Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

VZPOMÍNKA NA NÁLET PARDUBICKÉ RAFINERIE 24. 8. 1944 (70. výročí)

obrázek k článku

Blížil se konec války a spojenci dělali vše pro to, aby jej uspíšili. Byly časté nálety na podniky, které vyráběly a zásobovaly frontu důležitým materiálem. Tak došlo i na pardubickou rafinerii (PARAMO). V té době mi bylo 15 let, učila jsem se dámskou krejčovou u paní Drábkové v Čepí. Bydleli jsme ve Starém Mateřově. Dojížděla jsem na kole i v poledne na oběd. V ten den měl pohřeb pan Josef Kouba z Čepí, příbuzný Drábkových. Paní mistrová odešla s tchýní na pohřeb. Doma jsme zůstaly jen dvě děvčata a osmiměsíční Péťa s osmdesátiletou babičkou, která jej vozila po dvoře. Dostaly jsme instrukce, jak si počínat, kdyby ?náhodou? něco přišlo. O půl dvanácté houkaly sirény letecký poplach. Zdálo se nám, že tentokrát znějí nějak jinak ustrašeně než jindy. Ve 12 hodin jsem jela na oběd. Když jsem vyšla s kolem na silnici, od Pardubic už jela…


Tiché výročí (1974)

obrázek k článku

Vážení čtenáři, chtěl bych se zmínit o jednom výročí, myslím, že ne tak docela nevýznamném. Předesílám, že se nejedná o žádnou zasloužilou osobnost, slavní nemusí být jenom lidé, svým způsobem slavným se může stát i výsledek spolupráce lidského mozku a šikovných rukou. Na začátku června tohoto roku uplynulo v tichosti čtyřicet let od chvíle, kdy jsme my, zaměstnanci elektronické laboratoře pardubické Geodézie n.p. uvedli poprvé do provozu náš druhý prototyp elektronického měřiče zemních odporů EOM, určený k vyhledávání podzemních objektů. Nebyli jsme sami, stalo se tak v rámci archeologického výzkumu v Pardubičkách za spoluúčasti odborníků z Východočeského muzea v Pardubicích a tehdejšího VÚSPLu (dnes SYNPO), se kterými jsme měli v té době poměrně úzkou spolupráci. Ale asi bych měl začít od začátku. V roce 1968 vznikla při tehdejším…


VZPOMÍNKA NA VELKÉHO MUZIKANTA BOHUSLAVA ONDRÁČKA

obrázek k článku

Ve své hudební kariéře jsem měl příležitost spolupracovat se širokým spektrem výtečných hudebníků ? skladatelů, interpretů i dirigentů, jejich výčet by byl hodně dlouhý. Jedním z nich byl Bohuslav Ondráček ? skladatel, aranžér, pianista, organizátor (manažer se tehdy nesmělo říkat), dramaturg, producent a co já vím, co ještě ? zkrátka Pan Muzikant, jak zní v muzikantské hantýrce nejvyšší ocenění. Boban ? tak jsme ho běžně oslovovali ? se narodil v Pardubicích (27.6.1932), do školy chodil v Hradci Králové, prázdniny však trávil u příbuzných v Pardubičkách hned za rohem, pár metrů od našeho domu. Tady jsme se jako stejně staří kluci potkávali, o muzice však nepadlo ani slovo. To o pár let později (asi 1956 až 1962), když Boban pracoval v Osvětovém domě v Pardubicích (ten sídlil v historickém objektu v Přihrádku) byly naše hudební…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XI.

obrázek k článku

JIRÁSEK Vlad. Z Chrudimi. Při Kašparově a Čihákově veřejné produkci v Mělníce dne 3. prosince 1911 vykonával funkci ?ředitele letu?. Stejnou funkci pak vykonával při produkci obou aviatiků v Chuchli u Prahy. Rovněž při Čihákově veřejném vzletu v Mladé Boleslavi v květnu 1912 byl ?ředitelem letu?. Je pravděpodobné, že tuto funkci vykonával i při dalších produkcích pardubických aviatiků či především Eugena Čiháka, avšak doklady o tom nemám k disposici. Ani údaje o jeho osobě mi nejsou známy.


Vybrané kapitoly z dějin komorní éry na Pardubicku

obrázek k článku

Jak sám název napovídá, v tomto vícedílném cyklu se budeme společně věnovat dějinám našeho města a okolí po roce 1560, kdy jej opustili páni z Pernštejna. Rozsáhlé pardubické panství odkoupil tehdy pro svého syna a nástupce Maxmiliána sám Ferdinand Habsburský a připojil jej ke komplexu tzv. komorních panství v Polabí. Základní informace o genezi polabské soustavy a její správě budou předmětem prvních kapitolek našeho povídání. I. Pardubické panství jako součást komplexu komorních panství v 16. a 17. století ? část první S budováním komorního komplexu započal Ferdinand I. ve 40. letech 16. století, přičemž získávání statků zastavených jeho předchůdci na českém trůně šlo ruku v ruce s koupí nových území a jejich postupným scelováním. Nejprve byly vyplaceny někdejší královské statky Poděbrady, Kolín, Křivoklát a Přísečnice v Krušných…


VZPOMÍNKA NA PhDr. MARII SVOBODOVOU V PRAŽSKÉM KPP

obrázek k článku

Příští rok uplyne 20 let od doby kdy naše řady opustila paní PhDr. Marie Svobodová, čestná občanka Pardubic a mnohaletá předsedkyně Pražského klubu přátel Pardubicka (19let). Narodila se 4.května 1908 v Pardubicích v rodině právníka Dr. F.Herrmanna. Už ve 12letech se seznámila se skladatelem Josefem Sukem a stala se jeho věrnou celoživotní obdivovatelkou a přítelkyní. Vystudovala hudební vědu na Karlově univerzitě a pracovala pak v Národní a Univerzitní knihovně. Ve funkci vedoucí hudebního oddělení napomáhala rozvoji hudební vědy, byla zakladatelkou společnosti Josefa Suka a zde vykonávala funkci místopředsedkyně a jednatelky. Reprezentovala Univerzitní knihovnu a naši zem v mezinárodních organizacích. Je autorkou mnoha odborných a literárních prací. I přes velké pracovní vytížení se angažovala pro své rodné město Pardubice. Byla…


Dopis z roku 1866

obrázek k článku

Srdečně milovaný strýčku! Pardubice 10.7.1866 10 hodin večer Právě jsem po velice namáhavém pochodu došel do Pardubic zrekvírovat trochu papíru a chci Ti v krátkosti sdělit, co jsem se zde dozvěděl. Naše 11. divize se dnes nachází v kraji Wildenschwert (Ústí nad Orlicí), jihovýchodně od Pardubic směrem na Brno. Pavel včera ráno s druhým batalionem (praporem) od 50. pluku odpochodoval z Neděliště u Sadové za svým plukem. Hermann se nachází ještě u pluku a chvála Bohu po bitvě s transportem ukořistěných pušek atd. (minulou neděli) byl vezen stejným furmanem (kočím), kterého jsem já dnes měl na cestě od Sadové. Takže Vám mohu dát nejlepší zprávy. Nejvýše do dvou dnů doufám, že budu u 11. divize a pak sdělím více. Náš 22. pluk, to znamená jeho 6. kompanie (rota) vystřídala 2. batalion 50. pluku a vicefeldwebelové (císařské…


Sté výročí narození Oldřicha Ullricha ze Sezemic

obrázek k článku

V letošním roce, právě 1. května, uplyne sto let od narození sezemického rodáka pana Oldřicha Ullricha. Oldřich Ullrich byl významným regionálním historikem a genealogem. Rod Ullrichů přišel do kraje na východu Čech z Kladska v rámci raabizace v roce 1782. Již prarodiče pana Ullricha se zcela sžili s českým prostředím. Otec pana Ullricha, Antonín, od mládí projevoval hudební nadání a po absolvování konzervatoře a několikaletém působení v zemích bývalé Jugoslávie zakotvil v Sezemicích. Zde byl od roku 1904 po dobu více než padesáti let varhaníkem. Ve stejném roce se zasloužil o obnovení sezemické kapely a stal se jejím kapelníkem. V roce 1909 spolu s panem učitelem Václavem Gottwaldem založili pěvecký spolek Bendl, jehož se stal sbormistrem.


Jan Schneider ? ?80?

obrázek k článku

Český textař, básník, dramatik, scénárista, novinář, překladatel a divadelní organizátor, někdejší redaktor Rádia Svobodná Evropa se narodil 30. března 1934. Narodil se sice v Písku, ale své dětství prožil v jihočeském Táboře, kde absolvoval gymnázium. Následně vystudoval statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul inženýra (1957). V roce 1956 se jeho překlad básní recitoval v poznaňském literárním kabaretu Žioltodziob, následně se po překladu do francouzštiny objevily i v studentském časopise pařížské Sorbonny. Doma se poprvé jeho básně objevily na stránkách časopisů Květen a Kultura v roce 1958. Potom již následovala spolupráce s malými divadly - Semafor (pásmo ?chuligánských? veršů Vo co de), Paravan, Na Zábradlí (s Jaroslavem Jakoubkem šansony pro Ljubu Hermanovou), Rokoko (komedie Labyrint, Čekání na slávu a…


SATIRICKÉ DĚJINY PARDUBIC ZE 30.LET 20.STOLETÍ

obrázek k článku

Komunistický novinář Vladimír Ležák-Borin (zemřel roku 1970 v Praze) zveřejnil ve 30. letech v "Haló-novinách" satirický text o dějinách Pardubic, v němž o nich pojednává od legendárního Ješka (píše záměrně Ježka!) až po 30.léta první republiky, kdy svůj text napsal a kdy naše město na sebe poutalo pozornost častými návštěvami bývalého legionářského generála R.Gajdy, Vůdce Národní obce fašistické. Je zajímavé, že autor, ve 30.letech redaktor Rudého práva a Haló-novin (teprve roku 1936 jej KSČ vyloučila za "trockismus", když vyjádřil nesouhlas se stalinskými monstrprocesy v Moskvě proti staré ?Leninově gardě?) znal velmi dobře pardubické reálie 30.let. Svědčí o tom např. jeho zmínky o hospodaření výstavního výboru celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu z roku 1931, o stavbě Okresního domu (dnešního GRANDU), o Winternitzových…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem