Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.05.2019 16:00

Osudy vojáků za 1. světové války

Koná se v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí

typ akce: Genealogické schůzky

29.05.2019 18:00

Z afrických cest II.

Křížem krážem jižní částí afrického kontinentu včetně Botswany a Namibie. Cestopisná přednáška Otokara Vojtíška. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

02.06.2019 07:40

Ivanské jezero

Rychnov nad Kněžnou – Ivanské jezero – Rychnov nad Kněžnou. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:26 h vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

08.06.2019 07:55

CHKO Žďárské vrchy

Pustá Kamenice – PR Damašek – Bukovina – Borová. Délka trasy 11 (9,5) km. Odjezd v 7:59 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:02 (16:55) h vlakem. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

09.06.2019 08:30

Vysoké Chvojno a Buky u Vysokého Chvojna

Přírodovědný autobusový výlet s odborným výkladem dendrologa Vítězslava Haupta

Pouze pro předem přihlášené účastníky

Cena 100 Kč za každého účastníka zahrnuje cenu autobusem a odborný výklad.

Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka, při přihlášení bude od každého účastníka vybírána částka 100 Kč

Součástí bude komentovaná vycházka arboretem ve Vysokém Chvojně, komentovaná vycházka po přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna, oběd v Třebechovicích pod Orebem a krátká vycházka po Třebechovicích pod Orebem

typ akce: Přírodovědné vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Malé případy 50. let

obrázek k článku

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak nazvat tento článek. Nezabývá se totiž velkými soudními monstrprocesy, kdy na lavicích pro obžalované seděly skupiny lidí, souzené pro ?velezradu, vyzvědačství? a jiné trestné činy podle zákona č. 231/48 Sb. Nesleduje osudy těch, kteří se snažili ?zvrátit lidově demokratické zřízení? a pokud ano, většinou to byli ti, kteří nepředstavovali pro existenci režimu žádnou hrozbu (i když mnozí odsouzení v monstrprocesech z předchozích kapitol také nepředstavovali vpravdě žádnou hrozbu pro udržení režimu). Proto jsem nazval tyto případy ?malými?. Malými proto, že veřejnost se o nich vůbec nedovídala, neboť prostrádaly společenskou důležitost. Z hlediska osobního, z hlediska života každého jedince, jehož se daný případ týkal, však měly tyto události význam zásadní, neboť mnohdy výrazně ovlivnily další život…


PROTIFAŠISTICKÉ HNUTÍ VNITŘNÍHO ODPORU VE FRANCII A PARDUBICKÝ BEDNÁŘSKÝ DĚLNÍK ALOIS BERNT

obrázek k článku

V měsíci květnu jsme si znovu připomněli často svízelnou a trnitou, nakonec však vítěznou a hrdinnou cestu těch našich českých a slovenských spoluobčanů, kteří bojovali se zbraní v ruce po boku armády sovětské, britské a americké v letech druhé světové války. Méně je známá účast Čechů a Slováků v protifašistickém hnutí odporu na Západě, zvláště ve Francii. A přece: setkáváme se tu s postavou Aloise Bernta z Pardubic, jehož dvojí ?kulaté? výročí si letos připomínáme.


ČTYŘI ABSOLVENTI PARDUBICKÉHO GYMNÁZIA VE VÍRU 2. SVĚT. VÁLKY

obrázek k článku

Pardubické gymnázium oslavuje v letošním roce devadesáté výročí svého založení. Gymnáziem, které bylo uvedeno do života na podzim 1910, prošly do dnešního dne stovky absolventů, z nichž někteří nabyli celonárodního významu a věhlasu. Platí to bezpochyby o divadelním a filmovém herci Františku Filipovském (nar. 1907 v Přelouči, maturoval 1927, zemř. 1993 v Praze)o Bedřichu Svobodovi, vědeckém pracovníku ČSAV (nar. 1910 v Pardubicích, maturita 1929, zemř. 1975 v Praze) nebo o básníku Jiřím Pištorovi (nar. 1932 v Pardubicích, maturoval 1951, zemř. 1970 v Praze) a jistě ještě o některých dalších1).


STANISLAV RYKRT (1879 - 1925), farář církve československé v Pardubicích - 75. výročí úmrtí

obrázek k článku

V úterý 23. června 1925 žily celé Pardubice smutnou událostí. Občané vyprovázeli na poslední cestě Stanislava Rykrta, oblíbeného faráře československé církve, který náhle a tragicky zemřel ve věku pouhých 45 let. Smuteční kondukt vypravený firmou bratří Piklů z nádvoří pardubického zámku1) směřoval hlavní třídou města k pardubickému krematoriu, místu posledního rozloučení s tragicky zesnulým. Podle několika získaných fotografií firmy Deyl šlo jistě o jeden z nejdelších a největších pohřebních průvodů v dějinách Pardubic vůbec. Kronika československé církve v Pardubicích uvádí délku průvodu 3 km a zmiňuje se o účasti 54 duchovních a 6000 smutečních hostí.


Aviatik J. Kašpar za války neuspěl

obrázek k článku

Náměstí Čs. legií, na kterém od 28. října 1998 opět stojí socha prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, je pardubickým prostranstvím, které za dobu svého přibližně stoletého trvání nejčastěji měnilo svůj název. Dělo se tak od samého počátku vyloženě z politických důvodů.Občanská beseda Langer v Bohdanči

obrázek k článku

Při pořádání akcí v ?Klubu důchodců? nebo při jiných náhodných setkáních našich občanů v městě, stáčí se často rozhovor na dřívější kulturní činnost. Ta byla v Bohdanči provozována spolky pod několika názvy ?Občanská beseda Langer? (ObBL), ?Osvětová beseda Langer? (OsBL), nebo ?Beseda Langer? (BL). Obyčejně bývá dodáváno: ?...to bylo něco, to jsme si užili, to jsme se měli rádi a pomáhali si...?.


OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 29 v ulici SV. ANEŽKY ČESKÉ

obrázek k článku

1) Dějiny objektu Při posledním číslování pardubických domů na začátku 19. století bylo čp. 29 přiděleno tzv. Mýtské neboli Bílé bráně. Její historii shrnul ve dvacátých letech Sakař (4/1928, 65); její podobu kromě Willenberga a Vischera zachytil především plán z roku 1840 před jejím zbouráním (OA-P, Kabl. pam. kn. 64, 65).


Památkově chráněné domy ve správě MRF

obrázek k článku

Rozhodnutí o založení akciové společnosti Městský rozvojový fond Pardubice bylo přijato usnesení Zastupitelstva města Pardubice dne 30. 9. 1997, z hlediska právního ovšem vznikla až dnem zápisu do rejstříku Obchodního soudu dne 24. 6. 1998. Sídlo společnosti je v Pardubicích na třídě Míru 59. Tato společnost bude zajišťovat správu, opravy, rekonstrukce a zhodnocování svěřených městských objektů s bytovými a nebytovými prostorami a pronájem těchto prostor v souladu se schválenými plány rozvoje. Základní jmění MRFP a.s. ke dni jejího vzniku bylo splaceno nepeněžitým vkladem města prostřednictvím 12 domů na Starém městě a na tř. Míru.


Jaroslav Novák a stoletá průmyslovka

obrázek k článku

V dubnu se dožil devadesáti let náš člen Jaroslav Novák. Narodil se 22. 4. 1910 v Husově ul., kde je restaurace ?Na Haldě?. Přiženil se do Jindřišské ulice. Zde žil do r. 1975, kdy byl jejich dům zbourán před výstavbou Karloviny. Od té doby žije v Polabinách.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem