Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 2016

ŽILI MEZI NÁMI Ing. Petr REJFÍŘ

obrázek k článku

Ing. Petr REJFÍŘ se narodil 23.května 1938 v Pardubicích. Základní školu a obchodní akademii absolvoval v Pardubicích. Po maturitě se přihlásil na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Prakticky celou svoji pracovní kariéru strávil u jednoho zaměstnavatele ? České národní banky v Praze. V roce 2005 odešel do důchodu a vrátil se do Pardubic. Zde bydlel společně s rodinou své dcery až do svého odchodu ze života. Zemřel 9.ledna 2016. Byl členem Klubu přátel Pardubicka a zúčastňoval se akcí naší pobočky v Praze. Jeho kamarádství a přátelská povaha nám bude chybět. Čest jeho památce!


PŘELOUČSKÁ FILHARMONIE - Sonda o kulturního života města Přelouče v první polovině 20.století 2.část

obrázek k článku

Léta 1932-1934 byla v činnosti orchestru 30.let zřejmě nejúspěšnější. Přesto však těleso v roce 1934 opět upadlo do krize. Jednatel Beránek o tom na jedné schůzi poznamenal, že se opět projevuje nízká účast na zkouškách a ?v druhé řadě různé podniky přeloučské způsobily, že jsme připravujíce koncert (České filharmonie ? poznámka M.P.) museli ustoupit se svým programem, což mělo v zápětí ochabnutí a zastavení činnosti?. 1/ Členové orchestru byli v této době často také členy sboru Josef Bohuslav Foerster, což jeho činnost samozřejmě omezilo. Členové navíc kritizovali práci dirigenta Doubka, takže přišla opět do diskuse případná redukce orchestru. ?Pan Doubek vytyčuje předně požadavek pevného smyčcového kádru (smyčcový kvintet) s menším počtem dechových nástrojů, což sympaticky přijato jako jediné řešení za dosavadní situace orchestru?. 2…


ŽILI MEZI NÁMI Stovky lidí se loučily s Bubnou - Liticem

obrázek k článku

Velkou pozornost a zájem veřejnosti vzbudil v Horním Jelení na Pardubicku pohřeb Adama Víta Bubna-Litice, který mimo Českou republiku mohl požívat i výhody spojené s dědičným titulem hraběte. Narodil se v roce 1927 v rakouském Semmeringu, mládí ale strávil ve východních Čechách na rodovém zámku v Doudlebech nad Orlicí. V roce 1948 emigroval, v rodném Rakousku ale dlouho nezůstal, většinu života strávil v australském Perthu. V roce 1991 se vrátil do Československa, v restituci mu byl navrácen zámek v Doudlebech, polnosti a především hluboké lesy v okolí Borohrádku a Horního Jelení. Tady také prožil poslední roky svého života. Mnozí z nich se přijeli s ním rozloučit. V kostele bylo namačkáno na tři sta smutečních hostů, z lavic zněla kromě češtiny i tlumená polština, italština nebo německý šepot.


CO MOŽNÁ Z DĚJIN PARDUBIC NEZNÁTE 1.část

obrázek k článku

Víte, že dnešní území kolem Sukovy třídy se nazývalo U Valchy? V 16. století v místech mezi dnešní Sukovou třídou, Pernerovou ulicí a Arénou bylo malé průmyslové centrum, kde vodní kola poháněla soukenickou valchu, pilu, prachovnu, hamr, mlýn a v místech dnešního Dumu hudby i "huť dělovou". Do počátku 20. století přetrval pouze mlýn "Valcha" a několik stodol a hospodářských objektů. Poté, co na počátku 20. století probíhala regulace Chrudimky a byl zasypán vodní příkop kolem historického centra, byl zrušen i mlýn Valcha.


ČTENÁŘSKO-ZÁBAVNÍ SPOLEK HÁLEK V DAŠICÍCH II.část

obrázek k článku

V prvních desetiletích dvacátého století Počátkem 20.století byl předsedou Hálku Jan Židek (někdy psán Žídek), místopředsedou MUDr. Leopold Liebich. 4.3.1900 na vyzvání městské rady ?účastnil se Hálek ceremonií instalačních pana Ludvíka Hory, nového správce farnosti Dašické.? (oběžník ? spolek Hálek 1900-1902). Slavnost se konala v neděli v dašickém farním kostele. V květnu přednášel MUDr. L.Liebich členům spolku o důležitosti péče o chrup. Téhož roku se jednalo o odebírání spisů ředitele Ústřední matice školské Turovského. Na všeobecné členské poradní schůzi bylo rozhodnuto o účasti na setkání v Pardubicích s hosty z Moravy v rámci utužování slovanské vzájemnosti. Kromě zdravotní přednášky MUDr. Liebicha se členové spolku seznámili i s Výletem na Adrii Ludvíka Hory, Petr Jiříček na další přednášce hovořil O sociální otázce, František…


ARCIDĚKAN PETR ELIÁŠ

obrázek k článku

(1935 ? 1993) Dne 8. května 2015 byla u příležitosti 70. výročí tragického úmrtí npor. Vladimíra Eliáše odhalena na budově polabinské základní školy, která již od roku 1991 nese jeho jméno, pamětní deska tomuto hrdinovi druhého odboje a jedné z posledních obětí druhé světové války v Pardubicích. Vladimír Eliáš zahynul rukou okupantů v poslední den války ve věku 42 let. Zanechal po sobě vdovu a pět nedospělých synů. Nejstaršímu bylo třináct let, nejmladšímu pouhých pět let. Jejich životy se ubíraly různými cestami. Velmi zajímavý byl životní příběh prostředního z nich, Petra Eliáše. Jeho životní osudy jsou poutavým příběhem člověka, který se rozhodl, navzdory osudu a době, ve které žil, kráčet neochvějně za svým snem. Petr Eliáš se narodil 19. října 1935 v Pardubicích jako v pořadí třetí syn Vladimíra a Anny Eliášových. Domovem rodiny…


KONFIDENT PARDUBICKÉHO GESTAPA KONFIDENTEM KOMUNISTŮ

obrázek k článku

4.číslo revue pro studium totalitních režimů ?Paměť a dějiny? (ročník 2015) přineslo pozoruhodnou studii Adama Zítka ?Konfident obou totalit? o Břetislavu Jeníčkovi (nar. 30.3.1902 ve Velimi), který se jako vlajkař pravděpodobně roku 1944 stal konfidentem služebny gestapa v Pardubicích, podřízeným vrchnímu kriminálnímu tajemníkovi Aloisi Lehnemu. Jeho úkolem bylo sledovat ?jistou podezřelou ženu, která měla udržovat milostný poměr s německým podporučíkem? (s.47 uvedené studie). Podle výpovědí B.Jeníčka a jeho komplice J.Jandy z roku 1945 šlo o rumunskou milenku ppor. Grey von Nery, jež byla pak sice zatčena Abwehrem, ale propuštěna. Sám Jeníček byl 6.června 1945 zatčen Revoluční gardou (RG) v Suchdole, jež ho předala k výslechu na OBZ (armádní Obranné zpravodajství). Výslech proběhl 8.června 1945. 16.6.t.r. byl Jeníček na přímý rozkaz…


K poválečným osudům t. zv. českých fašistů z Pardubicka

obrázek k článku

JUDr. Vojtěch Vážný (nar. 10.3.1899 v Praze) V knize Viléma Hejla ?Zpráva o organizovaném násilí? (vyd. UNIVERSUM Praha 1990 ? kap. XIV. ?Soudci a prokurátoři? autor m. j. píše: ?Někdo snad byl vydírán pro svou minulost (roz. v 50.letech 20.století ? pozn. J.K.). Třeba pardubický soudce dr. Vážný, před válkou vůdce Národní fronty (tehdy fašistické) a zástupce gen. Gajdy, ještě v roce 1964 působící u obvodního soudu v Praze 2.? V.Hejl se odvolává na španělského interbrigadistu O.Hromádka, bývalého plukovníka SNB a signatáře Charty 77 a jeho knihu ?Jak se kalila voda? (vyd. v Kolíně n. R. roku 1982), v níž Hromádko vzpomínal na bitky v Pardubicích na schůzích NOF. Jeho vzpomínky jsem použil před časem v seriálu ?Kapitoly z dějin českého fašismu na Pardubicku? v našem časopise. Ještě roku 1932 byl V.Vážný župním předsedou NOF. 1/ Po…


Z NOVÉ REGIONÁLNÍ LITERATURY

obrázek k článku

Historik a emeritní vysokoškolský pedagog Univerzity Hradec Králové, předseda pardubické pobočky Masarykovy společnosti. Dlouhodobě se věnuje regionalistce Pardubicka jako vedoucí redaktor ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka. Zabývá se i problematikou českého fašismu, heydrichiádou na Pardubicku a nezákonnými procesy 50. let. Pardubicko patřilo vedle Prahy a některých moravských měst a regionů obrazně řečeno ke ?sloupům? českého fašismu za první republiky. Studie prokazuje i příčiny neúspěchu NOF (Národní obec fašistická) a dalších fašizujících politických subjektů na české politické scéně. Demokratický stát věnoval, zdá se, až příliš mnoho pozornosti marginálnímu českému fašismu, zřejmě na úkor pozornosti vůči reálnějšímu nebezpečí hnědému nacismu z Německa. Je třeba si povšimnout i toho, že někteří členové NOF poukazovali i na nebezpečí…


Pardubický pitaval z doby protektorátní (X. část) Rok 1944 - duben, pokračování

obrázek k článku

Těžký žalář manželům za křivé svědectví u soudu. Své doby byl řeznický pomocník Karel Zmítko z Pardubic odsouzen pro přestupek, a tak když nevěděl kudy kam, navedl svoji manželku ke křivému svědectví. Na to se ovšem přišlo a tak usedla Zmítková před krajským soudem v Chrudimi pro zločin křivého svědectví a Zmítka pro návod. Zmítka jako původce dostal 8 měsíců a Zmítková půl roku těžkého žaláře. Chlapec naskočil na cirkusový vůz, spadl a zemřel! Při stěhování cirkusových vozů na Olšinkách v Pardubicích naskakovali chlapci na jedoucí vozy. Jedno takové svezení se stal osudným 9letému školákovi Š. Musilovi z Pardubic. Smekl se a spadl přímo pod kola tažného vozu. Těžkým zraněním na místě podlehl! Děvče se nevrátilo domů! V neděli 9. 4. odešla z domu svých rodičů 22letá Věra Bydžovská ze Studánky ? Pardubice a dosud se nevrátila …


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem