Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2002

Z HISTORIE HOTELU VESELKA

obrázek k článku

Vzhledem k uvedenému výročí je vhodné si připomenout historii tohoto, po všech stranách zajímavého objektu. Protože o Veselce bylo toho již napsáno mnoho, omezím se jen na základní údaje.


Vzpomínka

obrázek k článku

Letos uplyne 30 roků od doby, kdy byla dne 26. srpna 1972 v 6.00 hod. odstřelena budova hotelu ?Veselka?, který byl neodmyslitelným symbolem Pardubic. Mnoho občanů stálo u zdi bývalé tržnice (jízdárny) a čekalo na okamžik, kdy bude proveden osudný odstřel. Ještě ve vzpomínkách si připomněli slavnou historii této ?Veselky?, někteří i dojati se slzami v očích. Mně zbyla jen cihla, kterou jsem z trosek ten den ukořistil. Po celých 30 let jsem si ji schovával na památku. V roce 1999 jsem ji rovněž vystavoval v rámci dalších exponátů v budově Magistrátu.


Moje koníčky

obrázek k článku

Vážení přátelé! Dovolte mi malé ohlédnutí za mými koníčky, kterým jsem věnoval již 55 roků. Nedílnou součástí našeho života je i volný čas. Záleží na nás, jak jej využijeme. Jednou z možností je věnovat se různým koníčkům, které působí blahodárně jako protiváha našeho zaměstnání. Pomáhají nám překonávat i různé situace a obohacují náš život. Hlavně v důchodovém věku mají své nezastupitelné místo. Měl jsem to štěstí, že pro velké pochopení své manželky jsem se jim mohl věnovat 55 let. Za tuto dobu jsem vystřídal obsahově různé a časově náročné koníčky, které člením následovně:


Partyzánství ve východních Čechách Kdo to je ? Job?

obrázek k článku

Job je partyzánská přezdívka pro partyzána ? vlastním jménem Josefa Mísaře z Pardubic. V partyzánském hnutí bylo třeba nejvyšší obezřetnosti a důvtipnosti. Nikdo proto nebyl jmenován pravým svým jménem, existovala pro každého hlavně čísla. Všichni partyzáni se vzájemně neznali, ani znát nesměli. Nikdy také se nikdo neptal jeden druhého, jak se jmenuje a odkud je. Tak ani do dnešních dnů ještě mnoho spolupracovníků Jobových neví, jak skutečně vypadal, kdo to vlastně onen proslulý Job byl. V jeho rukách a majora Aubrechta se sbíhaly vlastně všechny nitky hnutí velké části kraje. Nikdy z partyzánů však nevěděl, odkud příkazy, které k provedení obdržel, přicházejí a kdo je dal. Přesto však posléze po Jobovi pásl celý aparát německé moci ve východních Čechách a také sama Vlajka, ten smutně známý hnojník českých odpadlíků, vypsala odměnu 50…


NOVÉ DOKUMENTY K ODBOJOVÉ ČINNOSTI Proti nacismu

obrázek k článku

V čísle 5/6, roč. 2001 jsem otiskli svědectví F. Klapky ze Sezemic o odbojové činnosti skupiny Josefa (Joba) Mísaře. Dnes toto svědectví doplňujeme článkem redaktora ?Východočeského rozhledu? Stanislava Vinaře a svědectvími J. Marka a J. Mísaře z pozůstalosti F. Klapky, jež jsme získali prostřednictvím předsedy KPP ing. Jana Linharta. Obě svědectví týkající se m. j. tzv. kauzy Jandík doplňujeme prohlášeními ing. Václava Jandíka a Josefa Mísaře v ?Rudé Záři? ze dne 4. 7. 1945. Josef Mísař (nar. 16. 10. 1898 v Pardubicích), předseda okresní organizace KSČ, byl již 10. srpna 1945 krajským výborem KSČ vyloučen ze strany. Podle práce K. Kaplana ?Kdo byl tedy vinen?? (vyd. Krajský dům osvěty Pardubice 1958) Mísař ?osnoval zákulisní čachry? ve straně a ?pod jeho patronací pronikaly do strany kariéristické, nepřátelské živly jako Jandík? (viz s.…


Pardubické gestapo za války - k 60. výročí heydrichiády

obrázek k článku

Když byl dne 21. května 1945 o 23. hodině zatčen v Kuksu příslušník pardubické venkovní služebny gestapa Hubert Hanauske 1), byl v krátkosti převezen do Pardubic. Zde byl 18. června vyslýchán právní komisí ONV 2) a v jeho výpovědích byly zajímavé poznatky o pardubickém gestapu. Každopádně se výpověďmi Hanauska neustále prolíná podceňování jeho neblahé činnosti u gestapa. Často podotýká, že o řadě případů se dozvěděl z doslechu, protože u toho nebyl, že se ničeho vážného nedopustil a navíc, že se zatčeným snažil pomáhat.


Dvojí výročí spisovatele Jaromíra Johna

obrázek k článku

V letošních dubnových dnech právě uplynulo 120 let od narození a 50 let od úmrtí Bohumila Markalouse, českého spisovatele, známého pod pseudonymem Jaromír John. Narodil se 16.4.1882 v Klatovech jako syn středoškolského profesora. Střední vzdělání získal na reálném gymnáziu v Chrudimi. Po maturitě v r.1900 studoval přírodní vědy na univerzitě v Praze a rok v Innsbrucku, současně navštěvoval přednášky z filosofie, dějin umění a estetiky. Od r.1906 do první světové války působil jako středoškolský profesor na obchodních školách v Praze a v Kolíně a na gymnáziu v Hradci Králové. Války se zúčastnil v Tyrolích a na Balkáně. V r.1916 těžce onemocněl, po vyléčení pracoval jako úředník ve vojenských nemocnicích v Broumově a v Pardubicích.


Přeloučské radnice včera, dnes a zítra

obrázek k článku

Když paní Irena Burešová, starostka města Přelouče, nastínila v místním prosincovém ROŠTU nutné přeměny historického jádra města, t. j. rekonstrukci stávajících radničních objektů čp. 25, 26 a nově bezúplatně získané budovy čp. 27 na Masarykově náměstí (původně činžovní dům Obč. záložny, v letech 1949 ? 1960 sídlo ONV, poté internát Zemědělské školy), ještě netušila, jaké problémy se jí postaví do cesty. Vždyť v souvislosti s pověřením města činností úřadu III. stupně a převzetím nových kompetencí dojde nutně k navýšení počtu pracovníků, a tím i k povinnosti zajistit pro ně nové prostory. Zpracováním architektonické studie rekonstrukce stávajících historických objektů a nově též i čp. 27 na Masarykově náměstí a přilehlého okolí, pověřila městská rada již v roce 2001 městského architekta pana Ing. Arch. Milana Košaře.Božena Viková-Kunětická úspěšná žena své doby

obrázek k článku

Přednáška pro Masarykovu společnost Pardubice (Okresní knihovna u Zelené brány), pondělí 19. listopadu 2001. Božena Viková-Kunětická, za svobodna Novotná (1862-1934), působila jako spisovatelka, vstoupila naprosto unikátním způsobem do politiky , byla přítelkyní a možná i inspirací pro několik významných osobností, byla manželkou a matkou.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem