Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 2001

Z MÉ KRONIKY - 14. část

obrázek k článku

Jedny z mých nejstarších vzpomínek jsou vzpomínky na neděle, kdy jsme šli o otcem do lesa na houby. Sezemickou ulicí jsme šli alejí zralých švestek k pracovně na Sezemickou silnici. U konce pracovny stával stařeček s flašinetem a hrál stále se opakující písničky. Sezemická silnice byla tehdy hustě obklopena z obou stran vysokými stromy. Slunce svítilo na smaragdové louky a v potoce žlutě kvetly blatouchy. Na poli voněla zem, kterou obracel pluh oráče. Nebe nebylo pokresleno čarami, bylo modré a nekonečné.


Živelné prohromy v obci KUNĚTICE v letech 1919 - 1987

obrázek k článku

Pamětní kniha obce Kunětice psaná od roku 1928 se vrací k některým přírodním pohromám retrospektivně jen velmi stručně. V roce 1919 (leden) se v kronice uvádí velká voda, která hrozila protrhnutím hrází. Kunětice díky své poloze byly v minulosti i ve 20. století mnohokráte zatopeny. Velká voda se opakovala v roce 1923.


Emil Artur Longen

obrázek k článku

Začátek dvacátého století znamenal pro naše výtvarné umění radikální změny a závratný přerod. Po impresionistickém pojetí, trvajícím od druhé poloviny minulého století, se začal uplatňovat expresionismus. Příčinou toho byl rozvoj civilizace a nové moderní pojetí života. Byl to doslova revoluční zvrat. Ujali se ho ti nejodvážnější a nebránili se pojmenování avantgarda. To slovo má několikerý význam. V umění se tím rozumí skupina, která si klade za cíl probojovat nové umělecké názory.


Poslanec JOSEF KOUT (1907 - 1970)

obrázek k článku

Dlouholetý obětavý pracovník komunální samosprávy v Pardubicích Josef Kout se narodil 14. ledna 1907 v Mněticích. Jeho rodiči byly krejčí Ondřej Kout a Františka, rozená Uhlířová. Vystudoval pardubickou reálku a r. 1926 začal pracovat v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě jako poštovní elév. Po prezenční vojenské službě v letech 1927-29 se na poštu vrátil, krátce pracoval v Tanvaldu - Šumburku nad Desnou a pak byl na vlastní žádost r. 1930 přeložen do Pardubic. Již po maturitě vstoupil do národně socialistické strany. Pracoval v ní v různých funkcích od sociálního referenta, vzdělavatele a důvěrníka až po župního předsedu mládeže a župního jednatele. Jako poštovní tajemník pracoval i v odborovém sdružení poštovních zaměstnanců národně socialistické strany.


UNIVERZITA PARDUBICE MÁ ČTVRTOU FAKULTU - FAKULTU HUMANITNÍCH STUDIÍ

obrázek k článku

Vysokoškolské studium v Pardubicích zaznamenalo k 1. lednu 2001 mimořádnou událost. V rámci Univerzity Pardubice byla založena čtvrtá fakulta. Čtvrtá fakulta Univerzity Pardubice byla akreditována rozhodnutím Akreditační komise vlády ČR dne 6. prosince 2000. Statutární změny související se zřízením nové fakulty byly schváleny Akademickým senátem dne 19. prosince 2000. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto změny zaregistrovalo ještě do konce roku. Fakulta humanitních studií tím oficiálně vznikla k 1. lednu 2001.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem