Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.07.2018 07:30

Minipivovar U Černého medvěda

Jablonné nad Orlicí. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:34 h Sp. z hl.n, návrat v 15:56 h Os, R (16:56 h.). Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

29.07.2018 07:10

Amerikou do Klokočského lesa

Bělá pod Bezdězem – Amerika – Nová Ves u Bakova – Malá Bělá. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:10 h R. z hl.n., návrat v 16:47 h Os. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

05.08.2018 08:35

Polabskými luhy

Velký Osek – přívoz Oseček – NS Pňovské luhy – Klavary – Kolín. Délka trasy 14 km. Odjezd v 8:38 h z hl.n., návrat v 16:22 h Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

12.08.2018 06:00

Podél Labe k Lobkovicům

Kostelec nad Labem – Lobkovice – Neratovice. Délka trasy 10,5 km. Odjezd v 6:01 h R z hl.n. + Os, návrat v 15:03 hod.(16:30). Vedoucí O.Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.08.2018 07:30

PR Anenské údolí a židovský hřbitov

Skuteč – Hroubovice – Bělá – Luže. Délka trasy 12,5 km. Odjezd v 7:31 h z hl.n., návrat v 15:34 h. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Přeloučské radnice včera, dnes a zítra

obrázek k článku

Když paní Irena Burešová, starostka města Přelouče, nastínila v místním prosincovém ROŠTU nutné přeměny historického jádra města, t. j. rekonstrukci stávajících radničních objektů čp. 25, 26 a nově bezúplatně získané budovy čp. 27 na Masarykově náměstí (původně činžovní dům Obč. záložny, v letech 1949 ? 1960 sídlo ONV, poté internát Zemědělské školy), ještě netušila, jaké problémy se jí postaví do cesty. Vždyť v souvislosti s pověřením města činností úřadu III. stupně a převzetím nových kompetencí dojde nutně k navýšení počtu pracovníků, a tím i k povinnosti zajistit pro ně nové prostory. Zpracováním architektonické studie rekonstrukce stávajících historických objektů a nově též i čp. 27 na Masarykově náměstí a přilehlého okolí, pověřila městská rada již v roce 2001 městského architekta pana Ing. Arch. Milana Košaře.


Dvojí výročí spisovatele Jaromíra Johna

obrázek k článku

V letošních dubnových dnech právě uplynulo 120 let od narození a 50 let od úmrtí Bohumila Markalouse, českého spisovatele, známého pod pseudonymem Jaromír John. Narodil se 16.4.1882 v Klatovech jako syn středoškolského profesora. Střední vzdělání získal na reálném gymnáziu v Chrudimi. Po maturitě v r.1900 studoval přírodní vědy na univerzitě v Praze a rok v Innsbrucku, současně navštěvoval přednášky z filosofie, dějin umění a estetiky. Od r.1906 do první světové války působil jako středoškolský profesor na obchodních školách v Praze a v Kolíně a na gymnáziu v Hradci Králové. Války se zúčastnil v Tyrolích a na Balkáně. V r.1916 těžce onemocněl, po vyléčení pracoval jako úředník ve vojenských nemocnicích v Broumově a v Pardubicích.


Živelné pohromy v obci Lány na Důlku a Krchleby (1917 - 1966)

obrázek k článku

Živelné pohromy začneme zmínkou o ?abnormální povětrnosti? v roce 1917 a velkých mrazech, kdy v únoru (9. 2.) klesla teplota až na ?26°C. I další měsíce, březen a duben byly velmi studené a ještě o velikonocích ležel na polích a lukách sníh. Krátce poté po velikonocích a dlouhodobých lijácích stouplo Labe a způsobilo povodeň, ?jakou nikdo od 50. let minulého století nepamatuje.?


Stálá expozice Orbis pictus ve VČM

obrázek k článku

Čtenáři našich Zpráv už vědí, že s ohledem na dlouhé výrobní lhůty není náš klubový časopis schopen včas reagovat na některé aktuální události. A tak k těm, které za to opravdu stojí, se občas vracíme alespoň dodatečně. K takovým událostem patřilo i slavnostní otevření stálé expozice sbírky starých pohlednic Východočeského muzea v Pardubicích o druhém prosincovém víkendu loňského roku.


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH - 5. část VI.

obrázek k článku

Rok 1931 - rok velké aktivity NOF Rok 1931 byl pro Národní obec fašistickou v Pardubicích rokem velké aktivity. Hned zjara, v březnu, svolala veřejné schůze: v Přelouči 14. 3. v Občanské záložně a 15. 3. v Podůlšanech v hostinci U Horáčků (obě proběhly za osobní účasti Vůdce Gajdy, v Podůlšanech se sešlo 200 lidí), 15. 3. se v Holicích U Konrádů sešlo dokonce 600 lidí, ale nedostavili se svolavatelé, 17. 3. v hostinci U Kučerů v Rosicích n. L. se sešlo 80 lidí, aby si poslechli soudce V. Vážného a jeho švagra MUDr. Františka Novotného z Chrudimi.


KOMUNÁLNÍ VOLBY V PARDUBICÍCH V ČERVNU 1938 A OSUDY NĚKTERÝCH ČLENŮ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

obrázek k článku

? Dvacátého října (1941 ? pozn. ? F.D.) letělo devět strojů 311. perutě na Brémy. ?Šest osádek bombardovalo přístavní město, další tři svrhly pumy z různých důvodů na jiné cíle. Wellington E ? 1046 s osádkou rtm. V. Procházky za nepříznivého počasí zabloudil a údajně napadl Essen. Tam dostal stroj zásah a osádka byla nucena ?sednout na vodu? poblíž holandského pobřeží. Zachránil je motorový člun. Nad ním však vlála vlajka s hákovým křížem a tak všech šest mužů padlo do německého zajetí?1) E. Čejka: Československý odboj na Západě 1939 ? 1945, Praha 1997


Skokanský můstek na kunětické hoře

obrázek k článku

I. Slovo úvodem Kunětická hora je symbolem celého pardubického regionu, místem dalekých rozhledů, rozkvetlých třešní? Ale mohla být i místem zápolení skokanů na lyžích. Chybělo jen málo, aby se realizoval sen pardubických lyžařů-skokanů o stavbě skokanského můstku v této lokalitě. Tímto článkem bych chtěl čtenáře ZKPP seznámit s touto velice zajímavou a doposud málo známou epizodou z dějin Kunětické hory1).


Rok 1848 v Sezemicích a v Dašicích

obrázek k článku

Rok 1848 byl rokem velkých nadějí i zklamání. Národ byl nespokojený s dosavadní vnitřní politickou monarchie, a proto příslib ústavy císařem Ferdinandem V. a propuštění nenáviděného Metternicha vzbudily velké naděje a očekávání. Rakousko mělo být přebudováno v ústavní stát, v němž by všechny národy měly stejná práva. Ozývaly se i hlasy doporučující federalistickou ústavu. V Praze to začalo již 11. 3. shromážděním občanstva ve Svatováclavských lázních na Zderaze a zvolením Národního výboru, který byl pak pověřen vypracováním petice císaři. Odpověď přišla vzhledem k začínajícím nepokojům v Praze až na druhou petici, ale ne zcela uspokojila. Napětí v Praze pokračovalo. Do toho přišel i dopis Frant. Palackého, kterým Národní výbor odmítl účast na volbách do říšského sněmu ve Frankfurtu. Proti volbám se ozvaly i Sezemice, jak o tom svědčí…


KAMENNÁ VILA

obrázek k článku

Úvod Jedna z nejhodnotnějších novorenesančních architektur na území města, s bohatou reliéfní a sochařskou výzdobou. Její význam stoupá i tím, že je spojena těsnými vztahy k řadě jiných současných staveb a účastí významných osobností ? B. Dvořák, M. Baše a M. Aleš.


Za Vojmírem Vokolkem

obrázek k článku

Vážený pane doktore, požádal jste mě pro Váš časopis o vzpomínku na zemřelého akademického malíře Vojmíra Vokolka. Ochotně jsem Vám přislíbil, protože v té chvíli náš vzájemný vztah s bratrem ve mně silně zarezonoval. Ale vyjádřit ho slovem? Moje vzpomínka bude asi jen několik střípků z rozbité vázy Vojmírova života, které mohu jen vzít pietně do rukou a potěšit se vzpomínkami.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem