Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 2015

PRAŽSKÁ POBOČKA JE ŠESTILETÁ

obrázek k článku

Naděje, které vkládal do své cesty do Prahy v říjnu 2008 náš předseda ing. Linhart, nebyly valné. Pražská pobočka už 14 let nevyvíjela žádnou činnost. S pražskými členy nebyla řádná komunikace. Ovšem jeho mise se chytla, Pražáci se sešli a zvolili si svůj výbor, který se hned dal do práce. Prvním úspěchem bylo získání klubovny pro schůzovní činnost od Úřadu Městské části Praha 1, a to zdarma. Druhou šťastnou okolností bylo spojení s Klubem rodáků a přátel Přelouče a obnovení spolupráces Klubem za starou Prahu. Ukázalo se, že naši pražští členové mají zájem nejenom o účast na přednáškách a besedách, ale sami se aktivně zapojili do jejich pořádání. Více než polovinu všech přednášek zajistila pražská pobočka z vlastních řad. Za šest uplynulých let dokázali naši členové v Praze zorganizovat celkem 42 přednášek a společných akcí. Velmi…


FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH 1913-39 (ALLIANCE FRANCAISE)

obrázek k článku

byla založena na podzim roku 1912 a ustavena 15.ledna 1913. Spolek měl na začátku jen 20 členů a jeho úkolem bylo pěstovat hlavně kulturní styky s Francií. Podnět k založení AF v Pardubicích dal soukromý učitel francouzštiny a němčiny v Chrudimi M.Bonnaud. Na ustanovující schůzi 15.1.1913 bylo přítomno 20 pánů a dam. V přípravném výboru pracovali profesoři Hocke, Jizba, Popelka a Suk. Dr.Stanislav Lipčík pomohl při vypracovávání stanov pro c. a k. místodržitelství. 18.ledna 1913 navštívili S.Lipčík a prof. Václav Suk c. a k. okresního hejtmana Nováka a přestavili mu cíle spolku! 29.ledna 1913 přenášel M.Bonnaud o Pyrenejích v kavárně u Střebských (se světelnými obrazy), 1.března pak byla pořádána na Veselce přednáška o E.Rostandovi. V dubnu 1913 byly stanovy schváleny c. a k. místodržitelstvím v Praze. Předsedou 1. výboru AF v…


PARDUBICKÉ ŠIBŘINKY ve 20. a 30. letech 20. století

obrázek k článku

K heslu ŠIBŘINKY uvádí Ottův slovník naučný (24.díl, s.597, 1906) následující poučení: ?Šibřinky v staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky. Jindř. Fügnerem použito k pojmenování veselých maškarních zábav sokolských, jež r. 1865 poprvé v Sokolovně pražské byly uspořádány a od té doby všeobecně se pořádají.? V Pardubicích byla v minulosti pořádána řada maškarních plesů; o jedny z nejhezčích se prý zasloužil divadelní ochotnický spolek, další ?náležely? studentům, také sportovní kluby se zapojily? Ale šibřinky ? to byla záležitost pouze sokolské organizace. V našem městě bývaly téměř každoročně dvoje ? Sokola Pardubice I a II. Ty první se pořádaly v sokolovně, ty druhé nejprve v restauraci pana Jaroslava Svobody Na Kopečku v Jesničánkách, od roku 1933 v skřivánecké sokolovně.


Lidová škola zemědělská Opatovice, příspěvek k historii zemědělského školství

obrázek k článku

Úvod Zemědělskému školství se u nás z hlediska historického bádání prozatím nedostalo větší pozornosti. Práce, které existují, se až na výjimky zaměřují na konkrétní dějiny škol či dějiny zemědělství obecně. Těch zaměřujících se obecně na zemědělské školství je už méně. Obecná obsáhlejší syntéza zemědělského školství vyšla naposledy před více jak třiceti lety a tím je tedy dána její částečná ideologická zátěž. Ta nicméně neubírá na kvalitě a dílo Zdeňka Černohorského Dějiny zemědělského školství v Československu podává nejlepší náhled do soustavy a fungování zemědělského školství. Záměrem tohoto příspěvku je lokální sonda, jejímž cílem se stala Lidová škola zemědělská Opatovice. Opatovice nad Labem jsou obcí s téměř 2 500 obyvateli ležící v Pardubickém kraji mezi krajskými městy Pardubicemi a Hradcem Králové. Ve středověku se zde…


PŘED 140 LETY SE JELA POPRVÉ VELKÁ PARDUBICKÁ 3.část

obrázek k článku

V dokončení historie Velké se již blížíme k osmdesátým letům, která přinesou trojnásobné prvenství kladrubského ryzáka Sagara, koupeného ze Sovětského svazu v sedle s Pavlem Liebichem a rekordní čtyřnásobné valacha Železníka ze stáje Světlá Hora, vítězně ježděného Josefem Váňou. Nejcenější je jeho vítězství v roce 1991, kdy po nezaviněném pádu na Poplerově skoku se sebere, když ostatní koně již najíždějí Velký hadí příkop. Po velké stíhací jízdě pak ještě slavně vyhraje. Železník s Váňou v sedle mohl vyhrát ještě jednou, ale vniknutí ?ochránců zvířat? do dráhy ho vyvede z tempa a na Taxisu skáče jeden z posledních do padlých koní a jezdců. Posledními úspěšnými reprezentanty kladrubských černobílých čtverců jsou vítěz z roku 1985 polokrevný Festival (Vozáb) a Forman (2., 3. a 4.). Za zmínku stojí úporná snaha anglického nadšence…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XIV.

obrázek k článku

Do roku 1920 KRAUS baron Arthur Narozen v Pardubicích, podle některých dokladů 1. srpna 1854, podle jiných o jeden den později ? 2. srpna 1854. V létech 1865/1866 a 1866/1867 absolvoval dva ročníky pardubické reálky. Školu tedy opustil ve věku pouhých třinácti let. Proč ve studiu nepokračoval, byly-li jeho studijní výsledky vcelku dobré ? žádná nedostatečná, studijní průměr asi 2,6 ? není mi známo, ani to, jak pokračovalo jeho vzdělání. Leckdy uváděná jeho cesta do Francie a osobní seznámení s Camillem Flamarionem je patrně data pozdějšího, snad až po roce 1875, pokud k tomu skutečně došlo.


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - 8.díl: Dům čp.22 v Zámecké ulici ? rodný dům Boženy Vikové-Kunětické

obrázek k článku

Přicházíme-li Zámeckou ulicí k Přihrádku, po pravé straně ulice, v lini hotelu ?U čápa?, objevíme dům čp.22. Zde se 30.července 1862 narodila v rodině obchodníka s obilím Jana Novotného a jeho ženy Barbory, rozené Šoltové z Mnětic, dcera Božena, pozdější známá česká spisovatelka ? feministka. Není tedy správný údaj, o němž mluví pamětní deska na domě ? 29.června 1863. Na chybu jsem upozornil již v roce 1985, v době pořízení desky, ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka. Božena Novotná již v mládí projevovala umělecké sklony, tíhla k divadlu a poezii. Matka ji vychovávala pohádkami, podle vzpomínek F.K.Rosůlka Božena již psala a veršovala ve svých 12 letech. Hrála v ochotnickém divadle a toužila se stát herečkou. Týden před požárem Národního divadla v Praze (vyhořelo 12.8.1881) prý v něm i vystoupila. Ředitel Jan N.Maýr ji chtěl angažovat,…


PARDUBICKÉ MÁJOVÉ DNY 1945 Vzpomínka nad vlastními fotografiemi

obrázek k článku

Nad fotografiemi z osvobození, které jsem pořídil v květnu 1945, vzpomínám na tyto úžasné a nezapomenutelné květnové dny, naplněné nesmírným štěstím, nadšením a vděčností k osvoboditelům, ale i na dny a noci plné mučivé úzkosti a obav o bojující Prahu, která volala prostřednictví radiožurnálu o pomoc občanů a později o pomoc spojeneckých armád. Třásli jsme se o osud bojujících, zejména ve chvílích, když se rozhlas na čas odmlčel. Dopoledne 5.května bylo v Pardubicích naplněno nadšeným strháváním a zamazáváním německých nápisů a všeho nacistického. Na Zeleném, jak se lidově říkalo hlavní třídě, byly davy rozjásaných lidí. U Karásků vysypali z okna krabice plné trikolor. Šťastni jsme je připnuli na klopy. Nad Sekuritasem zavlál československý prapor a na Živnostenské bance prapory spojenců. Ve výlohách prvé obrazy Beneše a Masaryka. Vše…


GENERÁL ING. OTAKAR HUSÁK

obrázek k článku

V dubnu si připomeneme 130. výročí narození tohoto vojáka, který se zasloužil i o Pardubice. Narodil se dne 23.4.1885 v Nymburku. Absolvoval pražské ČVUT ? obor chemie. Samozřejmě si odsloužil vojenskou službu v monarchii a ihned poté se vydal do světa. Putoval po Rusku a dokonce ve Varšavě (spadala tehdy pod cara) se vypracoval na ředitele továrny. V roce 1914 vypukla Velká válka a Husákovo vlastenecké cítění ho zavedlo do již legendární České družiny. Byl tam jedním z prvních důstojníků. Jak se válka šířila, tak byly potřeba lidské zdroje. Důstojník Husák se podílel na organizování a formování dalších čs. jednotek z řad válečných zajatců. V bitvě u Zborova už působil jako důstojník jednotky. Avšak den před bojem byl těžce raněn dělostřeleckým granátem. Po vyléčení byl určen jako velitel 1209 čs. legionářů transportovaných lodí z…


Pardubický pitaval z doby protektorátní (V. část)

obrázek k článku

(z černé kroniky Večerního Českého slova) Říjen 1940 Krádeže v Rundštukově řeznictví (za 13. 000 K masa, sádla a salámů odcizeno a rozprodáno)! V trestním senátě rady Šubrta u chrudimského Krajského soudu zasedlo na lavici obžalovaných šest osob. Čtyři z nich byli zaměstnanci Rundštukova velkořeznictví v Pardubicích, 24letý řeznický a uzenářský pomocník Jindřich Sládek z Přestavlk, 20letý pomocník, Josef Matys z Brozan, 22letý pomocník Josef Dušek z Lešan u Skutče a jeden mladistvý učeň, jehož jméno nesmělo být zveřejněno. Tato čtveřice se dopustila přímého pachatelství, a proto tři z nich se odpovídali ze zločinu krádeže, Sládek a Matys kromě toho i z přestupku podílnictví na krádeži. Zbývající obžalovaní 49letý obchodník Josef Kopřiva a 34letý hostinský František Kotroň, oba z Pardubic, byli jako překupníci obžalováni ze…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem