Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Pardubický lékař MUDr. Václav Horáček a jeho žena Líza

obrázek k článku

Známý a populární pardubický lékař, vyhlášený odborník, ale i sportovec a výborný člověk MUDr. Václav Horáček se narodil 8. srpna 1901 v Mladé Boleslavi. Zde také maturoval na střední škole a v roce 1924 promoval na pražské Karlově univerzitě. Do Pardubic nastoupil v témže roce. Nějaký čas působil v Hradci Králové, aby se v roce 1931 vrátil jako ordinář ušního, nosního a krčního oddělení do Pardubic, které se v roce 1936 změnilo na primariát a MUDr. Horáček se stal jeho prvním primářem. Během velice krátké doby prokázal veliké chirurgické nadání (byl označován jak „operatér pověstné hbitosti“) i odborné úrovně. Jeho vitalita a cílevědomost se obrazily na koncepci a vybudování „odborného trojpavilonu“ v roce 1939, kde bylo i jeho oddělení a kde mohly být prováděny i operace. Předtím je prováděl na chirurgickém sále v…


Ing. Karel Hora, Kašparův zákazník

obrázek k článku

Zatímco v roce 1910 Ing. Jan Kašpar letadla stavěl (jednoplošník Kašpar systém Kašpar, jednoplošník Kašpar JK systém Blériot) a kupoval (Blériot XI v.č. 76, Blériot XI neznámého výrobního čísla z Černovic v Bukovině), v roce 1911 se také pokoušel letadla prodávat. Na sklonku roku 1910 měl Ing. Jan Kašpar v draku hotové nové letadlo (Kašpar JK systém Blériot), byť zatím bez motoru a motorové instalace. Své dva Blérioty XI tedy nepotřeboval. A tak se již v prvních dnech ledna 1911 v několika novinách a časopisech objevil inzerát „DVA AEROPLANY orig. „Bleriot“ prodám a naučím lítat. (…) Ing. J. Kašpar Pardubice Veselka.“ 1) Zákazníka hledal také vystavením letounu Blériot XI na pražském autosalonu v dubnu 1911. 2) Zatím neuspěl. Až v září 1911 se dohodl se žákem své pilotní školy Zdenko Keckem, že mu prodá stroj Blériot XI,…


Na jakém letadle podnikl ing. Jan Kašpar dálkový let z Pardubic do Prahy?

obrázek k článku

13. května 2011 uplynulo 100 let od památného dálkového letu ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Některé místní sdělovací prostředky tehdy při této příležitosti uvedly, že ing. Kašpar uskutečnil tento let na letadle Blériot XI. Bylo to opravdu tak, jak tisk informuje? Historik Pavel Sviták ve své knize „První český letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví“ uvádí na základě prostudování dobových pramenů českých, německých a rakouských něco jiného. Klub přátel Pardubicka ve svých „Zprávách“ uveřejňuje články historika Pavla Svitáka na toto téma (zvláště v článku „Letadla ing. Jana Kašpara a jejich značení“ ve Zprávách KPP číslo 7-8/2011).


Veselka / 40 let od zániku legendárního hotelu

obrázek k článku

Je tomu více než 300 let, kdy se poprvé setkáváme v Pardubicích s pojmenováním Veselka. Staveniště v místě později populárního hotelu vzniklo ze tří gruntů, z nichž jednomu se říkalo podle Martina Sokola – sokolovský. Roku 1639 stavení vyhořela a všech tří spálenišť nabyl roku 1651 Jan Kopecký, pravděpodobně řezník. Jako celek změnilo místo několik majitelů, až se dostalo roku 1684 do vlastnictví Kryštofa Justa, který postavil na spáleništi „hostinský dům jménem Veselka“. Smyslem tohoto článku není popsat historii tohoto legendárního hotelu, ale spíše si připomenout výročí zboření tohoto někdejšího symbolu města. Za pozornost stojí však některá fakta z historie Veselky. Například to, že roku 1802 se hotelu ujal František Kašpar a následuje sled majitelů z řad příslušníků rodiny Kašparů, kteří se do historie nejen Veselky…


K archeologickému průzkumu ostatků Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

obrázek k článku

Motto: Antropologicko-lékařský průzkum tělesných pozůstatků významných historických osobností řeší moderním způsobem otázky poznávání tělesných vlastností zkoumaných jedinců, a tak prohlubuje a upravuje vědomosti o těchto osobnostech. Emanuel Vlček, Jak zemřeli, Academia Praha 1993, s. 8. Pernštejnský rok 2012 vyhlášený Ministerstvem kultury ČR poskytl novou možnost vzkřísit myšlenku antropologického průzkumu ostatků Vojtěcha z Pernštejna (1490 – 1534) uložených v presbytáři chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích, již se nepodařilo realizovat v letech 1995 – 97. Tehdy v rámci generální rekonstrukce chrámu 1/ proběhl archeologický průzkum, vedený Mgr. Martinem Ježkem, pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR v Praze.


Náš rozhovor - ing. Lenka Pařízková

obrázek k článku

Dnes hovoříme s paní Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou T. J. SOKOL Pardubice I 1. Jste starostkou největší sokolské jednoty na Pardubicku. Co tato funkce zhruba obsahuje? Malinko bych s dovolením poopravila Vaši otázku. My jsme největší sokolskou jednotou ve Východočeské župě Pippichově, která zahrnuje celý Pardubický kraj, tedy nejen Pardubicko. Stát v čele tak velkého občanského sdružení jako dobrovolný činovník – naše jednota má téměř 2000 členů – je velmi zavazující. Na jedné straně příjemný pocit z toho, že vytváříte zázemí pro kvalitní sportovní program, na druhou stranu spousta starostí s řešením každodenních problémů spojených s fungováním celé tělocvičné jednoty. Musíte mít stoprocentní spolehnutí na své spolupracovníky, kteří v jednotě pracují v zaměstnaneckém poměru. Neméně důležité je ale i to, že naše…


Projekt na revitalizaci Tyršových sadů byl schválen

obrázek k článku

Pardubické Tyršovy sady byly založeny v rámci velkorysé Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu, která se konala v roce 1931. Byla zde vybudována řada moderních pavilonů, z nichž některé vydržely a byly užívány dalších několik desítek let. Podle návrhu zahradního architekta byly v parku vysazeny listnaté a jehličnaté stromy a keře. Již předtím byly založeny plochy květin, které se později ještě rozšířily, kde rostly mimo jiné jiřiny, podle nichž získal park lidové pojmenování. O výstavě a jejích souvislostech se můžeme dovědět více z různých pramenů, ale vraťme se k našemu tématu. Prostor parku v centru města od té doby sloužil k procházkám a odpočinku obyvatel města a k zábavě dětí. Bylo možno posedět v poměrně rozlehlé letní kavárně U jezírka, kde v přírodním prostředí hrála živá hudba. Park byl řadu let udržován, ale…


Příroda Pardubicka - pojďme do Slatiňan

obrázek k článku

Co si představit pod tímto nadpisem? Malé, snad kdysi lázeňské, městečko na úpatí Železných hor. Krajina tu začíná být zvlněná, lesnatá, vzduch čistý. Nedaleko Pardubic, vše snadno dostupné. Slatiňany – to je také zámek. Trochu opomíjený, protože jej všichni spojujeme pouze s hipologickým muzeem. Koně tady jsou jak ve stájích a ohradách, tak v muzeu i nadále, ale odnedávna je to však už také zámek zámkovatý. To už jsem použil slova jeho nového kastelána. Vznikl zde nový prohlídkový okruh přibližující život knížecí rodiny, ale také nutné zázemí. Rod Auerspergů zámek obýval až do 40. let 20. století, kdy vymřeli. Chovali zde koně,starali se o okolní lesy,založili krásný anglický park, kaštánku v Nasavrkách , ale o tom si povíme jindy. Vraťme se zpět do zámku. Auerspergové měli, jak patrno z dobových fotografií, také velmi rádi…


Stalo se za bílého dne...!

obrázek k článku

(kriminální případ Josefa Kulíka) Autor se předem omlouvá za některé informace, které mohou vyvolat nelibost, i přesto, že se pokusil podrobnému popisu nejhrozivějších faktů vyhnout. Tyto řádky se nepíší lehce, i když fakta do sebe zapadají a pro historika se jedná o dávno uzavřený případ. Tak trochu jsem sbíral odvahu vyvolat téměř padesát let staré archivní strašidlo pod názvem Josef Kulík- případ bestiální dvojnásobné vraždy, ke které došlo 29. 7. 1963 v Pardubicích. Spis okresní prokuratury, který leží přede mnou ve Státním okresním archivu Pardubice, není tlustý, ale těch několik stránek stačí k tomu, abych několikrát zvednul hlavu a nechal myšlenky, které jsou na papíře, vyprchat pohledem na Bělobranské náměstí. Nedaří se mi to! Ne náhodou jsem si vzal jako vzor nadpisu svého článku slavný film Stalo se za bílého dne …


Tři minikomedie z dějin pardubické SPŠCH

obrázek k článku

Jak jsme vystupovali z církve U nás na SPŠCH měl tento akt poněkud netypický průběh. Náš „soudruh“ ředitel ing. Jaromír Syrový byl pozoruhodnou osobností. Na žáky, ba i na kantory spouštěl hrůzu svým jadrným hlasem, ale spravedlivějšího šéfa snad tehdy ani být nemohlo. Ve styku s nadřízenými úřady si uměl poradit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Někdy v roce 1956 se stalo toto: na konci jedné porady uchopil šéf jakési lejstro a pravil: „Tady se nás ptají shora, jak jsme se vyrovnali s náboženstvím, zda naši učitelé chodi do kostela a podobně. Tak jsem jim oznámil, že u nás s tím žádné problémy nejsou…“ Tím mohla porada skončit, leč běda. Přihlásil se kolega Š. a rozvláčně se chopil tématu, řka: „Soudruhu řediteli, já jsem se již dříve chtěl odhlásit z církve, šel jsem to oznámit na farní úřad, ale oni mi to…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem