Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2004


Ing. Jan Kašpar a havárie mostu

obrázek k článku

V knize o Ing. J. Kašparovi, kterou v březnu 2003 vydalo pardubické Východočeské muzeum, jsem se pokusil zachytit pokud možno nejúplněji života běh a leteckou činnost našeho prvního letce. Byl jsem si ovšem vědom, že stále lze nalézat doplňující údaje, zvláště z období mimo let 1910 ? 1912, kdy Ing. Kašpar létal a byl tedy takřka neustále sledován českým tiskem. Neúplné údaje o jeho životě se týkají jeho působení v Německu od jara 1908 do počátku roku 1909. K tomuto období máme totiž jen jeho korespondenci (a nevíme, zda dochovanou v úplnosti) a jeho vlastní vzpomínky. Bádání v německých archivech je pro našince komplikované jednak pro svou finanční náročnost, jednak proto, že údaje týkající se Ing. Kašpara mohou být rozptýleny po značné části německého území. A, žel, ukazuje se, že Kašparovy vlastní vzpomínky jsou nedostatečně…


Karel Bezdíček, praporečník

obrázek k článku

Ve zprávách KPP č. 9 ? 10/1988 ? vlastivědná abeceda Dr. Theina bylo uvedeno heslo Karel Bezdíček, praporečník, od prof. dr. Jiřího Frajdla, CSc. Protože tento dobrovolník byl znám jako praporečník 1. roty praporu C, dovolím si uvedené heslo doplnit údaji týkajícími se konkrétně tohoto praporu.


Několik zadumání nad Pamětí Jana Jaroměřského

obrázek k článku

Na rok 2003 připadalo 465. výročí zhoubného požáru pernštejnských Pardubic, o němž říká "Paměť" na přídeští tzv. druhé městské knihy, že "léta od narození Syna Božího pána Krista tisícího pětistého třicátého osmého v pátek po slavné památce vtělení pána Krista jinak Zvěstování Panně Marii město Pardubice vyhořelo všecko toliko sedm domů zůstalo". V ten pátek po zvěstování Panny Marie v roce 1538 bylo dvacátého devátého března.


Živelné pohromy v obci LUKOVNA

obrázek k článku

První záznam o živelné pohromě v obci Lukovna (poblíž Kunětické hory) je veden retrospektivně v roce 1921 (1. 10.). Kronikář popsal v tomto roce dosud největší požár v historii obce, který vypukl u Františka Mlatečka (čp. 9) a velmi rychle ?přeskočil? na sousední stavení čp. 10, patřící Antonínu Bačinovi. Záhy se ocitl v plamenech i dům čp. 12 Františka Sluky.


Pardubické firmy a jejich firemní značky VII. část

obrázek k článku

Dnešní kapitolu budeme věnovat pardubickým fotoateliérům. Album a sbírky starých fotografií mají v sobě cosi kouzelného, něco, co je prodchnuto starobylostí a památečností. Je to onen ?zvěčnělý okamžik?, který nám umožňuje pohlédnout do ?tváře? ulic a měst, jak vypadaly kdysi dávno, třeba na počátku našeho století. Pro badatele v oblasti firemních značek mají staré fotografie jedinečný význam. Fotografie ulic, jednotlivých domů nebo speciálně jednotlivých živností a továrních objektů nám umožní udělat si obrázek (místopis), jak zkoumaný objekt vypadal v tom určitém čase. Na fotografiích ulic můžeme rozeznat jednotlivé vývěsní štíty (tzv. vnější označení) a na nich firemní značky nebo ochranné známky firmy. Dobové fotografie jsou pak základním pramenem pro zjišťování firemních značek jednotlivých fotoateliérů.


VZPOMÍNKA NA VÁLKU

obrázek k článku

Bohumír Prokop, inspektor finanční stráže v Pardubicích, dvojče Karla Prokopa, spolupracoval s odbojovou skupinou ?Úvod? pro vysílačku SPARTA, která pak byla odhalena (zaměřena) v Praze ? Jinonicích. Pracoval v odboji již od začátku pronásledování českých obyvatel v pohraničí, tzv. Sudetech. Pomáhal při útěku ohrožených lidí do vnitrozemí. Sbíral peníze pro sudetské uprchlíky a po začátku okupace i pro rodiny zatčených. V našem bytě byla ?přestupní stanice? pro prchající ze Sudet, později i pro lidi ohrožené zatčením (např. ing. Friedl z Prahy-krycí jméno Bílek), na další jména si bohužel již nevzpomínám. Mohli se najíst, umýt, přespat, vyprat si oblečení a pak pokračovat dál. Stalo se i to, že přišli v nočním prádle pod kabátem půjčeným nádražákem.


SKLADATELÉ NAŠEHO KRAJE

obrázek k článku

Hned v úvodu je třeba určit, jak je termín ?náš kraj? v tomto článku chápán. Nejde tu o volnou, přesněji neohraničenou krajinu, nýbrž o zřetelně vymezenou administrativní jednotku, jak ji stanovuje zákon o vytyčení územně správních celků. Jde tedy o Pardubický kraj v celé jeho šíři, tj. od Chvaletic po Jeseníky. A nebyli bychom v Čechách, abychom se i v tomto našem kraji nemohli pochlubit dlouhou řadou znamenitých muzikantů ? skladatelů, kteří se tu narodili a svými díly přispěli k výborné úrovni české hudební kultury. Připomeňme si ve stručnosti některá taková jména.


KAREL MOOR 1873 - 1945

obrázek k článku

Z bohatého životopisu (I. část) Osudem trpce pronásledovaný mnohostranný český hudebník Karel Moor pocházel z Lázní Bělohradu, kde spatřil světlo světa dne 26. prosince 1873. Po absolvovaných studiích (gymnázium Hradec Králové, Chrudim, Hostinné) další vzdělání mu poskytla především pražská varhanická škola, ale ve zpěvu a ve hře na varhany se zdokonalil ještě ve Vídni i v Terstu. Potom byl nějaký čas učitelem zpěvu na reálce v Pardubicích (1897 ? 1898), odešel do Prahy a vstoupil do redakce Času jako hudební referent.


O vzniku Slavíkových ostrovů pod Přeloučí

obrázek k článku

Pozornému čtenáři regionálního tisku jistě neuniklo, že jednání o dokončení labské vodní cesty do Přístavu Pardubice je stále ještě v nedohlednu. Jablkem sváru jsou právě zmíněné ?Slavíkovy ostrovy? pod Přeloučí. Názory zástupců t. zv. tripartity, t. j. Ředitelství vodních cest ČR, Ministerstva životního prostředí a především ekologických aktivistů ? občanského sdružení Svoboda zvířat z Hradce Králové, jsou diametrálně odlišné.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem