Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2006

Pardubický slavín - Ignác Baukal

obrázek k článku

Vstoupíme-li hlavním vchodem na tzv. starou část Městských hřbitovů v Pardubicích a dáme se první uličkou vpravo před rodinnou hrobku svobodných pánů Krausů, na ohradní zdi jako poslední hrob před ní (vedle hrobu MUDr. F. Markla) najdeme hrobku c. k. okresního hejtmana I. Baukala, čestného občana Pardubic. Jeho otec byl zámeckým úředníkem a za revoluce r. 1948 členem gardy, zvané Národní stráž, rozpuštěné r. 1851. Rodina bydlela v tzv. Pei- krtově domě čp. 79 st. ? 32 n. ?U Zlatého beránka? na Pernštýnově náměstí (dn. součást Krajské knihovny), jenž od r. 1837 patřil kavárníkovi


Žili mezi námi - ing. Bohuslav Novotný

obrázek k článku

10. 3. 1988 se ing. B. Novotný pro nemoc vzdal funkce předsedy KPP, ale byl zvolen doživotním čestným předsedou. Jaké byly poslední roky a dny Ing. Bohuslava Novotného? 24. září 1999 mu po těžké nemoci umírá manželka. Začátkem října 1999 se B. Novotný stěhuje do ?domu s pečovatelskou službou? v Polabinách u Bajkalu.(Téměř) zapomenuté bohdanečské firmy III. část JAN VOJTĚCH MAREŠ ? OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM

obrázek k článku

Pravděpodobně v roce 1877 založil Jan Vojtěch Mareš v dnešní Šípkově ulici čp. 79 obchod smíšeným zbožím. Obchod prosperoval a udržel svoji činnost až do roku 1950, kdy byl prodej zboží nejprve omezen a postupně likvidován docela. Obchod stál v sousedství Tonarových, kteří vlastnili pekařství a dále v sousedství domu, kde se narodil známý bohdanečský spisovatel Karel Šípek (v domě existovalo holičství a též pohostinství).


Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích 31. část

obrázek k článku

Rok 1935 ? rok parlamentních voleb Rok 1935 začal ve znamení předvolebního boje a dalšího tříbení fašistických stran a směrů. 13. ledna se konala v Pardubicích důvěrná schůze NOF v hostinci ?Na starém Pernštýně?, jejímž svolavatelem byl redaktor Karel J. Marek (Wilsonova tř. 97). Přítomno bylo 70 osob. Včetně R. Gajdy a jeho přívrženců z Pardubic, Časů, Sezemic, Křičeně, Chotče a Rosic nad Labem. 1/ Snad šlo o přípravu NOF na její generální sněm v Praze 27. ledna.


Staré domy vyprávějí 11. díl

obrázek k článku

Stojíme před proslulým domem se štukovým reliéfem Jakuba Teplého ?Jonáš v břiše velryby?, který nechal pořídit kominický mistr Karel Gaschl, majitel domu v letech 1797 až 1826. Mistr Teplý vložil do štítu domu vševidoucí Boží oko s postavami sv. Víta a patrona cechu kominíků a hasičů sv. Floriána. Biblická kniha JONÁŠ líčí, jak tento Amítajův syn odmítl Hospodinovu výzvu, aby napravil svým kázáním asyrské město hříchu Ninive. Místo toho nastoupil na loď, jež byla při plavbě po moři postižena za trest velikou bouří.


Vzpomínky na dobu temna na pardubické Alma Mater

obrázek k článku

Každý totalitní režim se cítí ohrožen myšlením. A poněvadž samostatné myšlení měli vždy učitelé i studenti vysoké školy v popisu práce, komunistický režim jim věnoval zvýšenou pozornost, zvláště tzv. pozornost kontrarozvědnou. Co to znamenalo? Že si na vysoké škole pěstoval nebývalou koncentraci fízlů, špiclů, práskačů, bomzáků a jiných škůdců. Některým z těch, kteří by mohli režim kontrarevolučně ohrozit, zařídil, aby je Alma Mater ke svému prsu nepřivinula. Na jeden takový případ z doby, kdy VŠCHT vznikala, si dobře pamatuji.


Nevítaná návštěva

obrázek k článku

Únor roku 1948 byl pro někoho vítězný, ale pro statisíce rodin a jejich příslušníky přinesl exekuce, věznění, represe, ponižování a totální degradaci lidské bytosti a její důstojnosti. Také naší rodině dala vítězná mašinérie zakusit tvrdost svých koles. Můj otec, čelný funkcionář Národně socialistické strany a bývalý poslanec Prozatímního národního shromáždění, si útěkem do zahraničí zachránil holý život. Útok mocných a jejich pochopů se tedy zaměřil na rodinné torzo.


Minimarket v Sezemicích P.Hugo Poláčka

obrázek k článku

Po 1. světové válce se říkalo místu mezi sezemickým farním kostelem a farským polem ?Pod přelízkem? ? dnes je tu zástavba školního areálu. I dnes je tato část tak pojmenována. Po úzké pěšině se chodilo ke splavu na Loučné. Tehdy hezká procházka... A zde jsme v létě každé ráno mohli potkávat celou rodinu pana obchodníka Hugo Poláčka. Vpředu šel pan Poláček, obtloustlý malý pán chytrých očí, za ním jeho útlá paní se třemi dětmi. Co zvláštní, šli bosi, v rukou nesli boty.


Byl E.A. Lonen Žid?

obrázek k článku

K našemu překvapení jsme nalezli v nové publikaci Renáty Růžičkové a Alžběty Langové Stopy Židů v Pardubickém kraji (vyd. Pardubický kraj 2006) na s. 23 v kap. ?Průvodce po židovských památkách v Pardubickém kraji tvrzení, že Židem byl i pardubický rodák E. A. Pittermann Longen (1885-1936). Jak však prokázal již v r. 1985 v našich Zprávách velký znalec Longenova života M. Exner z Hradce Králové z matriky farního úřadu Pardubice (č. 2645, s. 172), Emil Václav František, syn JUDr. Václava Pittermanna a Marie, roz. Bayerlové, se narodil 29. 6. 1885 v Pardubicích na Zeleném předměstí č. 28 (dnes Pošta Pardubice 1) a byl pokřtěn 6. 7. 1885. Jeho otec pracoval v letech 1880?87 v Pardubicích jako advokátní koncipient a stal se později státním poradcem habsburského arcivévody Fr. Ferdinanda dEste. (Blíže viz čl. M. Exnera Pražský bohém z…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem