Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2014

ZAHRADNÍ SLAVNOST

obrázek k článku

Rád bych zavzpomínal na jednu vydařenou akci v září roku 2013. Sešli jsme se za krásného počasí pozdního léta na místě, které je sice v současné době louka, ale kdyby mohla vyprávět? Pouze jihozápadní rozkopaný cíp nám napovídá, že je tady archeologické naleziště. Jsme v Pardubičkách, v těsném sousedství hřbitova. Archolog Dr. Čurda nám povyprávěl o průběhu vykopávek a o zdejších nálezech, které dokazují osídlení tohoto místa již koncem 13.století, ale možná i dříve. Zde možná začínaly vyrůstat naše Pardubice, dříve Pordobice. Mně připadl úkol zjistit a následně seznámit přátele s tím, co asi naši předkové ve středověku pěstovali. Takže jsem se vyptával a vyptával, botaniků, historiků, archeologů. Archeologové ke svým závěrům mají pevné artefakty. Botanikové to mají dost těžké. Nálezy rostlin jsou nemožné, semena se nacházejí občas. Pak…


VENDELÍN DVOŘÁK

obrázek k článku

Náš věrný a dlouholetý člen p. František HOLLMAN z Přelouče upozornil na chybějící údaje k osobě Ing. Vendelína Dvořáka v článku P. Svitáka ?Osoby a osobnosti leteckého dávnověku Pardubic? (IV. díl) v ZKPP č. 7?8, roč. 2013, s. 214. Rádi zveřejňujeme tyto doplňující informace: Budovatel sečské a pařížovské přehrady na Čáslavsku Ing. V. Dvořák, majitel uhelny v Holicích a továrny na nábytek u Podlesí (Schönwald) na hranicích s Polskem, žil za 1. republiky v Přelouči (Žižkova ul. čp. 662), v dřevěné vile horského typu, kancelář měl na náměstí Čs. legií v Pardubicích, kde za sochou TGM vystavěl celou frontu domů. V manželství se narodily dvě dcery (roč. 1920 a 1923). Po 2. světové válce se rodina Dvořákova přestěhovala do Prahy (Pha XIX., Nad Šárkou 13). V pardubické stavební kanceláři pracoval i Ing. M. Petráň st. (+2013), dlouholetý…


ŽILI MEZI NÁMI - MILOŠ SVOBODA

obrázek k článku

Miloš Svoboda byl v poválečných letech jednou z nejvýraznějších postav Velké pardubické. Z jedenácti startů vybojoval se svými koňmi dva tituly a navíc získal dvě druhá místa. Od jeho posledního triumfu v roce 1952 však zatím Pardubice na svého dalšího hrdinu čekají marně. Miloš Svoboda. Že vám tohle jméno nic moc neříká? Jde o jediného vítěze Velké pardubické z našeho města. 5. prosince by oslavil sté narozeniny. Výročí si mohli připomenout návštěvníci zářijové show Koně v akci, kde byla žokejovi věnována speciální výstava.


VÝROČÍ ZASLOUŽILÉHO UMĚLCE HANUŠE THEINA (1904?1974)

obrázek k článku

V průběhu roku 2012 přišel doktor J. Kotyk s iniciativou pro pražskou pobočku ? vypátrat a kontaktovat rodinu Theinovu. Do začátku jsme věděli jenom tolik, že právník Karel Thein bydlí někde v Pardubicích a jeho bratranec Jiří Thein je dnes Pražák. Zadání bylo jednoduché a cesta obtížná. Karla Theina jsme hledali kvůli rukopisu jeho tatínka o baronu Arturu Krausovi, o němž se ví pouze tolik, že existuje, ovšem nevíme, kde se nyní nachází a jistě ho Karlův otec nezničil. Jiřího Theina jsme chtěli kontaktovat s ohledem na to, že jeho tatínek, čestný občan Pardubic zasloužilý umělec Hanuš Thein by v brzké době slavil dvojí životní jubileum. Kupodivu v poměrně rychlém tempu se podařilo nalézt pardubické Theiny. Cesta k nim vedla přes poštovní muzeum v Praze, které uchovává ve svých depozitech všechny staré telefonní seznamy. Požádali jsme…


HNÍZDĚNÍ ČÁPA BÍLÉHO V LÁZNÍCH BOHDANEČ

obrázek k článku

Léčebné Lázně Bohdaneč se nachází v Polabské nížině. Krajina obklopená rybníky láká nejen lázeňské hosty, ale i v rákosinách a na loukách hnízdící vzácné vodní ptactvo a vyskytují se tu i chráněné druhy vodních a slatinných rostlin. Lázeňský park, který se rozprostírá na ploše 17ha, má svou dominantu, a to lázeňský komín, který je v parčíku mezi pavilony. Tento komín zbyl z původní lázeňské budovy. A právě na něm má hnízdo čáp, který je symbolem Léčebných lázní. Hnízdo bylo na komín umístěno roku 1898 na návrh Františka Veselého, bratra zakladatele lázní. Tolik k historii.


POVEDENÍ SVAZÁCI ANEB ZHANOBENÝ OBRAZ STÁTNÍKA

obrázek k článku

Když jsem se podrobně zabýval objektovým svazkem StB OB 28-HK ?Vražda?, pořízeným ke kauze zavražděného Lubomíra Krátkého z ledna 19491), objevil jsem tu m. j. i kuriózní případ 4. skupiny ČSM (Československého svazu mládeže) v Pardubicích Na Třísle, který na jaře 1950 intenzívně řešila komunistická bezpečnost (Krajské velitelství Národní bezpečnosti Pardubice, oddělení IV.) Z protokolu sepsaného 18. března 1950 se 17letým soustružníkem Bohumilem Němcem (nar. 16. 9. 1933 v Pardubicích, bytem Pardubice, U Husova sboru 74), synem řidiče motorové dreziny ČSD u traťové správy v Pardubicích a Elišky, rozené Králové, v domácnosti, učněm TOS v Moravanech) vyplývá, že byl od prosince 1947 členem KSČ a od listopadu 1949 předsedou 4. skupiny ČSM v Pardubicích Na Třísle a dokonce instruktorem OV ČSM v Pardubicích.2) Již 3. března 1950 byl Němec…


FIREMNÍ OBÁLKA Z VÁLEČNÝCH PARDUBIC

obrázek k článku

V Zelenobranské ulici č. 21 sídlilo za okupace Hö? eho knihkupectví, jak je patrné z adresy. Navíc se ještě pyšnilo, že je Německým knihkupectvím pro východní Čechy. Obyčejný obchodní dopis byl odeslán z Vídně. Datum na razítku je ze 7. 10. 1944. Každopádně je to doklad, jak si okupační správa představovala postupný germanizační vliv.


PRÁZDNINY 1944

obrázek k článku

Pouhé slovo prázdniny v nás vyvolává představy převážně příjemné, ale mohou být i výjimky. Třeba když po letní obloze pravidelně létají bombardovací letadla, která naše oko jen stěží rozezná jako stříbrné tečky ve výši několika kilometrů. Lépe je vnímá ucho v podobě bzučení kdesi v nejhlubší oblasti sluchu. V Pardubicích jsme v létě 1944 mohli poznat ještě další zvukové efekty, a to svištění padající bomby, její výbuch při dopadu, jakož i praskání zdiva a okenního skla. Nemíním však psát přímo o bombardování Pardubic ve dnech 22. 7. a 24. 8. 1944, neboť Zprávy KPP se tímto tématem zabývaly již několikrát. Mé dnešní vzpomínání se bude týkat období mezi oběma událostmi. Nezdařený noční červencový nálet vyvolal obavy, že se vše bude brzy opakovat, a proto mnozí občané opouštěli své domovy. Kdo měl příbuzné nebo přátele na venkově, hledal u…


KDO BYL JULIUS STUMPF?

obrázek k článku

(příspěvek k historii protektorátní správy v Pardubicích) Jak známo, posledním českým starostou Pardubic za nacistické okupace byl advokát JUDr. Karel Vítek, jenž převzal tuto funkci roku 1938. Nový říšský (zastupující) protektor R. Heydrich se rozhodl reformovat po svém nástupu (1941) veřejnou správu tak, aby byla prakticky odstraněna její dvoukolejnost a zlikvidována česká ?autonomní? správa. V Pardubicích převzal v listopadu 1942 funkci starosty sudetský Němec původem z Aše Julius Stumpf (nar. 10. 7. 1889) nejdříve jako ?Bürgermeister?, od roku 1943 jako vládní komisař (Regierungskommisar) města Pardubice. Tuto funkci vykonával až do květnových dní roku 1945, kdy 8. 5. t. r. byl vyzván německým posádkovým velitelem Pardubic plk. Schenkem k předání úřadu do rukou Revolučního národního výboru (RNV) v čele s dr. Antonínem Blahoutem,…


HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PARDUBIC (XXXIV. ČÁST)

obrázek k článku

(vážně i úsměvně z černých kronik) Pokračování roku 1935 Netýrejte koně! ?Sděluje nám případ, kdy na Rašínově třídě v Pardubicích v těchto dnech kočí surovým způsobem ztýral koně. Ten se sotva držel na nohou. V Praze hodlají postavit pomník koním za zásluhy. V Německu jej již mají. Tam také surovosti proti zvířatům mnohem přísněji trestají!?1) ?Jak jsou lidé lehkomyslní, o tom přesvědčil případ pardubického číšníka 20letého Jaroslava Bořila. Dostal 500 Kč, měl dáti nazpět, ale odešel a uprchl do Hradce Králové, kde s kumpánem peníze pro? ámoval. Byl v Hradci Králové zadržen, ale z peněz už mnoho nezbylo!?2) ?Žebral a potom pro? ámoval v baru tisíc Kč. V Pardubicích byl zatčen zajímavý žebrák. F. Patrman z Pardubic, který večer v baru utratil 1 000 Kč. Neměl dost peněz a tak dal do zástavy vkladní knížku na 5 000 Kč. Patrman se potuluje…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem