Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 2005

Matějčkova radost zůstává

obrázek k článku

Mnohé rodiny se o "dušičkách" 2004 nejen modlily za své blízké a příbuzné, nýbrž do svých přímluv zahrnuly i nestora české dětské psychologie, rádce několika generací rodičů a chápavého přítele dětí, Zdeňka Matějčka. Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., zemřel po dlouhé těžké nemoci 26. října ve věku dvaaosmdesáti let.Zapomenuté tragédie

obrázek k článku

Ve Zprávách KPP číslo 9 - 10/2004 uvádí Miloslav Huňáček v článku "Nálety na Pardubice" mimo jiné také jména obětí druhé světové války, uvedená na pomnících ve Svítkově a v Popkovicích. Většinou se jedná o oběti náletu dne 24. 8. 1944 na Pardubice (Svítkov - 9 jmen. Popkovice 21 jmen). Na pomníku ve Svítkově však jedno jméno chybí. v Popkovicfch dokonce chybí jména dvě. Jsou to jména těch, kteří přišli o život při manipulaci s nevybuchlou municí z druhé světové války, nalezenou nedaleko hřbitova ve Svítkově a za posledními domky Popkovic.Úprava části dřevěné konstrukce domu č. 13, Popkovice

obrázek k článku

1. Historické zjištění a geografické zařazení V roce 1798 byl dokončen v Popkovicích. Pražská ulice č. 13 dům pro Matěje Kučeru. Tesařské práce prováděl mistr Václav Horák z Máteřova. Zachovala se lomenice z čelního štítu. kde je datum dokončení 28. června 1798. Lomenice zapůjčili Jiří a Jana Lýrovi pro Městský úřad Pardubice VI. Zásluhou starosty pana Milana Hromádky byla uvedená lomenice restaurována. Restaurátorské práce provedl Jan Chrbolka z Pardubic. Jan Chrbolka je vyučen uměleckým truhlářem s maturitou na čtyřleté Odborné škole .Pianau v Hradci Králové. V současné době studuje druhým rokem odbornou školu restaurátorskou v Písku.


Znovu o kauze Hany Krupkové

obrázek k článku

V nedávno vydané knize novináře a investigativního reportéra TV NOVA Stanislava Motla "Prokletí Udy Baarovéu (vyd. Rybka Publishers 2002) se na s. 171 - 172 objevila tato pasáž: Lída Baarová potkala ve vězení i jinou ženu s pozoruhodným a tragickým osudem. Jistou Hanu Krupkovou. Tato mladičká a neobyčejně krásná manželka předválečného československého důstojníka Václava Krupky patřila stejně jako její muž mezi nejbližší spolupracovníky československého paravýsadku Silver A, který tvořili Josef Valčík, Jiří Potůček a Alfréd Bartoš. Později tato žena, jež se vyznačovala mimořádnou statečností, působila i jako spojka mezi Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří dne 27. května 1942 smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jenž pak na následky atentátu zemřel. Hanu Krupkovou nečekal po zatčení úděl desítek…


Živelné pohromy v obci Sezemice (1862 - 1938)

obrázek k článku

Roku 1862 (v noci na Hromnice) se rozvodnila řeka Loučná (zvaná též Mejtka). Voda dosahovala až k čp. 41, které patřilo panu Beránkovi. Dotýkala se i vrat pivovaru a výškou hladiny se přiblížila k velké povodni z roku 1845, Voda začala stoupat kolem půlnoci a vrcholu dosáhla kolem třetí hodiny ranní. Povodeň z roku 1845 byla svým rozsahem škod překonána až povodní z roku 1891.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem