Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

08.11.2018 15:00

Výroční členská schůze pražské pobočky KPP

Koná se v Senátu Parlamentu ČR.

typ akce: Pražská pobočka KPP

Zprávy KPP

TAKÉ PARDUBICKÉ LYŽOVÁNÍ SLAVÍ - 2. část

obrázek k článku

Ještě před druhou světovou válkou založili lyžaři SKI klubu Pardubice v roce 1938 tradici závodu v obřím slalomu, nazvaném Štít města Pardubic. První ročník se jel v Orličkách, válečné v letech 1940 a 1941 pak v České Třebové a Ústí nad Orlicí. Hned po válce se pardubičtí lyžaři do milovaných hor vrátí. SKI klub má rekordních 383 členů a na vánoce 1945 plně obsadí Pardubické boudy na Černé hoře. Učitelé Vilém Weiss a Ferdinand Totter najdou na Zadních Rennerovkách dvě boudy po vysídlených německých obyvatelích a zaberou je pro pardubické učitelstvo. Jedna z nich, zvaná už roky Weissova bouda patřila potravinářské průmyslovce, nyní je v soukromých rukách, rekreaci pardubických však slouží dál. Druhou záhy převzala a od základů přestavěla Česká spořitelna. V roce 1947 vykazuje SKI klub už přes 500 členů, dalších 150 lyžařů je…


PARDUBICKÁ EXLIBRIS 5

obrázek k článku

Latinská slova Ex libris znamenají ? z knih? a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. V současné době je to drobný grafický list, buď s volnou tématikou, nebo předem stanoveným obsahem. V Evropě a zejména v českých zemích má díky aktivitě sběratelů dlouhou a stále živou tradici. Sběratelé jsou lidé, kteří se rádi scházejí ? u sběratelů exlibris to platí dvojnásobně. Protože podstata jejich sběratelské činnosti je, že si od umělce nechají zhotovit exlibris třeba ve 100 exemplářích a vyměňují si ho s ostatními sběrateli a tak rozšiřují svou sbírku. Důkazem toho je, že v šedesátých letech pracoval v Ohrazenicích Klub přátel grafiky při VCHZ a vydal i své exlibris s pardubickým ?Norimberkem?, dřevoryt zhotovil Michal Florián (1911-1984). V současné době se schází pardubická sekce Spolku sběratelů a…


BLAHOPŘEJEME Historik letectví Pavel Sviták (*23.3.1946)

obrázek k článku

Když se mluví o počátcích létání, snad každý okamžitě vysloví jméno Pavel Sviták. Je to náš přední badatel a historik letectví a uznávaná odborná autorita pro tyto otázky. Narodil se v Trhových Svinech, rodišti J.Žižky, Dr. E. Háchy a K.Valdaufa. V roce 1951 se rodina přestěhovala do Českých Budějovic a zde absolvoval v letech 1952 ? 1960 osmiletou střední školu. V roce 1960 přesídlili Svitákovi do Kbel. Střední všeobecně vzdělávací školu pak absolvoval ve Vysočanech. Jeho první četbou se stala kniha Tomáše Antonína Pánka Křídla mladých. Začal se zajímat o letadla nejprve jenom jako čtenář a později se stal leteckým modelářem. Jeho dětskou touhou bylo - stát se pilotem. Asi ve věku 11 let ho však více zaujaly otázky konstrukce letadel. Po maturitě v roce 1964 se zkoušel dostat na VTA v Brně, obor stavba letadel, kam byl i přijat, ovšem…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XIX.

obrázek k článku

Do roku 1920 PIPPICH, JUDr., Jaroslav Koncipient v Chrudimi. V září 1911 vstoupil do Aviatického družstva v Pardubicích. Členství patrně ukončil v roce 1912, v seznamu členů pro rok 1913 není uveden. ? Osobní data neznám a chrudimští Pippichové jsou pro mne trochu nepřehlední. PÍRKA Josef Známý pardubický fotograf ?dvorní fotograf vévody Nasavského?. Narozen 6. června 1861 v Pardubicích, zemřel 7. června 1842. Jeho osobě věnovali pardubičtí badatelé značnou pozornost, také na stránkách Zpráv Klubu přátel Pardubicka, a není tedy vhodné, abych zde opakoval co o něm zjistili jiní. V roce 1911 vstoupil mezi činné členy Aviatického družstva v Pardubicích Pravděpodobně v roce 1912 z Družstva vystoupil, soudě podle toho, že v seznamu členů v roce 1913 je jeho jméno škrtnuto.


ZAJÍMAVÝ HENCKELOVSKÝ DODATEK K HISTORII ZÁMEČKU

obrázek k článku

Když jsem pracoval na brožuře ?Pardubický Zámeček a jeho osudy? (vyšlo roku 2015 jako 69. sešit edice AB-Zet Pardubicka), opomněl jsem v kapitole 3. ?Henckelové (1897-1928)? zmínit zajímavou souvislost šlechtické rodiny Henckelů von Donnersmarck k osobnosti neblaze proslulého nacistického ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa (1893-1946). Teprve četbou dvou knih uvedených dole se mi připomněly souvislosti? Psal se rok 1919, kdy se v Bad Homburgu (dnešní SRN) na tenisovém kurtu poznali 27 letý Ribbentrop a 24 letá Anna Elisabeth Henckelová (či Henkellová), dcera bohatého výrobce sektu z Wiesbadenu Otty Henckela (1869-1929). 1/ Anneliese byla ve své rodině pro svou svéhlavost a rozmary nepříliš oblíbená, nebyla ani nějak hezká (viz foto s dětmi), často trpěla migrénami a potížemi nosních dutin. Přesto došlo 5.července 1920 přes…


Pardubický pitaval z doby protektorátní (VIII. část) (z černé kroniky Večerního Českého slova) Rok 1943

obrázek k článku

Duben- pokračování Zmizelo 6 pytlů mouky (předtím zmizelo 12.000 K). Do mlýnice mlynáře Josefa Pondělníčka v Měticích u Pardubic se vloupali zloději, kteří po důkladné prohlídce mlýnice odcizili 6 pytlů nejlepší mouky o váze 500 kg. Podle nalezených stop použili zloději k odvezení mouky jízdních kol! Škoda je přes 2 000 K. Podle všeho jde o stejné pachatele, kteří u tohoto mlynáře odcizili před nějakou dobu částku 12. 000 K. Opět vyloupena výkladní skříň v Pardubicích! V noci na středu (14. 4., poznámky autora) se vloupal neznámý pachatel za pomoci nástrčkového klíče do výkladní skříně obchodníka Bedřicha Váši v Pardubicích. Odcizil tu různé kasety. Po krádeži skříň opět uzamkl a s lupem zmizel.


PŘÍRŮSTEK DO PARDUBICKÉHO SLAVÍNA

obrázek k článku

Z nové publikace Mgr. Pavla Kobetiče, významného chrudimského regionálního historika, ?Josef Ressel a Chrudim? (42. Svazek edice ?Chrudim?, vyd. 2014, s.57) jsme se dozvěděli, že na staré části Městských hřbitovů v Pardubicích (oddíl C, řada IXV, hrob č.8) je uložena urna pravnuka vynálezce lodního šroubu ing. Rudolfa Ressla (1902-1960). Na hrobě je pamětní deska z června 2013. Připojujeme genealogickou tabulku a foto.


BUSTA JANA PERNERA NA DOPRAVNÍ FAKULTĚ

obrázek k článku

Úvodem Rok 2015 byl rokem Jana Pernera, vynikajícího projektanta a stavitele železnic. Od jeho narození 7.září 1815 v Bratčicích u Čáslavi uplynulo 200 let, od jeho tragického úmrtí 10.září 1845 v Pardubicích pak 170 let. Jeho jméno nese od svého založení Dopravní fakulta Univerzity Pardubice. Idea busty Přípravy na tato výročí započaly již na podzim roku 2013. Uskutečnila se první setkání zástupců zainteresovaných institucí, vznikla pracovní skupina pro přípravu výročí, vytvářely se první představy scénářů, jak výročí připomenout a důstojně oslavit. Jednou z prvních myšlenek také bylo zhotovit sochu Jana Pernera a umístit ji před hlavním nádražím v Pardubicích. Brzy se ukázalo, že tato představa není z různých důvodů reálná, mj. proto, že v územním plánu se zde s prostorem pro sochu nepočítalo, problém rekonstrukce přednádraží…


NOVÉ POZNATKY O JANU PERNEROVI

obrázek k článku

Jako důsledek uplynulého pernerovského roku 2015 můžeme s radostí konstatovat i nové objevy: zjištění autorství obrazu J.Pernera deponovaného na pardubickém nádraží a ujištění příbuzenských souvislostí mezi rodinami Pernerů a Machoňů. Podle sdělení ing. Martina Netolického, ředitele ČD v Pardubicích, jde o portrét z dílny významného českého malíře Antonína Machka (nar. 31.10.1775 v Podlažicích na Chrudimsku, zemř. 18.11.1844 v Praze). Tento syn chudého krejčího a hudebníka zaujal pozornost 14. biskupa královéhradeckého J.L.Haye (1735-94, biskupem byl od roku 1780), kterého na něj upozornil kanovník Joann Venuto, známý český vedutista žijící v Chrasti u Chrudimě (Zprávy KPP používaly v minulosti na obálce Venutovu vedutu Pardubic). Machkovým vzorem byl V.V.Reiner (1689-1743). Machek pobýval od roku 1813 převážně v Praze, kde maloval…


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - Mincemi a medailemi naplněný život Bedřicha Skrbka

obrázek k článku

Ve dvou kočárech vyrazili do Čáslavi i zástupci pardubických vlasteneckých organizací v čele s dr. Antonínem Formánkem, pozdějším pardubickým starostou, a dr. Františkem Cibulkou, zakládajícím členem Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích. Vlakem se za nimi vypravili i tři mladí kamarádi Alois Skrbek, studující stavebního inženýrství v Praze, jeho bratr Bedřich účetní v Hoblíkově tiskárně v Pardubicích, a František Dvořák, budoucí majitel pardubické továrny na hospodářské stroje. Mládenci pozorně vyslechli všechny slavnostní proslovy, se zájmem si prohlédli odhalený pomník a když se nabažili slavnostního ruchu, vydali se na prohlídku památek a zajímavostí tohoto staroslavného královského města. V jednu chvíli, aniž by si to uvědomil, se od kamarádů v jedné uličce oddělil Bedřich Skrbek. Za sklem jedné výkladní…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem