Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
29.01.2023 09:30

PP Orlice

Blešno - Běleč - Třebechovice pod Orebem. Délka trasy 11 km. Odjezd 9:33 hod.ČD z hl.n, návrat 15:27 / 16:27 vlak ČD. Ved. P. Kožený. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí.

typ akce: Turistické vycházky

29.01.2023 09:30

Podle Opaťáku jak to asi neznáte

Čeperka – Kulhánov – Podůlšany – Staré Ždánice. Odjezd ČD v 9:33 z hl.n., návrat BUS ve 13:45 hod. Délka trasy 6 km, vedoucí M. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.02.2023 18:00

Události trojkových let v Pardubicích

Přednáška připomene události, kterými žily Pardubice v letech, jejichž letopočet končil číslicí tři. Koná se v sále Jana Kašpara ve steré reálce na Komenského náměstí v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.02.2023 08:00

Podél Labe do Poděbrad

Nymburk – Poděbrad. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:01 hod. vlak ČD z hl.n., návrat v 16:06 hod. vlak ČD. Ved: L. Kvapilová. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí.

typ akce: Turistické vycházky

05.02.2023 09:25

Po písečné duně k akvaduktu

Hůrka- Bělobranská dubina-Vesecký kopec-malý akvadukt -Sezemice. Délka trasy 6-7 km. Odjezd MHD č.9 z Masarykova nám. v 9:25 hod, Návrat BUS 15:22 hod. aut. nádr. Vedoucí M. Timarová. Jedná se o turistickou vycházku tzv. tými B - tedy určenou pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 1998

SOUPIS VÝCHODOČESKÝCH URBÁŘŮ

obrázek k článku

Další významný příspěvek k bližšímu poznání dávných dějin našeho regionu. Vloni vyšla další z publikací Státního oblastního archivu v Zámrsku, která jistě potěší všechny zájemce o historii, zvláště pak rodopisce, jimž poskytne neocenitelné informace pro pátrání po předcích.


ZA LEOPOLDEM MAZÁČEM (1902 - 1997)

obrázek k článku

27. listopadu 1997 zemřel ve věku nedožitých 96 let dlouholetý neúnavný a obětavý vlastivědný pracovník řídící učitel v Doubravníku p. Leopold Mazáč. Je takřka symbolické, že se tak stalo při akci brněnských památkářů na hradě Pernštejně, tedy na místě, které pan řídící hluboce miloval a jehož historie jej stále inspirovala.


Pardubické vzpomínky

obrázek k článku

Nejvíce jsem ocenila svoje členství v Klubu přátel Pardubicka, když mně v roce 1979 zemřel manžel a já zůstala sama. Odpoutala jsem se ze smutné přítomnosti psaním článků pro naše Zprávy KPP a vyplňovala si volné chvíle touto činností. Abych byla během dne mimo domov, kde chyběl můj muž, nalezla jsem si brigádu v Plynostavu. Pracovala jsem v odboru řízení a kontroly jakosti a mým vedoucím byl pan Jiří Sýkora. Byl to nejlepší vedoucí, jakého jsem poznala. Přesný, velmi pracovitý a laskavý k lidem. Když zjistil, že mám sbírku fotografií starých Pardubic, poradil mně, abych dělala přednášky, což mi psychicky pomůže. První přednášku jsem dělala v roce 1980 s mými fotografiemi, jež se ale v epidiaskopu ničily. Půjčila jsem celou svoji sbírku panu Sýkorovi a on společně s Ing. Martinkem se postaral o zhotovení diapositivů, které jsem pak mohla…


Malíř F. V. Danihelka

obrázek k článku

František Vincenc Danihelka můj velký přítel, byl malíř Pardubic a Kunětické hory. Byl to člověk někdy velkých rozporů, ale byla to osobnost. Narodil se 14. února 1911 v Pardubicích v Kostelní ulici. V tomto starém městě prožil mládí a zde se u svého otce vyučil krejčím. Měl rád tyto staré uličky a stále se sem vracel. Zde namaloval i nakreslil mnoho obrázků. S malováním začal u zdejšího malíře Jana Šíra, který měl ateliér právě v Kostelní ulici. Rád vzpomínal na tohoto starého malíře.


Moje vzpomínky na pardubické biografy

obrázek k článku

Příspěvek Miroslava KLIMPLA mne přiměl k bilancování, v kolika pardubických biografech, o nichž se autor zmiňuje, jsem byl na filmovém představení. Ke svému překvapení jsem zjistil, že, ač již v Pardubicích nežiji od r. 1959, bylo tomu tak v jedenácti z vyjmenovaných biografů (nikdy jsem nebyl v kině v Rosicích n/L. a v kinokavárně Karolina).


Z HISTORIE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

obrázek k článku

Jednou z nejzhoubnějších a nejobávanějších živelních pohrom, které postihovaly naše vesnice i města, byly časté požáry. Následky požárů byly nejen škody na majetku obyvatel a na majetku obecním, ale za oběť ohni padly někdy i lidské životy. Vznik požárů podporoval tehdejší způsob výstavby, domy byly dřevěné, kryté doškami nebo šindelem, vnitřní zařízení jednoduché. Domy měly často dřevěné komíny, které byly sice vymazány hlínou, ale bezpečné proti ohni rozhodně nebyly. Kolem roku 1800 bylo na celém pardubickém panství ještě 3.515 dřevěných komínů a 3.147 kamenných komínů. Nelze se proto divit, vznikl-li požár, že padla za oběť ohnivému živlu často velká část obce, zvlášť při suchém počasí a silnějším větru. Jinou příčinou požárů byla mimo jiné i neopatrnost v zacházení s ohněm, otevřená ohniště i žhářství.Pamětní listina základního kamene pardubické vyšší reálky

obrázek k článku

Ke slavným dnům města Pardubic v min. století patřil bezesporu 19. červen 1864, kdy zde za nespočetné účasti obyvatel města, jeho představitelů a řady významných hostů (mezi nimi tehdejších vůdců národa dr. Františka Palackého a dr. Františka Ladislava Riegra, od r. 1861 čestných občanů Pardubic), položen základní kámen budovy vyšší reálné školy, první toho druhu na východě Čech.


Pardubický lékař MUDr. Emanuel Malý

obrázek k článku

K zajímavému příspěvku RNDr. Miroslava Vostatka o pardubických lékařích ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka č. 3-4/1997, dovoluji si přispět hrstkou informací o mém dědu z matčiny strany, který přišel jako lékař do Pardubic roku 1898.


JUDr. Alois Rašín a Pardubice (k 75. výročí úmrtí)

obrázek k článku

Motto: Byl to muž. Ve skutečnosti byl to drsný realista zvláštního druhu a lidé, kteří necítili tolik pevné půdy pod nohama jako on, byli jím přitahováni, přišli-li s ním do bližšího styku. Slabé, v sobě nejisté povahy nikdy se nezbavily uctivých rozpaků před tímto přívalem energie... Muže jeho povahových vlastností bylo právě třeba, aby vnutil čs. politice zásadu finanční úspornosti a rovnováhy v rozpočtu. Přeháněl často, byl leckdy tvrdý, neviděl, co by viděl člověk citlivější, ale ve věci zdravých státních financí ničí zásluha nemůže býti se zásluhou jeho srovnávána. Nemusil se tomu učit, nedošel k tomu úvahami rozumovými, bylo to v něm.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem