Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2006


Mechanická pletárna Václav Charvát

obrázek k článku

Z Vídně se přestěhoval do Pardubic, kde byl zaměstnán u firmy Hermann, která sídlila v Pernerově ulici, přibližně v místech, kde dnes stojí budova městské policie. Do Pardubic se přestěhoval již jako ženatý. Charvátovi bydleli u Černého orla na Pernštýnském náměstí. Kolem roku 1923 se firma Hermann odstěhovala do Prahy a Václav Charvát získal živnostenský list. Pořídil si pletařský stroj a přímo v bytě začal vyrábět pletené výrobky.


Prof. MUDr. Cyril Gála

obrázek k článku

Sedmého října 2005 uplynulo již 110 let od narození významného pardubického lékaře, pedagoga a spisovatele MUDr. Cyrila Gály. Narodil se v Kunovicích u Uherského Hradiště. Absolvoval hradišťské gymnázium a po maturitě byl přijat na lékařskou fakultu brněnské univerzity, kde roku 1924 promoval. Specializoval se v oboru gynekologie a porodnictví. Působil jako asistent profesora Odstrčila na pražské gynekologicko-porodnické klinice. V roce 1925 přišel do Pardubic, o pět let později se stal třetím primářem zdejší nemocnice. Dne 31. července 1930 byl ministrem zdravotnictví a tělesné výchovy ČSR pověřen funkcí ředitele Státního ústavu pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích. Ústav sídlil v budově, kde se nyní nachází kožní oddělení. Zde žákyně bydlely a pracovaly. Roku 1931 se MUDr. Gála stal docentem a roku 1938 profesorem…


Tragická smrt poručíka četnictva Josefa Trnky

obrázek k článku

V úterý dne 8. května 1945, tedy v den, kdy hitlerovské Německo podepsalo kapitulaci, došlo v Pardubicích k tragické události, při níž byl příslušníky venkovské služebny gestapa zastřelen poručík četnictva Josef Trnka1). Stalo se to kolem 10. hodiny v budově tehdejšího okresního úřadu na nynějším náměstí Republiky, kde ve 3. patře byly úřadovny německé státní tajné policie - gestapa. Když po válce probíhal proces s jedním z příslušníků gestapa v Pardubicích Aloisem Aschenbrennerem2), tak se mj. projednával i případ zastřeleného por. J. Trnky. Jsou o něm celkem tři výpovědi a je zajímavé je srovnat, protože jedna z nich je i Aschenbrennerova. Je třeba dodat, že tehdejší úřední čeština byla poněkud kostrbatá a také je tam nejedna gramatická (v němčině) i stylistická chyba.
Válečné hroby na Pardubicku

obrázek k článku

Od 1. července 2004 vstoupil v platnost zákon 122/2004 Sb. "O válečných hrobech a pietních místech", stanovující práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa. Válečným hrobem míní tento zákon místo pohřbení ostatků osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci, válečného zajetí, atd. Evidencí válečných hrobů se rozumí listinný nebo jiný záznam obsahující údaje o hrobu, zejména jméno, hodnost, státní příslušnost k armádě, datum úmrtí, příčinu smrti, parcelní číslo, vlastníka hrobu, historickou událost. Na základě uvedených zákonných podmínek zahájil pardubický magistrát pátrání po válečných hrobech a pietních místech na území správního obvodu pověřené obce. Těžištěm prvotních informací se staly obecní kroniky, spisy státního archivu, svědecké výpovědi očitých účastníků, soukromé sbírky atp. Během…


Kostelní chór v Pardubicích a Jan Procházka (1853 - 1931)

obrázek k článku

Provozování hudby na kůru patřilo k samozřejmým povinnostem školních učitelů. Od konce 17. století uzavírají města a větší obce s učiteli-rektory školními smlouvy, stanovující jejich povinnosti ke škole a kostelu a z toho plynoucí odměny, které však byly velmi nepatrné. Aby vůbec uživil rodinu, dělal učitel kromě školní a varhanické služby mnohdy ještě písaře městu, cechům i soukromým osobám a často i obdělával od záduší propůjčená pole. Odměny za různé církevní úkony kantora, zejména o pohřbech, stanovil až "štolový" patent z roku 1750.


Počátky městské hromadné dopravy v Pardubicích

obrázek k článku

Vybudováním železniční trati Olomouc - Pardubice - Praha (1845) a jejím pozdějším napojením na Liberec (1859) a Havlíčkův Brod (1871) se naše město stalo důležitou dopravní křižovatkou. Ačkoli vzdálenost od nádraží do města bylo tehdy možné dojít pěšky nebo dojet kočárem, začaly se v ulicích postupně objevovat omnibusy, z počátku tažené koňmi, jimiž místní podnikatelé dopravovali hosty od nádraží k hotelům.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem