Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 2000


Pardubický spolek historie železniční dopravy - Mašinkáři

obrázek k článku

Pardubický spolek historie železniční dopravy je nezávislé sdružení osob. V rámci své činnosti se snažíme dokumentovat vývoj železniční a městské hromadné dopravy především v regionu Pardubice. Svoji činnost jsme zahájili koncem roku 1990. Prvním počinkem Spolku bylo vytipování vhodného historického kolejového vozidla a jeho postupná renovace. A tak již roku 1991 se podařilo získat dva vraky motorových vozů M 131.1, lidově nazývaných ?hurvínek?. Zhruba za dva roky práce a za významné podpory tehdejších ČSD a později ČD se podařilo vůz, označený M 131.1228 a vyrobený Vagónkou Studénka v roce 1951, zprovoznit. Na voze, který obdržel přezdívku Karel, bylo odpracováno členy spolku a pracovníky správkárny depa Pardubice dohromady zhruba pět tisíc hodin.


Devadesát let esperantského hnutí v Pardubicích

obrázek k článku

Esperantský kroužek v Pardubicích byl podle dochovaných dokumentů založen MUDr. Stanislavem Schulhofem v roce 1909, tedy právě před devadesáti lety... Toto je doloženo svědectvím pozdější tajemnice klubu pí. Vamberové v referátu předneseném na výroční schůzi Klubu v roce 1922. Jiným důkazem pro toto tvrzení je reklama Unie Českých Esperantistů v učebnici Eduarda Kühna z roku 1909, kde je jako člen m.j. uveden také Esperantský kroužek Pardubice. Jinak byly zprávy o pardubickém esperantském hnutí do r. 1919 čerpány pouze z tisku, vlastní písemné dokumenty kroužku neexistují, protože byly zničeny vybombardováním domku rodiny Schulhofových za druhé světové války.


Z mé kroniky, část 8.

obrázek k článku

Za mých dětských let tvořila Zemská donucovací pracovna konec města Pardubic na východě. Obklopena bílou zdí vzbuzovala v nás dětech tichou hrůzu. Stalo se několikrát, že ticho noci porušila střelba a ráno si tamní obyvatelé vyprávěli, že v noci utekl káranec.


VĚTRNÁ SMRŠŤ NA PARDUBICKU V ROCE 1929 V KRONIKÁCH

obrázek k článku

4. červenec roku 1929 zůstane natrvalo zapsán v historii našeho státu jako černé datum. Tehdy zasáhla podstatnou část republiky ničivá vichřice ?jaké pamětní nebylo?. Škody, které vichřice nadělala v celé republice, byly odhadnuty na 833 mil Kč1). Obzvlášť citelně zasáhla jižní Čechy a okolí Prahy. Na Pardubicku zničila stovky stavení (z nichž mnohá byly ještě celé ze dřeva). Největší škody byly většinou na střešní krytině (z části doškové) a dále pak na ovocných stromcích, které vichřice hravě vyvrátila. Větrná vichřice si bohužel vyžádala i lidské životy (např. v obci Svítkov či v Opatovicích nad Labem).2) Mnohé obce vypadaly po několikaminutovém útoku vichřice jako po dělostřelecké přípravě z doby první světové války.


STAROSTI S DŘÍVÍM

obrázek k článku

S příchodem zimy přicházely i starosti o otop. Tyto starosti měli i naši předkové. V dřívějších dobách se topilo jen dřívím a dříví bylo v lesích dost. Dřívím se topilo všude, na vesnicích, ve městech i v pardubickém zámku jak v kancelářích, tak i v bytech. Familianti z Moravanského měli např. za povinnost svážet za úplatu na podzim po 2 dni dřevo z chvojeneckých lesů do Pardubic do zámku. Dřevo nebylo ovšem zadarmo, v roce 1800 stál jeden sáh tvrdého dřeva v lese 3 zl. až 3 zl. 30 kr., dřevo měkké stálo 2 zl. až 2 zl. 30 kr. Proto poddaní zvlášť z obcí v blízkosti panských lesů, byli zvyklí potřebné dřevo jak pro otop, tak i pro jiné účely si opatřovat krádeží, a to nejen pro svou potřebu, ale vozili ho i na prodej do měst. Přestože panští hajní dobře hlídali, krádeže dříví pokračovaly a odhadovalo se, že jen asi jedna třetina případů…


Vzpomínka na Miroslava Ivanova

obrázek k článku

Je čtvrtek den před Štědrým dnem pozdě odpoledne, jdu k televizi a zapínám teletext, abych si přečetl stručné zprávy dne a v tom vidím známé jméno a u něho text, který oznamuje, že ?Po dlouhém a statečném boji podlehl ve čtvrtek v Praze zákeřné nemoci ve věku 70 let spisovatel, publicista a významný představitel literatury faktu Miroslav Ivanov.? V té chvíli si uvědomuji, že přátelství se vzácným, dobrým člověkem, které trvalo více než dvě desítky let, bude patřit už jen vzpomínkám.


AKADEMICKÝ SPOLEK ARNOŠT A VZDUCHOPLAVBA

obrázek k článku

Při shromážďování údajů k počátkům létání v Čechách (a v Pardubicích) jsem z různých zdrojů získal před časem dva odporující si údaje o jedné přednášce, která se uskutečnila v roce 1895. Jejím pořadatelem měl být v obou případech Akademický spolek Arnošt a měla se uskutečnit v týž den - 13. května uvedeného roku. Rozpor byl jen v udaném místě konání: byla v Pardubicích, nebo v Praze?


Úplný přehled chráněných území okresu Pardubice

obrázek k článku

V průběhu minulých dvou let jsme Vás prostřednictvím článků ve Zpravách seznamovali s přírodou chráněných území okresu Pardubice. Dnes Vám přinášíme úplný přehled těchto území získaný z publikace p. Vladimíra Lemberka ?Příroda na Pardubicku dříve a nyní? včetně mapky. Dále získáte přehled o chráněných památných stromech na území okresu Pardubice.O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem