Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.07.2018 07:30

Minipivovar U Černého medvěda

Jablonné nad Orlicí. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:34 h Sp. z hl.n, návrat v 15:56 h Os, R (16:56 h.). Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

29.07.2018 07:10

Amerikou do Klokočského lesa

Bělá pod Bezdězem – Amerika – Nová Ves u Bakova – Malá Bělá. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:10 h R. z hl.n., návrat v 16:47 h Os. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

05.08.2018 08:35

Polabskými luhy

Velký Osek – přívoz Oseček – NS Pňovské luhy – Klavary – Kolín. Délka trasy 14 km. Odjezd v 8:38 h z hl.n., návrat v 16:22 h Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

12.08.2018 06:00

Podél Labe k Lobkovicům

Kostelec nad Labem – Lobkovice – Neratovice. Délka trasy 10,5 km. Odjezd v 6:01 h R z hl.n. + Os, návrat v 15:03 hod.(16:30). Vedoucí O.Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.08.2018 07:30

PR Anenské údolí a židovský hřbitov

Skuteč – Hroubovice – Bělá – Luže. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:31 h z hl.n., návrat v 15:34 h. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH 13. část

obrázek k článku

První větší policejní opatření proti NOF v Pardubicích přišla na konci května 1932. V sobotu 28. t. m. večer přijel do Pardubic z Prahy policejní rada dr. Preininger s 6 detektivy pražského policejního ředitelství a začal s domovními prohlídkami zdejších předáků NOF. Šlo o celostátní akci proti organizaci fašistických Junáků, jak o tom svědčí rozhovor s ministrem vnitra Jurajem Slávikem otištěný 29. 5. v Prager Presse.


Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za rok 2002 pro členskou schůzi v úterý 4. 3. 2003 přednesl předseda KPP ing. Jan LINHART

obrázek k článku

Vážení přátelé, členové Klubu přátel Pardubicka, vážení hosté, dovolte mi, abych i já Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi. Uplynulý rok byl šestým rokem samostatné existence Klubu po vyčlenění z KD Dubina. V září 2002 to bylo již neuvěřitelných 37 let od vzniku Klubu jako kroužku při KD ROH Dukla. Pro výbor to byl druhý rok jeho tříletého funkčního období, což znamená, že nový výbor bude volen na výroční členské schůzi začátkem r. 2004.


Opožděná vzpomínka na JUDr. Lumíra Mejzlíka

obrázek k článku

Z archivu Sokola Pardubice I a vzpomínek pamětníků vypracoval Oskar Balatka MUDr. Lumír Mejzlík, narozený 23. 4. 1926 v Pardubicích, opustil ve věku 75 let 8. 3. 2001 svoji rodinu, práci i naše město. Z řad členů Sokola Pardubice a Klubu přátel Pardubicka odešla osobnost; dr. Mejzlík vykonával vše, co příslušelo k jeho odpovědnému povolání lékaře a navíc nezištně pracoval ve sportovním a tělovýchovném dění v Pardubicích i celostátním měřítku.


Sousedský spor

obrázek k článku

V Sezemicích se znesvářili dva sousedé, mlynář Černý a soused Pulpit. Spor byl nejdříve projednáván před purkmistrovským úřadem v Sezemicích, avšak nedošlo ke smíru, ani spor nebyl vyřešen (protokol se nezachoval). Byl proto předán podle nařízení hejtmana pardubického panství ku právu do městečka Dašic, kde se mělo rozhodnout nezaujatě a s konečnou platností.


Několik kapitol z pozoruhodného života pardubického závodníka Lubora Šimka II. část

obrázek k článku

Někdy kolem 25. května 1945 se Lubor Šimek po skončení své partyzánské činnosti vrátil domů do Pardubic. S překvapením zjistil, a stejně tak kamarádi z jeho roty, že se již v Pardubicích ustavil Svaz národní revoluce, jehož předsedou se stal Josef Mísař, partyzánským jménem zvaný ?Job?, a jeho dalšími funkcionáři byli Ladislav Vosyka a mjr. Frant. Aubrecht. V předsednictvu byli také Frant. Klapka a tehdejší předseda ONV Josef Krátký. (S výjimkou Krátkého byli všichni jmenovaní později odsouzeni Státním soudem k vysokým trestům).


Adolf Švadlenka st. a paraskupina SILVER A I. část

obrázek k článku

Bezesporu byl významným spolupracovníkem paraskupiny SILVER A a význačnou osobností odboje na Pardubicku. 1) Narodil se dne 2. června 1904 v Blížněvicích 2) a v téže obci navštěvoval i školu, na níž vlastenecký učitel Václav Havlíček vštěpoval dětem lásku k vlasti a národu. Švadlenkova rodina byla rodinou vlasteneckou a např. i jeho dědeček Jan 3) jako nadaný mladík odešel do Prahy studovat právo. Byl však rok 1848 a mladý Jan Dostál bojoval na barikádách. Po porážce revoluce byl prozrazen, Prahu musel opustit a studium měl zakázané.František Udržal a Pardubicko

obrázek k článku

2. Udržalova politická činnost v dobách monarchie V roce 1897 vstoupil František Udržal do politiky. Téhož roku byl totiž jako člen mladočeské strany zvolen za Chrudimsko-Pardubický kraj do říšské rady ve Vídni. Rok poté byl za tutéž stranu avšak za Lounský kraj zvolen i do českého zemského sněmu.7O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem