Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
30.06.2019 08:00

Ekocentrum Huslík a minipivovar Poděbrady

Velký Osek – ekocentrum Huslík – Poděbrady. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:01 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 h vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

07.07.2019 07:30

Toulky okolím Sečské přehrady

Horní Bradlo – Paseky – Vršov – Bojanov – Padrtský Mlýn – Markova skála-pod Ohebem – Seč. Délka trasy 16 km. Odjezd v 7:30 hod. BUSem z aut. nádr., návrat v 17:31 nebo 18:58 BUS. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.07.2019 07:30

PP Kačina

Záboří nad Labem – Svatá Kateřina – Kačina – Nové Dvory – Kutná Hora. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.07.2019 06:45

Arboretum a rybník Olšovec

Křtiny-arboretum – Jedovnice-rybník Olšovec. Délka trasy 10 km. Odjezd v 6:48 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2019 06:30

Skleněný kostel a pivovar v Neratově

Rokytnice v Orl.h. – Hanička – Neratov. Náročný terén! Délka trasy 13 km. Odjezd v 6:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Minimarket v Sezemicích P.Hugo Poláčka

obrázek k článku

Po 1. světové válce se říkalo místu mezi sezemickým farním kostelem a farským polem ?Pod přelízkem? ? dnes je tu zástavba školního areálu. I dnes je tato část tak pojmenována. Po úzké pěšině se chodilo ke splavu na Loučné. Tehdy hezká procházka... A zde jsme v létě každé ráno mohli potkávat celou rodinu pana obchodníka Hugo Poláčka. Vpředu šel pan Poláček, obtloustlý malý pán chytrých očí, za ním jeho útlá paní se třemi dětmi. Co zvláštní, šli bosi, v rukou nesli boty.


Nevítaná návštěva

obrázek k článku

Únor roku 1948 byl pro někoho vítězný, ale pro statisíce rodin a jejich příslušníky přinesl exekuce, věznění, represe, ponižování a totální degradaci lidské bytosti a její důstojnosti. Také naší rodině dala vítězná mašinérie zakusit tvrdost svých koles. Můj otec, čelný funkcionář Národně socialistické strany a bývalý poslanec Prozatímního národního shromáždění, si útěkem do zahraničí zachránil holý život. Útok mocných a jejich pochopů se tedy zaměřil na rodinné torzo.


Vzpomínky na dobu temna na pardubické Alma Mater

obrázek k článku

Každý totalitní režim se cítí ohrožen myšlením. A poněvadž samostatné myšlení měli vždy učitelé i studenti vysoké školy v popisu práce, komunistický režim jim věnoval zvýšenou pozornost, zvláště tzv. pozornost kontrarozvědnou. Co to znamenalo? Že si na vysoké škole pěstoval nebývalou koncentraci fízlů, špiclů, práskačů, bomzáků a jiných škůdců. Některým z těch, kteří by mohli režim kontrarevolučně ohrozit, zařídil, aby je Alma Mater ke svému prsu nepřivinula. Na jeden takový případ z doby, kdy VŠCHT vznikala, si dobře pamatuji.


Staré domy vyprávějí 11. díl

obrázek k článku

Stojíme před proslulým domem se štukovým reliéfem Jakuba Teplého ?Jonáš v břiše velryby?, který nechal pořídit kominický mistr Karel Gaschl, majitel domu v letech 1797 až 1826. Mistr Teplý vložil do štítu domu vševidoucí Boží oko s postavami sv. Víta a patrona cechu kominíků a hasičů sv. Floriána. Biblická kniha JONÁŠ líčí, jak tento Amítajův syn odmítl Hospodinovu výzvu, aby napravil svým kázáním asyrské město hříchu Ninive. Místo toho nastoupil na loď, jež byla při plavbě po moři postižena za trest velikou bouří.


Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích 31. část

obrázek k článku

Rok 1935 ? rok parlamentních voleb Rok 1935 začal ve znamení předvolebního boje a dalšího tříbení fašistických stran a směrů. 13. ledna se konala v Pardubicích důvěrná schůze NOF v hostinci ?Na starém Pernštýně?, jejímž svolavatelem byl redaktor Karel J. Marek (Wilsonova tř. 97). Přítomno bylo 70 osob. Včetně R. Gajdy a jeho přívrženců z Pardubic, Časů, Sezemic, Křičeně, Chotče a Rosic nad Labem. 1/ Snad šlo o přípravu NOF na její generální sněm v Praze 27. ledna.


(Téměř) zapomenuté bohdanečské firmy III. část JAN VOJTĚCH MAREŠ ? OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM

obrázek k článku

Pravděpodobně v roce 1877 založil Jan Vojtěch Mareš v dnešní Šípkově ulici čp. 79 obchod smíšeným zbožím. Obchod prosperoval a udržel svoji činnost až do roku 1950, kdy byl prodej zboží nejprve omezen a postupně likvidován docela. Obchod stál v sousedství Tonarových, kteří vlastnili pekařství a dále v sousedství domu, kde se narodil známý bohdanečský spisovatel Karel Šípek (v domě existovalo holičství a též pohostinství).Žili mezi námi - ing. Bohuslav Novotný

obrázek k článku

10. 3. 1988 se ing. B. Novotný pro nemoc vzdal funkce předsedy KPP, ale byl zvolen doživotním čestným předsedou. Jaké byly poslední roky a dny Ing. Bohuslava Novotného? 24. září 1999 mu po těžké nemoci umírá manželka. Začátkem října 1999 se B. Novotný stěhuje do ?domu s pečovatelskou službou? v Polabinách u Bajkalu.


Pardubický slavín - Ignác Baukal

obrázek k článku

Vstoupíme-li hlavním vchodem na tzv. starou část Městských hřbitovů v Pardubicích a dáme se první uličkou vpravo před rodinnou hrobku svobodných pánů Krausů, na ohradní zdi jako poslední hrob před ní (vedle hrobu MUDr. F. Markla) najdeme hrobku c. k. okresního hejtmana I. Baukala, čestného občana Pardubic. Jeho otec byl zámeckým úředníkem a za revoluce r. 1948 členem gardy, zvané Národní stráž, rozpuštěné r. 1851. Rodina bydlela v tzv. Pei- krtově domě čp. 79 st. ? 32 n. ?U Zlatého beránka? na Pernštýnově náměstí (dn. součást Krajské knihovny), jenž od r. 1837 patřil kavárníkoviO nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem