Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
20.10.2018 14:00

Kam dráty nevedou

Zajímavá vyjížďa historickým autobusem po okrajových částech Pardubic. Odjezd zájemců z řad veřejnosti bude ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru.

typ akce: Výlety do historie

21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Zprávy KPP

NAŠE JARNÍ PROCHÁZKA

obrázek k článku

V posledních letech se dostává do popředí zájmu mnoha lidí den 22. dubna. Je nazýván ?Den Země?. Svátek je to poměrně mladý, teprve od roku 1970. Původně bylo jeho posláním vysvětlovat otázky ekologie. Jelikož v přírodě všechno se vším souvisí a je propojené v jeden úžasný celek, patří tento den zároveň všem ochranářům. Každému je samozřejmě jasné, že ochrana přírody nemůže být pouze v jeden určený den a tudíž akce ji popularizující je možno pořádat kdykoliv. Letos jsme se sešli 24. března a vydali se na procházku Studáneckým lesem, kterému se také říká ?Ptačí les?. Cílem bylo přiblížit si trochu život našich opeřených spoluobyvatel matičky Země. Mají také svůj svátek ?Den ptactva? 1. dubna. Úvahy o tom, že je nutné ptáky a přírodu chránit jsou starší víc jak 100 let. Již v roce 1900 se povedlo učiteli a přírodovědci Otu Hermannovi…


HISTORIE OFTALMOLOGIE V PARDUBICÍCH A V NEMOCNICI PARDUBICE DO ZALOŽENÍ PRIMARIÁTU ( do roku 1941)

obrázek k článku

Ve 20. letech minulého století bylo mimo Prahu a Brno očních oddělení málo. V Hradci Králové měl svoje oddělení bývalý klinický asistent prof. Schöbla dr. Saska, v Olomouci byl známý dr. Zirm. Celkem bylo v českých zemích asi 10 oddělení. Když zemřel v Praze prof. Dr. Deyl a na jeho místo nastoupil prof. Dr. Lešer, rozhodl se odejít z pražské kliniky rodák z Rohovládovy Bělé dr. Josef Svoboda. Tehdy se mu naskytl pěkný byt v Pardubicích, a zde také 1.11.1926 zahájil svoji soukromou praxi. V městě působil další oční lékař dr. Šedivec. Bývalý vojenský lékař se zde usadil po zrušení vojenské nemocnice. Byl pokladenským lékařem. Domluvili se tak, že dr. Svoboda se bude zajímat o nemocnici, a ne o pokladnu a stali se dobrými přáteli.


Dnes hovoříme s předsedou KPP ing. Janem Linhartem

obrázek k článku

1. V čem vidíš smysl existence a činnosti KPP, který dlouhodobě řídíš jako předseda? Jaké jsou Tvoje vize? Smysl existence našeho Klubu vidím zejména ve dvou rovinách. Tou první je jeho sdružovací funkce. Sdružuje patrioty nejen Pardubic, kteří rádi chodí na vycházky, rádi si čtou v našich Zprávách nebo rádi chodí na pravidelné Hovory. Každý, kdo má chuť si může v činnosti Klubu najit svoji pozici. Tou druhou funkcí, která je stejně důležitá, je dle mého názoru, poskytovat zpětnou vazbu těm, co řídí naše město, reagovat na jejich rozhodnutí, případně jim i radit. Pokud o to stojí....


KALENDÁRIUM 1918 (září - říjen)

obrázek k článku

Září roku 1918 bylo již ve znamení blížícího se rozuzlení. Při hraní c. a k. hymny ?Zachovej nám, Hospodine? věřící odcházeli předčasně z kostela, při divadelním představení ?Fidlovačky? J.K.Tyla na sv. Václava (28.září) byla nadšeně zpívána píseň ?Kde domov můj?, téhož dne žačky měšťanské staroměstské školy zpívaly při mši sv. (zřejmě v arnoštovském kostelíčku Zvěstování P.Marie) i druhou, dnes takřka neznámou sloku této národní hymny a katecheta P.Vincenc Halama se modlil nahlas ?Modlitbu za vlast? vlasteneckého kněze a spisovatele V.Beneše-Třebízského, známého svým obdivem k husitské minulosti národa. V neděli po sv. Václavu byla oznámena kapitulace Bulharska a prolomení této jižní fronty.


O SRPNU 1968 - k 50.výročí

obrázek k článku

Příjemný rozhovor jsme vedli s paní Bohumilou Pavlišovou 4. dubna 2018. Níže je uveden přesný přepis výpovědi, který odpovídá otázkám, položeným tazateli (PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. a PhDr. Michal Benda) a odpovědím paní Pavlišové.


SOVĚTSKÁ SMERŠ V PARDUBICÍCH 1945

obrázek k článku

Dostala se mi do rukou zajímavá kniha N.Siněvirského ?SMERŠ ? Rok v táboře nepřítele? (vyd. ÚSTR Praha 2014). Jde o deníkové záznamy překladatele M.D.Mundiče, pracujícího pro SMERŠ (oddíl sovětské vojenské kontrarozvědky zřízený 19.dubna 1943, název je zkratkou ruského slovního spojení ?Smerť špionam?). Prvním náčelníkem této zločinecké organizace byl V.Abakumov (1908-1954), popravený po Stalinově smrti. SMERŠ se podílela na pronásledování m. j. ruských bílých emigrantů v ČSR, což byl také její zájem v Pardubicích, kde působila od 20.5. do 10.6.1945 (viz hlavně deník D.Mundiče z 20.5.1945 ? s. 116, 23.5. ? s.187 a 10.6. ? s.121). SMERŠ přijela do Pardubic z Prahy 20.května 1945 a 23.5. t. r. tu D.Mundič studoval ?v bloku domů kolem městských parků? kasárna na Zborovském náměstí? ( archiv ruské emigrace, zabavený v Praze,…


PARDUBICE MOHLY MÍT PO R. 2000 NADZEMNÍ DVOUPODLAŽNÍ TRŽNICI

obrázek k článku

Článek J.Řeháčka o podzemní tržnici navrhované starostou ing. J.Prokopem za starého Rakouska, kdy Pardubice měly 17 tis. obyvatel, mně připomněl marné návrhy Společnosti pro rozvoj Pardubicka po roce 2000 na městskou tržnici právě na pozemku ing. J.Prokopa. Po velkém požáru provozu n. p. TMS na Palackého třídě (staré Prokopky) roku 1957 postavil podnik novou výrobní halu s galeriemi na zahradě za obytným, původně Prokopovým domem. Od roku 1970 n. p. TMS budovala rozsáhlý tovární areál u Drozdic, ale starou Prokopku v centru města ?naschvál? ponechala.


ČETNICKÉ HUMORESKY A HOLICKO

obrázek k článku

Mnoho z nás rádo sleduje televizní seriál ?Četnické humoresky? a jejího hlavního hrdinu ? Karla Arazima v podání Tomáše Töpfera. Kde o skutečnou postavu, jak vysvětlil plk. JUDr. Michal Dlouhý ve sborníku IV. konference ČSOL ?Ve jménu tradice? (Praha 2017) v článku ?Jeden z mnoha četnických osudů ? Josef Arazim? (s.117-132). Vzor pro televizního hrdinu se narodil 20.listopadu 1898 v Sedlčánkách na Českobrodsku. Za Velké války (1914-18) byl od října 1917 v italských legiích u Doss Alto. Sloužil na pátrací stanici v Hradci Králové a pak jako praporčík byl zástupcem velitele v Holicích, kdy předtím absolvoval od března 1922 pět měsíců školy pro četnický výcvik, a to u nás v Pardubicích. Byl členem Čs. obce legionářské. Vystřídal několik služebních míst, až se v březnu 1928 dostal do Hradce Králové jako vůdce služebního psa Dereše. Roku 1933…


PO STOPÁCH JANA PERNERA

obrázek k článku

V roce 2016 vyšla velmi zajímavá knížka od manželů Rozehnalových z Pardubic s názvem ?Tajemství Trstenické stezky?. Ta nabízí v osmi etapách putování po tajemstvích pravěké obchodní stezky spojující Čechy, Moravu a Slezsko od Kolína přes Týnec nad Labem, Přelouč, Pardubice, Moravany, Zámrsk, Litomyšl, Svitavy a Jaroměřice. Naši nadšenou turistku Marcelku Timarovou upoutala 2.etapa Týnec nad Labem ? Přelouč - ?Železnými horami po stopách ing. Pernera?, dokládající pozůstatky činnosti stavitele železnice Jana Pernera mezi Týncem nad Labem a Kojicemi. Jednoho únorového odpoledne jsme spolu nasedly do vlaku, vystoupily v Kojicích a vyrazily na průzkumnou cestu do přírody. Cesta nás vedla mezi hlavní tratí na Prahu a Labem. Je to travnatý prostor místy změněný na pole.


Druhá světová válka v bohdanečských kronikách (I. a II.část )

obrázek k článku

Úvod: Oba válečné světové konflikty se staly nekonečnými tématy pro mnohé generace historiků. Byly, jsou a zcela jistě budou i nadále rozebírány mnohé klíčové mementy, ve kterých se rozhodovalo o úspěšnosti dosud největšího ?průmyslového dobrodružství? světa. Lidé, kteří přežili, měli válku ukrytou v sobě do konce života. Český filozof Jan Patočka napsal ve své knize 20. století jako válka: ?První světová válka rozhodla o celém budoucím 20. století a nastínila i možnost reprízy celého světového dramatu v mnohonásobném měřítku.? O ?vykolejení? osudů obyčejných lidí a malého lázeňského města Bohdaneč vyprávějí i městské kroniky, které volným jazykem převyprávěl autor.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem