Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 1996

Náš rozhovor– Mgr. Hana Kamenická

obrázek k článku

Na úvod se zeptám, jaká je vlastně náplň Vaší práce při zabezpečováni zahraničních styku našeho města? Doufám, že to nevyznívá jako nezdvořilá otázka, jestli máte vůbec co dělat? Umím si představit, že ano. Hlavní náplní je příprava vzájemných návštěv oficiálních delegací představitelů města. To znamená připravit pozvání, program a vše, co je kolem toho potřeba při návštěvě delegace partnerského města nebo města, s kterým mají Pardubice nějaké kontakty. Na druhou stranu zase připravit návštěvu našich představitelů města v zahraničí. Mým úkolem je také sjednávat kontakty pro různé zájmové, umělecké, kulturní nebo sportovní organizace, školy nebo podnikatele. To jsou hlavní směry naší práce. Dále zajišťuji překlady.


Hrst nových poznatků o čestných občanech města Pardubic

obrázek k článku

K významným počinům promovaného historika Zdeňka Bičíka (1926-1990), znamenitého znalce pardubické vlastivědy, patřilo mj. i sestavení přehledu držitelů titulu „čestný občan města Pardubic". Podjal se úkolu sestavit jejich komplexní přehled od r. 1861, kdy v našich zemích došlo ke změnám v obecním zřízení, až po současnost, a to i přes riziko, že seznam nebude eventuálně úplný a přesný. První variantu seznamu zveřejnil počátkem roku 1969 v pardubickém listu „Zář".1) Uvedl zde 38 osob v abecedním pořadí s udáním profese a datem udělení čestného občanství (někde jen rokem nebo jen poznámkou „neznámo kdy"). Prvními držiteli titulu v tomto seznamu jsou dr. František Palacký a dr. František Ladislav Rieger (20.4.1861), posledním pak sovětský letec P. A. Sibirkin (1965).


Městský znak

obrázek k článku

Tento známý znak našeho města tvoří přední polovina stříbrného kor/ě na červeném štítě, pochází ze 14. století, jako rodinný erb pánů z Pardubic. Město jej používá od poloviny 16. století. Tento symbol byl v minulosti umísťován na různých významných objektech, ale také i domech. Kůň byl zobrazován ve skoku i v kroku. V rámci fotodokumentace, kterou jsem zpracoval, uvádím všechna jeho umístění, která jsem zjistil. A) KŮŇ VE SKOKU 1) Zelená brána - Zelenobranská ulice - autor M. Baše rok 1912 2) Kostel Zvěstování Panny Marie (nad vstupními dveřmi) 3) Morový sloup - Pernštýnské nám. (nad vstupními dveřmi) 4) Dům č. p. 60 - Pernštýnské nám. (Bílý koníček) 5) Dům č. p. 80 - Pernštýnské nám. (nad vstupními dveřmi) 6) Radnice - Pernštýnské nám. (na chodníku před vstupními dveřmi) 7) Dům č. p. 518 - Čechovo nábřeží …


Co přinesl archeologický průzkum v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

obrázek k článku

Když jsme v létě 1995 dokončovali s kameramanem Jaroslavem Novákem a redaktorem Janem Řeháčkem dokumentární film o průzkumných pracích vykonaných od ledna do dubna 1995 v chrámu sv. Bartoloměje 1), shlédli jsme spolu všechny záběry natočené v tomto období. Bylo při tom možno precizovat dva hlavní závěry: Konstatování pracovníka Archeologického ústavu CAV Mgr. Martina Ježka, že nejstarší dějiny kostela se nemusely odehrávat v dnešních místech, rozvířilo opět diskusi otevřenou na stránkách Pardubických novin rozhovorem pracovníka VČM v Pardubicích p. Tomáše Čurdy z 27. července 1994 o nálezech v Pardubickách (druhý kostel jako součást kláštera cyriaků) a replikou ředitele VCM PhDr. Františka Šebka z 30. srpna až 2. září 1994, která oprávněně operovala známou papežskou listinou Bonifáce VIII. z 15. prosince 1295 o klášteře cyriaků u sv.…


Rozhovor s Františkem Tomiškou, tvůrcem nového modelu historického jádra Pardubic

obrázek k článku

1) Jak vznikal a zrodil se Váš krásný model Pardubic? V první řadě to byl veliký dojem, když jsem před lety uviděl v pražském městském muzeu model historického jádra Prahy, obdivuhodně přesný a detailní od Antonína Langweila z let 1826 až 1834. Jelikož jsem štukatér-modelář, památkové fasády jsem opravoval, začal jsem již asi před 25 lety vytvářet plastické průčelí modelů fasád. Ovšem ve větším měřítku než je zhotovený model. Pak jsem si uvědomil, že v tomto měřítku, kdybych ho realizoval, by celé náměstí bylo na veliké ploše a nikam by se nevešlo. Proto jsem zkoušel měřítko zmenšovat. Pak jsem viděl plány průčelí fasád Pernštýnského náměstí v měřítku 1:100 od architekta Jana Kováře. Okamžitě jsem pochopil, že by to mohlo být měřítko, které by mně vyhovovalo. Podle těchto plánů a samozřejmě se spoustou fotografií jsem ve svém volném…


JIŘÍ SAHULA (1874 - 1956)* - opomíjený historik, regionální badatel

obrázek k článku

ŽIVOT Jiří Sahula se narodil ve Skutči 27. března 1874 v rodině provaznického mistra Hynka Sahuly. Gymnázium absolvoval ve Vysokém Mýtě. Vystudoval bohosloveckou fakultu, roku 1899 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1900 působil v Adalbertinu v Hradci Králové. Redigoval katolické časopisy ŠTÍT a OBNOVA, vycházející v tomto městě. Působil v duchovní správě v Proséci, Rychmburku a ve Vysokém Mýtě. V období let 1919-22 byl ředitelem katolické záložny „Eliška" v Hradci Králové. Roku 1922 jako biskupský notář, čestný konsistorní rada a děkan obdržel z Vatikánu Zlatý kříž s vyznamenáním „Pro ecclesia et pontifice". Byla tak vysoce oceněna jeho publicistická a veřejná činnost, práce ve Svazu katolických novinářů i ve Všeobecném sdružení katolického dělnictva. Je známo, že J. Sahula byl i nadaným zpěvákem a hudebníkem. Byl žákem Dobroslava…


JUDr. Karel Krpata - přednáška KPP v Praze (1967)

obrázek k článku

Vážení a milí přátelé, opravdu je mi líto, že ocitnuv se v tak mimořádně milém prostředí, o kterém jsem v Pardubicích tolik hezkého slyšel, musím začít státoprávním ohrazením. Já jsem si skutečně téma dnešní besedy nezvolil, naopak: když mi bylo navrhováno, tedy jsem jej odmítl. Odmítl ze dvou důvodů: a) především nepovažuji svou literární činnost za tak významnou, aby se o ní veřejně mluvilo, b) a za druhé měl jsem nepříjemný pocit, obavu, že mluvě na tento námět, padnu v podezření, že si sám vytvářím propagandu. A to by mně bylo velmi trapné. A tak jsem navrhoval všelicos. Třeba že promluvím, jak pardubičtí festival Jiráskova Hronova v roce 1931 zahajovali a po té na něm sedmkrát naprosto suverénně zvítězili, aneb že zavzpomínám na rozpustilá léta kabaretu ASP, který se v Pardubicích zrodil pod nezapomenutelným otcovstvím Jiříčka…


PARDUBICKÝ SLAVÍN - MUDr. František Hausmann, Marie Magdalena Hausmannová

obrázek k článku

MUDr. František Hausmann (nar. 3. 4. 1805 v Hronově, zemř. 29. 6. 1884 v Pardubicích) Marie Magdalena Hausmannová (zemř. 27. 7. 1889 v Pardubicích) Kráčíme-li od centrálního kříže tzv. Staré části Městských hřbitovů k průchodu na jejich novou část, vpravo u ohradní zdi na hrobce rodiny Bon to vy a Stichauerovy nás upoutá starý náhrobní kámen manželů Františka a Magdaleny Hausmannových, který ještě roku 1986 spočíval na místě I. A 45 (plánek J. Jaruše). Sektor I. A odpovídá dnes poloze náhrobní desky, jen její umístění v tomto sektoru se změnilo. František Hausmann se narodil v Hronově 2. dubna 1805 ze sňatku chirurga Antonína Hausmanna (Hronov čp. 2) a Barbory, dceru domkáře Martina Tomeše (Úpice čp. 8). Syn zdědil otcovské povolání ranhojiče, které vykonával v Úpici, odkud se r. 1833 přestěhoval do Pardubic (údaj dr. P. Theina…


Vzpomínka na Ferdinanda Wernera

obrázek k článku

Druhá polovina sedmdesátých let minulého století byla obdobím krize společenského i politického života. Chrudimský týdeník „Český vychoď' v článku „Tužby vlastenecké" z 19. dubna 1879 píše: „Život náš společenský je mrtev. Divadelní představení dosvědčila nanovo, jak mizerný a špatný krasocit naše obecenstvo ovládá. Dává-li se klasická tragédie nebo veselohra, je prázdno, dává-li se věneček ve prospěch Národního divadla, je prázdno. Zato však, je-li tu cirkus Schmidt nebo tomu podobné věci, bývá přeplněno. Sosáctví a tak zvaná loyálnost se vymáhá úžasně. Spolek veteránů vzkvétá, Sokol upadá. A tak bych mohl žalovati do nekonečna."


Ze VZPOMÍNEK SOUDNÍ ÚŘEDNICE - 5. část

obrázek k článku

V roce 1934 jsem byla přijata jako úřednice ke Krajskému soudu v Chrudimi. Kontrolorem tam byl pan Čížek, který se znal s mým otcem od soudu z Přelouče a byl jeho přítelem. Díky těmto vztahům vymohl mně pan kontrolor, že jsem mohla vzhledem k jízdnímu řádu začínati pracovní dobu o čtvrt hodiny později a o půl hodiny dříve odcházet. President měl jedinou podmínku, aby se o tom nemluvilo. Za první republiky bylo mnoho politických stran, každá z těch stran měla svůj tisk a navzájem se mezi sebou potíraly. Noviny šly na odbyt a lid se bavil.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem