Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Hříšní lidé města Pardubic (XIII. část)

obrázek k článku

Rok 1930 – pokračování V druhé polovině června došlo v městských lázních v Pardubicích ke krádeži. Krádež oznámil na pardubické četnické stanici František Holman z Přelouče, že mu byl odcizen ze zamčené skříňky v lázních obnos 500 Kč. Pachatel byl brzy vypátrán. Jednalo se o Evžena Uttenrodta, zikografa, který pocházel z Ivančic na Moravě. Odcizené peníze schovával doma pod obrazem. V případě obviněného se nejednalo o jeho první krádež.


1910 – 100 let gymnázia - 2010

obrázek k článku

Psal se den 21. září 1910, kdy byla ve Smilově ulici 704 v jedné chlapecké třídě zahájena výuka nově vzniklého osmiletého gymnázia. Současně, dokonce o několik dnů dříve, bylo otevřeno dívčí lyceum Boženy Němcové. Co předcházelo roku 1910? Byla to již v roce 1543 latinská škola, kterou založil Jan z Pernštejna a kterou řídil Martin Bacháček, pozdější rektor Univerzity Karlovy v Praze. Budova stála v Bartolomějské ulici.


Rozhovor s RNDr. Josefem Kubátem

obrázek k článku

Dnes hovoříme s RNDr. Josefem KUBÁTEM, bývalým ředitelem pardubického gymnázia a zastupitelem města Pardubic. 1. V letošním roce slaví gymnázium v Pardubicích, jehož jste byl dlouholetým ředitelem, významné výročí. jak jsou připraveny oslavy? Oslavy začaly 21. září 2009 koncertem pro žáky školy. 21. září, protože právě před 100 lety, 21. září 1910, začala výuka v první chlapecké třídě nově vzniklého gymnázia a tedy 21. září 2009 byl prvním dnem stého školního roku. Pro absolventy, současné i bývalé zaměstnance školy, představitele města, kraje, zástupce firem a institucí, kteří finančně přispěli, jsme uspořádali v úterý 8. června 2010 v Domě hudby Slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice. Součástí tohoto slavnostního večera bylo též ocenění učitelů a zaměstnanců, kteří na gymnáziu působí a působili delší dobu.


Pardubice ve filatelii - 2.

obrázek k článku

100 let J. Kašpara V letošním roce jsme vzpomněli 100. výročí prvního vzletu letadla na území Čech a průkopnického létání pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara. Našemu slavnému rodákovi udělala v průběhu let velice účinnou propagaci fllatelie. Nejprve to byly dvě letecké známky v roce 1959 k 50. výročí prvního vzletu: Další letecká známka z roku 1977 zachycuje kresbu přeletu Ing. Kašpara z Pardubic do Prahy. Československá pošta vydala dále řadu příležitostných poštovních razítek a obálek. Ty nejzajímavější uvádíme: MEMORIÁL ING. JANA KAŠPARA PARDUBICE V roce 1977 vydala poštovní správa propagační serii k historii aviatiky. Mezi historické události v letectví je přirozeně zařazen také přelet Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy v roce 1911.


Rozhovor s Janem Chmelíkem, pamětníkem letů inž. J. Kašpara a jeho pomocníkem při stavbě letadla

obrázek k článku

Dne 18. září 1965 v Pardubicích otázka: Vzpomínáte si na Kašparovo první letadlo? odpověď: Nevzpomínám si na ně příliš jasně. Na něm jsem ještě nepracoval, dělalo se v dílně u Dvořáků a tam byl jiný pracovní kolektiv. Neviděl jsem toto letadlo létat a myslím, že nebylo schopno skutečného letu, mohly se na něm podařit nanejvýš skoky.


V Pardubickém kraji byl otevřen hospic

obrázek k článku

Nový moderní hospic byl vybudován v Chrudimi a uveden do provozu dne 1. října 2009. Zřizovatelem hospicu je Občanské sdružení SMÍŘENÍ, jehož předsedkyní je MUDr. Marie Blažková. V Pardubickém kraji dosud takové zařízení chybělo. Vybudovat hospic vytrvale prosazovali tito lékaři: praktický lékař MUDr. Jan Mensa, psychiatr MUDr. Marie Blažková a po úmrtí MUDr. Jana Mensy ortoped MUDr. Jiří Košťál. Výsledkem vytrvalého přesvědčování o významu hospicu jsou dnes již postavené a zprovozněné moderní budovy v pěkném a tichém prostředí s výhledem do zeleně. Město Chrudim darovalo rozsáhlý pozemek, na kterém hospic stojí.


Příběh pardubického železničního nádraží

obrázek k článku

Pardubické nádraží bylo slavnostně otevřeno 1.května 1958, ale o potřebě nové haly se v Pardubicích mluvilo už od 30. let. Stávající hala, kterou mimochodem najdeme jen o pár set metrů dál směrem na Českou Třebovou, už přestávala vyhovovat. Proto byla v roce 1945 vyhlášena architektonická soutěž na nové nádraží a přilehlé prostranství. Jako vítězný byl vybrán velkorysý návrh tria architektů Karel Kalvoda, Josef Danda a Karel Řepa.


Rozhovor s ředitelkou VČM Mgr. Jitkou Rychlíkovou

obrázek k článku

1. jaké priority si kladete ve své funkci nové ředitelky VČM? Východočeské muzeum dnes patří mezi významné kulturně vědecké instituce v mnoha ohledech překračující regionální charakter. Mým úkolem je především udržet kontinuitu a snažit se nacházet cesty, jak ještě více zaujmout a přilákat veřejnost. Prostředkem k tomu by se měla stát zejména lákavá nabídka krátkodobých výstav a jejich doprovodných akcí. Konkrétně nás však čeká několik velmi důležitých projektů, které musí mít v blízké době prioritu č. 1. Jedná se o přípravu a realizaci projektu na zvýšení atraktivity zámku, jehož součástí je mimo jiné také vybudování stálé expozice dějin Pardubic a dále vybudování depozitářů v Dolní Rovni. Za zásadní věc také musím považovat průběžnou péči o zámek jako významnou stavebně historickou památku. 2. jaké možnosti spolupráce…


Žili mezi námi - Arnošt Košťál jun.

obrázek k článku

(11. 2. 1929, zemř. 9. 1. 2010) Jak nám potvrdila jeho sestra paní Anna Bekárková z Hranic na Moravě, 9. ledna t.r. zemřel její bratr p. Arnošt Košťál ml., syn bývalého hoteliéra pardubické Veselky. Narodil se 11. února 1929 v Pardubicích. Zde také absolvoval základní školu a po tatínkově smrti (roku 1942) s jistou přestávkou, kdy děti bydlely u příbuzných v Dolní Rovni, i gymnázium. Po maturitě roku 1948 odjel Arnošt ml. studovat hotelovou školu do Lausanne ve Švýcarsku. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Simone. Rodina předpokládala, že se Erna po studiích vrátí a ujme se po otci řízení pardubické Veselky. Ten však odešel se Simone po skončení školy do Kanady, vzali se a usadili natrvalo v Torontu. Brzy se jim narodila dcera Michelle. Erna pracoval nejdříve v různých povoláních, ale životní uplatnění našel jako…


Jubilejní vzpomínka - firma Vadas - 3. část

obrázek k článku

Adaptace a modernizace Tonička věděla, že se Jarka nikdy nazastaví ve svých plánech a jejich život nikdy nebude klidný, spíše plný vzruchů, ale smířila se s touto vyhlídkou a podporovala všechno jeho úsilí a snahy. Zakoupený objekt byl velmi rozsáhlý a zanedbaný. Kolem rozlehlého dvora, kde tehdy měli své malé provozovny i různí drobní živnostníci, se po obvodu nacházela celá řada budov, které ani nebyly všechny volné, a trvalo několik let, než se mohly použít. K nim patřila i jednopatrová, asi 100m dlouhá stávající provozovna a tehdy ještě jednopatrová obytná budova s průčelím do Masarykovy třídy, v níž byl v prvním patře byt o pěti pokojích, kam se měli noví majitelé přestěhovat. Bylo však třeba vybudovat i kanceláře a prodejní místnosti. Ani obytná budova nebyla celá volná a vyžadovala řadu adaptačních prací, jako ostatně…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem