Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 2013

Děti 50. let ještě jednou

obrázek k článku

V čísle 1–2/2013 ZKPP jsme zveřejnili článek o uvedení dokumentárního cyklu ČT „Děti 50. let“ a o představiteli jednoho z dílů panu Zdeňku Koutovi z Pardubic a jeho rodině s názvem „Živ paměť“. V čísle 11–12/2012 jsme na tento článek předem upozornili s tím, že jsme zároveň a se souhlasem pana Kouta, který se mimo jiné zabývá i psaním poezie, chtěli zveřejnit i jeho báseň „Vzpomínka na TGM“, která byla napsána, k výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka před 75 lety 14. září 1937. Bohužel se nedopatřením báseň do textu nedostala. Omlouváme se a rádi ji zveřejňujeme u příležitosti výročí narození TGM 7. března 1850.


Za Vladimírem Jiránkem

obrázek k článku

Český karikaturista a autor kreslených vtipů, kreslíř a scenárista i režisér animovaných fi lmů (k nejznámějším patří večerníčky Bob a Bobek – králíci z klobouku a Pat a Mat) se narodil 6. června 1938 v Hradci Králové. Maturoval na přeloučské Jedenáctileté střední škole a od r. 1956 žil v Praze. Na pražské Filozofi cké fakultě vystudoval žurnalistiku, ale po celý život působil jako kreslíř a ilustrátor na volné noze. Od roku 1990 se věnoval zejména politické karikatuře, sedmnáct let spolupracoval s Lidovými novinami. V roce 2005 mu byla prezidentem republiky udělena medaile Za zásluhy. Zemřel 6. listopadu 2012 v Praze. Rádi zveřejňujeme studentskou vzpomínku Ing. Jaroslava Flegra na tohoto vzácného člověka.


Žil mezi námi - Václav Kincl

obrázek k článku

Dne 13.listopadu 2012 zemřel ve věku 83 let Václav Kyncl, legenda holického Sokola. V mládí byl aktivním sokolem a všestranným sportovcem, později starostou Sokola Holice a členem předsednictva Sokolské župy Východočeské. Byl pamětníkem květnového povstání holického lidu v roce 1945. Po úmrtí prezidenta E.Beneše zaslal jeho bratr rodině poštou leták, obviňující z jeho smrti komunistickou stranu. Leták se dostal do nepravých rukou. Václav Kyncl byl odsouzen na šest měsíců (v Chrudimi), v den propuštění byl poslán na několik měsíců do nápravně výchovného tábora v Pardubicích a po propuštění dostal povolávací rozkaz k Pomocným technickým praporům (PTP), ve kterých byl nucen sloužit celkem 28 měsíců. Od roku 1953 dělal pomocného dělníka, pokrývače a dlaždiče ve Stavebním podniku. Později byl zvolen do funkce předsedy závodního…


Žili mezi námi - Karel Formánek

obrázek k článku

Druhým sportovcem, s kterým jsme se na sklonku loňského roku v Holicích rozloučili, je Karel Formánek. Bývalý holický fotbalista a později jako trenér zasvětil celou svoji sportovní kariéru (s výjimkou tříletého působení v Trutnově) holickému klubu. Již v sedmnácti letech si zahrál za holické „A“ mužstvo. Hrál na postu pravého křídla, vynikal rohovými kopy „sekanými“ vnějším nártem. Hrál i několik let za výběr kraje, v jedné sezóně nastřílel 33 branek, čtyři roky potom působil jako trenér. Přezdívku „Káďa“ získal po reprezentantu Dr. Peškovi z Brna- -Židenic. K. Formánek zemřel 3.prosince 2012 ve věku 90 let.


Hříšní lidé města Pardubic - XXIX. část

obrázek k článku

Rok 1934, pokračování: Nerušte radiorozhlasem! „Někteří pardubičtí majitelé radia ruší po 9. hod. noční obyvatele v sousedních domech hrou otevřenými okny do ulice. Bylo by třeba proti nim zakročit!“ Na boxer musí býti zbrojní pas! „U okresního soudu byl projednáván případ neoprávněného nošení boxera. Případ byl pokutován. I na boxer nutno míti zbrojní pas!“ Krádeže u benzínových cisteren. „V poslední době spácháno bylo ve východních Čechách více krádeží benzinu u čerpacích stanic, zejména ve Fantových závodech u Pardubic, Hradišti na Písku, v Luži aj. V těchto dnech (polovina července 1934, poznámky autora) byl pachatel dopaden v České Skalici. Byl to úředník bez zaměstnání J. B. z Prahy, již 3x trestaný, který jezdil autem a krádeže páchal.“


Pod hvězdou Davidovou

obrázek k článku

Při vernisáži stejnojmenné výstavy v SokA Pardubice byly přečteny následující dvě vzpomínky s vazbou na naše město. Byl konec června 1945, když jsem na starém pardubickém nádraží vystoupil z rychlíku z Bratislavy. Byla asi půlnoc a nástupiště bylo opuštěné a tmavé. Pouze jedna kancelář byla osvětlená a tak jsem tam šel a přečetl si nápis: Repatriační kancelář. Vstoupil jsem a ukázal repatriační průkaz, který mi předali Američané. Neměl jsem nic, žádné zavazadlo a na sobě německou uniformu bez nášivek, kterou mi také dali američtí vojáci. Nedali mně však pásek a kalhoty nebyly zhotoveny pro 13letého kluka, který měl za sebou skoro tři roky v několika koncetrácích. I když, téměř dva měsíce v péči US Army byly na mně vidět. Pokud by osvobození v Gunskirchenu přišlo tak o 14 dní později, péče by nebylo třeba, nepřežil bych. Místo…


Ing. Jindřich Žilka (1886 - 1942), teoretik agraismu a bojovník proti totalitám

obrázek k článku

I. Osobnost Stále se ještě setkáváme s postavami, jež jsou spjaty s naším regionem, v němž kdysi patřily mezi významné, ale dnes jsou zcela nezaslouženě zapomenuty. Patří k nim i agrární předák Ing. Jindřich Žilka ze Starých Ždánic na Pardubicku. Samotná jeho příslušnost k Republikánské straně venkovského a malorolnického lidu jej stigmatizovala. 1/ Narodil se 1. srpna 1886 v Bílých Poličanech (na okrese Hořice) a za první republiky proslul jako poslanec Národního shromáždění a teoretik agrárního hnutí. Žil ve Starých Ždánicích čp. 1 2/, býval považován ve své straně za znalce zahraniční politiky, roku 1938 byl generálním tajemníkem své strany (pak i nově vzniklé Strany národní jednoty SNJ), předsedal fotbalovému klubu AC Sparta Praha a župnímu sboru Selských jízd na Pardubicku. Byl přirozeným politickým vůdcem své strany v…


Josef Kout: Násilí plodí chaos

obrázek k článku

Pan president si nedávno stěžoval na mravní chaos v naší republice, ačkoliv již mnohokráte zdůrazňoval, že i když prožíváme vnitřní revoluci, musíme zkloubit starý právní řád s novým a vytvořit tak právní předpoklady nového demokratického státu. Zdůraznil dále, že je třeba obnovit právní řád, to znamená, aby ten nový řád, který je nyní nově tvořen, byl respektován obecně a v první řadě těmi, kteří jej sami vytvořili. Pan president říká doslovně: „Kdyby tomu tak nebylo, vyvinul by se právní chaos.“ Ačkoliv se bude brzy psát 5. květen 1947, jsme svědky stálých zmatků, kterými se vyznamenává improvisovaná činnost národních výborů. Naše strana nesčíslněkráte kritisovala v tisku tento právní chaos a tyto výstřelky, které nejsou hodny národa s takovou bohatou kulturní tradici a krásnou minulostí.


Jak Pardubice zamrzly - aneb sibiřská zima v roce 1929

obrázek k článku

Většina extrémních klimatických událostí začíná v kronikách klasickou větou “Takové… pamětníka nebylo!“ Rok 1929 byl ve své klimatické podstatě celý extrémní, dalece se vymykající všem možným průměrům, na které byl našinec zvyklý. Pamětníka nebylo ani takové zimy, ani takové větrné smršti1, ani takového léta, které následovalo po krušné, v kronikách označované shodně „sibiřské“ zimy v roce 1929. 2 O krutých mrazech, které sevřely celou naši republiku do ledových kleští, psaly pochopitelně všechny pardubické noviny. Sledujme několik z nich a vraťme se do doby před více než osmdesáti lety. Tehdejší zimu nám pomůžou evokovat fotografi e pořízené mistrem fotografem Josefem Pírkou. „Kde kdo už na letošní zimu hubuje, není snad člověka, který by si nepřál, aby konečně nastala obleva. Lyžaři a všichni sportovci užili zimy dost a dost.…


Účinná propagace Pardubic - Český svět Pardubicům

obrázek k článku

Dostaly se mi do rukou dva České světy Pardubicům z r. 1924 a z r. 1928, plně věnované propagaci Pardubic. Kromě reklam mnoha pardubických podniků obsahují velmi hodnotné obsáhlé články z minulosti i současnosti města a četné krásné fotografi e. Český svět byl reprezentativní ilustrovaný týdeník. A město si patrně jejich monografi cké číslo mnohokrát koupilo. Pardubičtí radní zřejmě věnovali tehdy velkou a kvalifi kovanou pozornost propagaci Pardubic. Především texty článků jsou velmi pestré, od skutečných znalců, nejen historiků a vlastivědných nadšenců i od odborníků z tehdejších institucí a průmyslových závodů. Také fotografie, ovšem jen černobílé, ukazují mnohem více pohledů, objektů i interiérů a vůbec tváří tehdejšího menšího, ale asi více fotogenického města.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem