Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.09.2019 14:00

Arboretum na Dukle

Komentovaná vycházka pod vedením dendrologa V. Haupta. Vycházku doplní symbolická výsadba stromu. Sraz účastníků před KD Dukla.

typ akce: Přírodovědné vycházky

22.09.2019 07:40

Český ráj - Trosky

Rovensko pod Troskami – Čechova vyhl. – ryb. Vidlák – Borek – Trosky – Ktová. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 18:26 hod. (16:26) vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2019 07:10

Praha stověžatá

Praha-Václavské nám. – Františkánská zahr. – Národní divadlo – Újezd. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v14:21; 14:46; 15:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2019 18:00

Východními Čechami v pěti videofilmech

Krátkými nahlédnutími do historických center měst Opočna, Dobrušky a N. M. nad Metují začíná první cestopisný dokument. Ten pak pokračuje návštěvou fotogenické přehrady Les Království                 a nedalekého keltského stromového kalendáře. Film končí prohlídkou exteriérů špitálu Kuks.

Ač nedaleko od Pardubic, málokdo ví o atraktivní procházce většinou bývalými lomy Žulové stezky na Skutečsku. Zato skanzen v Hlinsku viděl už kdekdo. Ale za prosluněného počasí je to obrovský zážitek.

Unikátní dřevěný kostel v nedalekých Velinách a především dnes zcela zmodernizovaný svatostánek v podhorském Neratově, doplní pěší výstup k nové rozhledně na Anenském vrchu hřebene Orlických hor.

Dva půldenní výšlapy především do oblasti Broumovských stěn začínají v Polici nad Metují. Průchody úžasnými skalními městy pak končí u známé kapličky Hvězda.

Hospital Kuks, tentokrát to budou i interiéry a to s průvodcem, navštívíme v posledním filmu. Projdeme si i okolní park, který stejně jako špitál prošel nákladnou rekonstrukcí. Znovu se zastavíme i u přehrady Les království.

Celková stopáž pěti filmů od autora Jaroslava Nováka je 110 minut a můžete ji zhlédnout v úterý 1. října od 18 hodin v Kašparově sále Staré reálky, dnešního Krajského úřadu.

typ akce: Hovory o Pardubicku

16.10.2019 18:00

Pardubice na starých pohlednicích

Koná se v sále Jana Kašparav ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Poručík Jindřich Vaško

obrázek k článku

S odbojovou činností Jindřicha Vaška souvisí i historie Ležáků. Podobně se v době okupace zapojil do odboje i bratr František Vaško s manželkou a její bratr Vratislav Truhlář. František Vaško (1) byl majitelem lomu Hluboká v Ležákách a správcem zde byl právě Jindřich Vaško (2) Toho znal z vojny npor. Alfréd Bartoš (3) a tedy zcela logicky došlo k tomu, že spojili svoje síly a tak se vysílačka paraskupiny SILVER A pojmenovaná LIBUŠE dostala do úkrytu právě v tomto ležáckém lomu. Pro činnost uvedené vysílačky byl tehdy nutný přívod elektrického proudu s příslušnou instalací.KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH 22. část

obrázek k článku

Na počátku léta 1933 se stala středem pozornosti státních orgánů znovu Národní jednota střelecká. Její zbraně (1 puška Mauser, vzor 24, 1 ruská puška s bodlem, 1 puška vendlovka bez bodla, 1 malorážka ? dar ministerstva národní obrany, 1 manlicherovka ? dar npor. v záloze Karla Zástěry z Pardubic) a 8 vzduchovek, tedy celkem 13 pušek bylo uskladněno u starosty jednoty a ?bývalého čilého stoupence NOF? Karla Webera v Rosicích nad Labem čp. 26, další část zbraní měli členové v držení na revers. Velitelství četnické stanice v Pardubicích se vyslovilo pro odebrání zbraní členům. 36) Bylo zjištěno, že zbraně NJS putovaly na podzim 1931 ke S. Manychovi, který je převzal (bytem Sladkovského ul. 383) od J. Hese (stěhoval je závozník Rauch), od Manycha je převzal Č. Puhlovský, ten je v prosinci 1932 předal J. Teplému.


Pardubické firmy a jejich firemní značky XIII. část

obrázek k článku

Firma Čeněk Lejhanec, klenotnictví, byla založena roku 1899 v dnešní Smilově ulici. Brzy se stala nejznámější pardubickou firmou na klenoty a hodiny. V roce 1924 firma přesídlila do živější části města (Wilsonova třida č. 65). Na místě, kde firma sídlí dnes, stávala dříve Hoblíkova tiskárna.


Ze vzpomínek Smuteční průvod v Pardubicích

obrázek k článku

Dříve chodívaly smuteční průvody, t. zv. pohřby z domu smutku přes celé město, většinou s hudbou, na hřbitov u Jesničánek. Některé pohřby byly vyprovázeny z kostela, jako v roce 1918 pohřeb profesora Slezáka, který byl dne 7. června zastřelen maďarskými vojáky na konci ulice Sladkovského při srocení lidí, kteří chtěli přijíždějící vlak zastavit. Tehdá byli usmrceni tři. Smuteční průvod vyšel z arciděkanského chrámu a šel přes celé město s hudbou za veliké účasti veřejnosti.


POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA K. V. RAISE V PARDUBICÍCH (1926)

obrázek k článku

(z podkladů ke kronice města) - fond SOkA Pardubice 1926 20. května navštívili po 2. hodině odp. naše město spisovatelé v celém národě oblíbení a to: Karel V. Rais a Ignát Herrmann s nakladatelem pražským Topičem ml. Zastavili se zde na cestě autem z Prahy do Hradce Králové a sestoupili na Veselce, kde je uvítal jménem městské rady a měst. osvětového sboru okr. šk. inspektor Fr. Flos, jménem okr. osvět. Sboru okr. šk. inspektor Otakar Svoboda. Zde na Veselce byli vzácní hosté pohoštěni. Potom navštívil K. V. Rais hrob svého tchána Vojt. Hrozného na zdejším hřbitově (za doprovodu říd. učitele Fr. K. Potěšila a odb. učit. Steinichové).


Pocta památce majora Miloše Svobody

obrázek k článku

Znovu chceme vzpomenout na velkého milovníka koní, jehož jméno nese druhá kvalifikace pro 114. Velkou pardubickou České pojišťovny, na pana majora Miloše Svobodu z Pardubic. Na přísného a hrdého vojáka, na dvojnásobného vítěze Velké pardubické, na mnohaletého aktivního činovníka dostihové komise a kronikáře Velké pardubické i znalce anglické Velké národní v Liverpoolu.


Mé vzpomínky na Kunětickou horu

obrázek k článku

Když jsem si přečetl přílohu Zpráv o Kunětické hoře, rozhodl jsem se přispět několika poznámkami z dřívější doby o této památné hoře. Je obecně známo, že celý masiv hory je z čediče, a to ne zcela obyčejného. Černý čedič vyniká bílými krystalickými tečkami neboli peckami z křemene, podle kterých lze jej poznat a určit jeho původ. Tak třeba si pamatuji, že stará Karlova ulice (dnešní ulice Karla IV.) v Pardubicích byla původně dlážděna včetně chodníků čedičem z Kunětické hory. To bylo ještě začátkem třicátých let, dnes je tam samozřejmě asfalt.


Hrst vzpomínek na MVDr. Vladimíra Matouška

obrázek k článku

V září 1946 jsem nastoupila do sexty pardubického gymnázia ve Štefánikově ulici. Již po několika dnech jsem si nemohla nevšimnout štíhlého pihovatého mládence středního vzrůstu s krásnýma hnědýma očima. Vlasy měl rovněž hnědé, o odstín světlejší než oči, jež hypnotizovaly školní vchod a rozzářily se jak půlnoční slunce, když se v něm objevila elegantní krasavice s dolíčky v růžových tvářích. Políbil jí ruku, odebral tašku a provázel k domovu, důsledně zachovávaje místo po její levici. Okouzlená takovou mírou Kinderstube zeptala jsem se spolužačky Věry Červenkové, dcerky z pardubické patricijské rodiny, kdo to je. ?Oktaván Matoušek a Hašková ze septimy,? zněla odpověď.


Byl císařem hudby varhaník Josef Císař 110. výročí

obrázek k článku

(* 4. 10. 1894 v České Třebové, + 10. července 1983 v Rybitví) Stalo se, aneb muzikantská perlička? Říká se o profesorech, že jsou zapomnětliví, ale ono se o také může státi i jinému, bohulibému tvoru, třebas i řediteli kůru. Bylo to v Žirovnici, kde hudbu kostelní a jinou provozoval skladatel Josef Císař.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem