Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.09.2020 14:00

Komentovaná vyvházka po přírodních zajímavostech Dubiny spojená s výsadbou pavlovnie

Průvodcem bude dendrolog V. Haupt.

typ akce: Přírodovědné vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Dětské oddělení nemocnice v Pardubicích - 60 let (3. díl - dokončení)

obrázek k článku

Toto sdělení navazuje na předchozí články publikované v tomto časopise během minulého roku. Zabývaly se historií dětského oddělení s přihlédnutím k funkčním obdobím primářů oddělení. Poslední popisuje období 1962 ? 1973, kdy v čele oddělení stál Doc. MUDr. Jan Ringel, CSc. Po jeho odchodu na pražskou kliniku pak necelý rok jeho žena MUDr. Jarmila Ringelová Tomášová. Po jejich odchodu se zdálo, že nebude možné pokračovat ve stávajícím úspěšném trendu oddělení, snad také proto, že během doby odešly i další fundované lékařky MUDr. Radmila Homolova, MUDr. Iva Titzová, ale i staniční sestry oddělení ? převážně na dětské oddělení v Chrudimi.


ŽIJÍ MEZI NÁMI Marie Chudá- 90 let (nar. 19. 4. 1912)

obrázek k článku

Životní jubileum paní Marie Chudé, čestné občanky Pardubic a dlouholeté členky redakční rady našich Zpráv KPP, je skutečně neuvěřitelné? Podíváme-li se uceleně na její vlastivědnou práci, uvidíme bezpočet jejích přednášek o starých Pardubicích pro veřejnost s promítáním diapozitivů, dále množství populárních článků ve Zprávách většinou vycházejících z jejích osobních vzpomínek, rejstříky mnoha ročníků našeho časopisu, články v Pardubických novinách a novinách Pernštejn s pravidelným vánoční rozjímáním, s rodinnou kronikou, v níž detailně popsala pohnuté osudy své rozvětvené rodiny, dvě sbírky básní a samozřejmě krásné Pardubické vzpomínky s obrázky J. Daňka a H. Mandysové? Dřív, než náš časopis dostal moderní, počítačem připravenou podobu, psala paní Marie řadu let se vzornou úpravou i Zprávy.


První barevné fotografie v Pardubicích

obrázek k článku

Tu a tam narážím na údaje o pardubických fotografech, kteří se jako první věnovali ve třicátých letech XX. století barevné fotografii. Podle mých poznatků však nebyli první. Již v létech před světovou válkou se totiž setkáváme s barevnými pohlednicemi města. V některých případech mohlo jít o pohlednice vzniklé z kolorovaných fotografií, v řadě případů se však nepochybně jedná o pohlednice vzniklé z barevné fotografie nebo lépe řečeno z barevného diapozitivu.


Vodojemy ? historie ? současnost

obrázek k článku

Člověk od nepaměti potřeboval ke svému životu vodu. V pravěku ji získával z potomků, řek a studánek. Později zjistil, že voda existuje i v podzemí. Nejprve potřeboval vodu, aby uhasil žízeň. Potom, kdy se stal zemědělcem, musel mít dostatek vody pro dobytek a na zavlažování. V době, kdy zakládal první organizovaná sídliště, byla polohy řeky, potoka nebo pramenné muldy určujícím faktorem při kolonizaci krajiny. První města vznikala na soutocích řek tak, aby kromě přirozeného obranného charakteru sloužil zdroj vody jako pohon prvních nedokonalých strojů, ale taky jako prostředek na hašení požárů, provozování nejrůznějších řemeslnických živností včetně např. lázní. Nároky na množství pitné vody a užitkové vody v průběhu civilizačního procesu neustále stoupají, dá se říci geometrickou řadou. Tak se dostáváme až do dnešních dnů, kdy počet…


Zanechal Pardubice moru a Pánubohu

obrázek k článku

Když se 26. července 1648, na samém konci 30leté války, zmocnila švédská armáda, rabující v dobyté Praze, vzácných Rudolfinských uměleckých sbírek a odvážela je kvapně pryč, vypadl z jednoho vozu, vezoucího lup, obraz Spasitele (Salvátora), malovaný na lipovém dřevě. Jakýsi šikula jej hbitě sebral s prašné vozovky a v nejbližší hospodě prodal prvnímu zájemci. Jím byl dnes již bohužel neznámý úředník panství na Košumberku. Když se s obrazem vracel z Prahy, přemohla jej v Chrudimi nenadále nemoc. Nemoc tak silná, že musel ulehnout v domě svého přítele Jana Pfeiffra. Nebylo mu souzeno, aby znovu vstal. Před smrtí odkázal koupený obraz svému hostiteli s prosbou, aby měl vyobrazení ve svaté úctě, protože prý představuje pravou podobu Kristovu. Tak se dostal slavný obraz sv. Salvátora v roce 1648 do Chrudimě.


Odbojář Antonín Němeček

obrázek k článku

Než se dostanu k osobě Antonína Němečka, je nejdříve potřebné si přiblížit dobu a události, které s jeho odbojovou prací souvisejí. V době 2. světové války měl zpočátku náš zahraniční odboj v čele s Dr. Edvardem Benešem ne právě záviděníhodnou pozici. Šlo především o uchování kontinuity okupovaného Československa v hranicích z roku 1937, o anulování Mnichovské smlouvy a uznání exilové londýnské vlády. Bylo potřebné, aby se exil mohl opírat o čs. ozbrojené složky (mimo bojujících letců to nebylo nejlepší), aby mohl prokázat domácí odboj a doložil výsledky. Nicméně to nebyly záležitosti jednoduché.
VÝZNAMNÉ POSTAVY PARDUBICKÉ CHEMIE

obrázek k článku

Mezi výrazné osobnosti reprezentující ?pardubickou chemii? v právě uplynulém 20. století patří beze všech pochyb ? prof. Ing. Josef Herynk. Jeho význam nespočívá pouze v jeho mimořádných odborných kvalitách, ale také ve schopnostech řídit úspěšně velký chemický závod, a to ve zvláště významném a složitém období po roce 1945. Tento nelehký úkol plnil až do úplné konsolidace v roce 1953. Poté byl povolán využít všech svých bohatých zkušeností do vedení ministerstva chemického průmyslu v Praze. Po splnění všech náročných úkolů se vrací zpět do Pardubic obohacen o další poznatky, a to na akademickou půdu Vysoké školy chemicko-technologické, nynější Univerzity Pardubice. Tam se stává vedoucím katedry organické technologie a v roce 1961 je jmenován profesorem.


Vybrané kapitoly z dějin pardubického fašismu - 3. část

obrázek k článku

IV. NOF v Pardubicích v letech 1928 - 29 Zprávy o činnosti NOF v těchto dvou letech jsou poměrně sporé. 24. června 1928 v 9,30 hod. proběhla ve Zlaté štice schůze NOF za účasti 200 lidí, jejímž svolatelem byl ing. Stanislav Šťovíček, civilní geometr v Pardubicích (bytem Žižkova ul. čp. 43), předsedal známý generál Konopásek. Jako řečníci vystoupili šéfredaktor Moravsko-slezské stráže v Brně Václav Velinský a člen direktoria NOF František Paulus, průmyslník (Praha-Zderaz 7). Velinský ve svém projevu označil demokracii za vládu nejhloupějších, již je třeba nahradit fašistickou kázní. Odsoudil mírný postup vlády vůči komunistům a kritizoval vnitřní poměry v sovětském Rusku. Napadl ?rejdy Šmerala a Muny? a projevy sociálnědemokratických politiků Bechyně, Stivína a Soukupa v poslední době. Vzdal čest památce Aloise Rašína. Na závěr své řeči…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem