Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
30.06.2019 08:00

Ekocentrum Huslík a minipivovar Poděbrady

Velký Osek – ekocentrum Huslík – Poděbrady. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:01 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 h vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

07.07.2019 07:30

Toulky okolím Sečské přehrady

Horní Bradlo – Paseky – Vršov – Bojanov – Padrtský Mlýn – Markova skála-pod Ohebem – Seč. Délka trasy 16 km. Odjezd v 7:30 hod. BUSem z aut. nádr., návrat v 17:31 nebo 18:58 BUS. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.07.2019 07:30

PP Kačina

Záboří nad Labem – Svatá Kateřina – Kačina – Nové Dvory – Kutná Hora. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.07.2019 06:45

Arboretum a rybník Olšovec

Křtiny-arboretum – Jedovnice-rybník Olšovec. Délka trasy 10 km. Odjezd v 6:48 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2019 06:30

Skleněný kostel a pivovar v Neratově

Rokytnice v Orl.h. – Hanička – Neratov. Náročný terén! Délka trasy 13 km. Odjezd v 6:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Rozporuplný umělec

obrázek k článku

Autor pardubického „Památníku osvobození“ Josef Malejovský se narodil 19. dubna 1914 v Holicích v Čechách v čp. 225 v rodině ševce Františka Malejovského a jeho ženy Marie, rozené Píchové jako nejmladší z 5 dětí. V r. 1928 nastoupil na odbornou školu bytového průmyslu v Praze. V letech 1931-36 studoval Uměleckoprůmyslovou školu na níž poznal sochaře Karla Dvořáka, u nějž po absolutoriu nastoupil jako asistent. Za nacistické okupace byl v letech 1940-43 totálně nasazen a poté do r. 1945 pomáhal při sochařských pracích K. Dvořákovi a Janu Laudovi. Po osvobození (1945) se vrátil k práci asistenta na VŠUP v Praze, nejprve u J. Laudy, pak u B. Stefana a S. Wagnera. Roku 1953 byl jmenován docentem a 1962 profesorem této školy.


Historie vzniku pomníku rudoarmějce v Pardubicích

obrázek k článku

Dokumenty prokazují původní úmysl uctít památku rudoarmějců u jejich hrobu na městských hřbitovech v Pardubicích. Teprve 21. 5. 1956 po XX. sjezdu KSSS bylo rozhodnuto místo pomníku J. V. Stalina uctít památku sovětských vojáků pomníkem J. Malejovského na dnešním náměstí Republiky. Dokumenty z období po srpnové invazi 1968 prokazují sice poškození tohoto pomníku, ale setrvalou pietu k hrobům sovětských vojáků na městských hřbitovech. Je tedy jednoznačně vidět, co bylo v tak vypjaté době vnímáno jen jako politický symbol a čeho si lidé trvale vážili. Poslední dokument (11. – Odbor investic a majetku Magistrátu města Pardubic) – rozhodnutí MK ČR z roku 1995 vyjmout pomník ze seznamu kulturních památek – jednoznačně klasifikuje malou uměleckou hodnotu díla, jež zůstalo jen politickým symbolem. Domníváme se, že tyto dokumenty by…


Žili mezi námi - František Hovora

obrázek k článku

V pátek 14. ledna 2011 jsme se v pardubickém krematoriu rozloučili s panem Františkem Hovorou, jedním z posledních žijících spolupracovníků výsadku SILVER A na Pardubicku. František Hovora zemřel ve věku devadesát šest a půl roku. Až do válečných událostí roku 1942 byl vynikajícícm všestranným sportovcem. Ze sportu se znal také s Alfrédem Bartošem, Věrou Junkovou a Václavem Krupkou. Se svojí nevlastní matkou ukrývali v Pardubičkách v dubnu 1942 radiotelegrafistu Jiřího Potůčka s vysílačkou Libuší. Paní Božena Hovorová s druhem Jaroslavem Šormem zaplatili svoji statečnost smrtí na pardubickém Zámečku. František našel úkryt na tři roky u sedláka Míči v obci Brambory. S chotí Irenou, rozenou Šindelářovou, vychovali po válce dvě dcery. Do konce života se pan Hovora zajímal o historii druhého odboje i o současné události.


Žili mezi námi - Miroslav Homolka

obrázek k článku

Před 10 lety zemřel dirigent Miroslav Homolka V dvojčísle ZKPP 7-8/2010 byl na s. 222 uveřejněn medailonek z pera J.Balady o dirigentovi Miroslavu Homolkovi, na který si dovolím navázat. O životní osudy Miroslava Homolky, dlouholetého dirigenta Hudebního divadla v Praze, Městského divadla v Ústí nad Labem a Státní opery Praha, který divadelní hudební kariéru začínal po roce 1945 u operetního souboru Východočeského divadla v Pardubicích, jsem se začal zajímat přibližně před deseti lety.


Žijí mezi námi - Květa Vokolková

obrázek k článku

Při příležitosti 90. narozenin paní Květy Vokolkové s vděčností a láskou vzpomínáme na její službu ve Středisku křesťanské pomoci v Pardubicích. Nezišťně několik let pracovala dobrovolně v občanské poradně. Svými bohatými životními zkušenostmi ochotně pomáhala mnoha lidem v jejich složitých životních situacích. Stejně obohacovala i své spolupracovníky v SKP. Byla oporou i příkladem. Svou laskavostí, úsměvem a dobrým slovem dovedla rozdávat radost a naději. Přejeme jí, aby jí Pan Bůh stále provázel a nesl i v dalších dnech jejího života. Za spolupracovníky v SKP Hana Šlechtová, Hana Capoušková, Ing. Ladislav Traxler.


Žijí mezi námi - Ing. Karel Muller

obrázek k článku

Dne 28. června 2011 se dožívá osmdesátin nejstarší z žijících bývalých učitelů pardubické potravinářské průmyslovky ing. Karel Müller. Na SPŠP Pardubice působil v letech 1955 – 1993 a podílel se na vzdělávání přibližně 2 500 studentů, rozumí se denního i dálkového studia, které bylo organizováno také na pobočkách v Ústí nad Labem, Praze, Českých Budějovicích, Olomouci a Brně. Dalších nejméně 300 uchazečů o zvýšení kvalifikace učil na podnikových institutech. Přednášel také na VŠCHT Pardubice. Na SPŠP učil především mikrobiologii, kterou v podstatě zavedl jako obor a připravil pro její výuku několik učebních textů a učebnic. Podílel se také na odborném zajištění oboru nauka o materiálu a analytická chemie. Byl autorem a spoluautorem několika příslušných učebnic.


Horní Jelení - sto let povýšení na město

obrázek k článku

V městě ležícím na východním okraji bývalého okresu Pardubice ke dni 31. prosince 2010 žilo 1988 obyvatel. Jubileum uvedené v názvu článku se velice blíží, Horní Jelení bylo na město povýšeno rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 27. června 1912. Vraťme se ale proti toku času zpět. V žádosti o povýšení uvedli tehdejší představitelé obce následující text: „Stará velebná středisková obec Horní Jelení, která byla již od 13. století nazvána villa forensis, měla ke dni 31. prosince 1910 ve 288 domech 1699 obyvatel“ Poznámka – villa forensis bylo sídlo s právem nekrálovského trhu. Zdroj tohoto údaje zůstává zatím nejasný, proto jako první známá písemná zmínka o „Jelenském zboží“ je uváděn text smlouvy ze dne 9. března 1472, kterou si synové krále Jiřího z Poděbrad dělili dědictví. Majitelem se stal Boček z Kunštátu, který…


Historie vzniku Památníku Dr. Emila Holuba

obrázek k článku

7. října 1847 se v Holicích narodil jeden z našich nejvýznamnějších cestovatelů a etnografů Dr. Emil Holub. V letech 1872 – 1879 a 1883 – 1887 cestoval po jižní Africe, po území dnešních států Jihoafrické republiky, Botswany, Zambie a Zimbabwe. Touha Dr. Emila Holub po zviditelnění své vlasti, která také dokáže ukázat světu, že má odvážné , šikovné a pilné občany, jej dovedla na místa, kam dosud nevstoupila noha Evropana. Jako odměnu si přál, aby plody jeho práce byly umístěny v místech přístupných veřejnosti, tedy v muzeu. Ještě za svého života chtěl v Praze založit velké africké muzeum, kde by byly vystaveny jeho kompletní sbírky. Na tento velkolepý projekt však nesehnal dostatek finančních prostředků.


Slavná sobota 13.5.1911

obrázek k článku

Tento den první český aviatik ing. Jan Kašpar uspořádal „svůj nejslavnější výkon“ (P. Sviták), svůj nejdelší let Pardubice – Praha. Letoun jeho vlastní výroby 1/ startoval v 6,13 hod. ráno, v 6,30 dosáhl Kolína, v 7,08 Českého Brodu a přistál v Praze u chuchelského závodiště v 7,45 hod. Ing. Kašpar stihl tak svatbu svého přítele Lange… Své letadlo ponechal v hangáru, který stál na chuchelské dostihové dráze od prosince 1909.


100 let od prvního veřejného letu ing. Jana Kašpara

obrázek k článku

Česká pošta ve svém emisním plánu pro rok 2011 počítá s vydáním poštovní známky právě s tímto námětem. Její nominální hodnota bude 21 Kč, rozměr známky pak 23 x 30 mm. U poštovních přepážek si je zájemci mohou koupit 15. června 2011. V době psaní této zprávy bohužel není dostupné její vyobrazení. Závěrem lze konstatovat, že je to potěšující zpráva, protože známek s námětem Pardubic nebo s tímto městem spojených, není moc.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem