Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.02.2018 08:35

Skanzen v Krňovicích

Třebechovice – Krňovice – Běleč n.Orl. – Hradec Králové. Délka trasy 10 (15) km. Odjezd v 8:37 h Os z hl.n., návrat v 15:00 hod. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Kdo to byl Josef Šmaha

obrázek k článku

Velký český herec, režisér, divadelní ředitel a pedagog Josef Šmaha se sice narodil 2. 8. 1848 v Praze, ale v Pardubicích prožil své dětství i studentská léta a tady na Veselce v Odeonu poznal vůni líčidla a popové vstoupil na „prkna, která znamenají svět“. Tenkrát vypadaly Pardubice zcela jinak. Ve středu města poblíž hostince Veselka nestál žádný obchodní dům, ani jeho předchůdci – kasárna, synagoga či pomník bratranců Veverkových. Město doslova končilo za Veselkou, dál bylo jen pole a na podzim strniště, kde kluci pouštěli draky. Tady sedával Josífek Šmahů se svým spolužákem Františkem Kašparem a posílali nahoru drakovi psaníčka. To ještě netušili, že Františkův syn, inženýr Jan Kašpar jednou sám vzlétne se svým Blériotem k obloze.


Švec Košťál a jeho osud

obrázek k článku

Počátek všemu byl nad ševcovským zručným dílem v krámku v Bartolomějské ulici, kde mistr Košťál chutě na koleně smolil zdvojenou dratev, zatímco od něho po pravé straně učedník Jindra živě kolíčkoval svěřenou opravu obuvi. Nemnoho času chybělo k poledni. Svěží květnové slunce matně tu prosvětlovalo stěnu, kde nad veřtatem před mistrem ožívalo rušné dějství Brožíkovy pražské defenestrace českých katolických pánů. Celá ta ryčná intervence velmožů byla zálibou mistrových rozborů věkopamátných rozhodování před bělohorskou bitvou.


Vzpomínka na orchestr Jaroslava Mangla

obrázek k článku

Ve vzpomínkách na začátky taneční hudby v Pardubicích se musíme vrátit do roku 1940. Dvacátého šestého února toho roku se sešla parta mladých studentů -nadšenců a obdivovatelů jazzu ve stylu Glena Millera, aby to také zkusili se svým skromným uměním. Prvním zkušebním kamenem bylo vynikající blues Kamila Běhounka „Ráda zpívám hoť, známého interpreta ve hře na harmoniku a člena orchestru K. Vlacha. Té naši partě, ve které byli J. Kovář, K. Kohout, M. Slezák, J. Teplý, A. Ježek a já se zdálo, že jsme výborní a že můžeme pokračovat. Lídrem celé skupiny byl již vzpomínaný J. Kovář, o kterém psal blíže Jiří Dašek v článku „Vzpomínka na J. Kováře", který byl otištěn v čísle 7 - 8 Zpráv/1994. Tato malá parta hrála a zkoušela pro své potěšení.


Ze vzpomínek soudní úřednice – 4. část

obrázek k článku

Člověk, o kterém budu psát, již jistě není dávno na světě. Byl o dost starší mě. Ale ať se již dostal do nebe nebo do pekla, jistě tam způsobil rozruch. Na své cestě životem se setkáváme s různými lidmi. Liší se od sebe nejen povahou a schopnostmi, ale také někdy určitou originalitou, která může být bud kladem nebo záporem. Muž, na kterého jsem si vzpomněla, byl velkým ctitelem žen. U soudu nebyla ani jedna žena, které by se nedvoňl. Dokonce jedna starší slečna, která volné chvíle trávila v kostele na modlitbách, neušla jeho pozornosti. I dvě uklízečky, které chodily po pracovní době k soudu, musely si někdy ne příliš zdvořile vynutit svůj klid při úklidových pracích. VI. poschodí měl svou kancelář vedoucí nesporného oddělení pan Koudela. Byl to starší muž vysokého vzrůstu, bílých vlasů a úctyhodného vzezření. Náležel do série úředníků…


Pardubický slavín – Juc. Matěj Hamatr

obrázek k článku

(nar. 28. 2. 1829 v Praze, zemř. 9.12.1912 v Pardubicích, notářský koncipient, starosta Sokola 1883-85 a 1890-96) JOHANA HAMATROVÁ (nar. 25. 5. 1825, zemř. 7. 9.1896) Stojíme na t. zv. Starém hřbitově vpravo od centrálního kříže (na plánku J. Janiše sektor I.H20). Před námi je místo posledního odpočinku dvojnásobného starosty pardubického Sokola, známého studentského vůdce z roku 1848 a nadšeného českého vlastence. Matěj Hamatr se narodil 28. února 1829 v Praze. Studoval filozofii na Karlově univerzitě. Pň svatodušních bouřích roku 1848 jako 19-letý student 2. ročníku byl t. zv. subcenturionem studentské legie. V této funkci se staral o výměnu studentských kohort na strážnici Staroměstské radnice. Byl členem studentského spolku PRAGA.


Emil Artur Longen jako filmový scénárista, režisér a herec

obrázek k článku

Následující přehled filmografie Emila Artura Pittermanna-Longena je připomenutím, že do počátku filmu patří i náš pardubický rodák. Longenova práce pro film není umělecky bezvýznamná. ÉRA NĚMÉHO FILMU 1910-ARTUR SE ŽENÍ U společnosti KINOFA pod režií a kamerou Antonína Pecha vytvořil E. A. Longen svou první filmovou roli. V době, kdy se „U modré štiky" konaly přípravy k otevření nového podniku, dostavil se na magistrát královského hlavního města Prahy pan Antonín Pech (1874-1928), fotograf z Českých Budějovic, a řekl, že zamýšlí „provozovat živnost promítání světelných obrazů kinematorafem s biografem", a to v sále známého Konviktu. Tímto úředním zápisem začíná vlastně historie první české filmové společnosti KINOFY, jejímž byl Antonín Pech zakladatelem, ředitelem, kameramanem, režisérem a konečně i likvidátorem. KINOFA a Pech…


Longenovy Pardubice?

obrázek k článku

Nedá se říci, že by Pardubice byly bohaté na významné rodáky. Ale jestliže se takové osobnosti najdou, dalo by se očekávat, že na ně rodné město nebude zapomínat a naopak se k nim bude aktivně hlásit. Pokud jde o uměleckou oblast, bývá toto živé sepětí rodiště a rodáka často vyjadřováno kulturními akcemi, jako jsou v našem sousedství např. Jiráskův Hronov, Šrámková Sobotka, Poláčkův Rychnov a pod. Neměly by podle těchto vzorů vzniknout také Longenovy Pardubice?


Z minulosti tělesných cvičení a sportu žen v Pardubicích

obrázek k článku

(K devadesátému výročí ženského tělocZakladatelkou ženského tělocviku u nás byla Kleméňa Hanušova (1845 - 1918). Byla cvičitelkou v Malypetrově tělocvičném ústavu pražském, úzce spolupracovala s dr. Mir. Tyršem, jeho tělocvičnou soustavu aplikovala do cvičení žen, byla zakladatelkou Tělocvičného spolku paní a dívek pražských a jeho první cvičitelkou. Cvičení žen se těžko prosazovalo, staleté názory na postavení ženy ve veřejném životě a životě vůbec byly hluboko zakořeněny a velmi těžko se prosazovaly názory nové. V Sokolské župě Východočeské-Pippichově se první snahy o zřizování ženských tělocvičných celků objevovaly ke konci XIX. století, první výzva v tisku byla zveřejněna v roce 1898, první vystoupení asi 900 žen ve cvičení s kuželi viděli diváci v roce 1901 na IV. slete. Na slete východočeské župy o 2 roky později obdobnou sestavu…


Zvonička ve Starých Čivících

obrázek k článku

I zvoničky mají svoji historii. Mohou ukrývat svá tajemství jako tato v uvedené obci. V srpnu roku 1935 pn její opravě byly nalezeny ukryté listiny s datem 1. prosince 1866 Je v nich popisován celý rok 1866, který byl pro tuto obec nesmírně těžký. Uvádím zde údaje této zvoničky tak, jak jsou citovány v uvedených listinách ze dne 1. prosince 1866 a údaje z kroniky této části obce, část „Významné události od roku 1914 až do roku 1935" a z kroniky obce r. 1970.


Kaple sv. Jiří a Bohdanečský hřbitov

obrázek k článku

Tento článek pomůže náhodnému návštěvníku bohdanečského hřbitova pň jeho prohlídce, seznámí ho s historií tohoto svatého pole a upozorní na jeho chráněné památky. Za zdmi hřbitova jsou uloženy ostatky zdejších rodáků i přistěhovaných, z nichž někteří promlouvali k celému národu. Domácím žijícím občanům oživí dávno zašlé vzpomínky. Všem návštěvníkům poskytuje návštěva bohdanečského hřbitova zdravotní procházku a pohled na město Lázně Bohdaneč i jeho blízké a vzdálenější okolí. Historie Svatojiřského kopce Podle dochovaných, ale kusých regionálních zápisů bylo celé okolí táhlého vyvýšeného svahu hustě zalesněno. Mezi lesy již ve 12. století stála dřevěná kaple sv. Jiří, ke které byly konány četné pouti z Uher a Slovenska, neboť pod svahem vyvěral svatojiřský pramen se zázračnými - léčivými účinky. Kapli opatroval poustevník, jehož…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem