Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 2003

Opožděná vzpomínka na JUDr. Lumíra Mejzlíka

obrázek k článku

Z archivu Sokola Pardubice I a vzpomínek pamětníků vypracoval Oskar Balatka MUDr. Lumír Mejzlík, narozený 23. 4. 1926 v Pardubicích, opustil ve věku 75 let 8. 3. 2001 svoji rodinu, práci i naše město. Z řad členů Sokola Pardubice a Klubu přátel Pardubicka odešla osobnost; dr. Mejzlík vykonával vše, co příslušelo k jeho odpovědnému povolání lékaře a navíc nezištně pracoval ve sportovním a tělovýchovném dění v Pardubicích i celostátním měřítku.


Sousedský spor

obrázek k článku

V Sezemicích se znesvářili dva sousedé, mlynář Černý a soused Pulpit. Spor byl nejdříve projednáván před purkmistrovským úřadem v Sezemicích, avšak nedošlo ke smíru, ani spor nebyl vyřešen (protokol se nezachoval). Byl proto předán podle nařízení hejtmana pardubického panství ku právu do městečka Dašic, kde se mělo rozhodnout nezaujatě a s konečnou platností.


Několik kapitol z pozoruhodného života pardubického závodníka Lubora Šimka II. část

obrázek k článku

Někdy kolem 25. května 1945 se Lubor Šimek po skončení své partyzánské činnosti vrátil domů do Pardubic. S překvapením zjistil, a stejně tak kamarádi z jeho roty, že se již v Pardubicích ustavil Svaz národní revoluce, jehož předsedou se stal Josef Mísař, partyzánským jménem zvaný ?Job?, a jeho dalšími funkcionáři byli Ladislav Vosyka a mjr. Frant. Aubrecht. V předsednictvu byli také Frant. Klapka a tehdejší předseda ONV Josef Krátký. (S výjimkou Krátkého byli všichni jmenovaní později odsouzeni Státním soudem k vysokým trestům).


Adolf Švadlenka st. a paraskupina SILVER A I. část

obrázek k článku

Bezesporu byl významným spolupracovníkem paraskupiny SILVER A a význačnou osobností odboje na Pardubicku. 1) Narodil se dne 2. června 1904 v Blížněvicích 2) a v téže obci navštěvoval i školu, na níž vlastenecký učitel Václav Havlíček vštěpoval dětem lásku k vlasti a národu. Švadlenkova rodina byla rodinou vlasteneckou a např. i jeho dědeček Jan 3) jako nadaný mladík odešel do Prahy studovat právo. Byl však rok 1848 a mladý Jan Dostál bojoval na barikádách. Po porážce revoluce byl prozrazen, Prahu musel opustit a studium měl zakázané.František Udržal a Pardubicko

obrázek k článku

2. Udržalova politická činnost v dobách monarchie V roce 1897 vstoupil František Udržal do politiky. Téhož roku byl totiž jako člen mladočeské strany zvolen za Chrudimsko-Pardubický kraj do říšské rady ve Vídni. Rok poté byl za tutéž stranu avšak za Lounský kraj zvolen i do českého zemského sněmu.7ZE VZPOMÍNEK

obrázek k článku

Vzpomínka na tiskárnu J. Čížek v Pardubicích Na Masarykově třídě čp. 254 byla knihtiskárna a litografie, kdysi Hoblíkova, od roku 1918 F. Hoblíka nástupci (J. Čížek a B. Turek) a od roku 1926 hlásala velká písmena po domě: Grafický umělecký ústav J. Čížek.


Pardubické firmy a jejich firemní značky III. část

obrázek k článku

Další z pardubických firem patřila Františku Červenkovi. I když měla dlouhou tradici, dochovalo se překvapivě málo archivního materiálu. Byla založena roku 1887 na Vrtálně č. 72 v blízkosti Jandíkova mlýna a pozdější známé perníkárny ?Panis?. Firma se specializovala na čištění a barvení šatů a látek.


Zdravotnická škola - 95 let

obrázek k článku

Letos si připomínáme 95. výročí postavení této, na tu dobu ojedinělé školy. Byla postavena v roce 1908 pro Vyšší dívčí a pokračovací školu. O rok později dostala nové osnovy a také nový název ?Městská průmyslová škola - Východočeská Vesna. Během první světové války musela budova sloužit v letech 1914-1918 vojenské nemocnici. Po tuto dobu probíhala výuka provizorně v budově radnice.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem