Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.02.2018 08:35

Skanzen v Krňovicích

Třebechovice – Krňovice – Běleč n.Orl. – Hradec Králové. Délka trasy 10 (15) km. Odjezd v 8:37 h Os z hl.n., návrat v 15:00 hod. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

STAR É DOMY VYPRÁVĚJÍ - 23. díl

obrázek k článku

Tento dům na východní straně Pernštýnského náměstí patří k nejobdivovanějším barokním památkám našeho města. Dnes patří Východočeské galerii. V přízemí se dochovala velmi cenná sklípková klenba z počátku 16. století. Před rokem 1515 bydlel v domě ?rektor? školy Jiřík, po něm postoupila dům jeho vdova Anna roku 1518 za 210 kop míšeňských Janu Kustošovi, takže od té doby byl dům také nazýván domem Kustošovským. Z dalších majitelů připomíná např. J. Sakař v letech 1537?41 žida Chajima (či Chaima) a v roce 1542 jeho zetě Izáka, který dům prodal panskému písaři Martinu Benikarovi. Ze šlechtických majitelů zmiňme např. Jindřicha Stanovského z Čechtic (1553?55), Ctibora Kapouna ze Svojkova (1568?88) a jeho syna Jana mladšího na Mikulovicích (1588?1604).


Obrázky ze starých Pardubic - CIHELNA

obrázek k článku

Na jižním okraji Cihelny se u kaple sv.Josefa, která je na fotografiích, cesta z Pardubic rozdělovala do dvou směrů na Bohdaneč ? Prahu a na Hradec. Kaple byla zbourána, dnes je zde kruhová křižovatka s hospodou U Josefa. Osada Cihelna dostala název po pernštýnské cihelně založené pro výstavbu Pardubic po požáru roku 1538. Na jejím místě donedávna stával Arnoldův statek. Osada byla založena až za raabizace ve druhé polovině 18.století, osídlena drobnými rolníky, familianty, kterým byla panská půda odevzdávána do emfyteutického vlastnictví, vrchnost si podržela tzv. dominium directum, tedy symbolické vlastnictví. Po vzniku patřila osada Cihelna ke Starému Hradišti. Vytvoření samostatné obce schválila rada ONV Pardubice 28. 2. 1957 z osady a části katastrálního území Trnové, Starého Hradiště a Pardubic. K Pardubicím byla obec…


VYBRANÉ KAPITOL Y Z PAMĚTÍ JUDr. Josefa Ročka - 2. část

obrázek k článku

Gymnázium ? spolužáci Co se týče spolužáků, vznikl mezi námi v těch gymnaziálních škamnách zvláštní nezištný vztah, přátelství pro přátelství bez jakéhokoliv nároku, které však přetrvalo věky. Premiantem naší třídy byl Jarka Pařízek a myslím, že z nás všech byl nejnadanější. Studoval po maturitě jako já práva a byl promován na doktora práv. Jarka pocházel z malých poměrů, jeho otec byl nádražním zřízencem a oba rodiče byli na Jarku velice hrdí. Měli celkem s Jarkou tři syny, ale měli v rodině smůlu, jeden z nich zahynul ještě jako malý hoch ? při bruslení se s ním prolomil led a on se utopil. A Jarka po dokončení práv byl odveden k jízdě, dostal se do jezdeckého učiliště pro záložní důstojníky v Pardubicích, tam dostal zánět slepého střeva, což vojenský lékař nepoznal, a když ho kamarádi na motocyklu převezli do nemocnice,…


PROČ JE V PARDUBICÍCH ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ ?

obrázek k článku

Zborov 1917 je důležité datum pro náš stát. Bitva u Zborova je klíčovou událostí, která stála na počátku vzniku samostatné československé armády a samostatného státu Československé republiky. Bitva 2. 7. 2017 trvala sice jen necelý den, ale její význam byl dalekosáhlý. Mimořádný význam měl výsledek této bitvy pro politickou činnost T. G. Masaryka v zahraničí. Co vše tomu předcházelo? Již od začátku 1. světové války byli Češi, Moravané, Slezané a Slováci nasazováni v rámci rakouské armády na všech frontách. Ale brzo se ze zajatců začaly formovat bojové útvary, které bojovaly na straně t. zv. DOHODY (Anglie, Francie a Rusko) proti t. zv. centrálním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko a Bulharsko).


VO KOLKOVSKÉ REKVIEM 16. 5. 2017 V chrámu sv. Jana Křtitele v Pardubicích

obrázek k článku

Zádušní mši sv. za rodinu Vokolkových celebroval 95letý P. Benedikt Holota, OFM, koncelebranty byli pardubický arciděkan Mgr. Antonín Forbelský a letohradský farář ThDr. Václav Vacek. Františkán P. Holota živě vzpomínal na Vojmíra Vokolka, s nímž diskutoval o jeho díle. Pohřbíval jeho i jeho sestru Květu (Vítu) Vokolkovou. 31. 5. 2017 měl ve Východočeské galerii v Pardubicích premiéru životopisný film ?Vokolkovi? režisérky T. Brázdové (Media Company s.r.o.) finančně podpořený Pardubickým krajem.


5. DEN DOPRAV Y V PARDUBICÍCH

obrázek k článku

Již pátý Den dopravy proběhl ve znamení cyklisty a podnikatele Vincence Chomráka (1871?1935), který byl dne 19. 5. 2017 uveden slavnostně do přehledu zakladatelů dopravy v českých zemích. Stalo se tak v roce 200. výročí jízdního kola (viz příloha). K symbolickému hrobu V. Chomráka u pamětní desky Zmizelí Pardubáci na Městských hřbitovech v Pardubicích byly položeny květiny a v odpoledním programu na Třídě Míru diváci viděli výstavu historických kol z fondů VČM Pardubice a praktické ukázky jízdy na starých velocipedech a kostitřasech.


ZMIZELÍ PARDUBÁCI

obrázek k článku

Projev předsedy Společnosti Jana Kašpara dr. Jiřího Kotyka 4. 5. 2017 na Městských hřbitovech v Pardubicích před odhalením pamětní desky. Vážený pane primátore, vážený otče arciděkane, milí hosté, milí skauti a skautky, dámy a pánové! Vítám Vás tu jménem Společnosti Jana Kašpara, která dnes představuje pardubické veřejnosti svůj další úspěšně dokončený projekt ? zřízení pamětní desky 13 významným osobnostem našeho města, jejichž hroby byly původně v prostoru Městských hřbitovů, než byly z různých důvodů zrušeny či zanikly. Deska byla vyrobena kamenickou firmou KURKA podle návrhu významného pardubického výtvarníka p. Josefa Procházky. Oběma patří náš veliký dík!


PARDUBICE SLAVNOSTNĚ OTEVŘELY CHODNÍK SLÁVY PŘED ARÉNOU

obrázek k článku

Pardubické sportovní osobnosti zvučných jmen se dočkaly ocenění ve veřejném prostranství. Před pardubickou Tipsport arenou se koncem dubna otevřel Chodník slávy pardubického sportu. A držitelé sportovní ?hvězdy slávy? byli jeho otevření přítomni osobně! ?Na legendy sportu v našem městě jsme opravdu pyšní a byla by škoda nepřipomínat je trvaleji než symbolickým, ?papírovým? uvedením do sportovní Síně slávy. Vybudování chodníku ?hvězd? v prostoru před největším sportovním stánkem v Pardubicích Tipsport arenou považuji za moderní, originální, přesto však důstojnou připomínku jejich úspěchů,? uvedl pardubický primátor Martin Charvát.


Pražská pobočka Klubu přátel Pardubicka v roce 2017

obrázek k článku

IPražští Pardubáci se v letošním roce scházejí pravidelně každý měsíc. V klubovně, která patří úřadu městské části Prahy 1, si vybudovali určité zázemí ? získali vybavení pro příjemné posezení u kávy a čaje a darem získali rozlehlou skříň, kde můžou konečně mít pohromadě svoji knihovnu. Hlavním cílem našich pražských členů je posedět jednou za čas u zajímavé přednášky nebo příjemné besedy o Pardubicích, kde většina z nich prožila kus svého života. Díky erudovaným lektorům získají vždy nové zajímavé informace a často živě diskutují o pardubickém místopise a o zdejších osobnostech, které často osobně poznali. Letošní skladba témat je velmi pestrá a prakticky vždy se do probíraných témat zapojují naši členové svými aktivními vstupy a svými vzpomínkami. Velmi zajímavá byla lednová přednáška o přírodě Pardubicka, kterou nám přijel z…


Stanovisko výboru Klubu přátel Pardubicka z 20. 4. 2017 k úpravě areálu Zámeček

obrázek k článku

Vážený pane primátore, výbor KPP potvrdil na dnešním jednání stanovisko tlumočené jeho předsedou Ing. J. Linhartem na ZmP k navrhované úpravě pietního území Zámeček (NKP). Koncepce představená na jednání o zadání architektonické soutěže 12. 4. t. r. doporučuje totiž zrušení stávajícího oplocení, tj. překročení dosavadního vytýčení areálu do lesoparku a dokonce demolici budovy bývalého muzea zřízeného Svazem protifašistických bojovníků. Jakákoli demolice v areálu ministerstvem kultury zapsané v NKP je však památkově velmi problematická. Náš klub připravil před časem úspornější variantu revitalizace areálu (viz plán arch. V. Rozehnala v příloze), jež citlivěji respektuje dosavadní vymezení. Jsme přesvědčeni o tom, že stávající areál není v tak kritickém stavu, aby vyžadoval tak razantní zásah představený v ideovém záměru s tak vysokou…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem