Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2015

PARDUBICKÁ EXLIBRIS 2

obrázek k článku

Latinská slova Ex libris znamenají ?z knih? a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. Ke konci 19. století si sběratelé a milovníci knih nechali vytvářet svá exlibris např. s motivy jejich povolání, s motivy rodných měst a později se použitým motivům přestaly klást meze. A zrodilo se i sběratelství těchto nových exlibris ? které už nebyly vlepovány do knih, ale byla často vytvořena známými autory a vytištěna jako malý grafický list a také byla podepsána autorem. Prohlédněte si několik malých grafických dílek s pardubickými motivy z mojí sbírky, které si nechali vytvořit obyvatelé a milovníci Pardubic.


Pardubický pitaval z doby protektorátní (VII. část)

obrázek k článku

(z černé kroniky Večerního Českého slova) Rok 1943 Lednová čísla chybějí. Únor Velká krádež objasněna. Loňského roku byla spáchána odvážná loupež v pardubickém zámku, kdy v jedné garáži byly uskladněny cenné věci Anny Hostovské. Tehdy si pachatelé odnesli kořist v částce 100.000 K! Této krádeži věnovala kriminální policie v Pardubicích zvláštní pozornost. Pachatele se podařilo dopadnout a usvědčit. Byli to tři mladíci, všichni pod 18 let. Pocházeli z Pardubic. K loupeži na pardubickém zámku se vrátilo Večerní České slovo ještě v březnovém čísle 63 s podtitulem: Zlodějská společnost (Trojlístek poslán do žaláře!). František Holub a bratři Josef a Vilím Pokorní z Pardubic urazili zámek ve skladišti pardubického zámku a vnikli dovnitř, kde měla schovány různé věci Anna Hostovská. Společníci odnesli kořist za 20 000 K (v úvodním…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XVI.

obrázek k článku

Do roku 1920 KUČERA, MUDr., Jaromír Od roku 1895 pardubický obvodní lékař. Jeho osudy, zvláště po 1. světové válce, kdy se, podobně jako řada jiných lékařů, soudců a advokátů, přiklonil k fašismu, pominu a odkazuji na obsáhlou práci Dr. J. Kotyka Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích. Zmíním se pouze o souvislostech Dr. Jaromíra Kučery a pardubické aviatiky. Nenalezl jsem doklady, že by se od září 1910 podílel na práci přípravného výboru Aviatického družstva v Pardubicích. Na ustavující valné hromadě Družstva dne 26. dubna 1911 byl zvolen do výboru. Ve výboru však nevydržel dlouho a dopisem z 30. října 1911 oznámil, že z výboru vystupuje. Členem Družstva však zůstal nejméně do roku 1913. O jeho činnosti v Družstvu nemám konkrétní doklady.


Výstava připomněla půl století existence Klubu

obrázek k článku

Po celý květen probíhala v prostorách Státního okresního archivu na Bělobranském náměstí výstava uspořádaná u příležitosti 50. výročí založení Klubu přátel Pardubicka. Výstava návštěvníkům nabídla informace nejen o půl století trvající historii tohoto spolku, nechyběla zde také vzpomínka na osobnosti, které byli s historií Klubu přátel Pardubicka spjaty. Vystaveny byly také historické dokumenty, mezi jinými např. návrh Klubu přátel Pardubicka na využití někdejšího Císařského mlýna nebo návrh na přesunutí pomníku ing. Jana Kašpara. Nechyběly ani plakáty zvoucí na akce pořádané Klubem přátel Pardubicka v uplynulém půl století. Výstava rovněž nezapomněla ukázat vývoj publikací vydávaných Klubem přátel Pardubicka, vystaven zde byl např. i výtisk úplně prvního čísla Zpráv KPP z roku 1965. Návštěvníky zaujaly také kroniky z činnosti Klubu,…


Historie Klubu přátel Pardubicka 3. - osmdesátá léta

obrázek k článku

V roce 1980 řešil Klub přátel Pardubicka problémy s dlouhými lhůtami vzniku Zpráv KPP. Ty do té doby vycházely 10x ročně a příprava jednoho čísla trvala mnohdy více než 3 měsíce. Od pana Talacka, který měl v té době Klub přátel Pardubicka za Městské kulturní a informační středisko na starost, přišlo doporučení, aby Zprávy vycházely pouze 6x ročně. Výbor však toto nedoporučil, vzhledem k tomu, že v roce 1979 došlo k navýšení výše členských příspěvků. Proběhla tak následně jednání někdejšího předsedy KPP dr. Jičinského s p. Talackem, ale bezvýsledně. A tak od tohoto roku začaly Zprávy vycházet již pouze jako dvojčísla vydávané 6x ročně. V témže roce došlo také ke sloučení akcí historického a památkářského odboru. Historický odbor v tomto roce uspořádal celkem 7 přednášek. Mezi nimi byla například přednáška dr. V.Zikmundy o pernštejnském…


BLAHOPŘEJEME Pardubický patriot - prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. (* 16.8.1945)

obrázek k článku

Narodil se do osvobozené republiky v roce 1945 v litomyšlské nemocnici. Jeho dědeček Josef Roček pracoval jako učitel nejprve v Holicích, potom v Albrechticích nad Orlicí, a od roku 1904 jako řídící učitel na obecné škole v Pardubicích u Kostelíčka. Rodina bydlela v Jiříkově ulici, od roku 1929 na Spořilově. Zemřel v roce 1930. Tatínek Zbyňka Josef Roček byl na pardubickém gymnáziu spolužákem K.Krpaty a jeho bratrance F.Krpaty, K.Morávka, později známého pardubického lékaře, a dalších. Vystudoval práva a nastoupil nejprve ke krajskému soudu v Chrudimi, poté do Pardubic, a v roce 1940 přešel do Vysokého Mýta, kde si zřídil soukromou notářskou kancelář. Oženil se 28.října 1944 s Karolinou Minaříkovou a v roce 1953 se s celou rodinou přestěhoval zpět do Pardubic, kde pak pracoval jako vedoucí notář až do svého odchodu do penze v roce 1961.…


NÁŠ ROZHOVOR - Tentokrát s hercem Josefem Somrem

obrázek k článku

1. Jak vzpomínáte na své působení ve VČD Pardubice? Je to už padesát let (1965), co jsem po čtyřletém působení ve VČD odcházel do Prahy, ale mé vzpomínky na Pardubice patří mezi ty nejkrásnější. VČD už tenkrát mělo vynikající herecký soubor a zcela určitě patřilo mezi nejlepší u nás. Kromě báječné práce v divadle samo město nabízelo bohatý kulturní a společenský program či sportovní vyžití. A nemohu nevzpomenout i na herecký internát s příjemným a někdy i vzrušujícím bydlením ?


KAREL KERHART - ČENĚK VÁŇA

obrázek k článku

V časopise Zprávy 2014 č. 11-12 v článku ?Osoby a osobnosti leteckého dávnověku Pardubic? se objevilo jméno mého dědečka Karla Kerharta, majitele firmy ?Kerhart a Tachecí?. Proto jsem se rozhodla přiblížit jeho život. Karek Kerhart převzal firmu ?Kerhart a Tachecí? po svém otci Františku Kerhartovi. Závod byl založen v roce 1888 u nádraží na konci Alžbětiny třídy, jako zasilatelská firma s parní pilou a později výrobou cementového zboží. Karel Kerhart si vzal za manželku Marii Váňovou, dceru Čeňka Váni, mého pradědečka.


JINDRA HOJER

obrázek k článku

Na toto jméno si jistě vzpomenou ti, kteří si za druhé světové války kupovali časopis MLADÝ HLASATEL, který vydávalo nakladatelství Melantrich v Praze. V listopadu 1938 nastupuje do redakce Jaroslav Foglar s Karlem Burešem. A od 17.prosince začíná vycházet na pokračování dnes již legendární seriál RYCHLÉ ŠÍPY, kreslený Dr. Janem Fischerem jako komiks. MLADÝ HLASATEL vycházel jednou týdně a o časopis byl vždy veliký zájem. Jaroslav Foglar jako věrný skaut využil časopis k tomu, aby i přes zákaz Junáka se udržely v činnosti skautské oddíly. Vyzval mládež, aby se zakládaly ?čtenářské kluby?. Vznikla tak nenápadná organizace mládeže. Kluby si dávaly jména podle knih, které pro mládež J.Foglar napsal, např. ?Přístav volá, Modrý šíp, Hoši od Bobří řeky? atp. Bohužel v roce 1941 byl nacisty časopis Mladý Hlasatel zastaven. Dále jen vycházely…


OBERLANDRAT PARDUBICE

obrázek k článku

Jak už bylo jednou na těchto stránkách psáno, byl to úřad nacistické okupační moci a dozoroval činnost protektorátních složek. Ukázka nese protektorátní denní poštovní razítko z 23.4.1941, dále pak poštovní razítko úřadu i další s údajem, že se dopis přepravuje bez porta. Adresátem byl Jan Vomáčka z Dašic u Pardubic. Na adresní stránce je i údaj, že šlo o dělníka firmy Explosia. Bezesporu dopis byl pro adresáta ne právě příjemnou událostí, což lze soudit podle chvatu a nešetrnosti při otevírání. Pro filatelistu jde o dobový doklad z historie válečných Pardubic.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem