Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 2005Živelné pohromy v obci Řečany nad Labem

obrázek k článku

Zemětřesení je jako jedno z nejničivějších druhů živelných pohrom v našich zeměpisných šířkách vzácné (vyskytlo se např. 8. 10. 1927 kolem 9. hodiny večerní na Pardubicku.). Kronikář uvádí na str. 149 krátkou zmínku o zemětřesení, které se odehrálo 29. 2. 1588 kolem půlnoci: ..."když noc tmavá, mráz velmi tuhý a sychrovice s metelicí byla, země se jest zatřásala tak, jakž to od mnohých citelně seznámeno jest a trvalo, co by půl honu přejíti mohl aneb něco méně...!"Pardubické firmy a jejich firemní značky

obrázek k článku

26.7.1894 požádal Alois Rainberg o povolení k provozování živnosti zámečnické a k výrobě hromosvodů v Pardubicích. Dříve A. Rainberg pracoval v různých zámečnických dílnách v Praze a ve Vídni. V letech 1888 - 1889 byl zaměstnán u Josefa Roztočila v Karlíně a v letech 1890 - 1892 u Karla Mrákoty v Praze. Roku 1894 se přestěhoval do Pardubic. 11. 3. 1896 bylo jeho žádosti vyhověno (Ve SOAZ se ve fondu: A. Rainberg, 1905 - 1945, udává, že firma vznikla již v roce 1892). Vzniká firma Aloise Rainberg - tovární výroba železných konstrukcí, kotlárna a mostárna. V roce 1909 je firma rozšířena o nové tovární budovy. Před první světovou válkou firma zaměstnávala až 200 dělníků. Po smrti zakladatele firmy přešla firma do rukou jeho syna Ing. Josefa Rainberga. A. Reinberg se stal v roce 1888 členem Společenstva živností stavebních a výtvarných v…


Květen 1945 v Pardubicích

obrázek k článku

Je to již šedesát let, co starší generace prožila jeden z nejkrásnějších májů ve svém životě. Končila druhá světová válka a Československo bylo opět svobodné. Do svých domovů se vraceli vojáci z obou front vězni koncentračních táborů a jiných německých vězení, ale i pracovníci nuceně nasazení na území "Říše". K oslavám se přidala i sama příroda. Ještě 5. a 6. května (sobota a neděle) se na nás mračila a občas spustila i pěkný liják, ale v úterý 8. května jsme se probudili do nádherného dne s modrou oblohou a rozkvetlými stromy. Dle pamětníků ten den přiletěli i rorýsi, jako poslední z ptačí říše.


Devadesát let od narození škpt. Rudolfa Borovce (1915 - 1944), čs. letce 310. stíhací perutě RAF a 1. čs. smíšeného leteckého pluku v SSSR - partyzána Slovenského národního povstání

obrázek k článku

Hrob rodiny Borovcových z Pardubic se nachází na tzv. novém pardubickém hřbitově, v jeho východní části u samé hřbitovní zdi. Hrob - spíše svými .rozměry. rodinná hrobka - "je opatřen" velkou žulovou deskou .opřenou. o zeď, na které je připevněna menší černá deska s textem umístěným ve střední a dolní části pamětní desky. Text nás seznamuje se základními životopisnými údaji Rudolfa Borovce ml., Rudolfa Borovce st. a jeho ženy Aloisie Borovcové. Rudolf Borovec ml., co do vojenské hodnosti štábní kapitán in memoriam, se narodil 5. února 1915 v Pardubicích a vyrůstal jako jediné dítě manželů Borovcových bydlících v Pardubicích od počátku 20. stol. Navštěvoval zde obecnou a měšťanskou školu a pak studoval na tamější průmyslové škole, která poskytovala studentům vyšší odborné znalosti v oborech strojírenství a stavitelství. Po jejím ukončení…


Václav Bazmann

obrázek k článku

V letošním roce uplynulo již šedesát let od konce druhé světové války, což je téměř jeden lidský život. Všichni víme, že časem se člověku vytrácí paměť, vzpomínky blednou, minulost se vzdaluje. Daleko horší však je, když se ztrácí paměť národa. Proto je potřeba vždy čas od času si připomínat to, co bylo. abychom mohli žít pro to, co bude. Dovolím si vám tedy připomenout jedno jméno, které je spjaté s Holicemi a které by se nemělo ztratit v čase. Je to jméno letce Václava Baumanna.


Válečná léta očima pamětníků

obrázek k článku

Dům v Pardubicíchv Pernerově ul. č. 1607 sehrál bezesporu zajímavou úlohu v národním odboji. Bydleli zde Václava Hana Krupkovi, v jejich bytě pobýval i velitel desantu SILVER A npor. Alfréd Bartoš, zde byla i záchytná adresa parašutistů, byla zde nalíčena past gestapa na parašutistu Motyčku (gestapo totiž nevědělo, že je to krycí jméno A. Bartoše).O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem