Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.09.2019 14:00

Arboretum na Dukle

Komentovaná vycházka pod vedením dendrologa V. Haupta. Vycházku doplní symbolická výsadba stromu. Sraz účastníků před KD Dukla.

typ akce: Přírodovědné vycházky

22.09.2019 07:40

Český ráj - Trosky

Rovensko pod Troskami – Čechova vyhl. – ryb. Vidlák – Borek – Trosky – Ktová. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 18:26 hod. (16:26) vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2019 07:10

Praha stověžatá

Praha-Václavské nám. – Františkánská zahr. – Národní divadlo – Újezd. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v14:21; 14:46; 15:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2019 18:00

Východními Čechami v pěti videofilmech

Krátkými nahlédnutími do historických center měst Opočna, Dobrušky a N. M. nad Metují začíná první cestopisný dokument. Ten pak pokračuje návštěvou fotogenické přehrady Les Království                 a nedalekého keltského stromového kalendáře. Film končí prohlídkou exteriérů špitálu Kuks.

Ač nedaleko od Pardubic, málokdo ví o atraktivní procházce většinou bývalými lomy Žulové stezky na Skutečsku. Zato skanzen v Hlinsku viděl už kdekdo. Ale za prosluněného počasí je to obrovský zážitek.

Unikátní dřevěný kostel v nedalekých Velinách a především dnes zcela zmodernizovaný svatostánek v podhorském Neratově, doplní pěší výstup k nové rozhledně na Anenském vrchu hřebene Orlických hor.

Dva půldenní výšlapy především do oblasti Broumovských stěn začínají v Polici nad Metují. Průchody úžasnými skalními městy pak končí u známé kapličky Hvězda.

Hospital Kuks, tentokrát to budou i interiéry a to s průvodcem, navštívíme v posledním filmu. Projdeme si i okolní park, který stejně jako špitál prošel nákladnou rekonstrukcí. Znovu se zastavíme i u přehrady Les království.

Celková stopáž pěti filmů od autora Jaroslava Nováka je 110 minut a můžete ji zhlédnout v úterý 1. října od 18 hodin v Kašparově sále Staré reálky, dnešního Krajského úřadu.

typ akce: Hovory o Pardubicku

16.10.2019 18:00

Pardubice na starých pohlednicích

Koná se v sále Jana Kašparav ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPPŽivelné pohromy v obci Svítkov

obrázek k článku

Povodně byly v obci vzhledem k blízkosti řeky Labe téměř každoročním jevem. Z minulosti uvádí kronikář (avšak bez přesných podrobností) požáry stavení: Jelínka, Doskočila, Šády, Pajkrta, Nekvapila, Jelena, Berana, Pelikána, Kramáře, Kalhouse a Horáka. Během první světové války je zaznamenán jediný požár, a sice stodoly rolníka Josefa Peši.


Střelba v hotelu Grand roku 1952

obrázek k článku

Dějiště: Pardubice, hotel Grand, po 22. hodině Vlastní příběh: V daný večer byla kavárna hotelu téměř obsazena. U jednoho ze stolků seděla skupina Moraváků, z nichž dva byli mými spoluzaměstnanci (dělník) a druhý mistrem na provozu Léčiva/Farmacie ve Východočeských chemických závodech Rybitví. V určitý okamžik se před stolem těchto hostů zastavil uniformovaný muž (uniforma vězeňské služby?), který je oslovil a podle reakcí této malé společnosti jí byl na obtíž. Obrátili se na pomoc k vrchnímu číšníkovi, který poté muže vyzýval, aby hosty neobtěžoval. Slyšitelná i na druhém konci kavárny byla závěrečná slova: ?Nerozumíte česky, pane??, což se projevilo jako spouštěč dalších událostí. (Bohužel, muž mluvil skutečně velmi špatně česky). Muž odpověděl něco v tom smyslu, že až bude on chtít, že oni budou mluvit španělsky. Vytáhl pistoli a…


Pan Roček - drogista

obrázek k článku

Poznal jsem ho na Občanské plovárně, která stávala na pravém břehu Labe, asi 100m nad soutokem s Chrudimkou, kde bývala plovárna Na špici. Labe bylo tehdy po válce čisté a v horkých letních dnech měla plovárna nabito, asi měla tehdy největší návštěvnost ze všech pardubických plováren. Vstupné bylo mírné a za další malý peníz bylo možno si pronajmout kabinku, která bývala společná pro několik návštěvníků. Ve svých jinošských letech jsem se příliš nezajímal o opálenost své kůže na zádech a ramenou do té doby, než jsem na ni byl upozorněn starším pánem, mým ?spolubydlícím? z kabinky. Poradil mi, abych si přišel do jeho drogerie pro olej na opálenou kůži. Tak jsem se seznámil s panem Ročkem. Jeho obchod byl na rohu ulic Štrossova a Sakařova, vedle prodejny pana Kváče, odkud jsem měl kolo. V padesátých letech jsem studoval v Praze. Jednou…


Peřina proti pádu

obrázek k článku

Stalo se na sklonku padesátých let minulého století. Ve všech sálech hotelu Grand probíhal gymnaziální ples. V černozelené brokátové toaletě a střevících s vysokánským útlým podpatkem jsem se velebně snášela po mramorovém schodišti do vestibulu. Přibližně v polovině schodiště se jehla střevíčku zabodla do lemu dlouhé sukně a já se po nose řítila dolů a vpřed. Ve zlomku vteřiny to vypadalo, že první školní ples začínající pedagožky bude i posledním, anděl strážný mi však nastrčil do cesty široká černá záda Peřiny z II. C. Dopadla jsem na ně, objala oběma rukama omotýlkovaný krk a špitla omluvně do levého ucha: ?Promiňte, Peřino, že jsem vám vlezla na záda.?


Pardubicko

obrázek k článku

1. Z historie Pardubicka Pardubicko bylo osídleno od pradávna. V prvé polovině druhého tisíciletí před našim letopočtem sahala do východních Čech starší doba bronzová únětickou kulturou. Pak slezská kultura. Na ně navazovala halštatská kultura starší doby železné, na našem území nazvaná kulturou platěnickou (podle pohřebiště u Platěnic).


Rok 1866 ve Starých Čivicích

obrázek k článku

Díky starým kronikám můžeme nahlédnout do naší minulosti. Tyto pečlivě vedené zápisy nám odhalují a přibližují těžký život našich předků. Války, požáry a přírodní katastrofy pro ně byly těžkým břemenem, které přinášelo velké utrpení. Skloňte se před jejich pokorou, s jakou překonávajli tyto své potíže. Obdivuhodná byla jejich pospolitost v těchto krizových situacích. Myslím si, že bychom měli být hrdi na své předky a mnohé jejich vlastnosti by nám mohly být vzorem i v dnešní uspěchané době.


Rudolf Popler

obrázek k článku

Každý rok v předvečer Velké pardubické se scházejí jezdci před hlavní pardubickou tribunou u pamětní desky kapitána Rudolfa Poplera, kde skládají slavnostní slib. Rudolf Popler se narodil v roce 1889 ve mlýně Jangelec u Vysokého Mýta. Už v mládí ho fascinovali koně, a tak se rozhodl stát jezdeckým důstojníkem. Za první světové války byl povolán do zákopů a teprve po jejím skončení se začal naplno věnovat koním. V roce 1925 odjel do Itálie, kde navštěvoval školy v Pinerolo a Tor di Quinto. Osvojil si tu italský způsob ježdění a styl přípravy skokového koně. Jeho život byl ale nejtěsněji spjat s Pardubicemi, tady bydlel, trénoval i závodil a po návratu z Itálie tu byl jmenován učitelem jízdy v Jezdeckém učilišti.


Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích - 32. část

obrázek k článku

Národní obec fašistická (NOF), jejíž Vůdce R.Gajda v únoru 1935 musel odsedět dalších 14 dní za prohřešek proti zákonu na ochranu republiky a jejíž Fašistické listy byly v březnu úředně na půl roku zastaveny, konala 5. března 1935 v hostinci A. Štěpánka v Dašicích (čp. 58) důvěrnou schůzi. Jejím svolavatelem byl Josef Kovář ml. ze Zminného. Referovat měl redaktor J. Kozel z Kyšperka (dn. Letohradu), ten však nevystoupil. Přítomno bylo jen 12 lidí.11/ 17. března pak NOF v Pardubicích pořádala důvěrnou schůzi ?na Rybárně? u Matičního jezera,jejímž svolavatelem byl Josef Kovář ze Zminného (čp.16).


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem