobu Albisaurus scutifer (prioritu má nicméně A.albinus, protože tak byl popsán typový materiál, na kterém je založen i A.scutifer). Rodové jméno znamená v překladu ?ještěr od (řeky) Labe?, protože zkameněliny byly…


JAK VZNIKL SPIS "PARDUBICE ZA SVĚTOVÉ VÁLKY" ? KRONIKA SOUČASNÝCH UDÁLOSTÍ

obrázek k článku

V souvislosti se 100. výročím vzniku ČSR je zajímavé se podívat na okolnosti vzniku ojedinělého písemného pramene pro pardubické dějiny v letech 1914-18, vydaného Městským osvětovým sborem v prosinci 1937. Editorem spisu byl sociálně demokratický politik František Vácha (1878-1965), jenž ve svém úvodu (s. 7-8) popsal, jak se kniha rodila. Otcem myšlenky byl ředitel měšťanské školy v Pardubicích Arnošt Kabeláč, jenž 30.října 1915 na schůzi obecního zastupitelstva navrhl zaznamenání všech událostí Velké války ve městě. Radní PhMr. Adolf Prouza navrhl, aby vzniklý spis vydala osvětová komise města. Na její schůzi 15.listopadu 1915 byl ustaven užší řídící výbor (redakční rada), v němž zasedli A.Kabeláč, redaktor Osvěty lidu Alois Hajn, ředitel Jan Roubal, řídící učitelé F.K.Rosůlek a profesor průmyslové školy dr. Sýkora. Pro…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem