Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.09.2020 14:00

Komentovaná vyvházka po přírodních zajímavostech Dubiny spojená s výsadbou pavlovnie

Průvodcem bude dendrolog V. Haupt.

typ akce: Přírodovědné vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Rod ing. Jana Kašpara

obrázek k článku

Rod ing. Jana Kašpara pochází z Horních Redic. Poprvé se příjmení Kašpar vyskytuje v Ředicích r. 1669, kdy „Jan Blažek jsouce člověk věkem sešlý, nemoha déleji pracovati, prodal statek na stavení nedostavěný Václavu Kašparovi zeti svému za 402 kop 30 grošů míš." (VS Pardubice, purkrecht č. 20, fol. 790). Jeden z jeho potomků František (nar. 24. 6. 1768 v Hor. Ředicích, zemřel 30. 6. 1842 v Pardubicích) koupil 8.4.1795 v Sezemicích od Václava Krpaty celovarní dům No 90 (nynější No 99) s příslušnými polnostmi, ale již 1. 5. 1803 dům prodává a stěhuje se do Pardubic No 76. Děd Ing. Jana Kašpara Jan narodil se 3. 6. 1802 ještě v Sezemicích (zemřel 17.2.1874 v Pardubicích ve věku 72 roků na sešlost věkem). Oženil se 4.8. 1834 s Marií, dcerou Jana Řezáče, statkáře v Libenicích, okr. Kolín.


PŘEDKOVÉ ing. JANA KAŠPARA

obrázek k článku

V souvislosti s naším prvním letcem Ing. Janem Kašparem bývá zmiňován jeho otec, „sportovec, řadu let předseda pardubického cyklistického klubu", „jeden z prvních absolventů pardubické reálky", „student pražské techniky, kterou však nedokončil", „majitel hotelu Veselka a dalších realit". To je asi vše, co o něm dosavadní letecké i neletecké publikace uvádějí. Je to dosti málo. Stejně stručný je i údaj, že jeho stejnojmenný děd František Kašpar přišel na Veselku r. 1802. Ucelená pozůstalost Františka Kašpara neexistuje, a tak pátrání po údajích o něm i o celém rodu Kašparů je poměrně obtížné a časově značně náročné. I tak lze přeci jen podat obraz poněkud bohatší, ač chybí četné údaje, z nichž některé jsou jistě uloženy ve východočeských i jiných archívech.


Nekulaté výročí, aneb hráli Isme kabaret

obrázek k článku

V dubnu 1996 to bylo už 27 let od chvíle, kdy zákazem OV KSČ byla ukončena činnost pardubického HIT DIVADLA PKO, které uvádělo aktualizovanou „Těžkou Barboru" Voskovce a Wericha. Jiří Císler, který hru režíroval, v programu napsal: „Dramaturgicko - autorská aktualizace s gagy a fóry, které nás napadly, když nás napadli". Dále napsal: „Přejeme vám ještě radostnější únor, než byl minulý, a o srpnu ani nemluvě." Po zákazu se Císler pokusil porazit s poetickou montáží „Úplně nový Figaro", kterou uvedl v červnu 1969 v Přihrádku zámku, ale už se nedala hrát ani poezie. Celá éra profesionálního pardubického kabaretu trvala něco přes devět let. Začala „spontánně zezdola" a v amatérské rovině. Při Domě osvěty se ustavilo malé divadlo s názvem HRAJEME KABARET a sídlilo v sále OD (nyní galerie Gong). Bylo tam nahrávací studio Fotofon a v něm se…


Areál volného času 2000 Pardubice

obrázek k článku

Tento areál, jehož studii uveřejňujeme, hodlají vybudovat na prostranství mezi objekty bývalých lázní a 50 m bazénu a Chrudimkou dvě společnosti: Pardubická výstavní a veletržní s.r.o. - PW, která přeměnila areál bývalých městských lázní ve výstaviště IDEON a Plavecký areál Pardubice s.r.o. - PAP, která provozuje 50 m bazén. Studii zpracovali v lednu 1996: Ing. arch. L. Driml, Ing. arch. M. Řepa a Ing. Macek V jižní části bude ponechán park ekologické výchovy, který před dvěma roky zřídil TASK klub. Kolem objektu 50m bazénu je navržena plocha letního provozu plaveckého areálu. Do této části již slouží jižní venkovní vstup. Při něm bude postaveno občerstvení. V sousedství bude zachováno robinzonální hřiště. Na to naváže dětské venkovní koupaliště s atrakcemi a dětským hřištěm. Na východní straně objektu 50m bazénu ke Chrudimce…


130 let Kroužku divadelních ochotníků J.KTyl Sezemice

obrázek k článku

(Ochotnické divadlo od minulostí až po současnost) - 3. část Druhou část svých vzpomínek na ochotnickou činnost v divadelním kroužku Sezemicích jsem zakončil: „Na valné hromadě 26. 9. 1939 dochází ke sloučení v jedinou organizaci, která dostává jméno : Kroužek divadelních ochotníků L K. Tyf Sezemice." A jsou to právě ochotníci, kteří se v oné pro nás národ těžké době snaží zmírnit osud českého lidu, utvrdit a posílit jeho vlastenecké cítění. Na zmíněné valné hromadě byli zvoleni: předsedou Antonín Marek, obuvník, režisérem František Říha, učitel, a Marie Hudcová, v domácnosti. Předsednickou funkci od té doby zastávali zástupci různých povolání: obuvník, učitel, úředník, kramář, sedlák, tedy nejen uatelé, kteří se stali nositeli ochotnické tradice, ale i představitelé širší sezemické veřejnosti a kteří se zajímali o divadlo a aktivně…


Základní škola v Lázních Bohdaneč

obrázek k článku

Ve školním roce 1995/96 oslavuje ZŠ v Lázních Bohdanči své kulaté jubileum, 100 let svého trvání. Měšťanská škola chlapecká v Bohdanči byla zřízena povolením c. k. zemské školní rady výnosem ze dne 14. 8. 1894. Na stavbu měšťanské školy bylo nutno koupit vhodné stavební místo. Původně to mělo být na místě přízemních domků vedle radnice a lázní (čp. 3,4,5). Zásahem vlivných osob bylo nakonec od tohoto místa upuštěno a zakoupen dům čp.109, podle jednacího protokolu školní rady z 27. 3. 1895 od paní Anny Polákové za 7500 zl. V tomto domě se 12.11.1806 narodil známý básník J. J. Langer. Původně to byl dům s podloubím a orazem (svatým) na štítku. Druhý dům čp.108, Stárkův, byl zakoupen dle trhové smlouvy dne 2. 10. 1895. By] to dům se členěným štítem, jak se zachoval jen na fotografii. Na místě těchto dvou domů, které byly zbořeny, byla…


Družba míří na sever

obrázek k článku

V našem pravidelném seriálu dnes představujeme v pořadí třetího partnera Pardubic, švédské město Skellefteá. Skellefteá by měla být městem studeným, nehostinným a profukovaným větrem. Leží totiž na stejné zeměpisné šířce jako Fairbanks na Aljašce či Gothaab v Grónsku. Naštěstí však Golfský proud omývající Skandinávský poloostrov umožňuje, aby se obyvatelé Skelleftei těšili z teplých a slunečných let a příjemných suchých (i když studených) zim. Navzdory severní poloze tady na jaře kvetou stromy a na podzim se sklízí úroda. Skellefteá leží v severovýchodním Švédsku na pobřeží Baltického moře u Botnického zálivu, asi 800 km na sever od Stockholmu. To je ovšem jen hodina letu z moderního skellefteáského letiště. Na východě spojuje město s Finskem trajekt, na západě vede stříbrná dálnice přes hory do Norska. Ovšem extrémně rychlé spojení…


Rozhovor s velvyslancem Jiřím Grušou

obrázek k článku

Hovoříme s velvyslancem České republiky v SRN pardubickým rodákem p. Jiřím GRUŠOU 1/ Máte velmi pěkný vztah k našemu městu. Jak vznikal a rodil se? Vznikl narozením a takzvanými „inprinting" zážitky, souvisejícími s Pardubicemi, tzn. dětství. Skřivánek, Saleziáni, gymnázium, divadlo, zámek. Kuňka atd. 2/ Jak byste mohl pomoci Pardubicím v Německu, kde již řadu let žijete? Já nemohu pomáhat specielně tomu či onomu městu, ale snažím se všem, kteří o to projeví zájem, říci, co je nového a zajímavého. A v Pardubicích mě budou možná víc slyšet. 3/ Pardubice stále mají velký dluh vůči Jiřímu PištorovL Jak jej splatit? Velmi jednoduše - vydat jeho poezii. Jde o tři knihy, které se vejdou do jednoho, poměrně útlého svazku. Sám jsem Pištoru vydal venku - věci z jeho pozůstalosti. To můžeme opakovat a nějaký chytrý člověk k…


Pardubická univerzitní knihovna

obrázek k článku

1. Úvod Počátkem 90. let se Vysoká škola chemicko-technologická, založená v roce 1950, transformovala se ve vícefakultní vysokou školu, jejíž název byl ke dni 31.3.1994 usnesením Parlamentu ČR změněn na Univerzitu Pardubice. Vznik Univerzity Pardubice bude do budoucna bezesporu přínosem pro rozvoj města, protože znamená větší koncentraci duševního potenciálu ve městě, nabízí v regionu mladým lidem možnosti vysokoškolského vzdělání a podnikům a organizacím umožní spolupráci s univerzitními pracovišti. Významnou pozici v rámci univerzit mají univerzitní knihovny. Kvalita univerzitní knihovny je jedním z důležitých parametrů, podle kterého je rovněž v západních zemích posuzována kvalita univerzity. Proto již v roce 1993 vznikla myšlenka vybudování univerzitní knihovny v areálu plánovaného univerzitního campusu. 2. Důvody pro vybudování…


Žili mezi námi - Čeněk Ipser

obrázek k článku

V minulém roce 7. prosince jsme se rozloučili s dalším členem, naším dlouholeým a věrným členem panem Čeňkem Ipserem ze Slovan. Zemřel 2. prosince 1995. Narodil se 23. 1. 1911 v Pardubicích, členem klubu byl od 1. ledna 1968. Mnozí občané Pardubic, zejména filatelisté, jej znali jako ochotného a vždy veselého vedoucího prodejny POFIS v Pasáži. V mládí byl aktivním fotbalistou Slovanu Pardubice a v roce 1945 se s dalšími členy tohoto klubu zasloužil o přejmenování tehdejšího předměstí Pardubic - Familie na Slovany. I v dalších letech byl funkcionářem oddílu kopané TJ Slovany.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem