Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
30.06.2019 08:00

Ekocentrum Huslík a minipivovar Poděbrady

Velký Osek – ekocentrum Huslík – Poděbrady. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:01 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 h vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

07.07.2019 07:30

Toulky okolím Sečské přehrady

Horní Bradlo – Paseky – Vršov – Bojanov – Padrtský Mlýn – Markova skála-pod Ohebem – Seč. Délka trasy 16 km. Odjezd v 7:30 hod. BUSem z aut. nádr., návrat v 17:31 nebo 18:58 BUS. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.07.2019 07:30

PP Kačina

Záboří nad Labem – Svatá Kateřina – Kačina – Nové Dvory – Kutná Hora. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.07.2019 06:45

Arboretum a rybník Olšovec

Křtiny-arboretum – Jedovnice-rybník Olšovec. Délka trasy 10 km. Odjezd v 6:48 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2019 06:30

Skleněný kostel a pivovar v Neratově

Rokytnice v Orl.h. – Hanička – Neratov. Náročný terén! Délka trasy 13 km. Odjezd v 6:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Významné postavy Pardubické chemie ve 20. Století IV.

obrázek k článku

Ing.František Sillinger Mezi významné postavy, reprezentující tzv. pardubickou chemii, patří mimo jiné také pracovník z oboru provozní praxe ? Ing.František Sillinger. Jeho význam spočívá nejen v jeho odborných kvalitách, ale především ve schopnostech řídit poměrně rozsáhlý výrobní komplex, jakým je provoz na výrobu organických barviv v rámci chemických závodů v Rybitví u Pardubic (VCHZ ). Po bohatých zkušenostech získaných dlouholetou praxí dospěl až k funkci vedoucího již uvedeného útvaru, který bývá v průmyslové praxi označován technologickým termínem ? CECH. V této významné funkci působil po řadu let až do doby odchodu do důchodu. Po této době byl ještě velmi činný jako překladatel z angličtiny, němčiny a maďarštiny. Zemřel ve věku 80 let.


PARDUBICE - KOLÉBKA NAŠEHO LETECTVÍ

obrázek k článku

V roce 2003 slavil celý svět významný historický mezník v dějinách letectví ? 100 let od doby, kdy vzlétlo do vzduchu první letadlo se spalovacím motorem. 17.prosince 1903 na letišti v Kitty Hawk v Severní Karolíně (USA) bratři Wilburg a Orville Wrightové provedli let v trvání 12 sekund. V Evropě o 6 let později, 25. července 1909 uskutečnil Francouz Louis Bleriot na letadle vlastní konstrukce přelet kanálu La Manche a rozvoj aviatiky (jak se tehdy říkalo) se stává fenoménem 20 století.


Živelné pohromy v obci Rohovládova Bělá 1850 - 1930

obrázek k článku

První záznam o požáru je v pamětní knize č. II (str. 377) z roku 1850. Tehdy vznikl oheň z neopatrnosti Františky Ždímalové (čp. 7). Požár zlikvidoval celé doškové a dřevěné stavení. Silný vítr ?popohnal ohnivého kohouta? na sousední stavení čp. 45 (František Kvasnička), čp. 8 (Baladův grunt), čp. 37 (Panchartkovi), čp. 40 (Richterovi), čp. 5 (Konvalinovi), čp. 3 (Novotný), čp. 4 (Štěpánkovi), čp. 34 (Trubařovi) a čp. 2 (Doudovi?)


Desetileté výročí založení Univerzity Pardubice

obrázek k článku

Je tomu již 10 let, co se z Vysoké školy chemicko technologické stala Univerzita. Co této události předcházelo? Po událostech roku 1989 nastala potřeba zajistit ostatečně rychle výuku cizích jazyků, zejména angličtiny a němčiny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo projekt na přípravu tříletého bakalářského studia učitelů angličtiny a němčiny. Tohoto konkurzu se zúčastnila Vysoká škola chemicko technologická a byla tímto studiem pověřena. Tím z dřívější katedry cizích jazyků se stal v roce 1992 Ústav cizích jazyků, později Ústav cizích jazyků a humanitních studií.


Silniční nadjezd nad železničním koridorem v Přelouči se stal skutečností

obrázek k článku

Přeloučská veřejnost prožila dne 16. srpna 2004 opravdový svátek. Tento den zde došlo ke slavnostnímu otevření nového silničního nadjezdu. Dodavatelé této mimořádně sledované stavby, tj. Stavby silnic a železnic, a. s. a Skanska ŽS, a. s. předali investorovi stavby, tj. společnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) dílo v hodnotě 140 mil. Kč. Z toho 80 mil. Kč uhradil stát, 60 mil. Kč bylo čerpáno z fondů EU.Městečko Bohdaneč a okolí ve vzpomínkách

obrázek k článku

Setkání starých spoluobčanů vyznačují se temperamentní rozmluvou, jejíž podstatou jsou ?vzpomínky ? střípky? na doby jejich mládí. Co bylo včera, si nepamatují, ale o době mladosti mluví, jako by to byla současnost. Při těchto schůzkách zapomenou na současné starosti a hlavně bolesti, které je pronásledují, žijí duchem svého mládí. Vzpomínky bývají různé, nejčastěji jsou to vlastní prožitky nebo převzatá vypravování z ústní tradice od jejich otců, dědů, pradědů a prapradědů. Někdy se neúmyslně něco přidá, jindy ubere a obraz doby je před námi. Uklidněme se a začtěme do ?vzpomínek ? střípků? z doby před 100 lety. Poznáme, jak se v městečku a jeho okolí kolem roku 1900 s širokou tolerancí +- 50 let žilo.


PAMÁTNÍK V PŘELOUČI

obrázek k článku

Teprve v podvečer státního svátku dne 7. května 2004 se uskutečnilo slavnostní odhalení dobudovaného památníku 51 mučedníkům v Přelouči, kteří položili životy za svobodu národa nebo byli umučeni v německých koncentračních táborech v průběhu 2. světové války v letech 1939 ? 1945. Je třeba připomenout, že první pokus o připomenutí obětí prvního a druhého odboje se pokusili představitelé města Přelouče již dne 9. května 1947 položením základního kamene pro budoucí památník, k jehož realizaci však v důsledku politických změn již nedošlo. Teprve později, dne 6. května 1990, došlo v parčíku u sokolovny k odhalení památníku obětem fašismu a rasismu, v jehož tělese byl uložen tubus se jmény 51 obětí. Tato anonymita byla později důvodem dobudování stávajícího památníku, a to doplněním o desky s vytesanými jmény všech obětí.


VLASTA URBANOVÁ život plný hudby

obrázek k článku

Pardubická rodačka, sólistka opery Národního divadla v Praze, paní Vlasta Urbanová ? Jiroušková se dožila 22. května 2004 krásných 90 let. Narodila se v Pardubicích ? Rosice n. Labem, kde její otec Ing. Bohumil Urban byl finančním komisařem tamního cukrovaru. Ten, když poprvé spatřil svou dcerušku, zvedl ji do výšky a zvolal: ?Sakra žábo, ty musíš být zpěvačkou!? Sám byl velmi dobrý zpěvák, umělecky vzdělaný a tak to byla narážka na jeho vlastní nesplněný sen.


Živelné pohromy v obci Vostřešany Ostřešany 1818 ? 1967

obrázek k článku

Jak uvádí kronikář (str. 34), byly ?návštěvy ohnivých kohoutů? v Ostřešanech (název se používá od r. 1923) velmi časté. Roku 1818 vyhořelo stavení čp. 72, patřící Václavu Vosáhlovi. Roku 1820 byl velký požár. Vyhořelo celkem devět stavení (např. čp. 11, patřící Jiroutkovi, čp. 14, patřící Štěpánkovi, čp. 24, patřící Matěji Šafránkovi atd.) V roce 1842 vznikl oheň ve stodole Karla Štěpánka (čp. 82). O pět let později lehla docela popelem chalupa Františka Voženílka (čp. 77).


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem