Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

07.02.2018 18:00

Projektování pražského dálničního okruhu v letech 1938 - 1943 a stavba dálnice z Prahy do Posázaví v letech 1939 - 1950

Přednáška Tomáše Jandy bude mapovat nesnadnou přípravu pražského dálničního okruhu se zásahy německých architektů nahlížejících na Prahu jako na německé město a zároveň na úzkou spolupráci českých a německých mostních odborníků při projektování jedné z největších mostních konstrukcí. Dále za pomoci dobových snímků navštívíme staveniště dnešní dálnice D1 mezi Prahou a Hvězdonicemi v letech 1939 - 1950 dokončené po vynucené přestávce až v sedmdesátých letech minulého století.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Zprávy KPP

Plukovník František Vrzala - účastník II. odboje

obrázek k článku

Velice zajímavé byly osudy tohoto čs. důstojníka za 2. světové války, kdy mu šlo doslovně o život. Bohužel i poválečné osudy díky vládnoucímu režimu nebyly pro něj příznivé. A jak se Pardubice odrazily při jeho válečné pouti, to vyplyne z následujícího. František Vrzala se narodil 2. 9. 1911 ve Velehradě v rodině deputátníka a hospodářského správce. I když bylo v rodině pět dětí, tak díky obětavosti maminky vystudoval obchodní akademii v Uherském Hradišti. V roce 1931 narukoval na povinnou vojenskou službu do Olomouce k 27. pěšímu pluku později přeloženého do Uherského Hradiště. Byl sportovcem a dokonce hrál fotbal za prvoligovou Slováckou Slávii. Po skončení prezenční služby nastoupil ve Zlíně do Baťových závodů. Rozpoznal, že nástup Hitlera nevěští nic dobrého a přihlásil se na Vojenskou akademii. Z té byl jako poručík…


Heydrichiáda - 70 let - 3. část

obrázek k článku

Výsadky u Křivoklátu a Rožmitálu byly na delší dobu posledními. Zkušenosti s přistáváním a činností výsadků tohoto operačního období zhodnotil kpt. Bartoš ve třech relacích odeslaných v květnu do Londýna. Protože byla ztracena vysílačka dopravovaná svob. Dvořákem, zůstala Potůčkova Libuše jediným možným spojením s vojenskou rádiovou ústřednou (VRÚ) ve Woldinghamu. Zatímco desítky spolupracovníků parašutistů zachovávaly konspiraci, Jidáš se našel ve vlastních řadách. Příliš mladý svob. Viliam Gerik ze skupiny ZINC se po řadě nezdarů přihlásil 4. dubna 1941 pražské policii, která ho předala gestapu. A žel, nebyl posledním „skokanem“, který se propůjčil ke konfidentství. Domácí odbojáři vytušili z příprav skupiny ANTHROPOID, že chystá atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Protože si byli vědomi následků nejen…


Hříšní lidé města Pardubic - XXIV. část

obrázek k článku

Rok 1933, pokrač. Splašený mlékařský kůň v pardubických ulicích! „V Klášterní ulici v Pardubicích se splašil kůň mlékaře A. Vostrovského. Kůň i s povozem pádil směrem k parku, kde porazil harmonikáře V. Vondráčka. Ten byl těžce zraněn a musel být dopraven do nemocnice.“ Úplně vykradený byt! Dělnice Em. Halamková, bydlící v pardubické karanténě „dlela v poslední době několik dní pryč. Neznámí pachatelé v její nepřítomnosti vykradli jí úplně celý byt. Odnesli z něj vše, co se dalo odnést!“ Bezohlednost některých pardubických radioamatérů. „Někteří pardubičtí radioamatéři jsou bezohlední, že spouštějí v noci stroje na plno. Toto vysílání stává se tak trýzní pro nájemníky některých bytů. Zejména v některých čtvrtích města ujímá se toto bezohledné vysílání. Tak bývají obyvatelé za noci rušeni. Radioví sousedé neznají žádných…


JUDr. Josef Štolba - významná pardubická postava

obrázek k článku

FEUILLETON. Zesnulý dramatik dr. Josef Štolba a jeho význam pro kulturní Pardubice. Jak naši čtenáři zvěděli z denního tisku, zesnul v Praze v tyto dny pan notář Štolba. Odešel v něm representant klassického realismu ve veseloherní divadelní tvorbě, jehož dílo literární historie ocení snad výstižněji a s větším pochopením, než doba nynější, zatížená chorobnými sklony po analyse duše lidí, uchýlivších se s cesty pravidelného, zdravého života lidského. Štolba byl celým svým založením člověkem jadrného; lidového humoru a neobyčejně bystrých postřehů. Nehledal nikdy zjevy vyjímečné, neb úchylné, ale sáhl vždy doprostřed toho lidského hemžení, shánění, malicherného škorpení, směšných ctižádostí a slabostí, jak kolem něho plynuly, aby odtud vytáhl pokaždé šťastnou rukou figury takové životnosti, že se v nich objevil výsek života,…


KAŠPARŮV FOND a různé KAŠPAROVY nadace

obrázek k článku

Nedávný vznik „Společnosti Jana Kašpara“ mi připomněl, že fondů, nadací či společností nesoucích jméno našeho prvních aviatika vzniklo v průběhu desetiletí několik. Některé z nich jsou dnes již zcela zapomenuty. Meziválečné československé letectví se hlásilo k odkazu Ing. Jana Kašpara, zvláště pak po jeho předčasné smrti. A tak například ve třicátých létech uspořádal VAP – Východočeský aeroklub Pardubice pět či šest ročníků letecké soutěže „Memoriál Ing. Jana Kašpara“.


Téměř zapomenutá priorita Pardubicka

obrázek k článku

Co je pro Pardubice typické? Snad každý odpoví: perník, koně, motocyklové závody. Pomineme-li ovšem průmysl, nevyřešenou dopravu a spoustu dalších věcí, které většinu obyvatel buď živí, nebo trápí anebo oboje. Rád bych se však zmínil o jedné prioritě, o které, krom zasvěcených, málokdo ví. Od samého počátku bylo její poslání zdobit a těšit svojí krásou oko i ducha. Ti, kteří si pamatují v současné době velmi smutný park Tyršovy sady z dob dřívějších, mě dají za pravdu, že park doslova vzkvétal a hýřil barvami rozkvetlých jiřin, kterých zde byly vysázeny velké plochy. Ano, tou prioritou našeho regionu jsou ony jiřinky od samého příchodu do Čech. Vezměme to však po pořádku. Jejich historie počíná v letech 1794-95 v Mexiku. Ředitel tamní botanické zahrady je jakožto objevené a nadějné květiny poslal do Madridu. Tam byly…


Náš rozhovor - Daniel Ženatý

obrázek k článku

Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích 1. V čem spatřujete vklad církví do současného života laicizované české společnosti? Jak se Vám daří Vaše práce v Pardubicích? Nepřetržitě, po celá staletí, vnášejí křesťanské církve do světa slovo víry, lásky, naděje. Stále to slyší někdo, kdo tvoří tuto společnost, ať křesťanskou nebo ateistickou. A vynáší to ven, za zdi kostelů. To přece musí kladně ovlivnit život a myšlení celé společnosti! Církve prošly krizemi, vědí o svém selhání v některých etapách své existence. Nejsou naivní. Mají hlubokou zkušenost s lidským životem. Jde samozřejmě o to, zda ji umíme vydávat ven. Snažíme se o to.


Pardubické kulatiny - květen - červen 2012

obrázek k článku

Před 20 lety: 1. 5. 1992 – Vyšlo první číslo nového deníku Pardubické noviny, dnes Pardubický deník. Před 80 lety: 3. 5. 1932 – Bylo schváleno, aby luka u Kamenného dvora za Popkovicemi sloužila jako civilní letiště Východočeského aeroklubu v Pardubicích. Před 130 lety: 21. 5. 1882 – Konala se v Pardubicích ustavující schůze Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích. Předsedou byl zvolen Leopold Werner a tajemníkem ředitel reálky Jiljí Vratislav Jahn.


Žili mezi námi - Jiří Gruša Václav Durych

obrázek k článku

Jiří Gruša (1930 -2011) a Václav Durych (1930 – 2011) Na pardubickém městském hřbitově se nachází v těsné blízkosti hrobu rodičů Jiřího Gruši opuštěný hrob novináře Václava Durycha (1863 – 1897), otce výrazného českého spisovatele Jaroslava Durycha (1886 – 1962). Více o něm v článku Jaroslav Durych a Pardubice ve Zprávách KPP č. 11-12/2001. Rok 2011 přinesl shodou okolností dvě smutné zprávy, které mají souvislost se zmíněnými hroby. Dne 28. 10. 2011 zemřel v Německu ve věku 73 let básník, esejista, prozaik a diplomat Jiří Gruša (1938-2011), pardubický rodák a absolvent místního gymnázia.


ŽIli mezi námi - Marianna Košťálová – Kelton

obrázek k článku

(*8. 12. 1930, +17. 9. 2011) Na konci kalendářního roku 2011 jsme dostali do redakce v dopise naší členky paní Anny Bekárkové zprávu o úmrtí její sestry paní Marianny Košťálové – Kelton v září m.r. Paní Marianna se narodila 8. prosince 1930 v Pardubicích, kde navštěvovala i obecnou školu a po válce Obchodní akademii. „Za války, po smrti našeho otce, kdy jsme museli odejít z Veselky, žila v Rovni a tam navštěvovala měšťanskou školu“, vzpomíná její sestra. Po absolvování pardubické Obchodní akademie studovala Marianna Košťálová rok jazyky v Ústavu anglických panen v jihočeské Štěkni.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem