Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 1998

Sedmdesát let Jindřicha Balíka

obrázek k článku

Víte, ?Proč prázdná nůše voněla perníkem?? nebo ?Jak zajíc Rychlonožka závodil s ozvěnou??. Přiznáte-li se k nevědomosti, pak je zřejmé, že jste v rozhlase neposlouchali Hajaju. Osobitým způsobem zde Balíkovy pohádky vyprávěli V. Postránecký, Fr. Němec a L. Trojan. Těch pohádek je dnes už 40. Některé našly své místo ve Sluníčku, Mateřídoušce, Čtyřlístku, Květech, Svobodném slovu, Lidové demokracii a Vlastě.Poznámky k práci Karla Vinaře - Epsteina: Židé na Pardubicku

obrázek k článku

Za přispění Okresního úřadu v Pardubicích a Klubu přátel Pardubicka vyšla jako příloha Zpráv Klubu přátel Pardubicka č. 9 - 10 z r. 1997 studie Karla Vinaře - Epsteina Židé na Pardubicku s podtitulem Od historie k současnosti. Autor práce, kterou - jak vyplývá z tiráže - pojal se svými spolupracovníky jako amatérské vyprávění, je pardubické veřejnosti dosti znám; ví se o jeho činnosti ve správě židovského hřbitova v Pardubicích i o jeho aktivitách z oblasti regionálního dějepisectví.


F. K. Potěšil jako poslední instance

obrázek k článku

Vrchní právní rada pardubické radnice JUC. Oktavián Krátký letmo prohlédl pondělní poštu. Nebylo nic neobvyklého, že mezi řadou dopisů nalezl několik, které byly datovány 20. září, tj. které byly psány v sobotu. U jednoho takového se však zastavil a prohlédl si jej důkladně než ostatní. Přišel až z Prešova. V sobotu byl napsán a podán v Prešově a dnes v pondělí byl už na pardubické radnici. Byl psán na stroji, ale ten, kdo jej psal, zřejmě - soudě podle několika překlepů - nebyl zručný písař. Pan rada se zahloubal do dopisu.


Akciová společnost rafinérie minerál. olejů v Pardubicích (?Fantovka?) a její firemní značky

obrázek k článku

Firma byla založena roku 1889 vídeňským obchodníkem Danielem Fantou. Rafinérie vyrostla z původně malé továrny na jeden z největších podniků svého druhu v bývalé monarchii. Rychlý růst se datuje především od roku 1907, kdy tehdejší společnost Daniel Fanta byla přeměněna na Akciovou společnost pro průmysl minerálních olejů. Rafinérie zpracovávala především surový petrolej. Zabývala se výrobou strojových olejů a jiných nerostných tuků. Před I. svět. válkou byl závod na II. místě v R-U co do velikosti. Měl své nákladní lodě na Labi, Dunaji a Seině. Vyvážel své zboží do Německa, Švédska, Belgie, Norska, Dánska, Anglie, Francie a Švýcarska. Továrna byla několikráte poškozena požáry. 24. 8. 1944 byla bombardována, značné poškození závodu bylo ještě zvýšeno několikadenním požárem. Novým náletem z 28. 12. 1944 byly objekty zničeny znovu,…


Pardubice a rok 1866

obrázek k článku

O záležitostech týkajících se prusko-rakouské války v roce 1866 a spojených s Pardubicemi jsem už nejednou psal. Nyní jsem opět získal zajímavé materiály, které se týkají Pardubic, a tak je užitečné se o ně podělit. Pruská vojska překročila českou hranici dne 22. června 1866. Po bitvě u Hradce Králové byla situace pruských vojsk následující:


Eduard NÁPRAVNÍK ROD NÁPRAVNÍKŮV II. část

obrázek k článku

Rod Nápravníků patřil po celé generace do cechu klouboučnického. Byl to značně rozsáhlý rod, který v Jičíně zůstává až do konce 18. století. V roce 1792 se 25 letý František Xaver Josef Nápravník (narozen 29. listopadu 1768) žení s dvacetiletou Rosálií, dcerou Václava Fejfara. Mladí manželé se velmi brzo odstěhovali do Skutče, kde se jim 20. srpna 1796 narodil František, pozdější otec Eduarda Nápravníka.


Sokol Pardubice I - jeho minulost a současnost

obrázek k článku

V červnu roku 1863 se v Měšťanské besedě sešla skupina 50 pokrokových občanů města (vlastenců) a založila podle vzoru Prahy tělocvičný spolek, později nazvaný Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Prvním jeho starostou byl zvolen starosta města Václav Bubeník.BOMBARDOVÁNÍ PARDUBIC Za druhé světové války

obrázek k článku

Pardubice byly a jsou významným východočeským městem, a to nejen pro svou polohu, pro svůj počet obyvatel a zajímavou historii. V Pardubicích jsou i významné průmyslové závody, k nimž m. j. patří rafinerie ropy PARAMO (dříve Fantovy závody), TESLA (dříve Telegrafia) a SYNTEZIA Semtín (dříve Explozia). Dnes jsou Pardubice nejen sídlem vysoké školy, ale i významným kulturním centrem pro rozsáhlou oblast, tvořící základ budoucího Pardubického kraje.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem