Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Projev Dr. J. Kotyka, PhDr. u hrobu J. Kašpara 20.5.2011

obrázek k článku

Vážená paní doktorko Perrová, vážený pane náměstku, vážení zástupci sdělovacích prostředků, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu zahájit dnešní pietní shromáždění k uctění památky prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara právě v den výročí jeho narození. Byla neděle 20. května 1883, kdy se na Zeleném předměstí v dnes již zbouraném hotelu Veselka čp. 76 hoteliéru Františku Kašparovi a jeho ženě Marii, rozené Řezáčové narodil syn, o 7 dní později (27. 5.) pokřtěný Jan Křtitel František po svém dědovi a otci.


Hrobku Jana Kašpara čeká brzy celková rekonstrukce

obrázek k článku

Místo posledního odpočinku prvního českého aviatika Jana Kašpara by mělo brzy být důstojnou památkou na slavného letce. Při příležitosti včerejšího 128. výročí Kašparova narození se na tom shodli zástupci vznikající Společnosti Jana Kašpara a Pardubického kraje. „Účelem pietního shromáždění bylo nejen uctít památku Jana Kašpara, ale také upozornit veřejnost na špatný stav hrobky prvního českého aviatika. Občanské sdružení Společnost Jana Kašpara si dává za cíl propagovat aviatiku a jméno Jana Kašpara v České republice i v zahraničí. Zároveň chceme v souvislosti s plánovanou revitalizací Kašparovy hrobky oslovit veřejnost i volené zástupce, abychom tak získali finanční prostředky na opravu hrobu,“ uvedl jeden ze zakladatelů Společnosti Jana Kašpara historik Jiří Kotyk.


Za arcibskupem Karlem Otčenáškem, emeritním biskupem královéhradeckým

obrázek k článku

24. května t.r. nás bolestně zasáhla zpráva ČTK o úmrtí Otce arcibiskupa Mons. ThLic. PaedDr. h. c. Karla Otčenáška 23. května navečer. Při instalaci nového biskupa královéhradeckého Mons. Ing. JUDr. Jana Vokála 14. května t.r. vyzval pražský arcibiskup Mons. Dominik J. Duka, OP shromážděné lidi na Velkém náměstí, aby se za K. Otčenáška modlili. První kroky biskupa J. Vokála po instalaci vedly do biskupského paláce k němu. Doyen České biskupské konference tedy zemřel… Byl jednou z nejvýznamnějších postav českého katolicismu 20. století. Jeho život byl příběhem chudého nadaného chlapce (nar. 13. 4. 1920 v Českém Meziříčí na Rychnovsku), který díky svým intelektuálním a morálním vlohám dospěl v církvi až ke stupňům nejvyšším. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu, kde byl m.j. spolužákem pozdějšího herce R. Lukavského,…


Přátelé Pardubicka v Senátu ČR

obrázek k článku

27. května t. r. využilo 34 členů KPP a 14 dalších účastníků laskavé nabídky pardubické senátorky Mgr. Miluše HORSKÉ (nestr. za KDU/ČSL) k exkurzi do Senátu, horní komory Parlamentu České republiky. Pardubická výprava tak mohla od 9 do 11 hodin shlédnout reprezentační prostory bývalého Valdštejnského paláce na Malé Straně (s odborným výkladem) a poté v jednacím sále Senátu vyslechnout expozé místopředsedy Doc. JUDr. Petra Pitharta (KDU/ČSL), který vysvětloval význam Senátu jako pojistky demokracie a jeho chod. Ochotně odpovídal i na dotazy. Atraktivní prohlídka byla ukončena návštěvou kaple a palácových zahrad s výstavou k 50. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa (1951). Děkujeme paní senátorce Horské za milé přijetí a dobrou organizaci celé exkurze.


Kde je pan Ondřej Nosek?

obrázek k článku

Asi před rokem otiskla MF Dnes dopis „Jak jsem našel Pardubice“. Napsal jej pan Ondřej Nosek, který se krátce před tím přistěhoval z Prahy na pardubické sídliště Polabiny. Do té doby z Pardubic znal jen Velkou Pardubickou, Semtex, radary, nádraží a Kunětickou horu. Ani to není málo… Prvním překvapením pro něho bylo, že objednaný řemeslník dorazil na minutu přesně, slušně se představil, byl čistě oblečen, práci beze zbytku a za rozumnou cenu provedl. Pokládal to za světlou vyjímku. Ale obsluha v OBI požádána o radu kvalifikovaně poradila. Když mu pokladní ještě poděkovala, lekl se, zda není v OBI německém. Přicházel na to, že slušné jednání je v Pardubicích samozřejmostí nejen v obchodech a restauracích, ale i na ulicích. Vzbudilo to touhu poznat Pardubice zblízka. Postupně zjistil, že máme krásné Staré Město, útulné …


Archeologické objevy v M ikulovicích

obrázek k článku

Dne 13. ledna 2011 proběhla v pražské pobočce našeho Klubu přátel Pardubicka a Klubu rodáků a přátel Přelouče přednáška a beseda o archeologickém výzkumu v lokalitě Mikulovice. Přednášejícím byl archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Dr. Radko Sedláček, který tyto archeologické výzkumy vede. Seznámil přítomné s postupem prací a s výsledky vykopávek. Předvedl ukázky nálezů, které se většinou teprve v laboratoři zpracovávají, konzervují a připravují k vystavení veřejnosti. Posluchači obdivovali nálezy z mladší a pozdní doby kamenné, velice zajímavé odkryté hroby únětické kultury ze starší doby bronzové. Pohřební rituál byl tehdy velice rigidní – skrčená poloha na pravém boku a hlava směřující přesně k jihu. Dech vyráží nález hrobu se 460 jantarovými perlami – naprosto mimořádný, světově unikátní nález. Zajímavé jsou…


Hříšní lidé města Pardubic (XIX. část)

obrázek k článku

Rok 1932, pokračování Chtěl rozbít restauraci na nádraží. František Jiran, stavební dělník z pardubické karantény, se dostavil v noci ze soboty na neděli 14. 8. do nádražní restaurace v Pardubicích, „kde ve stavu podnapilém dožadoval se, by mu bylo nalito.“ Když mu hostinský odmítl nalít „hulákal a vyhrožoval, že restauraci rozbije.“ Bezvýsledně se ho pokusil uklidnit i vrátný Dvořák. Vše musel vyřešit zavolaný strážník. O opět zajíc! (tedy vlastně králík). Dne 12. 8. Karel Ponec, dělník v Pardubicích, chytil ve Štrossově ul. zaběhlou velkou hnědou králičí samici, kterou sebral a nechal si ji. Samice patřila dělníku Škodovi, zaměstnanci známé pardubické firmy Josef Černohous (továrna na košťata a kartáčnické zboží – poznámka P. B.) Ten se také dožadoval, když se na vše přišlo, aby mu Ponec samici vrátil. Avšak ten mu…


Pardubice ve filatelii (8) – druhý odboj

obrázek k článku

Odpor proti německé okupaci vyjadřoval český i slovenský lid velmi vytrvale a statečně. Nejslavnějším činem bylo provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát provedli stateční parašutisté vyslaní z Anglie Jan Kubiš a Josef Gabčík v květnu 1942. Češi tak celému světu ukázali, že za svoji svobodu proti okupantům bojují. V reakci na atentát nacisté dále zavraždili přes patnáct tisíc Čechů, mj. vypálili obce Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Zároveň atentát vzbudil ve světě takový ohlas, že na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda a byla přislíbena poválečná obnova Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním z hlavních politických cílů atentátu. Okupanti svůj teror částečně zmírnili po dopadení atentátníků dne 18. června 1942 v kryptě…


Osmdesát let od Výstavy tělesné výchovy a sportu – Čím žilo výstaviště (3. část)

obrázek k článku

V minulých dvou dílech našeho seriálu jsme se již seznámili s tím, jak vznikalo výstaviště v dnešních Tyršových sadech, představili jsme si také jednotlivé pavilony. Tématem dnešního pokračování budou akce, které se na výstavišti v průběhu čtyř měsíců nejen na výstavišti konaly. Jak již bylo zmíněno, Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu republiky Československé byla zahájena v neděli 31. května 1931. O významu této akce svědčila skutečnost, že se o zahájení postaral prezident republiky T. G. Masaryk. Ten do Pardubic přijel již v sobotu 30. května, když byl ve večerních hodinách slavnostně přivítán na Pernštýnském náměstí. Zde shlédl vojenskou přehlídku uspořádanou na jeho počest a noc strávil jako první host v nově zbudovaném hotelu Grand. Ještě před tím však vyslechnul koncert vojenské hudby ppl. č. 4 z Hradce Králové…


Pardubické kulatiny - červenec - srpen 2011

obrázek k článku

Před 100 lety: 1. 7. 1911 – převzalo město Pardubice do své správy elektrárnu v Karlově ulici. 1. 7. 1931 – Ve Svítkově otevřen poštovní úřad Pardubice 4. Před 260 lety: 2. 7. 1751 – postihl dnešní Pernštýnské náměstí požár, který úplně zničil patnáct domů. Požár způsobil měšťan Karel Duprée. Před 100 lety: 16. 7. 1911 – První veřejnou leteckou produkcí se Eugen Čihák, bratranec Ing.J.Kašpara, představil v Poděbradech. Před 90 lety: 23. 7. 1921 – Odpoledne shořela střecha nad branou hradu na Kunětické hoře. Před 70 lety: 28. 7. 1941 – Hotel „GRAND“ přejmenován na popud okupantů na „VIKTORIA“.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem