Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 1994

Veselka opět po dvaceti letech

obrázek k článku

Když se řekne Veselka, mnohému Pardubákovi se vybaví známý pardubický hotel, který stával na rohu třídy Míru a dnešního Masarykova náměstí. Veselka na tomto místě stávala již od roku 1684. Původně to byl pouze hostinec, který byl v minulosti několikrát přestavěn. Od roku 1802 vlastnila hostinec rodina Františka Kašpara. Postupem času se z hostince stal věhlasný hotel. V roce 1917 se stal jeho majitelem Josef Košťál. V té době již byla Veselka sídlem pardubické kultury a vzdělanosti. Velice známý byl sál Odeon i kino Imperiál. Vysoký standard si držela až do roku 1950, kdy byly hotelové pokoje zrušeny. 26. srpna 1972 v 6 hodin ráno byl celý objekt zbourán. Tehdy byly snad všichni přesvědčeni, že definitivně skončila historie objektu s názvem Veselka.


Něco o odpadních vodách z Parama

obrázek k článku

PARAMO a.s. Pardubice je podnik, který zpracovává cca 0,5 miliónů tun ropy za rok na 100 druhů výrobků, kterými jsou paliva, maziva, asfalty a speciální asfaltové výrobky. Z hlediska technologického se jedná převážně o fyzikální procesy, které pak hlavně z chladících systémů produkují odpadní vody znečištěné ropnými látkami. Odpadní vody od roku 1991 byly čištěny pouze gravitačním odolejováním. V září 1991 byla v rámci investiční akce " Hydraulická ochrana podzemních vod"uvedena do provozu vzduchová tlaková flotace odpadních vod. Zařízení je situováno v objektu čistírna odpadních vod PARAMO a je určeno k dočištění odpadních vod jako druhý stupeň za stávajícím gravitačním odolejováním. Provozem flotace došlo k podstatnému snížení ropných látek a nerozpustných látek v odpadních vodách. V roce 1993 podnik přistoupil k intenzifikaci…


Jaroslav Lonek a jeho pardubická letadla

obrázek k článku

( k 90. výročí narození) Úvod V březnu roku 1991 byla jedna z nových pardubických ulic na sídlišti Polabiny 5 nazvána jménem významného československého leteckého konstruktéra Jaroslava Lonka. Jaroslav Lonek se narodil 22.12.1904 v Chrudimi, záhy se ovšem s rodiči a třemi sourozenci přestěhoval do Pardubic, kde absolvoval obecnou školu, tři ročníky reálky až nakonec se vyučil jemným mechanikem. Letectví ho vábilo už od dětství, významnou roli zde jistě sehrálo i pardubické prostředí, charakteristické aviatickou aktivitou. V roce 1924 dobrovolně nastoupil vojenskou službu Portrét Jaroslava Lonka, nakreslený jeho bratrem Bohumilem. u leteckého pluku 6.1, kterou ukončil v červenci 1962 jako polní pilot-letec v hodnosti desátníka.Byl jedním ze zakládajících členů Východočeského aeroklubu Pardubice, zformovaného na přelomu let 1929/30.…


630. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic (1364 - 1994 )

obrázek k článku

30. června připomeneme si 630. výročí úmrtí prvního českého arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Alespoň ve stručnosti si připomeňme výraz této osobnosti, která se určitou měrou zapsala i do dějin našeho města. Arnošt - původně psán II.- zdědil Pardubice po svém otci Arnoštovi I. ze Staré, stavu rytířského, se znakem bílého koně na červeném Štítě, spolu s bratry Bohuslavem, Smilem a Vilémem. Stalo se tak závětí ze dne 29.12.1340 - nejstarší listinou, v níž jsou Pardubice jmenovány městem. Od toho dne se Arnošt psal "z Pardubic"... Narodil se 25.března 1297 na hradě Hostinné (též Hostýne) u Kouřimi. O jeho rodišti se vedly spory - uváděla se i Chotouň a hrad bez přesného jména u Úval. Studoval nejprve v Broumově, poté společné s bratrem Bohuslavem v Praze. V době čtrnáctiletých studií v Itálii - v Bologni filosofii a theologii, v Padově…


Pardubický židovský hřbitov

obrázek k článku

Část 1. Po poměrně podrobném popisu náhrobků v seriálu "Pardubický Slavín" ve "Zprávách klubu přátel Pardubicka" chci čtenářům přiblížit prostor židovského hřbitova. Tentokrát se nebudu zabývat jednotlivými náhrobky a historií pohřbených, zato o to víc všeobecnou historií hřbitova i některými jeho zvláštnostmi. Židovský hřbitov, i když jde o nespornou kulturní památku, je většinu roku uzavřen a lze jej prohlédnout jen na vyžádání u správy hřbitovů. Vstoupíme -li na jeho půdu, tu po levé straně jsou náhrobky z původního židovského hřbitova z místa ještě dnes nazývaného "Na Židově", doplněné náhrobky ze zrušeného židovského hřbitova v Heřmanově Městci. Co víme o původním hřbitově Na Židově ? Z knihy "Rudé prodajův rolí, luk a zahrad", že 30.října 1624 vstoupili do radnice před primátora Jakuba Bruneria židé Lev Faltýn, Izák Lev a…


Pardubice po 1. světové válce

obrázek k článku

(z Pamětí 3.část) Bude teď asi správné trochu popsat tehdejší Pardubice. Již jsem několikrát naznačil, že to bylo město v přerodu a že byl nastartován přerod, který ještě dnes neskončil. Pardubice byly tehdy městem malých lidí, hodně závislých na vojácích, na pár fabrikách, jejichž počet osazenstva je jen trochu povyšuje nad řemeslnické dílny, na drážních zaměstnancích, zaměstnanci dráhy byli šlechta, neboť byli pod penzí. Bylo tam několik advokátů, několik lékařů, nepříliš specializovaných.


95 nedožitých let kapitána Rudolfa Poplera

obrázek k článku

29. května 1899 se narodil ve mlýně Jangelec u Vysokého Mýta společně se sestřičkou chlapec, který dostal jméno Rudolf. Sudičky mu přinesly do vínku velikou lásku k přírodě a hlavně pak ke koním a zvířatům. S koňmi je spjat i jeho pozdější život kapitána vojenského jezdeckého učiliště v Pardubicích a hrdiny dostihových drah u nás i za hranicemi.


Příběh šťastného člověka

obrázek k článku

Zmapovat bohatý tvůrčí život Dr.lng. Jindřicha Steinitze, od jehož úmrtí uplynulo 7.listopadu 1993 dvacet let, nebylo jednoduché. Když už jsem se prokousala horou dokumentů, deníků, dopisů a fotografií, padl mi do ruky opomenutý kufr na doraz naplněný vším, co napsal o koních v rozmezí 1922 - 1960. Články, brožury, studie plné grafů a rovnic, nebyl čas je prostudovat, jen opsat názvy. I ty svědčí o obrovském záběru do šířky i hloubky a dokazují, že muž, kterého mi osud za otce přidělil ( a jsem tomu strašně ráda ), byl koňař - univerzál.


Žili mezi námi – plk. Václav Krupka

obrázek k článku

"Poněvadž nám není dopřáno dlouho žiti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili". Tato Pliniova slova stála v záhlaví smutečního oznámení plk.v.v. Václava Krupky, účastníka 2.odboje. ( nar.6.5.1914, zemřel 26.1. 1994. ) Znali jsme plk.Krupku jako účastníka besed KPP, o jeho osobě vyšly v našem časopise články z pera Dr.K.Jičínského ( ZKPP 1983 9-10 ) a K.Gottwalda 1991 ( 1-2 ), které podrobně analysovaly Krupkovu odbojovou činnost za druhé světové války. Z hlediska soudobé historie zůstávají zatím nepopsaným listem jeho poválečné osudy, hlavně jeho vyšetřování OBZ v hradčanském Domečku a věznění v 50.letech v Jáchymově, jež zachytil ve svých pamětech. Byl to člověk z rodu těch, jejichž životní osudy by byly nejen vhodné pro odborné studie historiků, ale byly by vděčným námětem i pro literární zpracování. V pardubické…


Pár vět za plk. v.v. Václavem Krupkou, které nechtějí být nekrologem

obrázek k článku

Byl to statečný člověk. Jeho život by se mohl stát námětem vzrušujícího, napínavého filmu. Od chvíle, kdy se 3Jedna 1942 napojil na skupinu parašutistú z Velké Británie, na Sílver A, v čele s Fredou Bartošem, sí pohrával se smrtí. Byl posledním žijícím účastníkem "akce atentát", znal se s Kubišem, Gabčíkem, znal mnohé z okolností kolem Ležáků : pro někoho byl Václav Krupka hrdinou, pro jiné - zvlášť po květnu 1945 - problémovým člověkem. Byl podezírán, že "zradit parašutísty ", dvakrát stanul před čs. soudem a vždy byl shledán nevinným. Pak - když sí myslel, že začne konečně normálně žít - zasáhl zloduch Reícín. Ani jeho drábúm se nepodařilo zlomit Krupku, měl za sebou 15 měsíců samovazby po zatčení gestapem (17.června 1942 ), měl za sebou koncentrák ve Flossenbúrgu s poznámkou "návrat nežádoucí", nezdolal ho tedy ani komunistický…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem