Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 2005

NĚKOLIK POZNÁMEK K AVIATICKÉMU DRUŽSTVU V PARDUBICÍCH

obrázek k článku

V knize o Ing. Janu Kašparovi, kterou v roce 2003 vydalo Východočeské muzeum, jsem se pokusil především zachytit život a aviatickou činnost prvního českého letce Ing. Jana Kašpara. Troufám si tvrdit, že k poznání jeho osobnosti lze dnes už přinést pouze dílčí doplňky a upřesnění, byť jsem si vědom, že například Kašparovo působení v Německu se ani mně nepodařilo dobovými dokumenty doložit v dostatečné šíři.


ŽILI MEZI NÁMI

obrázek k článku

V pondělí 5. září 2005 se pardubická veřejnost rozloučila v chrámu sv. Bartoloměje se známým sběratelem p. Karlem PIKLEM, který zemřel ve věku 80. let. Jako příslušník významné rodiny pohřebnické profese na Třídě Míru vstoupil do širšího podvědomí jako renomovaný zákonný sběratel a pořadatel výměnných burz v t. zv. TAXISU. Svou sbírku (skví pohlednice, mince, poštovní známky, pardubicensia erc.) pravidelně zpřístupňoval na výstavách, většinou pořádaných ve Státním okresním archivu. Nerealizován zůstane zřejmě bohužel ? jeho projekt výstavní síně na Třídě Míru, kde na polovinu 2004 v rámci Městských slavností umožnil výstavu filatelistů.


ŽILI MEZI NÁMI Petr Kabeš Básník, který se za Husáka ?nekonal?

obrázek k článku

V sobotní poledni 9. 7. přišla smutná zpráva. Dlouhé nemoci podlehl ve věku šedesáti čtyř let básník, editor, signatář Charty 77 a nositel Státní ceny za literaturu Petr Kabeš. Narodil se v 1941 v Pardubicích. Po maturitě byl přijat na pražskou Vysokou školu ekonomickou, kde absolvoval obor politická ekonomie a dějiny ekonomických teorií. Během studia však již vydal básnický debut Čáry na dlani (1961). Ve stejném roce debutoval také Ivan Wernisch a Jiří Pištora, o rok později ? vedle Pištory ? další Kabešův pardubický souputník Jiří Gruša.


Živelné pohromy v obci Moravany

obrázek k článku

První záznam o živelné pohromě v obci Moravany je z roku 1718. Tehdy, jak uvádí kronikář v pamětní knize, nepršelo od Velkého pátku do sv. Václava a nastalo obrovské sucho. Vypukla velká neúroda a následná drahota. Roku 1739 byla tak tuhá zima, že zmrzlo mnoho lidí. Dobytek se musel ustájit přímo ve staveních a pro nedostatek vody se nemohlo mlýt. V roce 1746 bylo od května do srpna velké sucho, že voda v řekách i ve studních vyschla.KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH ? 27. část

obrázek k článku

Národní jednota střelecká byla podle okresního četnického velitele v Pardubicích roku 1934 již ve spolehlivých rukou. Roku 1933 z ní byli vyloučeni členové NOF, někteří vystoupili sami. Zdráhali se podepsat revers, že nejsou členy strany s protistátní tendencí. Členy byli r. 1934 převážně agrárníci. Cvičitelem NJS byl škpt. František Jílek (nar. 1891, bytem Pardubice, Rabínova tř. 1093) od jezdeckého pluku č. 8. Instruktorem NJS byl již od 1. 7. 1930 do konce r. 1932. S členy NOF se t. č. nestýká. 37) To plně neodpovídalo skutečnosti, protože dřívější hlášení téhož četnického velitele ze 17. 2. 1934 uvádělo, že Jílek se stýká s L. Budějovským, členem NOF, bývalým inspektorem státních drah v. v. 38) 13. května 1934 byla provedena perlustrace důvěrné schůze Národní fronty v Pardubicích v restauraci Řemeslnické besedy na Smetanově náměstí.Z PAMĚTI TISKAŘE J. ČÍŽKA Zmizelé uličky v Pardubicích

obrázek k článku

Nejznámější uličkou v Pardubicích byla cesta do Bubenče. Na hlavní třídě, v domě čp. 94 byl vchod do nevábné uličky, věčně znečistěné, mezi ploty zahrad a dvorů, směrem severním, do zahrady restaurace, zvané Bubeneč. Odtud se mohlo vyjít vraty k cestě další, směr Labe. Po zbourání Bubenče a vykácení krásných stromů, postavilo se zde několik semtínských domů a ulička byla zazděná. Asi kolem roku 1970 nový majitel domu čp. 94 (Park kultury a oddechu) otevřel tuto uličku a získal tudy přístup k malé výstavní síni.


Pardubičtí starostové ? 7. část

obrázek k článku

Jak je hořké muset výsadní postavení na radnici opustit, poznali z novodobých pardubických starostů mnozí, zadostiučinění z návratu si však mohli vychutnat jen málokteří. Tak se v minulém století po sedmi letech na radnici vrátil Václav Bubeník a o čtyři roky déle to trvalo Františkovi Hoblíkovi.


Rukopis Salicettiho lékařství

obrázek k článku

Ve sbírce Rukopisy Východočeského muzea pod inventárním číslem Rkp 372/22 je uložen český rukopis lékařského obsahu. Jedná se o vzácný sborník, který byl Muzejnímu spolku darován roku 1897 Františkem Riegrem, ředitelem Franckovy továrny na kávovinové náhražky.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem