Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
30.06.2019 08:00

Ekocentrum Huslík a minipivovar Poděbrady

Velký Osek – ekocentrum Huslík – Poděbrady. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:01 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 h vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

07.07.2019 07:30

Toulky okolím Sečské přehrady

Horní Bradlo – Paseky – Vršov – Bojanov – Padrtský Mlýn – Markova skála-pod Ohebem – Seč. Délka trasy 16 km. Odjezd v 7:30 hod. BUSem z aut. nádr., návrat v 17:31 nebo 18:58 BUS. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.07.2019 07:30

PP Kačina

Záboří nad Labem – Svatá Kateřina – Kačina – Nové Dvory – Kutná Hora. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.07.2019 06:45

Arboretum a rybník Olšovec

Křtiny-arboretum – Jedovnice-rybník Olšovec. Délka trasy 10 km. Odjezd v 6:48 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2019 06:30

Skleněný kostel a pivovar v Neratově

Rokytnice v Orl.h. – Hanička – Neratov. Náročný terén! Délka trasy 13 km. Odjezd v 6:34 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Církev československá v Lázních Bohdanči

obrázek k článku

Církev byla založena 8. 1. 1920 jako reakce na vznik samostatného Československa, snaha o vyjádření vlastenectví a národních tradic, respektování Husova dědictví a oddělení od rigorózního katolického náboženství s vazbami na bývalou habsburskou monarchii. Tehdejší modernismus vedl řadu katolických kněží k tomu, aby se bohoslužby konaly v národním jazyce, aby se na církevní správě podíleli i laici, aby celibát byl dobrovolný a aby všichni přijímali podobojí. Tyto navrhované reformy Vatikán opakovaně odmítl a proto se někteří čeští katoličtí kněží rozhodli o vánocích 1919 sloužit mše česky místo dosud užívané latiny. Přihlásili se tím k tradici cyrilometodějské i ke Komenskému. Věřící to přijali nadšeně a tak do dvou týdnů došlo k vyhlášení samostatné Církve československé, která se zakrátko stala druhou největší církví v Československu.…Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích ? 4. část V. NOF V PARDUBICÍCH r. 1930

obrázek k článku

16. června 1930 uspořádaly Nezávislá obec legionářů a Národní střelecká jednota, tedy organizace evidentně spjaté s NOF, za podpory národně ? demokratické strany v Pardubicích u Zlaté štiky tryznu za cara Mikuláše II. Romanovce, poslední ruského cara zavražděného bolševiky 17. července 1918 v Jekatěrinburku. Památku cara Mikuláše uctili ve svých projevech ruský emigrant Černovir a bývalý generál ruských legií R. Gajda. Žádali, aby vláda ČSR povolila na našem území formování vojska z ruských emigrantů monarchistického smýšlení. Bylo apelováno na slovanský cit a útočeno na židy jako příčinu pádu carismu v Rusku. Akce byla jen pro zvané osoby, ale byla hojně navštívena nejen pardubickými, ale i z Chrudimě, Hradce Králové a Ústí nad Orlicí. 1) V říjnu 1930 vyzvalo prezídium Zemského úřadu Okresní úřad v Pardubicích: ?Veřejné činnosti…


Když na vojnu verbovali? (2. část)

obrázek k článku

Chtěl bych se ještě zmínit o jednom zvláštním a málo známém verbunku. Počátkem roku 1704 došlo na hejtmanskou kancelář milostivé poručení, aby ?k nynější důležité potřebě vojenské jedna každá vrchnost na svůj vlastní náklad jisté kvantum myslivcův odvésti má?. Z pardubického to mělo být 38 střelců. 1)


Mlýn ve starých Čivicích č.p. 8

obrázek k článku

Zatímco známé pardubické mlýny zahajovaly svoji činnost až začátkem 16. století, historie tohoto mlýna sahá až do roku 1264. Dokumentace týkající se tohoto mlýna, kterou mám k dispozici, je velmi zajímavá a rozsáhlá. Zahrnuje celé jeho období až po současnost, je v rozsahu 30 stran. Pro Zprávy KPP jsem z této dokumentace vybral některé zajímavosti. Fotografie objektu je z roku 1998.


?REKREACE? V PARDUBICKÉ PRACOVNĚ

obrázek k článku

Přinášíme kapitolu ze života sestry boromejky Matky Vojtěšky Hasmandové, jejíž proces blahořečení probíhá na brněnském biskupství. Narozena v Huštěnovicích u Velehradu 23. března 1914, vstoupila jako devatenáctiletá k boromejkám. Po noviciátě a slavných řeholních slibech působila jako učitelka a ošetřovatelka v domech české větve své kongregace. Potlačení řeholních domů komunisty r. 1950 ji zastihlo v Prachaticích jako představenou Domova důchodců, pojmenovaném po svatém Janu Nep. Neumannovi. Tam na přání své generální představené Bohumily poskytla přístřeší jednomu knězi, který byl hledán policií. A tak byla zatčena i ona, 10. září 1952, dovlekli ji z kaple, kde ještě přijala cestu Tělo Páně, své ?viaticum?. V Písku pak byla 15. září 1953 odsouzena pro velezradu atd. a určena do pověstné věznice v Pardubicích. Odvážela si rozsudek…


ALOIS DOSTÁL: PERNŠTEINŮV PANOŠ DĚJEPISNÁ POVÍDKA

obrázek k článku

Tato dnes u nás již velmi málo útlá knížka pro mládež vyšla nákladem Emila Šolce v Telči někdy na přelomu dvacátých a třicátých let XX. století. Třemi barevnými ilustracemi ji doprovodil malíř J. F. Hetteš. Dnes již bohužel není v žádné veřejné knihovně v Pardubicích, dá se však vypůjčit ve Stát. vědecké knihovně v Hradci Králové.


K historii dopravy z hlediska Chrudimě

obrázek k článku

Traduje se, že pardubičtí představitelé byli prozíravější, než chrudimští, když Pardubice r. 1845 získaly dopravní spojení se světem, které jim do té doby chybělo, novou železnicí. To nesporně Pardubicím umožnilo přestihnout tehdy významnější krajské město Chrudim. Tradice ale nebude zcela pravdivá, hrály zde roli nejvyšší, vídeňské vlivy. Doplňme si naše znalostí historie dopravy na Pardubicku z pohledu Chrudimáka.


Jan Václav Stamic (1717 - 57)

obrázek k článku

Vynikajícím zjevem v dějinách hudby 18. století byl virtuos, skladatel a hudební reformátor Jan V. Stamic. Vyšel z hudebního prostředí své vlasti jako vynikající houslista. Nad životními a uměleckými osudy Jana Václava Stamice je třeba se zamyslet. Vidíme, jaké ztráty utrpělo české národní umění tím, že ochuzená a porobená vlast nemohla svým vynikajícím umělcům poskytnout ani sebemenší možnost k samostatné umělecké činnosti a tak je nepřímo odkazovala na existenci v cizině.


František Burša - odbojář

obrázek k článku

Ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka (1) jsem psal o paravýsadku SILVER B, který byl vysazen dne 29. prosince 1941 u Kasaliček na Pardubicku. Členy Silver B byli rotmistr Jan Zemek a četař Vladimír Škácha. (9). Už v Anglii dostali záchytné adresy, mezi nimiž byla i adresa a heslo na Františka Buršu v chrudimské spořitelně. Tato adresa a jiné pocházely od Bohumila Laušmana (2). Ve spořitelně se měli u Burši hlásit heslem ?Jsem Skočdopole. Jsem bratr Franty Skočdopole, který se měl hlásit u vás?, dále pak lístkem s číslem 54321. Schůzka v Chrudimi se měla uskutečnit až po odvysílání smluveného hesla z Londýna v českém vysílání BBC. Mj. mělo tak dojít ke kontaktu se skupinou SILVER A. Podobně se u Burši měl hlásit a do Chrudimi také bezvýsledně jel Josef Valčík (3). Nakonec nikdy ke spojení obou paravýsadků nedošlo. SILVER B se hesla…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem