Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.09.2019 14:00

Arboretum na Dukle

Komentovaná vycházka pod vedením dendrologa V. Haupta. Vycházku doplní symbolická výsadba stromu. Sraz účastníků před KD Dukla.

typ akce: Přírodovědné vycházky

22.09.2019 07:40

Český ráj - Trosky

Rovensko pod Troskami – Čechova vyhl. – ryb. Vidlák – Borek – Trosky – Ktová. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 18:26 hod. (16:26) vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2019 07:10

Praha stověžatá

Praha-Václavské nám. – Františkánská zahr. – Národní divadlo – Újezd. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v14:21; 14:46; 15:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2019 18:00

Východními Čechami v pěti videofilmech

Krátkými nahlédnutími do historických center měst Opočna, Dobrušky a N. M. nad Metují začíná první cestopisný dokument. Ten pak pokračuje návštěvou fotogenické přehrady Les Království                 a nedalekého keltského stromového kalendáře. Film končí prohlídkou exteriérů špitálu Kuks.

Ač nedaleko od Pardubic, málokdo ví o atraktivní procházce většinou bývalými lomy Žulové stezky na Skutečsku. Zato skanzen v Hlinsku viděl už kdekdo. Ale za prosluněného počasí je to obrovský zážitek.

Unikátní dřevěný kostel v nedalekých Velinách a především dnes zcela zmodernizovaný svatostánek v podhorském Neratově, doplní pěší výstup k nové rozhledně na Anenském vrchu hřebene Orlických hor.

Dva půldenní výšlapy především do oblasti Broumovských stěn začínají v Polici nad Metují. Průchody úžasnými skalními městy pak končí u známé kapličky Hvězda.

Hospital Kuks, tentokrát to budou i interiéry a to s průvodcem, navštívíme v posledním filmu. Projdeme si i okolní park, který stejně jako špitál prošel nákladnou rekonstrukcí. Znovu se zastavíme i u přehrady Les království.

Celková stopáž pěti filmů od autora Jaroslava Nováka je 110 minut a můžete ji zhlédnout v úterý 1. října od 18 hodin v Kašparově sále Staré reálky, dnešního Krajského úřadu.

typ akce: Hovory o Pardubicku

16.10.2019 18:00

Pardubice na starých pohlednicích

Koná se v sále Jana Kašparav ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Víme všechno o našem rodáku Emilu Morávkovi?

obrázek k článku

V měsíci srpnu navštívil naši obec pan plukovník Valerián Ignatovitch – předseda Československých dobrovolníků ve Francii. Jeho zájem byl o rodinu po padlém hrdinovi Emilu Morávkovi. Pan Ignatovitch přijel do Slepotic v doprovodu a zásluhou sezemického starosty pana Kopeckého. Prohlédli jsme si rodný dům pana Emila Morávka, přání pana Ignatovitche bylo poklonit se památce Emila Morávka u pomníku padlých, na OÚ jsme mu okopírovali veškeré dostupné informace, které jsme získali od bratra Emila Morávka pana Karla Morávka. Pan Ignatovitch nám ukázal bulletin, který byl ve Francii vydán bývalým starostou obce Heuilley-le-Grand, na počest četaře Emila Morávka – českého stíhacího pilota v armádě francouzských vzdušných sil, zemřelého 15. 6. 1940 na území této obce. Obecní úřad nechal tento bulletin přeložit a občanům je k dispozici v…


Hříšní lidé města Pardubic (XIII. část)

obrázek k článku

Rok 1930 – pokračování V druhé polovině června došlo v městských lázních v Pardubicích ke krádeži. Krádež oznámil na pardubické četnické stanici František Holman z Přelouče, že mu byl odcizen ze zamčené skříňky v lázních obnos 500 Kč. Pachatel byl brzy vypátrán. Jednalo se o Evžena Uttenrodta, zikografa, který pocházel z Ivančic na Moravě. Odcizené peníze schovával doma pod obrazem. V případě obviněného se nejednalo o jeho první krádež.


1910 – 100 let gymnázia - 2010

obrázek k článku

Psal se den 21. září 1910, kdy byla ve Smilově ulici 704 v jedné chlapecké třídě zahájena výuka nově vzniklého osmiletého gymnázia. Současně, dokonce o několik dnů dříve, bylo otevřeno dívčí lyceum Boženy Němcové. Co předcházelo roku 1910? Byla to již v roce 1543 latinská škola, kterou založil Jan z Pernštejna a kterou řídil Martin Bacháček, pozdější rektor Univerzity Karlovy v Praze. Budova stála v Bartolomějské ulici.


Rozhovor s RNDr. Josefem Kubátem

obrázek k článku

Dnes hovoříme s RNDr. Josefem KUBÁTEM, bývalým ředitelem pardubického gymnázia a zastupitelem města Pardubic. 1. V letošním roce slaví gymnázium v Pardubicích, jehož jste byl dlouholetým ředitelem, významné výročí. jak jsou připraveny oslavy? Oslavy začaly 21. září 2009 koncertem pro žáky školy. 21. září, protože právě před 100 lety, 21. září 1910, začala výuka v první chlapecké třídě nově vzniklého gymnázia a tedy 21. září 2009 byl prvním dnem stého školního roku. Pro absolventy, současné i bývalé zaměstnance školy, představitele města, kraje, zástupce firem a institucí, kteří finančně přispěli, jsme uspořádali v úterý 8. června 2010 v Domě hudby Slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice. Součástí tohoto slavnostního večera bylo též ocenění učitelů a zaměstnanců, kteří na gymnáziu působí a působili delší dobu.


Pardubice ve filatelii - 2.

obrázek k článku

100 let J. Kašpara V letošním roce jsme vzpomněli 100. výročí prvního vzletu letadla na území Čech a průkopnického létání pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara. Našemu slavnému rodákovi udělala v průběhu let velice účinnou propagaci fllatelie. Nejprve to byly dvě letecké známky v roce 1959 k 50. výročí prvního vzletu: Další letecká známka z roku 1977 zachycuje kresbu přeletu Ing. Kašpara z Pardubic do Prahy. Československá pošta vydala dále řadu příležitostných poštovních razítek a obálek. Ty nejzajímavější uvádíme: MEMORIÁL ING. JANA KAŠPARA PARDUBICE V roce 1977 vydala poštovní správa propagační serii k historii aviatiky. Mezi historické události v letectví je přirozeně zařazen také přelet Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy v roce 1911.


Rozhovor s Janem Chmelíkem, pamětníkem letů inž. J. Kašpara a jeho pomocníkem při stavbě letadla

obrázek k článku

Dne 18. září 1965 v Pardubicích otázka: Vzpomínáte si na Kašparovo první letadlo? odpověď: Nevzpomínám si na ně příliš jasně. Na něm jsem ještě nepracoval, dělalo se v dílně u Dvořáků a tam byl jiný pracovní kolektiv. Neviděl jsem toto letadlo létat a myslím, že nebylo schopno skutečného letu, mohly se na něm podařit nanejvýš skoky.


V Pardubickém kraji byl otevřen hospic

obrázek k článku

Nový moderní hospic byl vybudován v Chrudimi a uveden do provozu dne 1. října 2009. Zřizovatelem hospicu je Občanské sdružení SMÍŘENÍ, jehož předsedkyní je MUDr. Marie Blažková. V Pardubickém kraji dosud takové zařízení chybělo. Vybudovat hospic vytrvale prosazovali tito lékaři: praktický lékař MUDr. Jan Mensa, psychiatr MUDr. Marie Blažková a po úmrtí MUDr. Jana Mensy ortoped MUDr. Jiří Košťál. Výsledkem vytrvalého přesvědčování o významu hospicu jsou dnes již postavené a zprovozněné moderní budovy v pěkném a tichém prostředí s výhledem do zeleně. Město Chrudim darovalo rozsáhlý pozemek, na kterém hospic stojí.


Příběh pardubického železničního nádraží

obrázek k článku

Pardubické nádraží bylo slavnostně otevřeno 1.května 1958, ale o potřebě nové haly se v Pardubicích mluvilo už od 30. let. Stávající hala, kterou mimochodem najdeme jen o pár set metrů dál směrem na Českou Třebovou, už přestávala vyhovovat. Proto byla v roce 1945 vyhlášena architektonická soutěž na nové nádraží a přilehlé prostranství. Jako vítězný byl vybrán velkorysý návrh tria architektů Karel Kalvoda, Josef Danda a Karel Řepa.


Rozhovor s ředitelkou VČM Mgr. Jitkou Rychlíkovou

obrázek k článku

1. jaké priority si kladete ve své funkci nové ředitelky VČM? Východočeské muzeum dnes patří mezi významné kulturně vědecké instituce v mnoha ohledech překračující regionální charakter. Mým úkolem je především udržet kontinuitu a snažit se nacházet cesty, jak ještě více zaujmout a přilákat veřejnost. Prostředkem k tomu by se měla stát zejména lákavá nabídka krátkodobých výstav a jejich doprovodných akcí. Konkrétně nás však čeká několik velmi důležitých projektů, které musí mít v blízké době prioritu č. 1. Jedná se o přípravu a realizaci projektu na zvýšení atraktivity zámku, jehož součástí je mimo jiné také vybudování stálé expozice dějin Pardubic a dále vybudování depozitářů v Dolní Rovni. Za zásadní věc také musím považovat průběžnou péči o zámek jako významnou stavebně historickou památku. 2. jaké možnosti spolupráce…


Žili mezi námi - Arnošt Košťál jun.

obrázek k článku

(11. 2. 1929, zemř. 9. 1. 2010) Jak nám potvrdila jeho sestra paní Anna Bekárková z Hranic na Moravě, 9. ledna t.r. zemřel její bratr p. Arnošt Košťál ml., syn bývalého hoteliéra pardubické Veselky. Narodil se 11. února 1929 v Pardubicích. Zde také absolvoval základní školu a po tatínkově smrti (roku 1942) s jistou přestávkou, kdy děti bydlely u příbuzných v Dolní Rovni, i gymnázium. Po maturitě roku 1948 odjel Arnošt ml. studovat hotelovou školu do Lausanne ve Švýcarsku. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Simone. Rodina předpokládala, že se Erna po studiích vrátí a ujme se po otci řízení pardubické Veselky. Ten však odešel se Simone po skončení školy do Kanady, vzali se a usadili natrvalo v Torontu. Brzy se jim narodila dcera Michelle. Erna pracoval nejdříve v různých povoláních, ale životní uplatnění našel jako…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem