Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 1999

ZA KARLEM GOTTWALDEM (1934 - 1998)

obrázek k článku

V sobotu 17. října 1998 zemřel po dlouhé nemoci ve věku pouhých 64 let náš redakční kolega a přítel - pan učitel Karel Gottwald ze Sezemic. Jeho žáci a kolegové budou na něj stále vzpomínat jako na hluboce lidského pedagoga - matematika a fyzika, moudrého člověka s laskavým humorem a srdcem a nadaného hudebníka. Tak jsme jej poznali i my v redakční radě Zpráv Klubu přátel Pardubicka, jejímž členem byl od roku 1993. Jeho zasvěcené příspěvky z historie Sezemic či protifašistického boje se na našich stránkách však objevovaly již mnohem dříve. Pan učitel čerpal z práce v historicko - dokumentační komisi bývalého Svazu protifašistických bojovníků (dnes ČSBS), kde s bývalým předsedou KPP MUDr. Karlem Jičínským zpracovali podrobnou historii protifašistického boje na Pardubicku. Nebylo lehké v normalizační době let 70. a 80. poukazovat na…


Za Dr. Ing. Teodorem Petryšínem

obrázek k článku

Narodil se v květnu 1914 v Pardubicích. Otec - Theodor Petryšín, průvodčí vlaků, pocházel ze Zalanova v Haliči, matka - Antonie Sládková z Malého Boru na Horažďovicku. Teodor vystudoval pardubickou reálku, kde v r. 1932 maturoval.


KVĚTINY ČEKAJÍ MARNĚ, PALETA OSIŘELA

obrázek k článku

Třicátého prvního srpna 1998 zemřela ve věku 86 let malířka Věra Vovsová a nám všem, kteří jsme ji měli rádi, je velmi smutno. Zbyly jen vzpomínky. Při svých cestách na Vysočinu jsem ji několikrát navštívila v jejím nasavrckém ateliéru či na některé z výstav Nasavrcké palety, kterou mnoho let organizovala.


Klášter Těšitelek na pardubickém Skřivánku

obrázek k článku

Pro mnohé Pardubičany je existence klášterů v našem městě spojena s dobou dávno minulou. Pro ně bude proto asi překvapením, že jeden klášter byl v Pardubicích byl zřízen ještě v našem věku, a to v roce 1933 v Pardubicích na Zborovském náměstí na Skřivánku.


Klub důchodců v Lázních Bohdaneč

obrázek k článku

Myšlenka založení Klubu důchodců v Bohdanči vznikla již v roce 1978. Podařilo se jí však realizovat až v roce 1985. Hlavním důvodem opožděné realizace byl nedostatek vhodných prostorů pro Klub. Ve zmíněném roce se podařilo získat pro Klub místnost v I. patře domu čp. 42 na náměstí. O rok později poskytl Okresní národní výbor v Pardubicích částku 45.700,- Kčs, ze kterých bylo zakoupeno základní vybavení. Prvním předsedou Klubu důchodců v Bohdanči byl pan Jaroslav Polák, v té době již také důchodce. Byla to bezpochyby šťastná volba, protože KD se stal jedním z nejlepších v pardubickém okrese.


Letecká setnina Pardubice

obrázek k článku

V závěru minulého roku jsme si přimomněli nejen 80. výročí vzniku Československé republiky, ale také 80 let vzniku prvního pardubického vojenského letiště a prvního zdejšího leteckého útvaru - Letecké setniny Pardubice.


Připouštěcí známka do Terezína

obrázek k článku

Mezi filatelisty je známa t. zv. terezínská připouštěcí známka, jež má navíc slušný cenový záznam. Nejvíce se jich zachovalo nepřetištěných; použitých, tedy přetištěných známek, se moc nezachovalo. Proč, to si řekneme dále... Zasílání potravinových balíčků do hladovějícího Terezína nebylo jednoduché.


Přijela pouť...

obrázek k článku

(Vzpomínka na přeloučskou pouť našeho mládí) Věřte, to nebyla pouť ledajaká, to byla pouť opravdu slavná - Svatopolská se všemi atributy toho, co k ní nezbytně patřilo. Vždyť již před svátkem Navštívení Panny Marie putovali do Přelouče četní poutníci, účastníci procesí z blízkého i dalekého okolí, aby si vymodlili o nedělních bohoslužbách v kostelíku Navštívení Panny Marie na Svatém poli před mariánským obrazem pro sebe a své milé nová dobrodiní.


PARDUBICE v roce 1932

obrázek k článku

Z východočeských venkovských měst, jež teprve po převratu netušenou až měrou vzrostla, sluší v první řadě jmenovati bývalé staré sídlo Pernšteinů Pardubice, rozložené v malebné rovině pod Kunětickou horou při stoku Labe a Chrudimky, kamž právě letošního roku za příčinou pořádané tam zajímavé výstavy obrácena pozornost všeho sportu se oddávajícího světa. Pardubice, slynoucí od dávna svými parforsními hony a koňskými závody s rušným životem při nich vždy na podzim se zde rozvířivším, kdy bývaly cílem a touhou četných sportovníků modré krve, což vše také již zvěčnil Rosůlek ve svých ?Hulánech a kavalírech?, byly vpravdě k moderní výstavě sportu všeho druhu, jemuž se nejlépe daří v rovinatých končinách, velmi šťastně zvoleny.


Počátky školství v Bohdanči - 1. část

obrázek k článku

Nejstarší škola v Bohdanči stávala v nejbližším okolí fary a kostela. Vystavěna byla celá ze zádušního dříví na části farní zahrady. Žáci se učili čtení, jenž bylo tehdy hlavním předmětem. Abeceda byla vytištěna na papíře a podlepena na dřevěné desce. Na tabuli se psala tzv. diktanta, z počtů adice, substrakce a multiplikace. Žáci opisovali foršrifty, bylo jich celkem deset a učitel je předepisoval za zvláštní odměnu. Na papír se psalo brky, které přiřezával sám pan učitel.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem