Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
24.02.2019 08:35

Za novopackým drahokamem

Červený Kostelec – Náchod. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:00 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2019 08:40

Přírodní rezervace Žernov

Horní Ředice – Žernov – Choteč. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:40h BUS z autobus. nádraží, návrat v 15:22 hod BUS. Vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2019 18:00

Zajímavé osudy účastníků 1. světové války na Pardubicku

Přednáška Františka Steklého přiblíží zajímavé osudy mužů, kteří se vrátili z války jako rakouští vojáci, zajatci či legionáři, přednáška se bude věnovat také těm, kteří ve válce padli.

Vstup zdarma, veřejnost zvána.

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích.

typ akce: Hovory o Pardubicku

10.03.2019 09:00

Rozhledna Bára

Chrudim – Sobětuchy – Dubinec – Rabštejnská Lhota – rozhl.Bára – Slatiňany. Délka trasy 11 km. Odjezd v 9:03 hod. vlakem z hl.n., návrat 14:05 hod.; 15:02 hod. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.03.2019 08:00

Karel Hynek Mácha

Vinohrady – Smíchov – Malá Strana – Staré Město. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:01 h z hl. nádraží, návrat v 14:50 h na hl.n. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Ze VZPOMÍNEK SOUDNÍ ÚŘEDNICE - 6. část

obrázek k článku

Od poloviny 19. století byla Chrudim krajským městem. Třebaže počtem obyvatel nemohla konkurovat městu Pardubice, měla důležité úřady a vyšší školy ještě před druhou světovou válkou. Krajský soud byl spojen s náměstím krátkou uličkou. Na volném prostranství byl malý parčík a za ním stála rozložitá budova, ve které byl krajský soud, okresní soud a veliká síň, porotní sál, kde každý podzim zasedala porota.


GENERÁL JAROSLAV ČERVINKA

obrázek k článku

Generál Jaroslav Červinka, nejstarší československý legionář, narodil se 13. 5. 1848 v Ostředku v benešovském okrese1), kde jeho otec JUDr. Václav Červinka byl od roku 1844 majitelem velkostatku Ostředek. Správcem Červinkova velkostatku byl Jaroslav František Čech, otec básníka Svatopluka Čecha. Svatopluk Čech se také v Ostředku 21.2.1846 narodil.2) V 17 letech si podal žádost do vojenské akademie, jeho žádosti však nebylo vyhověno, proto vstoupil jako prostý vojín do rakouské armády. Prodělal válku v roce 1866 a v roce 1869 se stal poručíkem, sloužil v Uhrách, Haliči i v Cechách. V roce 1878 vystoupil z armády. Od mládí projevoval tak jako i tehda mnoho českých vlastenců, velké sympatie pro Rusko a proto se rozhodl svou zemi opustit a odjet do Ruska. Jeho starší bratr Václav, zeť F. L. Riegra, umožnil mu svým vlivem odchod do Ruska a…


Divizní generál Jaroslav Červinka

obrázek k článku

O horní části pražských Olšanských hřbitovů se většinou hovoří a píše v souvislosti s kladením věnců u hrobů sovětských vojáků, kteří v posledních dnech II. světové války /a někteří i po rúV položili své životy při pražské operaci. Místo pro toto oficiální vojenské pohřebiště nebylo vybráno náhodně. Je tu totiž již památník našeho odboje a již dříve zde vznikal kolem typicky ruského, dnes pěkně opraveného kostela pravoslavný hřbitov. Ten se zejména za první republiky rychle zaplňoval zemřelými emigranty z revolučního Ruska. A tak v lese pravoslavných křížů se zde najdou hroby ruského generála, admirála, akademika, univ. profesora, ministra a poslance, primadony atd. Co hrob, to pohnutý příběh běžence. Bělogvardějští stoupenci tu leží nedaleko rudoarmějců a ti zas od roku 1993 hledí na vysoký pravoslavný kříž postavený necelých 150 m od…


Vzpoura dragounů v Pardubicích

obrázek k článku

V říjnu 1912 vznikla Balkánská válka. Úspěchy Černohorců, Srbů a Bulharů u Pripolje, Skadaru, Kumanova a Skoplje, právě tak jako později hrdinné boje v pevnostním pásmu Drinopole měly značný ohlas u Českého obyvatelstva tehdejšího Rakousko -Uherska. Jinak vedení tohoto státu nelibě neslo vítězný postup Srbska k Jaderskému pobřeží u Dráče, což považovalo za omezování svých zájmů. Proto počátkem listopadu vyhlásilo částečnou mobilizaci k soustředění vojenských sil na srbských hranicích. Jenže antimilitaristické smýšlení převážné části civilního obyvatelstva se začalo projevovat i v českých posádkách. Mezi vojskem se projevovalo odpírání poslušnosti, objevovalo se vzpurné srocování vojáků, mužstvo polevovalo v kázni, a to především u takových jednotek, které s kontingenty záložníků odjížděly do pohraničního území. Všechny takové projevy…


Přednáška JUDr. Karla Krpaty v pardubické knihovně

obrázek k článku

(jaro 1969) Milí přátelé a sousedé, velmi by se mi líbilo, kdybychom oboustranně položili důraz na ono druhé oslovení a zbavili tuto naši besedu každé strojenosti a literární nadnesenosti a proměnili ji v docela volné sousedské klábosení. Jinak řečeno: přál bych si, abyste ve mně viděli především jednoho z Vás, tedy Pardubáka, který se narodil jen málo kroků odtud - tam, kde dnes stojí palác banky, čili rovnou ve stínu té nej typičtější naší stavby - Zelené brány, Pardubáka, který za téměř sedmdesát let zdejšího trvalého pobytu prožil s tímto městem všechny doby dobré i zlé - obávám se, že těch zlých bylo víc - Pardubáka, za jehož dětství - jak se mu to alespoň jeví - byly Pardubice s rušným rynkem, s tekoucí vodou v hradebním příkopě, nikoliv řídkými zbytky starých opevnění a zasněnými tůněmi i doubravami kolem širokých zákrutů…


JUDr. Ladislav Quis - Významná osobnost města Přelouče

obrázek k článku

Pozornému návštěvníkovi Masarykova náměstí v Přelouči jistě neunikne skutečnost, že na domě čp. 25 (nyní Městský úřad) je umístěna mramorová pamětní deska s bronzovým reliéfem a tímto textem: "Zde působil Ladislav Quis, doktor práv, advokát a spisovatel od r. 1884 do r. 1908". Mnohý náš občan si nepochybně položí otázku, kdo to vlastně ten Ladislav Quis byl a jaký byl jeho společenský význam pro Přelouč. A právě tento příspěvek si klade za cíl toto bílé místo v povědomí čestných občanů a především mládeže odstranit. Ladislav Quis se narodil dne 7.2,1846 v Čáslavi, kde byl jeho otec městským lékařem. Ten však záhy zemřel a ovdovělá matka se v r. 1857 přestěhovala na radu příbuzných do Prahy. Mladý Ladislav zde pak studoval na gymnasiu akademickém a novoměstském, po návratu do Čáslavi v Německém Brodě a Táboře, kde také odmaturoval. Již…


PARDUBICKÝ SLAVÍN - ZDENĚK BIČÍK - archivář

obrázek k článku

K 70. nedožitým narozeninám Stojíme v prostoru tzv. Nové části Městských hřbitovů v Pardubicích nedaleko budovy krematoria, vpravo od přístupové cesty k ní, před hrobkou rodiny Lautnerovy a Kánských, kde odpočívá mj. i významná osobnost pardubické regionální historiografie a zdejšího sportu archivář Zdeněk Bičík, v letech 1976 - 90 též člen redakční rady našeho časopisu. V letech 1946 - 48 absolvoval Státní archivní školu v Praze a potom působil do r. 1960 jako městský archivář v Pardubicích. V letech 1961-1979 dojížděl do Zámrsku, kde byl pracovníkem Státního oblastního archivu. Roku 1979 se vrátil do Pardubic, kde nastoupil v muzeu jako odborný pracovník. Zde působil až do svého odchodu do důchodu roku 1988. Od studentských let byl literárně činný v oblasti regionální historie, celkově publikoval přes 800 příspěvků a studií v…


Skví se jako Pardubice aneb Jak dnes po tolika staletích vidím toto město

obrázek k článku

Vítězná práce literární soutěže RKS Pardubice: Jsem nezúčastněným obyvatelem města Pardubic. Nepřilnula jsem k tomu městu, protože moje srdce a duše již dávno patří zcela jinému - a tím je Nymburk. To je malé a zcela odlišné od toho, které Ti chci nyní ukázat. Nemusíš sdílet můj názor, ale zkus se dívat se mnou mýma očima. Pojď a prohlížej si ten zatuchlý kout bez přírody, kde čas se stává vírem událostí a vír časem. Věc, zakrytou vrstvou prachu, vřavy a šíleného spěchu. Procházej tím městem a neohlížej se zpátky, jinak Tě pohltí do své všednosti a jednotvárnosti jako ty všechny ostatní kolem Tebe. Dívej se před sebe, a všímej si všeho a pozoruj všechno, co Ti lidský zrak může nabídnout. Spousty obchodů a butiků! Nekonečnost přesně odměřených ostrých hran, tvrdost betonu a šeď zakrývanou barevností reklam. Spousty aut a autobusů,…


Nález dalších maleb v kostele Sv. Bartoloměje v Pardubicích

obrázek k článku

Restaurování kulturní památky vždy vedle prodloužení jejího života a přiblížení její estetické a vypovídací hodnoty přináší i podrobnější poznání objektu jaka takového. Malířské výzdoby kostela se týkal již orientační restaurátorský průzkum, provedený Hanou Vítovou, ak. mal, v r. 1994 v souvislosti s přípravou projektu celkové obnovy chrámu. Už tento průzkum ukázal, že rozsah nástěnných maleb v kostele je větší, nežli do té doby známé dekorativní šambrány oken, iluzivní konzole a dekorativní pásy na klenbách empory. Nalezeny byly půvabné figurální drobné motivy na cviklech pod emporou a na vítězném oblouku a malba další edikuly v presbytáři. Průzkum byl ovšem tehdy limitován možnostmi provizorního nízkého lešení. Podrobný restaurátorský průzkum provedly v r. 1995 ak. malířky M. Nečásková a H. Vítova jako první etapu prací, vykonávaných…


Nejstarší mapy Pardubicka

obrázek k článku

V tyrolském Wensu se v r. 1628 narodil Georg Matheus Vischer, podle oblasti narození zvaný "Tyrolensis", významný rakouský kreslíř a zeměměřič. Ve svých 60. letech zhotovil na objednávku k úředním, správním a hospodářským potřebám pardubického (v té době již císařského) panství jeho podrobnou mapu, zachycující zejména pardubickou rybniční soustavu, nejstarší v Cechách, s 238 rybníky a jejich českými názvy. Mapa vznikla v období, kdy mapy byly zhotovovány ještě bez přesných geodetických podkladů. Nemá zeměpisnou síť a její orientace k severu je pouze přibližná. Nemohla být a není proto přesná. Přesto je dílem velmi významným v mnoha směrech, mimo jiné i z hlediska historického. Představuje perspektivní plastické zobrazení krajiny s městy, městysy a významnými obcemi panství, tehdejším zalesněním a vodními toky. Ikonografcky jsou na…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem