Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 2010

POČÁTKY RODU UDRŽALŮ V ROVNI NA PARDUBICKU

obrázek k článku

Motto: Jediná nová věc na světě jsou dějiny, které neznáte. Harry Truman Pokusíme se nahlédnout do minulosti staré několik staletí. Budeme se držet výhradně faktů zjištěných v archivních materiálech. Přesto však pro poodhrnutí závoje času, který nás od sledovaných událostí dělí, bude zapotřebí alespoň maličko popustit uzdu naší představivosti. Vždyť naše představy o životě v 16. století jsou přinejmenším neúplné a zkreslené nánosem vývoje, který uplynul a posunul také naše vnímání. Navíc vycházíme jen ze stručných, veskrze „ekonomických“ dat, které byly v dané době sepsány hlavně za účelem přehledu o pěněžních tocích a dávkách. Rozhodně neměly sloužit budoucím potomkům ke sledování každodenního života svých předků. Přesto jsou údaje z nich velmi zajímavé a při určitém úhlu pohledu a uspořádání dávají barevný a plastický obraz…


MUDR. JAROSLAV HOVORKA JEŠTĚ JEDNOU ANEB VÁLKA PŘÍSLUŠNÍKŮ

obrázek k článku

….. mělo by být spíše válka policajtů, ale v době, ve které se náš příběh odehrává, byli hasiči požárníky a policajti byli příslušníky (VB). V září roku 1970 jsem den před nástupem na svépomocnou družstevní výstavbu (dnes neznámý pojem) započal své ledvinové potíže. Následné jaro mě primář urologie MUDr. Hurt vyjmul ledvinový kámen z močovodu – v té době nebyla zřejmě jiná než klasická cesta, tedy operace. S různými pauzami jsem s následnými dalšími ledvinovými kameny v podstatě úspěšně bojoval (asi 4 x klička, atd.). V době, kterou nedovedu již přesně časově určit ( ale daleko před rokem 1989 ), mě byl na RTG snímku opět konstatován nový ledvinový kámen a pan primář MUDr. Kabrhel z té situace neměl žádnou radost, neboť kámen byl na stažení kličkou příliš vysoko a případná operace by musela být vedena do téhož místa, jako…


ŽILI MEZI NÁMI – JITŘENKA KLICPEROVÁ, MIROSLAV MALEČEK

obrázek k článku

V létě t. r. se dostala na náš redakční stůl dvě smuteční oznámení osobností, dosti si podobných svými životními osudy, protože vychovaných v morálce a étosu Masarykovy první republiky. Dne 14. srpna zemřela v L. Bohdanči ve věku 84 let pardubická činovnice TJ Sokol paní Jitřenka Klicperová, členka Masarykovy společnosti v Pardubicích. Znali jsme ji jako ženu pevných zásad a sportovního ducha i velkou ctitelku odkazu TGM. Pardubická veřejnost se s ní rozloučila 24. 8. v krematoriu.


Z NOVÉ LITERATURY

obrázek k článku

V létě t. r. se dostaly na náš redakční stůl 3 nové knihy, jež spojuje jediné téma: boj proti německému nacismu za druhé světové války. První dvě pocházejí ze soukromého vydavatelství ing. Hynka Jurmana ve Štěpánově nad Svratkou, z edice „Zubří země“, jež dlouhodobě mapuje region bývalého panství Pernštejnů, nedaleko jejich moravského rodového sídla, hradu Pernštejna. Příběh H. Jurmana, příznačně nazvaný „V zatáčkách“ (vyd. 2003) mapuje dobře historické zatáčky 20. století. Jeho hrdina vypráví životní příběh sebe a své rodiny na pozadí takových událostí, jako zkáza Titaniku (1912), sarajevský atentát (1914), vražda G. Rasputina (1916) a heydrichiáda (1942). Tyto navzájem nesouvisející události propojuje autor svým příběhem. Pro východočeského čtenáře jsou v knize zajímavé pardubické souvislosti přípravy atentátu na…


Lesopark Jiřího Potůčka v Pardubicích - Trnové

obrázek k článku

V souvislosti s výstavbou nového sídliště v Trnové vznikl ze strany Městského obvodu Pardubice VII záměr vybudovat v této lokalitě park pro trávení volného času. Pro tyto účely byla vybraná lokalita v blízkosti pomníku J. Potůčka - Tolara. Na počátku záměru Městský obvod provedl potřebnou směnu pozemku do majetku města Pardubice. Souběžně s tím bylo zadáno vypracování projektové realizační dokumentace společně s potřebným povolením. K místu se váže i zajímavá historie, proto Městský obvod navázal spolupráci s odborníky v této oblasti PhDr. Jiřím Kotykem, Ph.D. a Mgr. Jiřím Štěpánkem. Další nelehký úkol představoval získat na tento smělý záměr dostatek finančních prostředků. To se podařilo o rok později z rozpočtu města Pardubice. V letošním roce tedy na základě výběrového řízení na zhotovitele díla začala výstavba…


Žijí mezi námi - Lubor Šušlík

obrázek k článku

Přestože bydlí v Pardubicích již 40 let, jen málo našich spoluobčanů zná tohoto poctivého, charakterního a pracovitého člověka, který je ve svém věku stále sportovní postavy, duševně i fyzicky velmi aktivní. A pokud ho někteří lidé znají, tak jako oblíbeného a žádaného průvodce poznávacích a pobytových zájezdů různých cestovních kanceláří do ciziny. Klientům vždy dokáže připravit program přiměřený jejich schopnostem, má dar empatie a vždy je zodpovědně připraven každému pomoci. Jeho život byl a je ovšem tak bohatý, že by zpracování jeho průběhu – i jen některých životních epizod – mohlo sloužit k sepsání knihy. Na základě rozhovorů s ním a poskytnutí vlastních životopisných údajů i fotografií vznikl tento článek. Pan Lubor Šušlík se narodil v Mostě 25. 5. 1928, mládí prožil v Břeclavi a Uherském Hradišti. Vzhledem k povolání…


Jan V. Markalous - zářný příklad veřejného činitele v minulosti Pardubicka

obrázek k článku

„Dne 10. září 1911 dovršil Jan V. Markalous dvacátý pátý rok neochabující činnost v okresním výboru pardubickém. Mezi těmi, kteří si získali nehynoucí zásluhy v práci směřující k povznesení hospodářského rozkvětu v království Českém, kteří bez ohledu na oběti hmotné i mravní dovedli čeliti všem nesnázím a překážkám po mnoha desetiletí svoji neúnavnou pílí a nezištnou prací, jest muž, jimž celý národ náš právem honositi se může, který vedle upřímné lásky k vlasti vyniká vzácnou oddaností k svému stavu, pro nějž vše vykonati jest mu mravním příkazem.


500 let chrámu sv. Jana Křtitele v Pardubicích

obrázek k článku

Ve čtvrtek 24. června t. r. jsme si připomněli poutní bohoslužbou celebrovanou administrátorem královéhradecké diecéze biskupem Mons. Josefem Kajnekem 500 let od postavení chrámu sv. Jana Křtitele v Pardubicích, dnes kostela místních studentů. Historik města prof. Josef Sakař cituje ve svých „Starých Pardubicích“ (vyd. 1929) listinu Viléma z Pernštejna z 28. září 1510 (den hlavního zemského patrona sv. Václava), kdy byl odevzdán měšťanům špitál u tohoto chrámu. 1/ Z dikce tohoto dokumentu lze soudit, že „kostelík“ byl t. č. již hotov a měl být kostelem pohřebním. Sakař uvádí, že kostelík byl dostavěn po roce 1510, ale jeho malý prostor nedostačoval. Z tohoto důvodu se roku 1548 obrátili konšelé na Vilémova syna Jana z Pernštejna, aby směli místo přestavěti. Jan z Pernštejna jim však nevyhověl a dal přednost vydláždění silnice…


Hříšní lidé města Pardubic - XV. část

obrázek k článku

Rok 1931, pokračování Krádež prasat! V noci na 3. dubna odcizili neznámí pachatelé z jatek tři prasata. Dvě z nich náležela řezníku Antonínu Ročňákovi z Pardubic, Rašínova třída 1001, po pachateli nebo pachatelích bylo zahájeno pátrání. Se zlou se potázal známý zloděj kol Václav Bendl z Bohdanče, když 31. března odcizil kolo, stojící před hotelem Palác. Kolo náleželo panu Zemanovi, majiteli autodopravy, který je před hotelem odstavil. V hotelu seděl také pan Bendl, který na kolo naskočil a chtěl odjet. Zeman ho však zadržel a předal policii. Bendl byl dodán okresnímu soudu, kde zjistili, že byl pro podobný přestupek souzen již v roce 1929.


Pardubice ve filatelii - 4.

obrázek k článku

Pardubice – město sportu Pardubice jsou městem sportu. Naprosto neodmyslitelně k nim patří dostihový závod Velká pardubická, který se koná vždy druhou říjnovou neděli a je sledován polovinou národa. Jedním z nejslavnějších a nejstarších závodů na motocyklové ploché dráze je Zlatá přilba. Každý rok se na kurtech pod zámkem koná tenisová juniorka – soutěž talentů a budoucích šampiónů našeho tenisu. Velké popularitě se v Pardubicích těší hokej. Pro Pardubice je hokej atraktivní tím, že zdejší tým získal již pětkrát mistrovský titul, naposledy v roce 2010. Hokejový oddíl změnil několikrát svůj název. Jméno Dynamo Pardubice znají ti mladší už jenom z nesmírně hlasitého skandování fanouška, který dokázal o přestávkách hokejových zápasů svým hlasem překřičet celý stadión. V povědomí většiny hokejových fanoušků asi zůstane vyryto…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem