Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

08.11.2018 15:00

Výroční členská schůze pražské pobočky KPP

Koná se v Senátu Parlamentu ČR.

typ akce: Pražská pobočka KPP

Zprávy KPP

Božena RACKOVÁ-NOVÁKOVÁ (1907 - 1955)

obrázek k článku

Životní osud této ženy není bohužel příliš známý. Narozená 15. května 1907, původem z pekařské rodiny, se provdala za technického úředníka při Ředitelství státních drah v Hradci Králové ing. Aloise Nováka a stala se matkou dvou dcer: Marie a Ludmily. Osudy její i celé rodiny změnil únor 1948: Její manžel, předseda KV ČSL v Pardubicích, se hned po únoru zúčastnil politických porad s ing. Janem Žemlou, profesorem mlynářské školy, před jeho útěkem do Německa1) a paní Božena byla přítomna od srpna t.r. některým schůzkám. 6. února 1949 pak byla zatčena.


JUDr. Karel R. KRPATA

obrázek k článku

Před nedávnem jsme si připomněli 100. výročí narození velké osobnosti pardubického kulturního života, JUDr. Karla Krpaty. Vracíme se k této události rozhovorem s jeho neteří, jedinou v Pardubicích žijící příbuznou, členkou KPP paní Hanou Krpatovou - Kopeckou.


Druhá slezská válka a Pardubice

obrázek k článku

Tento článek jsem psal s úmyslem seznámit čtenáře Zpráv KPP s tajemným textem na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého na Bělobranském náměstí v Pardubicích. Přesné znění textu včetně zachování řádkování je v Příloze I. O jeho interpretaci se pokusila přede mnou publikační cestou pouze paní Marie Chudá.1) První část článku, ve které se snažím přiblížit pohnutou historii Pardubic za II. slezské války, je pouze jakýmsi prologem psaným se snahou seznámit čtenáře s okolnostmi a dobou vzniku zápisu.


Císař Leopold I. v Pardubicích r. 1680

obrázek k článku

Císař Leopold I. (1657 - 1705) byl druhým nejdéle panujícím panovníkem v rakouské říši a bývá považován za jednoho z nejvýznamnějších habsburských panovníků. Byl původně určen k stavu duchovnímu, ale když jeho starší bratr Ferdinand IV., který byl za života svého otce Ferdinanda III. zvolen římským císařem a korunován na českého krále, v r. 1654 zemřel, ujal se po smrti svého otce panování v rakouských zemích. Na českého krále byl Leopold korunován již v r. 1656, římským císařem byl zvolen v roce 1658.


František Alexander Heber a Pardubicko

obrázek k článku

K zakladatelům české kastelologie a historické topografie náležel František Alexander Heber (1815-1849), autor prvního souborného díla o českých hradech, zámcích a tvrzích1). Význam tohoto badatele pro rozvoj českého nejen kastelologického, ale i topografického a historického bádání byl dlouho nedoceněn. K tomu přispělo několik fakt. Především Heber nebyl profesionálním historikem s historickým školením, ale amatérem se základním vzděláním, kterého teprve neobyčejný zájem o české hrady, zámky a tvrze přivedl k zvládnutí češtiny (národností byl Němec) a latiny a takových paleografických znalostí, které mu umožnily studium historických pramenů v různých archivech. Studoval i desky zemské, či knihy konfirmační a erekční. Výsledky studia pramenů dovedl fundovaně využít k poznání historie jednotlivých středověkých šlechtických sídel.…


Park NA VINICI

obrázek k článku

Park Na Vinici vznikl jako součást ?zeleného? pásu parků na pravém břehu Chrudimky již koncem minulého století, tj. zhruba kolem roku 1890. Tento pás začínal na soutoku Labe a Chrudimky v místech nynějších mlýnů, pokračoval Bubeníkovými sady, Matičním jezerem a končil právě parkem Na vinici. Za základ parků sloužily lužní porosty, lemující pravý břeh Chrudimky a její slepá ramena. Ta jsou základem jezírek v parku a Matičního jezera. Do původních lužních porostů byly postupně v rámci úprav a údržby parku vneseny nové introdukované druhy, které daly území parkový ráz a zvětšily sortiment dřevin.


UNIVERZITA PARDUBICE A JEJÍ TŘI FAKULTY MAJÍ NOVÉ INSIGNIE

obrázek k článku

Akademickým funkcionářům Univerzity Pardubice byly dne 27. září 2000 předány NOVÉ INSIGNIE - akademické symboly - žezla a řetězy. Biskup královéhradecký Monsignor Dominik Duka požehnal novým univerzitním insigníím ve 14 hodin ve foyeru univerzitní auly. Přítomní byli akademičtí představitelé pozvaných vysokých škol, zástupci parlamentu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města, okresu a členů akademické obce univerzity. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Ing. Josef Průša, CSc., předal rektorský řetěz doc. Ing. Miroslavu Ludwigovi, CSc., rektorovi univerzity. Ten pak odevzdal k užívání při akademických obřadech žezlo svému pedelovi a řetězy svým prorektorům. Dále předal řetězy děkanům Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera. Děkani následně…


Do nového století

obrázek k článku

Opis tohoto článku otištěného 16.4.1941 jsem objevil ve svém archivu. Bohužel neznám ani jeho autora, ani kde byl otištěn. Byl uveřejněn po oslavách 600 let města Pardubic, t. j. 600 let od první zmínky o Pardubicích jako městě, dokonce o Novém městě, v závěti Arnošta ze Staré z r. 1340. Souvisí s tím dodnes nevyřešené spory o místě a době vzniku Pardubic. Článek předkládá určitou ?vizi? budoucnosti Pardubic v 7. století od oné prvé zmínky.


Z mé kroniky - 12. část

obrázek k článku

Klub přátel Pardubicka mi daroval krásné stáří. Bylo mi 64 let, když jsem se stala členkou klubu. Poznala jsem řadu inteligentních lidí, obohatila jsem svůj život přátelstvím s nimi. Dle vzoru ostatních členů snažila jsem se být klubu užitečnou. Moje začáteční činnost spočívala v tom, že jsem v kruhu svého bydliště roznášela členům Zprávy, aby chudý klub ušetřil za porto.


MUDr. Oto Pollak

obrázek k článku

Z pera MUDr. Soni Růžkové se může čtenář dozvědět historii dětského oddělení pardubické nemocnice a povšechně i historii pediatrické péče ve městě i na okrese. Bylo vzpomenuto i dětského lékaře MUDr. Oto Pollaka.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem