Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2016

VAŽME SI VZROSTLÝCH STROMŮ A KEŘŮ

obrázek k článku

Cením si pana Jiřího Palečka, který i přes svůj vyšší věk stále aktivně projevuje zájem o rozvoj pardubického regionu. Zajímá ho nejen průmysl a výstavba, ale také příroda. V čísle 7-8/2015 Zpráv Klubu přátel Pardubicka představil seznam památných stromů na Pardubicku. Uvádí, že počet takto cenných stromů v našem okrese je v porovnání s jinými okresy chudý. Má pravdu. Autor navíc upozorňuje na mánii likvidace zejména starých stromů pod záminkou ohrožení životů lidí.


OSLAVY PADESÁTILETÉHO TRVÁNÍ KLUBU PŘÁTEL PARDUBICKA

obrázek k článku

vyvrcholily společenským večerem dne 6.listopadu 2015 v restauraci ?Na Rozkoši ? U kulaté báby? v Jesničánkách. Celý večer probíhal ve výborné režii moderátorky PhDr. Zuzany Novákové, která na úvod všechny přítomné pozdravila, přivítala vzácné hosty a členy klubu. Slavnostní večer poté zahájil krátkou rekapitulací a vzpomínkami vedoucí klubu ing. Jan Linhart. Jako první z hostů, kteří byli přítomni, se ujala slova Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu České republiky, ředitelka pardubické školy SVÍTÁNÍ a členka Klubu přátel Pardubicka. Dalším řečníkem byl vicehejtman ing. Roman Línek, a jak se pochlubil, je rovněž členem KPP, a to dlouholetým. Oba velice pochválili vytrvalost, s jakou členové pracují a nenechávají se nikým od své činnosti odradit a popřáli proto klubu hodně úspěchů v další práci. Další zdravici pronesl za…


PARDUBICE - Staré Město IX

obrázek k článku

Deváté a poslední pokračování historie ?Starého města? navazuje na předchozích osm dílů, které byly vydány v předchozím čísle Zpráv (11-12/2015) v části ?Vlastivědná abeceda Dr. Pavla Theina?. Pokračováním Kostelní ulice je ulice Sv.Anežky České. Z r. 1548 je známý název Ulice u brány, neboť tu od roku 1507 stála věž a brána uzavírající ?Město v ohradě? na východě. Její název dlouho kolísal. Užívalo se také Mýtská, až po 30leté válce se ustálilo pojmenování Bílá brána. Bílá brána byla v roce 1840 zbourána. Město otevřeno na východ, ulice protažena na Bělobranské náměstí. Její konec již patří k Bílému Předměstí. Na místo zbourané brány se rozšířil dům čp.30, v I.poschodí přístavby byl v zřízen taneční sál. R. 1921 byla přístavba oddělena, vznikl dům čp.29. R. 1921 jej koupila Armáda spásy, po r. 1950 zde měla sídlo pravoslavná…


TÁBOR PRO NĚMECKÉ PŘÍSLUŠNÍKY V PARDUBICÍCH

obrázek k článku

Filatelisté naleznou často poštou prošlé dopisy či pohlednice a nejzajímavější pak bývá, že se snaží odkrýt tajemství, které skrývají. Zaujal mne tábor Místního národního výboru pro německé příslušníky. Nádražní pošta Pardubice 2 pro něj měla poštovní schránku č.36. Peníze byly určeny panu Simonovi, který tam v únoru 1946 jistě ne dobrovolně pobýval. Bližší podrobnosti nejsou známy a je možné, že někdo může o tom říci více. Dne 26.2.1947 odesílala zřejmě manželka Gertrud Simonová peníze z pošty České Chvojno severně od Ústí nad Labem. Poválečnou situaci dokazuje gumové razítko pouze s letopočtem 1946. Den a měsíc byl doplněn datumkou. Je patrné, že čeština byla pro paní jazykem cizím. Uvedená obec ležela na železnici Děčín ? Teplice, ale bylo ještě Malé a Lužní Chvojno. Za monarchie se obec jmenovala Böhmisch Kahn a pošta tam fungovala…


DOPLNĚNÍ K HISTORII PRAŽSKÉHO KLUBU PŘÁTEL PARDUBICKA

obrázek k článku

Reaguji na článek ing. Pavla Krause z čísla 9-10/2015 Zpráv Klubu přátel Pardubicka. Jak je v textu správně uvedeno, byl 2. března 1966 založen Klub přátel Pardubic v Praze. Nejednalo se však o pražskou pobočku KPP, ale o samostatnou organizaci, se samostatným hospodařením, která měla stejného zřizovatele jako Klub přátel Pardubicka ? tedy KD Dukla potažmo Městský národní výbor v Pardubicích. Klub přátel Pardubic v Praze měl své členy, kteří platili členské příspěvky přímo v Praze, organizace měla i svůj výbor, který řídil činnost spolku. Aby mohli členové klubu v Praze odebírat Zprávy KPP, museli se tito pražští členové stát současně členy Klubu přátel Pardubicka, jelikož časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka byl v minulosti tiskovinou určenou pouze pro vnitřní potřebu vydávající organizace, tedy Klubu přátel Pardubicka. Jak je v…


TAKÉ PARDUBICKÉ LYŽOVÁNÍ SLAVÍ - 2. část

obrázek k článku

Ještě před druhou světovou válkou založili lyžaři SKI klubu Pardubice v roce 1938 tradici závodu v obřím slalomu, nazvaném Štít města Pardubic. První ročník se jel v Orličkách, válečné v letech 1940 a 1941 pak v České Třebové a Ústí nad Orlicí. Hned po válce se pardubičtí lyžaři do milovaných hor vrátí. SKI klub má rekordních 383 členů a na vánoce 1945 plně obsadí Pardubické boudy na Černé hoře. Učitelé Vilém Weiss a Ferdinand Totter najdou na Zadních Rennerovkách dvě boudy po vysídlených německých obyvatelích a zaberou je pro pardubické učitelstvo. Jedna z nich, zvaná už roky Weissova bouda patřila potravinářské průmyslovce, nyní je v soukromých rukách, rekreaci pardubických však slouží dál. Druhou záhy převzala a od základů přestavěla Česká spořitelna. V roce 1947 vykazuje SKI klub už přes 500 členů, dalších 150 lyžařů je…


PARDUBICKÁ EXLIBRIS 5

obrázek k článku

Latinská slova Ex libris znamenají ? z knih? a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. V současné době je to drobný grafický list, buď s volnou tématikou, nebo předem stanoveným obsahem. V Evropě a zejména v českých zemích má díky aktivitě sběratelů dlouhou a stále živou tradici. Sběratelé jsou lidé, kteří se rádi scházejí ? u sběratelů exlibris to platí dvojnásobně. Protože podstata jejich sběratelské činnosti je, že si od umělce nechají zhotovit exlibris třeba ve 100 exemplářích a vyměňují si ho s ostatními sběrateli a tak rozšiřují svou sbírku. Důkazem toho je, že v šedesátých letech pracoval v Ohrazenicích Klub přátel grafiky při VCHZ a vydal i své exlibris s pardubickým ?Norimberkem?, dřevoryt zhotovil Michal Florián (1911-1984). V současné době se schází pardubická sekce Spolku sběratelů a…


BLAHOPŘEJEME Historik letectví Pavel Sviták (*23.3.1946)

obrázek k článku

Když se mluví o počátcích létání, snad každý okamžitě vysloví jméno Pavel Sviták. Je to náš přední badatel a historik letectví a uznávaná odborná autorita pro tyto otázky. Narodil se v Trhových Svinech, rodišti J.Žižky, Dr. E. Háchy a K.Valdaufa. V roce 1951 se rodina přestěhovala do Českých Budějovic a zde absolvoval v letech 1952 ? 1960 osmiletou střední školu. V roce 1960 přesídlili Svitákovi do Kbel. Střední všeobecně vzdělávací školu pak absolvoval ve Vysočanech. Jeho první četbou se stala kniha Tomáše Antonína Pánka Křídla mladých. Začal se zajímat o letadla nejprve jenom jako čtenář a později se stal leteckým modelářem. Jeho dětskou touhou bylo - stát se pilotem. Asi ve věku 11 let ho však více zaujaly otázky konstrukce letadel. Po maturitě v roce 1964 se zkoušel dostat na VTA v Brně, obor stavba letadel, kam byl i přijat, ovšem…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XIX.

obrázek k článku

Do roku 1920 PIPPICH, JUDr., Jaroslav Koncipient v Chrudimi. V září 1911 vstoupil do Aviatického družstva v Pardubicích. Členství patrně ukončil v roce 1912, v seznamu členů pro rok 1913 není uveden. ? Osobní data neznám a chrudimští Pippichové jsou pro mne trochu nepřehlední. PÍRKA Josef Známý pardubický fotograf ?dvorní fotograf vévody Nasavského?. Narozen 6. června 1861 v Pardubicích, zemřel 7. června 1842. Jeho osobě věnovali pardubičtí badatelé značnou pozornost, také na stránkách Zpráv Klubu přátel Pardubicka, a není tedy vhodné, abych zde opakoval co o něm zjistili jiní. V roce 1911 vstoupil mezi činné členy Aviatického družstva v Pardubicích Pravděpodobně v roce 1912 z Družstva vystoupil, soudě podle toho, že v seznamu členů v roce 1913 je jeho jméno škrtnuto.


ZAJÍMAVÝ HENCKELOVSKÝ DODATEK K HISTORII ZÁMEČKU

obrázek k článku

Když jsem pracoval na brožuře ?Pardubický Zámeček a jeho osudy? (vyšlo roku 2015 jako 69. sešit edice AB-Zet Pardubicka), opomněl jsem v kapitole 3. ?Henckelové (1897-1928)? zmínit zajímavou souvislost šlechtické rodiny Henckelů von Donnersmarck k osobnosti neblaze proslulého nacistického ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa (1893-1946). Teprve četbou dvou knih uvedených dole se mi připomněly souvislosti? Psal se rok 1919, kdy se v Bad Homburgu (dnešní SRN) na tenisovém kurtu poznali 27 letý Ribbentrop a 24 letá Anna Elisabeth Henckelová (či Henkellová), dcera bohatého výrobce sektu z Wiesbadenu Otty Henckela (1869-1929). 1/ Anneliese byla ve své rodině pro svou svéhlavost a rozmary nepříliš oblíbená, nebyla ani nějak hezká (viz foto s dětmi), často trpěla migrénami a potížemi nosních dutin. Přesto došlo 5.července 1920 přes…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem