Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 2007

Vývoj vztahu člověka k přírodě na území mikroregionu Sdružení obcí pod Kunětickou horou

obrázek k článku

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás opět seznámil s částí své diplomové práce, kterou jsem sepsal na téma Environmentální dějiny mikroregionu Sdružení obcí pod Kunětickou horou od roku 1848. V minulých číslech tohoto sborníku jsem se zabýval vývojem zdejší krajiny a života zdejších lidí. Dnes se budu zabývat vývojem vztahu zdejších lidí ke krajině. Dotknu se též početního stavu zvěře.


110 let knihovny v Pardubicích

obrázek k článku

Pokud jste ve dnech 23. 7. ? 6. 10. 2007 navštívili Krajskou knihovnu v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, určitě vás zaujala výstava věnovaná významnému výročí ? 110 letům knihovny v Pardubicích. Rozměrné panely přinesly celou řadu zajímavých fotografií, nechyběl ani starý výpůjční řád, či čtenářský průkaz. Dnes si již nedovedeme knihovnu představit jinde než na Pernštýnském náměstí, ale starší čtenáři si jistě vzpomenou na dobu, kdy jejich kroky směřovaly za divadlo?


Významné zdroje znečišťování ovzduší na Pardubicku

obrázek k článku

Město Pardubice a jeho nejbližší okolí je územím známým zejména průmyslovou chemickou výrobou, která ovlivňuje ovzduší regionu. V Semtíně a Rybitví se nachází areál společnosti Synthesia s vlastní výrobou chemických látek a s velkou uhelnou teplárnou. Některé provozy podniku byly v posledních letech postupně odstaveny a jiné byly upraveny, aby se zmenšil jejich negativní vliv na ovzduší. V současné době tam není provozována také jedna z největších spaloven průmyslových odpadů v republice vzhledem k tomu, že nesplňuje zpřísněné ekologické požadavky kladené na taková zařízení. Není však vyloučena její rekonstrukce a opětné uvedení do chodu, třeba i pod hlavičkou nového provozovatele. V bezprostředním sousedství Synthesie je dnes již samostatná firma Explosia se svými chemickými technologiemi. Jiné bývalé provozy chemičky užívají také další…


Nacistický vrah ze Zámečku zemřel na svobodě

obrázek k článku

Za války se osobně podílel na vyvraždění obyvatel Ležáků. Účastnil se také masakru ve francouzském Oradour-sur-Glane, kde bylo zabito 642 osob. Nad svými činy nikdy neprojevil lítost. Nacistický zločinec Heinz Barth zemřel 6. srpna v Berlíně ve věku 86 let. Na veřejnost se tato informace dostala teprve včera. Barth přišel za války o nohu a po roce 1945 zmizel v bývalé NDR. Žil tam a pracoval pod falešným jménem až do roku 1981, kdy byl odhalen a o dva roky později odsouzen k doživotí. Justice ve sjednoceném Německu ho však v září 1997 pustila na svobodu a další věznění mu prominula.


Věznice v Pardubicích

obrázek k článku

Stejně těžký byl úděl politických vezeňkyň let padesátých.Počátkem tohoto období bylo ministerstvem vnitra a národní bezpečnosti rozhodnuto, že ženy, které mají trest vyšší než 10 let, budou soustředěny v jednom lágru, aby byly lépe sledovatelné. K tomu byla určena věznice v Pardubicích zvaná B-10.


Vzpomínky vězně 08121

obrázek k článku

Jsem jedním z Vás, pocházím z horského městečka Skutče, kde jsem prožil kus svého mladého života do svých 26 let. Dnes již patřím k těm dříve narozeným, s kloubovým revmatismem a nemocným srdcem.Za svůj život jsem stačil prožít dva totalitní režimy: Jeden za války ? nacistický, který měl ve své ideologii boj proti rase...vše, co nebylo árijské, bylo špatné a bylo určeno k likvidaci.Živelné pohromy v obci Dražkovice, Horní Jelení, Doubravice, Čepí a Horní Ředice historie Ohnivých kohoutů

obrázek k článku

První záznam o požáru v Dražkovicích je z roku 1820 (20.10), kdy vyhořelo do základů stavení č.1, patřící paní Netušilové. Oheň přeskočil na sousední dům č.2, patřící Janu Rolečkovi. Dále se ohnivé jazyky rozšířily na domy France Machače (č.3), Pavla Růžka (č.4), Bartoloměje Kubaty (č.34) a Matěje Hruše (č.35). Tomuto požáru předcházelo neobvyklé silné krupobití, které zasáhlo obec 3.8.. Většina úrody zůstala ležet potlučena na polích.


O Arnoštu Košťálovi, mém tatínkovi

obrázek k článku

Na téma Heydrichiády toho bylo napsáno hodně. Komunistická éra hodnotila výsadek parašutistů a jejich činnost spíše záporně. Pro nás, kteří jsme byli osobně zasaženi tragédií dopadu, znamenaly tyto události národní hrdost v protestu proti násilí.


Kapitoly z dějin českého fašismu 39. část

obrázek k článku

V lednu 1939 přinesl pardubický list ?Východ? (č. 2, 13. 1. 1939) článek litomyšlského profesora Kašpara Nekuta, bývalého agilního člena NOF, s názvem ?Kterou cestou??, v němž autor vyzdvihl svatováclavskou státní ideu jako model budoucnosti. 1/ ?Východočeský republikán? oznámil 10. února (č. 7, s. 6), že v Lázních Poděbradech zemřel po těžší chorobě známý pardubický lékař MUDr. Heřman Nutz, taktéž bývalý agilní člen NOF. Pohřeb se konal na hřbitově v Pardubicích 5. února. Nutz byl majorem zdravotnictva v záloze a příslušníkem Družiny dobrovolců čs. zahraničního vojska.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem