Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2004

Živelné pohromy v obci Pohránov 1871 ? 1937

obrázek k článku

?Jak ze záznamu z muzea Pardubického bylo patrno, byly ohně ve válce třicetileté v Pohránově, že zůstaly stavení shořelá prázdná?, píše kronikář na str. 16. Další požáry jsou již přesněji zaznamenány z 19. století. Roku 1871 vyhořela stodola V. Koniře (čp. 5), která sousedila se stodolou V. Ceradského.


Za Oskarem Balatkou

obrázek k článku

V úterý 20. 4. v 10.30 se v obřadní síni pardubického krematoria uskutečnilo rozloučení s Oskarem BALATKOU, který zemřel 13. dubna ve věku nedožitých 93 let. Celý život až do současnosti zasvětil tělovýchovné činnosti. Věnoval se jí jako pedagog na školách, ale i v zájmových sportovních organizacích. Do posledních dní zastával funkci archiváře a kronikáře v Sokole Pardubice I. Za svou dlouholetou činnost obdržel Oskar Balatka řadu vyznamenání, mj. od prezidenta republiky za odbojovou činnost vojenskou medaili ? Za zásluhy I. stupně?. Uznání ve formě různých ocenění se mu dostalo od ministerstva školství, orgánů kraje, okresu i města. Od ČSTV obdržel tituly Vzorný, Zasloužilý a Ústřední cvičitel, Veřejné uznání za rozvoj čs. tělovýchovy I. stupně a od České obce sokolské, která ho jmenovala čestným cvičitelem, získal Medaili dr. Mir.…Za Jiřím Lacinou

obrázek k článku

V neděli 7. března se uzavřela tvorba významného pardubického malíře Jiřího Laciny. Jiří Lacina se narodil 7. dubna 1934 ve Škvorci u Prahy. Do Pardubic přišel v roce 1958 a začal zde spolupracovat především se skupinou malířů okolo Františka Kyncla ? Bedřichem Novotným, Josefem Procházkou, Alvou Hajnem, ale i s Janem Steklíkem, Zbyškem Sionem, Antonínem Tomalíkem, Věroslavem Škrabánkem a přátelil se s Vojmírem Vokolkem.


Pardubické firmy a jejich firemní značky X. část

obrázek k článku

Firma KAPO, továrna na perník byla založena v roce 1924 podnikateli Kašparem a Poprem. Vznikl rodinný podnik, v němž pracovali na výrobě perníku členové rodin a jeden účetní. Podobných výrobců perníku bylo v Pardubicích v té době několik. Perník se vyráběl pouze ručně. Firma KAPO vsadila na postupné zavádění strojní výroby a rychle se rozrůstala. Ve větších městech otevírala své prodejny a velmi dobře prosperovala. V roce 1939 byla firma zabrána Němci, protože se jednalo o židovský podnik. V roce 1944 byla továrna při bombardování zasažena a zčásti zničena. Při náletu zahynulo 23 zaměstnanců firmy. Po válce potomci zakladatelů firmu obnovili a ještě zvětšili.KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH ? 19. část

obrázek k článku

Ve druhé polovině února 1933 proběhlo v 66 obcích pardubického okresu (politický okres) 125 domovních prohlídek (105 kladných, 22 záporných). Paní Berta Kučerová dostala pokutu 2000 Kč (při nedobytnosti 5 dní vězení) za chování při domovní prohlídce 22. února. 19) Podle hlášení policejního rady dr. Miloslava Preiningera, zetě guvernéra Podkarpatské Rusi Rozsypala, prezídiu policejního ředitelství v Praze z 23. 2. 1933 zbývalo provést ještě 18 prohlídek, jež Preininger plánoval právě na 23. únor.


150 let od narození zemského poslance a přeloučského okresního starosty Josefa Komárka

obrázek k článku

V úvodu naší vzpomínky na významného přeloučského okresního starostu Josefa Komárka bych chtěl jen krátce připomenout situaci politické (státní) správy a samosprávy ve druhé polovině 19. století (tj. ještě za Rakouska ? Uherska), která se přímo dotýkala města Přelouče a jeho zájmového území. Přelouč byla od roku 1850 sídlem soudního okresu (až do roku 1960); přes veškerou snahu se však nestala sídlem politického okresu. Žádost o zřízení okresního hejtmanství byla poprvé podána již v roce 1866; částečně naplnění se tomuto snažení dostalo však až v prosinci roku 1913, kdy začala v našem městě úřadovat politická expozitura pardubického okresního hejtmanství (byla zrušena ke dni 31. prosince 1928).KAREL MOOR A PARDUBICKÉ PĚVECKÉ OKTETO

obrázek k článku

V roce 1924 byl založen zpěvácký spolek ?Pardubické pěvecké okteto?, jehož dirigentem od počátku byl odborný učitel Jan Koller. Pardubické pěvecké okteto (PPO) se věnovalo výhradně mužskému zpěvu sborovému. Bylo to pružné těleso, jež se osvědčilo při každé příležitosti. Vzhledem k tomu, že mělo možnost rychlého nacvičování, bylo vždy pohotově, kde bylo v Pardubicích i jinde třeba. Jeho zásluhou byly uváděny na program cenné sbory autorů moderních i mladších jako Kálíka, Axmanna, Jeremiáše, Aima, Křičky, Spilky, Janáčka, Nováka, Suka, dr. Plavce aj. V době oslav tvůrce národní hymny (r. 1934) oslavil PPO v Osicích koncertem (provedena mše in C. Dominika Škroupa) a zpěvem v přírodě ? před Škroupovým rodným domem 100 let české hymny.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem