Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.09.2019 14:00

Arboretum na Dukle

Komentovaná vycházka pod vedením dendrologa V. Haupta. Vycházku doplní symbolická výsadba stromu. Sraz účastníků před KD Dukla.

typ akce: Přírodovědné vycházky

22.09.2019 07:40

Český ráj - Trosky

Rovensko pod Troskami – Čechova vyhl. – ryb. Vidlák – Borek – Trosky – Ktová. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 18:26 hod. (16:26) vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2019 07:10

Praha stověžatá

Praha-Václavské nám. – Františkánská zahr. – Národní divadlo – Újezd. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v14:21; 14:46; 15:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2019 18:00

Východními Čechami v pěti videofilmech

Krátkými nahlédnutími do historických center měst Opočna, Dobrušky a N. M. nad Metují začíná první cestopisný dokument. Ten pak pokračuje návštěvou fotogenické přehrady Les Království                 a nedalekého keltského stromového kalendáře. Film končí prohlídkou exteriérů špitálu Kuks.

Ač nedaleko od Pardubic, málokdo ví o atraktivní procházce většinou bývalými lomy Žulové stezky na Skutečsku. Zato skanzen v Hlinsku viděl už kdekdo. Ale za prosluněného počasí je to obrovský zážitek.

Unikátní dřevěný kostel v nedalekých Velinách a především dnes zcela zmodernizovaný svatostánek v podhorském Neratově, doplní pěší výstup k nové rozhledně na Anenském vrchu hřebene Orlických hor.

Dva půldenní výšlapy především do oblasti Broumovských stěn začínají v Polici nad Metují. Průchody úžasnými skalními městy pak končí u známé kapličky Hvězda.

Hospital Kuks, tentokrát to budou i interiéry a to s průvodcem, navštívíme v posledním filmu. Projdeme si i okolní park, který stejně jako špitál prošel nákladnou rekonstrukcí. Znovu se zastavíme i u přehrady Les království.

Celková stopáž pěti filmů od autora Jaroslava Nováka je 110 minut a můžete ji zhlédnout v úterý 1. října od 18 hodin v Kašparově sále Staré reálky, dnešního Krajského úřadu.

typ akce: Hovory o Pardubicku

16.10.2019 18:00

Pardubice na starých pohlednicích

Koná se v sále Jana Kašparav ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

O českou školu ve Veské

obrázek k článku

Na pardubickém panství byly dvě německé školy, státní škola ve Veská a soukromá škola v Moravanském. Obě školy byly určeny pro děti kladských emigrantů, kteří v letech 1780 až 1785 v rámci raabisace osídlili některé z nově založených vesnic. Škola ve Veská byla určena pro emigrantská obce Veská, Malolánská a Staročensko, později ji navštěvovaly i Česká děti z Malých Koloděj. Založena tyla v r.1823 a v témže roce započato s vyučováním v německém jazyce. Na stavba školy dala materiál vrchnost a potahy i ruční práci obstarali obyvatelé všech tři obci. Škola tyla zděná, taškami krytá a obsahovala jedna učebna a byt učitele, který se skládal z jedná obytná místnosti, jedná vedlejší místnosti, letní kuchyně a špižírny. Prvním učitelem byl Josef Rudolf. Ačkoliv škola byla určena pro děti německá národnosti, navštěvovaly ji od r. 1830 i Česká…


Pardubický slavín - rodina Winternitzů

obrázek k článku

Jakub Winternitz (1838 – 11.8.1902), Julie Winternitzová (1850 – 6.12.1906), Egon Winternitz (1871 – 1932) Stojíme na židovském hřbitově v Pardubicíoh před hrobem významné pardubické rodiny Winternitzovy. Dva černé pylony připomínají památku manželů Jakuba a Julie Winternitzovýoh. Jakub Winternitz /1838-1902/ byl synem vinopalníka stejného jména, který pracoval roku 1808 v pardacickém zámku /viz Sakařovy dějiny V-159/. Jakub se však nepotatil, v Nemošicíoh vybudoval velkostatek a baron Richard Drasche zWartinbergumu pronajímal k obdělávání svá pozemky na Pardubicku. Byl dvakrát ženat. Jeho první žena, rozená Wertheimerová zemřela však mladá. Oženil se tedy podruhé - se vzdálenou příbuznou Julií rozenou Winternitzovou. Měli 11 dětí, m.j. dcery Emu, Hermínu, Irmu, Hildu a Zdenku a syny Egona, Karla a Pavla.


Okresní archiv se představuje čtenářům ZKPP (5.)

obrázek k článku

Archivy obcí, místní a městské národní výbory Poměrně významnou část ve fondech pardubického okresního archivu tvoří archivy obcí Pardubicka, Přeloučská a Holická. Dochovaný materiál obsahuje písemnosti dokumentující činnost obecních úřadů již od 18.století až do roku 1945. Výjimečně se dochovaly i písemnosti z 15. a 16.století. Mezi tyto doklady patří např.smlouva Jana Hertvika z Mnětic o prodeji paloučku obce drozdická z 23. června 1468, která ae nachází ve fondu obecního &řadu Drozdice nebo liatina z roku 1593 , v níž Jan Vorelský ze Sán a Něnkovic dovoluje svemu poddanému Simonovi užíváni role. Tento dokument náleží k fondu Archivu obce Jenikovic. Nejstarší dějiny jednotlivých obci jsou podrobně zpracovány v kronikách, kterými že však budeme zabývat v jedné z dalších kapitol tohoto cyklu.


Císařovna Sissi v Pardubicích

obrázek k článku

V létě 1992 vzbudil na televizních obrazovkách zaslouženou pozornost rakouský filmový triptych "Sissi", natočený v letech 1956-57 Ernstem Harischkou. Vyprávěl pozoruhodný příběh rakouské císařovny Alžběty /Žila 1837-98/, kterou citlivé ztvárnila herečka Rony Schneiderová. Je tu tedy ojedinělá příležitost připomenout si pobyty této krásné ženy se smutným osudem v našem městě. 10.listopadu 1874 při jela císařovna Sissi se svým manželem Františkem Josefem do Pardubic. Před při jezdem císařské dvojice vydal obecni úřad v Pardubicích 26.října oznámení, podepsané starostou Václavem Bubeníkem, v němž bylo žádáno vyzdobeni města 9. 11. prapory a dále, , aby byly ... veškeré ulice každý den řádně meteny a čištěny, aby se hnůj na ulici nevyvážel a aby se psi na ulici napoostáli.Návštěvu, patřičně popsanou historikem prof.J.Saka— řem /Dějiny…


Pardubické parforsní hony II.

obrázek k článku

1866 – 1913 Za barona F. Zedwitze byl v Pardubicích posádkou opět husarský pluk č.9 knížete Františka Lichtensteina /od Června roku 1854 do roku 1866/. V letech 1864 -1866 byl přidělen tomuto pluku hrabě Nicola Pajacevič, pozdější generál a inspektor jezdeckých útvarů v rakousko-uherské armádě, který zemřel jako velitel posádky v Pešti. Taká rytmistr hrabě Gundakar Wurmbrand, pozdější ministr obchodu v koaliční vládě a nadpor. Ritter von Zajtzek /původem Slovák/, pozdější polní maršál-poručík, patřil k tomuto pluku a zúčastnil se pravidelně honů. Od tohoto posledně uvedeného účastníka pocházejí dosud zachované karikatury z parforsních honů /jsou v hipologickém muzeu ve Slatiňanech/. Při jednom honu dne 1.12.I865 byl jelen smečkou zahnán do Labe a železničního mostu u Rosic a než přijeli jezdci na břeh řeky, spatřil kníže Rudolf…


Josef Vašák

obrázek k článku

hudební skladatel, narozený 1808 v Čivicích jako syn tamního učitele, současník Prantiška Škroupa. Studoval v Praze na univerzitě, načež se oddal naplno hudebnímu umění. Zdokonalil se v hudbě a J.A.Vitáska a velmi úspěšně v necelých 25 letech se věnoval i skladatelské činnosti. V roce 1833 odešel na Ukrajinu jako učitel hudby v rodině kteréhosi polského Šlechtice. Po několikaleté vychovatelské činnosti se stal učitelem hudby u knížete Radzivilla, a nímž podnikal velké cesty po celém tehdejším ruském Polsku, v Ruska i Berné Hoře. Bedlivě si na těchto cestách všímal lidového zpěvu. Pěstoval výhradně slovanskou hudbu. Svými skladbami působil na city probouzejícího ee lidu po stránce vlastenectví. Písně Josefa Vašáka, též i jeho bratra Emanuela, skládané na slova básníka P.L.Čelakovského i dalších tehdejších literátů, se zpívávaly v…


Mjr. Franjo Aubrecht (1896 - 1985) a jeho boj proti totalitám

obrázek k článku

Motto: „Paměť a obraz českého života válečných let byly tak znetvořeny, že škraloupem polopravd, pečlivě osnovaných legend a křiklavě pomalovaných nástěnek pravá tvář doby stěží prosvítá.“ Václav Černý, Pláč Koruny české, Paměti 1938–45, Brno Atlantis 1992 Když jsme roku 1993 psali s mjr. Milošem Svobodou (dnes již zesnulým) pro ZKPP o mjr. Franjo Aubrechtovi 1), nemohli jsme tušit, že v létě 2006 se k jeho osobě a odbojové činnosti objeví nové dokumenty v pozůstalosti paní M. Záleské z Pardubic, též bývalé členky KPP. Pokusme se tedy rekonstruovat život tohoto jezdeckého důstojníka a jistě i statečného muže znovu a podrobněji. I. Franjo Aubrecht se narodil jako syn Václava Aubrechta a Kateřiny, rozené Cihlářové 10. října 1896 v chorvatské Gjurgjavči a získal proto i chorvatské křestní jméno Franjo. Jako voják první světové…


70 let chemického závodu v Rybitví

obrázek k článku

V letošním roce je tomu již 70 let, kdy byla zahájena výstavba moderního chemického závodu v Rybitví u Pardubic. Investorem výstavby byl SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU – PRAHA. Proto také nový závod nesl jméno SPOLEK. V průběhu let při reorganizacích chemického průmyslu byl rybitevský závod nejprve osamostatněn a přejmenován na Východočeské chemické závody (VCHZ) a později se stal součástí koncernu SYNTHESIA – SEMTÍN. Při tomto sedmdesátém výročí je jistě vhodné si ledacos připomenout.


Jiří Toman (1924 - 1972), výtvarník a přítel

obrázek k článku

Dnes, pětaosmsdesát let po svém narození, je Jiří Toman, pardubický rodák a občan, uznávaným fotografem, knižním ilustrátorem, filmovým scénáristou, tvůrcem animovaných filmů a průkopníkem konceptuálního umění. Jeho různorodé dílo je uzavřeno, popsáno a z větší části zpracováno, a má své odborné interprety v Anně Fárové a Jaromíru Zeminovi. Zabývají se jím i diplomní práce, a z nich podává nejucelenější pohled Lenka Sedláčková: Hry Jiřího Tomana, Masarykova univerzita, filosofická fakulta, seminář dějin umění, Brno 2004. Nebylo by na místě, abych dodával něco k tomu, co řekli kvalifikovaní, ale rád se připojím s několika vzpomínkami na přítele Jiřího Tomana.


První letadlo v Pardubicích?

obrázek k článku

První doložené letadlo se v Pardubicích objevilo dávno před jednoplošníky Ing.Jana Kašpara a bratří Huga a Eugena Čiháků. Bylo to dokonce ještě před přistáním balonu Victor Hugo 8 osédkou L.Godard a E.Surcouf /1891/. Nacházelo se ve fyzikálním kabinetu zdejší reálky, jehož sbírky doplnilo ve školním roce 1889 -1890. Otázkou však zůstává, jak toto letadlo vypadalo. Je pravděpodobné, že šlo o jakýsi nevelký létací přístroj, sloužící k demonstračním účelům výuky.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem